Управління державної служби якості
Управління Державної служби якості освіти

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ області

  ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

 НАКАЗ

 17.06.2020                                                                                                           40-од/ 7-НО

 

Про завершення навчання експертів, які будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти  

 Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІІ Положення про управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області, затвердженого наказом Державної служби якості освіти України від 03.07.2019 № 01-11/26, на виконання плану роботи управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області на 2020 рік, затвердженого Головою Державної служби якості освіти України 24.12.2019, на основі договору про співпрацю від 03.03.2020 №2 між управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області та Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, наказу  управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області від 06.05.2020 №37-од «Про організацію та проведення навчання експертів, які будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» проведено навчання 30 педагогічних працівників області.

Навчальні заняття із слухачами проводили начальник управління державної служби якості освіти в Тернопільській області Н.Моравська та заступник начальника – начальник відділу інституційного аудиту Н.Волощук,  регіональні експерти: Р.Брик (Тернопільський ОКІППО), Л.Вавринів (Тернопільська ЗОШ №28), І.Ковалінська (Теребовлянський НВК), Д.Яценко (Тернопільський ОКІППО). Слухачі опрацювали питання державної політики у сфері забезпечення якості освіти та повноваження органів служби якості освіти, нормативно-правове забезпечення інституційного аудиту та методику його проведення, розроблення стратегії та процедур розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та напрями оцінювання освітньої діяльності.

За результатами організації та проведення навчання, участі слухачів у освітньому процесі, підсумкового тестування І групи експертів для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

НАКАЗУЄМО:

 1. Видати сертифікат педагогічним працівникам, які завершили підготовку за програмою навчання експертів та будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти за списком, що додається.
 2. Вважати педагогічних працівників, які успішно завершили навчальний курс, такими, кого можна залучати до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.
 3. Зарахувати навчання експертів як форму підвищення кваліфікації в обсязі 32 год/1 кредит ЄКТС (ліцензія МОН України, наказ №950-л від 08.08.2019).
 4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

 

Начальник управління                                                        Наталія МОРАВСЬКА

В.о. директора центру                                                              Галина ФЕДУН

 

Додаток до наказу

від 17.06.2020 №40-од/ 7-НО

 СПИСОК

сертифікованих педагогічних працівників,

які завершили підготовку за програмою навчання експертів

та будуть залучатися до проведення  інституційного аудиту

закладів загальної середньої освіти

 

Форма навчання – дистанційна з використанням Zoom сервісу

Вид – навчання за програмою підготовки експертів до проведення  інституційного аудиту

Напрям – розвиток професійних компетентностей

Обсяг – 32 години (1 кредит ECTS)

Термін навчання – 21.05.2020-18.06.2020 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Документ Обліковий запис Дата видачі
1. Барна Ольга Василівна сертифікат 1 18.06.2020
2. Бартошинський Віктор Дмитрович сертифікат 2 18.06.2020
3. Богатюк Оксана Миколаївна сертифікат 3 18.06.2020
4. Вальчишин Марія Олегівна сертифікат 4 18.06.2020
5. Галик Степан Деонізійович сертифікат 5 18.06.2020
6. Добровольська Оксана Михайлівна сертифікат 6 18.06.2020
7. Дяків Василь Григорович сертифікат 7 18.06.2020
8. Ензельт Ольга Павлівна сертифікат 8 18.06.2020
9. Жеребецька Ольга Михайлівна сертифікат 9 18.06.2020
10. Загнибіда Наталія Михайлівна сертифікат 10 18.06.2020
11. Іванко Тетяна Мирославівна сертифікат 11 18.06.2020
12. Кічата Анюта  Володимирівна сертифікат 12 18.06.2020
13. Комарницька Оксана Михайлівна сертифікат 13 18.06.2020
14. Комуніцький Анатолій Романович сертифікат 14 18.06.2020
15. Костенко Ольга Станіславівна сертифікат 15 18.06.2020
16. Лань Інна Володимирівна сертифікат 16 18.06.2020
17. Мандзій Наталія Іллівна сертифікат 17 18.06.2020
18. Ніколюк Тетяна Василівна сертифікат 18 18.06.2020
19. Нірода Галина Михайлівна сертифікат 19 18.06.2020
20. Нюня Тетяна Любомирівна сертифікат 20 18.06.2020
21. Підгребя Надія Михайлівна сертифікат 21 18.06.2020
22. Рій Любов Іванівна сертифікат 22 18.06.2020
23. Рубець Володимир Іванович сертифікат 23 18.06.2020
24. Сакевич Галина Ростиславівна сертифікат 24 18.06.2020
25. Сампара Оксана Володимирівна сертифікат 25 18.06.2020
26. Свиридюк Олександра Михайлівна сертифікат 26 18.06.2020
27. Цвігун Галина Йосипівна сертифікат 27 18.06.2020
28. Чайківський Ігор Володимирович сертифікат 28 18.06.2020
29. Шафранська Зоряна Степанівна сертифікат 29 18.06.2020
30. Шевчук Лариса Феофанівна сертифікат 30 18.06.2020

