Навчально-тематичні плани розділів програми “Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу” (ФФМ)
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти Години
1. Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти 18
2. Управління в системі дошкільної освіти 26
3. Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16
4. Методичний супровід професійної компетентності

музичного керівника закладу дошкільної освіти

11
5. Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти 13
109. Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8
146. Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8
147. Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12
158. Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4

Розділ 1 (ФФМ_1)

Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти (18 год)

Освітня програма

Теоретичні основи курсу «Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти». Вимоги до оформлення документів. Класифікація документів. Реквізити. Управлінська документація. Нормативне забезпечення діловодства в закладах дошкільної освіти.

Організаційно-розпорядчі документи. Поняття і вимоги до оформлення організаційних документів. Розпорядчі документи, їх види та правила оформлення. Документи колегіальних органів. Довідково-інформаційні документи.

Документи з особового складу. Заяви, їх види, вимоги до оформлення. Автобіографія, поняття та вимоги до оформлення. Трудова книжка – вимоги  до оформлення та зберігання. Особова справа працівника, її зміст, вимоги до оформлення та зберігання.

Організація роботи з документами в закладі дошкільної освіти. Реєстрація та облік документів у закладах дошкільної освіти. Номенклатура справ та оформлення документів у справи. Використання та зберігання документів  у дошкільному закладі.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем. прак.
1. Теоретичні основи курсу «Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти» 4 2 1 1
2. Організаційно-розпорядчі документи 6 2 2 2
3. Документи з особового складу 3 1 1 1
4. Організація роботи з документами в закладі дошкільної освіти 3 1 1 1
5. Теоретичні основи курсу «Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти» 4 2 1 1
  Всього 18 8 5 5

Розділ 2 (ФФМ_2)

Управління в системі дошкільної освіти  (26 год)

Освітня програма

Ефективне управління сучасним закладом освіти. Прогнозування та планування розвитку закладу. Види планів. Лідерство в системі управління закладом освіти. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. Управлінська документація. Контроль і моніторинг як сучасні засоби управління закладом   освіти. Сучасні підходи до організації роботи з педагогічними кадрами у закладах освіти. Методичний супровід діяльності ЗДО. Додаткові освітні послуги у закладі дошкільної освіти.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
Всього Лекц. Сем. Практ Трен. Дист.
 Ефективне управління сучасним закладом освіти. Прогнозування та планування розвитку закладу 6 2 2 2    
Лідерство в системі управління закладом освіти 6 3 3    
Теорія і практика прийняття управлінських рішень 4 2 2    
Контроль і моніторинг як сучасні засоби управління закладом   освіти 6 2 2 2    
Сучасні підходи до організації роботи з педагогічними кадрами у закладах освіти 2 2 2  
Додаткові освітні послуги у закладі дошкільної освіти 2 1 1    
Всього 26 12 7 9    

Розділ 3 (ФФМ_3)

Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти  (16 год)

Освітня програма

Предметно-розвивальне середовище – провідний засіб дошкільної освіти. Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ. Організація розвивального середовища для виховання творчості дитини. Принципи розвивального середовища. Значення розвивального середовища. Особливості організації предметно ігрового середовища в різних вікових групах.

Гра – прiоритетний вид дiяльностi, основний засiб та умова розвитку особистостi дошкiльника. Особливості створення ігрового середовища в ДНЗ. Дидактична гра як засіб засвоєння знань дітьми дошкільного віку. Технологія керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей дошкільного віку. Організаційно-методичні засади використання рухливих, спортивних,народних ігор та забав. Розвивальний потенціал конструкторсько-будівельних,ігор-лего та настільно-друкованих ігор для дитини дошкільного віку. Вплив музично-театралізованих ігор, ігор-драматизацій, режисерських ігор на формування особистості дітей дошкільного віку. Використання комп’ютерних ігор у навчально-виховній роботі із старшими дошкільниками. Впровадження інноваційних технологій в практику роботи закладів дошкільної освіти.

Інноваційні технології в дошкільній освіті. Наукові підходи та авторські технології реалізації STREAM-освіти або Стежинки у Всесвіт (формування інженерної культури мислення у дошкільників). Нова освітня технологія «Едьютеймент»,або навчання як розвага для успішного пізнавального розвитку дітей. Використання технології «Освітня подорож» як форми реалізації партнерської діяльності дитини і дорослого. Особливості змісту педагогічної технології «Школа для життя, через життя» Декролі та Біблера «Школа діалогу культур».  Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів. Використання інноваційних технологій розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників. Інновації у формуванні логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Інноваційні технології в системі фізкультурно-оздоровчої роботи закладу дошкільної освіти. Інноваційні технології в розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.  Інноваційні технології в музичній діяльності дітей дошкільного віку.

Освіта сталого розвитку. Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній освіті. Емпауермент – педагогіка мотивації і натхнення до дії. Теоретичні і методичні засади курсу «Освіта для сталого розвитку» для дошкільнят. Особливості технології освіти сталого розвитку для дітей дошкільного віку. Методика роботи вихователя за окремими темами. Розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку .

                                Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Предметно-розвивальне середовище – провідний засіб реалізації завдань дошкільної освіти. 2 1 1
Гра – прiоритетний вид дiяльностi, основний засiб та умова розвитку особистостi дошкiльника. 4 1 1 1 1
Впровадження інноваційних технологій в практику роботи закладів дошкільної освіти. 6 2 1 1 1 1
Освіта сталого розвитку.      4    2 1 1
Всього 16 6 3 3 2 2

Розділ 4 (ФФМ_4)

Методичний супровід професійної компетентності музичного керівника закладу дошкільної освіти (11 год)

Освітня програма

Предметно – просторове розвивальне музичне середовище. Якість змісту. Функціональний і емоційний комфорт дітей. Облаштування музичного куточка. Облаштування музичної зали. Музичні заняття. Провідні педагогічні принципи та вимоги до організації музичних занять. Традиційне музичне заняття. Домінантне музичне  заняття. Тематичне музичне заняття. Комплексне музичне заняття. Використання сучасних інноваційних технологій з музичного виховання у дошкільному навчальному закладі. Музична терапія – новий напрям професійної діяльності. Впровадження системи Карла Орфа  в освітній процес закладів дошкільної освіти. Інноваційні підходи до організації дитячих свят та розваг. Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей. Розвиваючі та корекційні технології музикування, їх значення у розвитку креативності дитини. Використання комп’ютерних технологій на музичних заняттях з дітьми дошкільного віку. Розвиток вокально-хорових навичок дітей  дошкільного віку через музично-дидактичні ігри та вправи. Упровадження сучасних танцювальних технік у практику роботи дошкільного закладу. Творче музикування як універсальний засіб розвитку креативності дошкільнят.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Предметно- просторове розвивальне музичне середовище 1 1
2. Музичні заняття 2 1 1
3.  Інноваційні підходи в системі музичного виховання дошкільників 4 1 1 1 1
4. Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей 4 2 1 1
Всього: 11 5 2 2 2

Розділ 5 (ФФМ_5)

Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти (13 год)

Освітня програма

Раціональна організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Інноваційні види фізкультурних занять. Забезпечення інтегрованого підходу до занять з фізкультури. Оздоровча гімнастика в режимі дня. Нетрадиційні види гімнастики. Фізкультурні свята,фізкультурні розваги. Організація і зміст Днів здоров’я. Фізичне виховання дітей засобами гри. Народні рухливі ігри і їх вплив на емоційний стан дитини. Спортивні ігри та методика їх проведення. Система ефективного загартування в ДНЗ. Фізкультхвилинки, фізкультпаузи, фізичні вправи на формування постави, різні види масажу.  Сучасні оздоровчі технології збереження та стимулювання здоров’я дітей дошкільного віку. Інноваційні оздоровчі технології психофізичного розвитку дитини. Інноваційні оздоровчі технології профілактично-лікувального та терапевтичного спрямування. Діагностичні методики фізичного розвитку дітей. Характеристика сучасних державних та авторських програм (розділ «Фізичний розвиток»). (Вітчизняний та зарубіжний досвід). Підбір методик, тестових завдань для обстеження дітей дошкільного віку щодо виявлення рівня розвитку фізичних якостей. Кваліметричний підхід до оцінки фізичного розвитку дитини.

Зміст та методика навчання основних рухів дітей дошкільного віку. Засоби розвитку фізичних якостей дітей дошкільного віку (швидкості, спритності, витривалості гнучкості, сили) Загальні основи навчання ходьби, бігу та стрибкам.  Вправи з рівноваги, лазіння, повзання  та їх методика навчання. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку під час навчання метанню, кидання та ловіння. Загальнорозвиваючі вправи та методика їх навчання. Основи техніки навчання стройовим вправам. Методика проведення рухливих та спортивних ігор. Техніка безпеки та страховка дітей під час проведення фізкультурних занять.