 

 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 Управління Державної служби якості освіти

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ області

 НАКАЗ

від 06.05.2020 р. Тернопіль № 27-ОД

 Про організацію та проведення навчання

експертів, які будуть залучатися до

проведення інституційного аудиту закладів

загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 2 підпункту 3 розділу 3 Положення про управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області, затвердженого наказом Державної служби якості освіти України від 03.07.2019 № 01-11/26, на виконання плану роботи управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області на 2020 рік, затвердженого Головою Державної служби якості освіти України 24.12.2019, з метою підготовки регіональних експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Провести спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу онлайн навчання експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти в період з 21.05.2020 по 18.06.2020 з використанням дистанційної технології Zoom сервісу.
 2. Затвердити навчально-тематичний план та графік проведення онлайн навчання І групи експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, що додається.
 3. Затвердити склад І групи експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, що додається.
 4. Видати спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу сертифікат про проходження навчання.
 5. Контроль за виконанням наказу доручити заступнику начальника управління – начальнику відділу інституційного аудиту Наталії ВОЛОЩУК.

Начальник управління                                                        Наталія МОРАВСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу

____________ Галина ЛИТВИНЮК

_____________________2020

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                      Начальник  управління  Державної                                                                  служби якості освіти у Тернопільській області

_____________ Наталія МОРАВСЬКА

______________________2020

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ,

які будуть залучатися до проведення інституційних аудитів

закладів загальної середньої освіти

Мета навчання – підготувати регіональних експертів з питань проведення інституційного аудиту, створення і розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО.

 Основні завдання:

 • сформувати, розвинути у слухачів уміння компетентного проведення інституційного аудиту та інтерпретації його результатів на основі сформованих практичних навичок з питань оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти;
 • розвинути навички цілісного бачення стану освітньої діяльності ЗЗСО, його оцінювання, використання результатів інституційного аудиту для підготовки висновку про якість освітньої діяльності ЗЗСО, внутрішню систему забезпечення якості освіти за результатами проведення інституційного аудиту, надання рекомендацій та визначення оптимальних шляхів покращення стану якості освіти у ЗЗСО;
 • сприяти особистісному та професійному розвитку слухачів на основі активізації їхнього професійного досвіду та соціальних запитів держави.

Очікувані результати:

 • усвідомлення ролі експерта для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти;
 • уміння застосовувати набуті знання та вміння для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти й інтерпретації його результатів;
 • здатність адаптуватися в інформаційному просторі, отримувати та використовувати інформацію щодо освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти;
 • консультативна діяльність щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Навчально-методичне забезпечення:

 • використання інтерактивних методів навчальної взаємодії: інтерактивні лекції, workshop та ін.;
 • застосування презентаційних матеріалів, опитувальників, інструментарію проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти;
 • використання підсумкового оцінювання результативності проходження навчання.
ДАТА ЗМІСТ Кількість годин Викладач
21.05.2020 Модуль 1.

Система забезпечення якості освіти в Україні

6
1.1. Державна політика щодо забезпечення якості освіти

 

Нормативно-правові документи з питань створення і розбудови системи забезпечення якості освіти та державного нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти.