Управління процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку. Психолого- педагогічний моніторинг здоров’я та фізичного розвитку дітей в ДНЗ. Методика проведення контрольних занять з фізичного виховання. Планування й організація роботи  з фізичного виховання в ДНЗ. Вивчення стану організаційної роботи, контроль та керівництво системою фізичного виховання в дошкільному закладі. Документи, що регулюють процес фізичного виховання дітей дошкільного віку. Шляхи модернізації фізкультурно-оздоровчої діяльності. Розвивальне середовище в дошкільному закладі, сприятливе для розвитку рухової активності дітей дошкільного віку.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Раціональна організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі 3 1 1 1

2.

 Сучасні оздоровчі технології збереження та стимулювання здоров’я дітей дошкільного віку 4 2 1 1
 

3.

Зміст та методика навчання основних рухів дітей дошкільного віку 3 1 1 1
 

4.

Управління процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку 3 1 1 1
Всього 13 5 4 1 2 1

Розділ 109 (ФФМ_109)

Готовність старшого дошкільника до навчання в школі (8 год)

Освітня програма

Психологічні характеристики дитини старшого дошкільного віку. Специфіка розвитку емоційної, вольової та пізнавальної сфер дитини старшого дошкільного віку (норма та відхилення).

Основні складові готовності 6-річної дитини до шкільного навчання. Передумови успішного навчання старшого дошкільника.

Комплексне дослідження  готовності старшого дошкільника до навчання в школі. Систематизація діагностичних методик з дослідження   готовності старшого дошкільника до шкільного навчання.

Консультування батьків, педагогів за результатами вивчення стану готовності старшого дошкільника до навчання в школі. Техніки та прийоми формування готовності дитини до навчання в школі.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього прак. трен.
1. Психологічні характеристики дитини ст. дошкільного віку 2 2
2. Основні складові готовності  6-річної дитини до шкільного навчання 2 2
3. Комплексне дослідження  готовності старшого дошкільника до навчання в школі 2 2
4. Консультування      батьків, педагогів за    результатами     вивчення стану готовності старшого дошкільника до навчання в школі 2 2
  Всього 8 6 2

Розділ 146 (ФФМ_146)

Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є законодавство України щодо запобігання проявам та протидії будь-яких видів насильства над дитиною, її експлуатації та булінгу, права дитини на захист від усіх форм насильства; забезпечення  підготовки фахівців відповідної кваліфікації з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства; створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу.

Програму укладено за такими темами:

міжнародно-правові стандарти та національне законодавство щодо запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти, зокрема дошкільної освіти;

діяльність керівників закладів дошкільної освіти із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема жорстокому поводженню, домашньому насильству, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під чac освітнього процесу;

порядок реагування керівника закладу дошкільної освіти у разі виявлення будь-яких проявів насильства, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу; діяльність закладу дошкільної освіти щодо попередження будь-яких проявів насильства                    під час освітнього процесу, зокрема жорстокого           поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Насильство щодо дитини як суспільне явище 1 1
2. Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. 2 1 1
3. Виявлення та реагування на випадки насильства щодо дітей у цифровому середовищі. 2 1 1
4. Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. 2 1 1
5. Комплексна підсумкова робота 1 1
Всього 8 1 3 3 1

Розділ 147 (ФФМ_147)

Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО (12 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є законодавство України щодо запобігання проявам та протидії будь-яких видів насильства над дитиною, її експлуатації та булінгу, права дитини на захист від усіх форм насильства; забезпечення  підготовки фахівців відповідної кваліфікації з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства; створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу.

Програму укладено за такими темами:

Насильство стосовно дитини як суспільне явище. Поняття насильства, його види, форми, причини та наслідки. Нормативно-правова база щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства.

Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. Типові ознаки та прояви у постраждалих від різних видів насильства дітей дошкільного віку. Виявлення та реагування на випадки насильства стосовно дітей у цифровому середовищі.

Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Поняття безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Інструменти профілактичної роботи з попередження насильства в закладі дошкільної освіти.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Насильство стосовно дитини як суспільне явище. Поняття насильства, його види, форми, причини та наслідки. 2 2
2. Насильство стосовно дитини як суспільне явище. Нормативно-правова база щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства. 1 1
3. Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. Типові ознаки та прояви у постраждалих від різних видів насильства дітей дошкільного віку. 2 1 1
4. Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. Виявлення та реагування на випадки насильства стосовно дітей у цифровому середовищі. 2 1 1
5. Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Поняття безпечного, інклюзивного освітнього середовища. 2 1 2
6. Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Інструменти профілактичної роботи з попередження насильства в закладі дошкільної освіти.   1 1
7. Комплексна підсумкова робота 1 1
Всього 12 4 5 3 1

Розділ 158 (ФФМ_158)

Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку (4 год)

Програма розділу на стадії розробки.

Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня
6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ). Модуль 1 8
6а. Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8
7. Технологія розвивального навчання 3
7а. Швидкочитання. Мегапам’ять 3
8. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи 10
9. Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання 4
10. Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі 9
11. Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мисленняучнів та для навчання самостійності під час читання, письма та математики 5
12. LEGO-технології в освітньому процесі 7
13. Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 5
14. Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД 4
159. Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України». 15

 

160. Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6

Розділ 6 (ФФМ_6)

Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ). Модуль 1  (8 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: інноваційні технології (ейдетика та ТРВЗ-педагогіка) в освітньому процесі початкової школи. Загальна характеристика курсу «Розвиток пам’яті, творчого мислення, уваги та уяви». Предмет вивчення. Історична довідка. Значення уяви, образного мислення  для розвитку пам’яті. Увага. Значення вміння керувати увагою для швидкого запам’ятовування та обробки інформації. Вправи на тренування концентрації  уваги. Таблиці Шульте. Відмінність логічної пам’яті від образної. Тестування: запам’ятовування 10 слів.

Методи «Школи ейдетики». Мнемотехніка: методи «Послідовних асоціацій», «Фонетичних асоціацій», «ОЧОГ». Ейдотехніка: методи «Оживлення», «Входження», «Образних гачків», «Трансформації», «метод «Цицерона», «Динамічних співвідношень», «Графічні імпровізації», фотографічна пам’ять, «Піктограм», комбіновані методи.

Загальна характеристика  Теорії Рішення Винахідницьких Задач (ТРВЗ). Принципи, що лежать в основі ТРВЗ. Типи творчих задач. Алгоритм рішення винахідницьких задач. Системний оператор.  Метод «Дихотомії». Методи розвитку творчого мислення та уяви. «Круги Луллія», «Морфологічний аналіз», «Фокальних об’єктів», «Емпатія», «Добре-погано». Психологічна інерція. Прийоми фантазування Дж. Родарі.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Введення у курс «Розвиток пам’яті,творчого мислення, уваги та уяви» 2 1 1
2. Методи «Школи ейдетики» 2 1 1
3. Загальна характеристика ТРВЗ 2 1 1
4. Методи розвитку творчого мислення та уяви 2 1 1
  Всього: 8 4 4

Розділ 6а (ФФМ_6а)

Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 (8 год)

Освітня програма

Предмет навчання: цілі і принципи ТРВЗ – педагогіки  з типологією відкритих задач. Загальна характеристика  курсу «Практичне застосування методів і форм   ,які ґрунтуються  на теорії розв*язання винахідницьких задач(ТРВЗ) в початковій школі.»

Що таке ТРВЗ: Чого вчити ? Основні функції та суперечності  педагогіки. Принципи,які лежать в основі ТРВЗ. Типи відкритих творчих задач.

Методи розвитку творчого мислення та уяви (РТУ). Поняття про психологічну інерцію. Правила оцінки рівня творчих робіт  учнів. Методи розвитку творчої уяви. Типові прийоми фантазування (ТПФ). Прийоми фантазування. Джанні  Родарі.

Розвиток зв’язного мовлення  молодших школярів. Складання творчих розповідей. Методика складання розповідей за картиною. Ігри і творчі завдання для роботи з картиною. Складання різних типів казок за допомогою методу «Каталог» (динамічного ,описового ,морально-етичного ,конфліктного  типу).

Методика навчання молодших школярів розповіді за серією  картинок.

Навчально-тематичний план

пп

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен
1. Що таке ТРВЗ 2 1 1
2. Методи розвитку творчого мислення та уяви(РТУ). 2 1 1
3. Прийоми фантазування.

Джанні  Родарі.