 

Повноваження Державної служби якості освіти та її територіальних органів

 

Мета, складові та особливості функціонування системи забезпечення якості освіти.

1

 

Моравська Н.С., начальник управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області
1.2. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Напрями оцінювання якості освітньої діяльності

Рекомендації до побудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО («Абетка для директора»).

2 Вавринів Л.А., регіональний тренер, експерт для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, директор Тернопільської ЗОШ №28
  1.3. Інституційний аудит як комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО

 

Етапи проведення інституційного аудиту

 

Процедура, методика та інструментарій для проведення оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО під час інституційного аудиту

 

Документи, що складаються за результатами інституційного аудиту:

ü  аналітична довідка;

ü  звіт про проведення інституційного аудиту;

ü  висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;

ü  рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти,

ü  акт перевірки

3 Волощук Н.І., заступник начальника управління – начальник інституційного відділу управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області
Самостійне опрацювання

22.05-27.05.20

Модуль 2 .

Формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Основи системного підходу до розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО

Розроблення стратегії (політик) і процедур забезпечення якості освіти.

Самооцінювання.

Планування / визначення шляхів удосконалення.

Збір інформації (вивчення документації, опитування, спостереження)

6

 

Модуль 3.

Напрями оцінювання якості освітньої діяльності:

Оцінювання освітнього середовища: методика, інструментарій та методи збору інформації, що використовується для оцінювання.

Заповнення форми спостереження за освітнім середовищем

 

Оцінювання діяльності здобувачів освіти:  методика, інструментарій та методи збору інформації, що використовується для оцінювання

Методика та інструментарій для проведення анкетування учасників освітнього процесу. Алгоритм обрахунку результатів анкетування

 

Оцінювання освітніх і управлінських процесів:методика, інструментарій та методи збору інформації, що використовується для оцінювання

Вивчення документації, заповнення форми вивчення документації

6
28.05.2020 Модуль 4.

Оцінювання діяльності педагогічних працівників: методика, інструментарій та методи збору інформації, що використовується для оцінювання

– практична діяльність (уміння здійснити рефлексію діяльності за результатами проведеного навчання);

– використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та медіаресурсів в освітній діяльності;

– застосування системи оцінювання результатів навчальних досягнень учнів у практичній діяльності

6
2 Яценко Д.С.,  регіональний тренер, експерт для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, методист, в.о.завідувача лабораторії науково-методичного забезпечення дисциплін природничо-екологічного спрямування ТОКІППО
Спостереження за проведенням навчального заняття. Заповнення форми спостереження 2 Ковалінська І.І., регіональний тренер, експерт для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, заступник директора Теребовлянського НВК
Професійна компетентність освітнього експерта. Пам’ятка експерта

Аналітична довідка члена експертної групи під час проведення інституційного аудиту

2

 

Брик Р.С., регіональний тренер, експерт для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, доцент, в.о.завідувача кафедри менеджменту та методології освіти ТОКІППО
самостійне опрацювання

29.05-17.06

Модуль 5.

Змістовні аспекти розвитку професійної компетентності освітнього експерта

Професійна компетентність освітнього експерта.

Нard skills та soft skills освітнього експерта

Організація освітнього процесу в ЗЗСО

ІТ-компетентність освітнього експерта

2

 

 

18.06.2020 Модуль 6.

Діагностико-аналітичний

6
Підсумкове тестування 2
Колоквіум 4
Разом 32

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ                                                     

Начальник  управління  Державної                                                                

 служби якості освіти у Тернопільській області

_____________ Наталія МОРАВСЬКА

______________________2020 р.

 

І група експертів з питань проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти                                                                                                             

термін онлайн навчання з 21.05.2020 по 18.06.2020 з використанням хмарного сервісу Zoom.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Кваліфікаційна категорія Предмет викладання, посада Населений пункт
1. Барна Ольга Василівна вища Вчитель математики, інформатики,

Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району

Чортківський р-н
2. Бартошинський Віктор Дмитрович вища Вчитель трудового навчання, завідувач Збаразького районного методичного кабінету Збаразький р-н
3. Богатюк Оксана Миколаївна вища Вчитель української  мови та літератури, директор Збаразької ЗОШ №1 Збаразький р-н

 

4. Вальчишин Марія Олегівна вища Вчитель біології, хімії, заступник директора Денисівської ЗОШ І-ІІ ст Козівський р-н

 

5. Галик Степан Деонізійович вища Вчитель початкових класів, трудового навчання, заступник директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Зборова Зборівський р-н

 

6. Добровольська Оксана Михайлівна вища Вчитель початкових класів, директор Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІст. №14 ім. Б.Лепкого Тернопіль

 

7. Дяків Василь Григорович вища Вчитель історії, основ здоров’я Заліщицької державної гімназії Заліщицький р-н
8. Ензельт Ольга Павлівна вища Вчитель математики, фізики, інформатики, заступник директора Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопіль

 

9. Жеребецька Ольга Михайлівна вища Вчитель української мови та літератури, директор Куропатницького НВК”Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Бережанський р-н
10. Загнибіда Наталія Михайлівна вища Вчитель біології, хімії, завідувач методичного кабінету відділу освіти Байковецької сільської ради Тернопільський р-н

 

11. Іванко Тетяна Мирославівна вища Вчитель математики, заступник директора комунального закладу НВК “Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Тернопільський р-н

 

12. Кічата Анюта  Володимирівна вища Вчитель української мови, літератури та зарубіжної літературии, заступник директора Кременецька гімназія №6 Кременецький р-н
13. Комарницька Оксана Михайлівна вища Вчитель інформатики, завідувач методичного кабінету відділу освіти Білецької сільської ради Тернопільський р-н

 

14. Комуніцький Анатолій Романович вища Вчитель математики, інформатики, директор Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міської ради Підволочиський р-н
15. Костенко Ольга Станіславівна вища Психолог, практичний психолог комунальної установи “Інклюзивно – ресурсний центр” Тернопільської районної ради Тернопільський р-н

 

16. Лань Інна Володимирівна вища Вчитель природознавства, завідувач комунальною установою “Борщівський районний методичний кабінет” Борщівський  р-н
17. Мандзій Наталія Іллівна вища Вчитель математики, заступник директора

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст №2

Бережанський р-н
18. Ніколюк Тетяна Василівна вища Вчитель математики Суразького НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” Шумський р-н
19. Нірода Галина Михайлівна вища Вчитель хімії, директор Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Тернопіль

 

20. Нюня Тетяна Любомирівна вища Позашкільна освіта, виховна робота, методист

Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу

Тернопіль

 

21. Підгребя Надія Михайлівна вища Вчитель української мови та літератури, директор комунальної установи “Заліщицький районний науково-методичний кабінет” Заліщицький р-н
22. Рій Любов Іванівна вища Вчитель іноземної мови Висиповецького НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Зборівський р-н

 

23. Рубець Володимир Іванович вища Вчитель фізкультури, директор Лановецької загальноосвітньої  школи I-III ступенів №2 (опорна) Лановецьций р-н
24. Сакевич Галина Ростиславівна вища Вчитель початкових класів, завідувач методичного кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради Підволочиський р-н
25. Сампара Оксана Володимирівна вища Вчитель географії,економіки, Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопіль

 

26. Свиридюк Олександра Михайлівна вища Вчитель української мови та літератури, заступник директора Бучацького ліцею Бучацький р-н

 

27. Цвігун Галина Йосипівна вища Вчитель української мови та літератури, завідувач Гусятинського районного методичного кабінету Гусятинський р-н
28. Чайківський Ігор Володимирович вища Вчитель інформатики, математики, фізики, завідувач Бучацького районного комунального методичного кабінету, Бучацький р-н

 

29. Шафранська Зоряна Степанівна вища Вчитель історії, директор Микулинецької опорної ЗОШ І-ІІІ ст Теребовлянський р-н
30. Шевчук Лариса Феофанівна вища Психолог, практичний психолог комунальної установи Інклюзивно- ресурсний центр Кременецької міської ради Кременецький р-н

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

  * обов’язкові для заповнення поля