2 1 1
4. Розвиток зв*язного мовлення  молодших школярів.Складання творчих розповідей. 2 1 1
  Всього: 8 4 4

 

Розділ 7 (ФФМ_7).

Технологія розвивального навчання (3 год)

Освітня програма

Знайомство з технологією розвивального навчання. Організація пошукової та дослідницької діяльності школярів: побудова уроку.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Знайомство з технологією розвивального навчання 1 1
2. Організація пошукової та дослідницької діяльності школярів: побудова уроку 1 1
3. Створення фрагментів уроку за технологією розвивального навчання 1 1
  Всього 3 1 1 1

 

Розділ 7а (ФФМ_7а)

Швидкочитання та Мегапам’ять (за методикою А. Сподіна) (12 год)

Освітня програма

 1. Метод читання «Стукавки». Таблиці Шульте.Теоретична частина. Знайомство з поняттям швидкісного читання та його методикою. Вивчаємо метод читання «Стукавки» під ритм Н. Жинкіна з блокуванням мовного апарату. Знайомство з таблицею Шульте. Вправи на дрібну моторику рук. Методика «П’ятірня Наполеона».

Практична частина. Стартові показники техніки читання, продуктивності читання та коефіцієнту запам’ятовування. Читання  методом  «Стукавки». Замір часу при роботі з таблицею Шульте. Знайомство з вправою «Лабіринт». Проміжне тестування техніки читання.

2. Метод читання Зворотній рахунок. Методика цілепокладання КВНЕЦОП. Вправи Абетка, Чорно-білі, Великі-малі.  Теоретична частина. Знайомство з методом читання Зворотній рахунок Вправи на дрібну моторику рук. Ознайомлення з методикою цілепокладання КВНЕЦОП.

Практична частина. Читання  методом  Зворотній рахунок. Замір часу при роботі з таблицею Шульте. Знайомство з вправою «Клиновидні», методики на розширення кута зору; вправами «Чорно-білі» та «Великі-малі».

 3. Види памяті та їх тестування. Метод «Ланцюжок». Образні коди цифр.  Теоретична частина. Ознайомлення з поняттями «пам’ять» і «мнемотехніка». Правила мнемотехніки і метод запам’ятовування «Ланцюжок». Введення поняття образних кодів цифр від 0 до 9.

 Практична частина. Тестування каналів сприйняття (візуальний, аудіальний). Тестування типів пам’яті (зорова, слухова, слухова плюс моторна). Вправи на дрібну моторику рук. Практична робота із запам’ятовування списку методом «Ланцюжок».

 1. Метод «Робота з картинками». Теоретична частина. Базові операції з образами. Ознайомлення з методом запам’ятовування за допомогою картинок. Пояснення образних кодів днів тижня та місяців року.

 Практична частина. Вправи на паралельний процесинг. Практична робота із запам’ятовування списку за допомогою картинок. Запам’ятовування чотиризначних цифр через образні коди. Практична робота із образними кодами днів тижня та місяців року.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Лекції Семін Практ Трен
1 Вступ. Стартовий замір техніки та продуктивності читання. Метод читання Стукавки. Таблиці Шульте. 1   2  
2 Метод читання Зворотній рахунок. Методика цілепокладання КВНЕЦОП. Вправи Абетка, Чорно-білі, Великі-малі 1 2
3 Види пам’яті та їх тестування. Метод «Ланцюжок». Метод Леонардо да Вінчі. Образні коди цифр 1 1 1
4 Метод «Робота з картинками». Образні коди днів тижня та місяців року. 1 2
  Всього 4   7 1

Розділ 8 (ФФМ_8)

Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підходи (10 год)

Освітня програма

Інтеграція та інтегроване навчання. Сутність понять «інтеграція» та «інтегроване навчання». Переваги інтегрованого навчання. Етапи реалізації між предметної інтеграції змісту навчання (від простого до складного). Інтегрований  урок – шлях до цілісного сприйняття світу. Класифікація  та структура інтегрованих уроків, методичні вимоги до них. «Горизонтальні та вертикальні» між предметні зв’язки.

Навчання через дослідження за запитами учнів. Предмет вивчення. Поняття «Inguiry-basedlearning». Психологічні та педагогічні передумови використання в освітньому процесі початкової школи. Моделювання ситуації з обговорення запитів в класі. Аналіз запитів учнів. Вибір теми дослідження. Запити учнів. Як правильно вибрати тему для дослідження разом з учнями. Планування навчання через дослідження за запитами учнів (за самостійно обраною темою. «Карта знань» як допоміжний інструмент планування тематичного навчання.

Оцінювання в Inguiry-basedlearning. Запитання учня. Порфоліо. Лепбук. Спостереження вчителя.

Тематичні дні. Алгоритм створення Інтелект-карти тематичного дня (ментальна карта, карта пам’яті, діаграма зв’язків). Методичне опрацювання Інтелект-карти.

Тематичні тижні. Методичні принципи об’єднання предметів. Тематика тижнів.

Методика викладання курсу «Я досліджую світ». Теоретичні засади та практичні поради до вивчення курсу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Інтеграція та інтегроване навчання 1 1
2. Інтегрований  урок – шлях до цілісного сприйняття світу 1 1
3. Навчання через дослідження за запитами учнів 1 1
4. Моделювання ситуації з обговорення запитів в класі. Аналіз запитів учнів. Вибір теми дослідження 1 1
5. Планування навчання через дослідження за запитами учнів (за самостійно обраною темою) 1 1
6. Оцінювання в Inguiry-based learning 1 1
7. Складання інтелект-карти 1 1
8. Тематичні дні 1 1
9. Тематичні тижні 1 1
10. Методика викладання курсу «Я досліджую світ». 1 клас 1 1
  Всього 10 1 3 4 2

Розділ 9 (ФФМ_9)

Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання (4 год)

Освітня програма

Дидактична структура уроку літературного читання та його зміст. Методичні основи роботи з літературним твором. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Літературний розвиток молодшого школяра.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Дидактична структура уроку літературного читання та його зміст 1 1
2. Методичні основи роботи з літературним твором 1 1
3. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного 1 1
4. Літературний розвиток молодшого школяра 1 1
  Всього 4 2 2

Розділ 10 (ФФМ_10)

Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі (9 год)

Освітня програма

Психолого-педагогічні основи організації роботи з підручником. Предмет вивчення. Підручник – основний носій змісту освіти. Функції підручника. Дидактичні основи побудови підручників для початкової школи. Структура підручника. Робота з підручником як метод навчання.

Робота зі структурними компонентами підручника. Організація роботи з текстом та з позатекстовими компонентами. Основні види роботи з текстом. Аналіз ілюстративного матеріалу підручника. Види роботи з ілюстрацією. Використання навчальної книги на різних етапах уроку. Самостійна робота учнів з підручником.

Організація роботи з підручником на уроках літературного читання, математики, природознавства. Апарат орієнтування навчальної книги. Робота з основними структурними компонентами підручника. Уміння працювати з текстом. Текст та поза текстові елементи підручника. Класифікація текстів за різними ознаками. Різновиди завдань і вправ.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Психолого-педагогічні основи організації роботи з підручником 1 1
2. Робота зі структурними компонентами підручника 2 1 1
3. Організація роботи з підручником на уроках літературного читання 2 1 1
4. Організація роботи з підручником на уроках математики 2 1 1
5. Організація роботи з підручником на уроках природознавства 2 1 1
  Всього 9 2 3 4

Розділ 11 (ФФМ_11)

Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мисленняучнів та для навчання самостійності під час читання, письма та математики (5 год)

Освітня програма

Введення у курс «Сучасні технології для формування творчої особистості та розвитку критичного мислення учнів». Технологія «Щоденні 5» як засіб формування творчої особистості та розвитку критичного мислення. Технологія «Щоденні 3» як засіб формування математичної компетентності.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Введення у курс «Сучасні технології для формування творчої особистості та розвитку критичного мислення учнів» 1 1
2. Технологія «Щоденні 5» як засіб формування творчої особистості та розвитку критичного мислення 2 1 1
3. Технологія «Щоденні 3» як засіб формування математичної компетентності 2 1 1
  Всього 5 3 2

Розділ 12 (ФФМ_12)

LEGO-технології в освітньому процесі (7 год)

Освітня програма

Робототехніка  як сучасний напрямок розвитку ІТ. Освітня робототехніка. Огляд робототехнічних конструкторів для початкової школи. Складові базового набора WeDo 2.0. Методичні рекомендації з організації роботи з наборами LEGO. Проєкт «Першоробот».

Базові основи конструювання. Основи розробки моделей роботів. Моделі з покроковими інструкціями. Огляд графічного програмного забезпечення WeDo 2.0. Проєкт «Автомобіль для перегонів».

Проектна та дослідницька діяльність з LEGO EducationWeDo 2.0. Методика створення навчальних проектів. Змагання та олімпіади для WeDo 2.0. Проєкт «Робот сумоїст».

Огляд та особливості роботи з LegoDigitalDesigner. Робота з інструментом створення віртуальних моделей. Проєкт «Очистка океану».

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. прак. дист.
1. Освітня робототехніка 1 0,5 0,5
2. Базові основи конструювання 2 0,5 1,5
3. Проектна та дослідницька діяльність з LEGO Education WeDo 2.0 2 0,5 1,5
4. Огляд та особливості роботи з LegoDigitalDesigner 2 0,5 1,5
Всього 7 2 3,5 1,5

Розділ 13 (ФФМ_13)

Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь (5 год)

Освітня програма

Тема 1. Ключові компетентності та наскрізні вміння. «Нова українська школа». Що таке «компетентність»? 10 ключових компетентностей і наскрізні вміння. «Канва» розвитку учня.

Тема 2. Сучасний учень (вихованець). Який він? «Теорія поколінь». Що ми знаємо про дітей Y і Z?

Тема 3. Нові підходи до організації роботи в ГПД. Кейс, проект, сторітеллінг, «баншо», квест, сендплей, арт, лепбук тощо.

Тема 4. Сутність і педагогічні умови ефективного впровадження інноваційних форм роботи, необхідні уміння і навички вихователя ГПД важливі для їх реалізації.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Ключові компетентності та наскрізні вміння 1 1
2. Сучасний учень (вихованець). Який він? 1 1
3. Нові підходи до організації роботи в ГПД 1 1
4.  Сутність і педагогічні умови ефективного впровадження інноваційних форм роботи, необхідні уміння і навички вихователя ГПД важливі для їх реалізації 2 1 1
  Всього 5 3 1 1

Розділ 14 (ФФМ_14)

Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД (4 год)

Освітня програма

Тема 1. Здоров’язбережувальні технології – провідна умова освітнього середовища. Система здоров’язбережувальних освітніх технологій у роботі вихователя ГПД.

Тема 2. Використання технологій здоров’язбережувального напряму в режимних моментах ГПД.

Тема 3. Впровадження в освітній процес ГПД оздоровчих інноваційних технологій.

Навчально–тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Здоров’язбережувальні технології – провідна умова освітнього середовища. Система здоров’язбережувальних освітніх технологій у роботі вихователя ГПД 1 1
2. Використання технологій здоров’язбережувального напряму в режимних моментах ГПД 2 2
3. Впровадження в освітній процес ГПД оздоровчих інноваційних технологій 1 1
  Всього 4 1 3

Розділ 159 (ФФМ_159)

Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України» (15 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України»; інноваційні практики в системі освіти.

Сутність професійної компетентності вчителя в умовах реформування системи загальної середньої освіти.

Теоретико-методологічні та організаційні основи початкової освіти в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України».

Нормативна база функціонування НПП «Інтелект України» в національному освітньому просторі.

Інноваційні освітні технології в практиці роботи 1-4 класів Проєкту.

Здоров’язбережувальні технології в НПП «Інтелект України».

Технологія викладання інтегрованого навчального предмету «Українська мова» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України».

Особливості початкової математичної освіти в НПП «Інтелект України».

Організація освітнього процесу на уроках «Я пізнаю світ».

Навчально-тематичний план  

Зміст курсу
Розподіл годин
всього лекц. Сем. Прак. Трен. Дист.
Сутність професійної компетентності вчителя в умовах реформування системи загальної середньої освіти. 1 1
Теоретико-методологічні та організаційні основи початкової освіти в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». 2 2
Нормативна база функціонування НПП «Інтелект України» в національному освітньому просторі. 1 1
Інноваційні освітні технології в практиці роботи 1-4 класів Проєкту. 1 1
Здоров’язбережувальні технології в Проєкті. 1 1
Технологія викладання інтегрованого навчального предмету «Українська мова» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». 3 1 1 1
Особливості початкової математичної освіти в НПП «Інтелект України». 3 1 1 1
Організація освітнього процесу на уроках «Я пізнаю світ». 3 1 1 1
Всього: 15 8 2 3 1 1

 

Розділ 160 (ФФМ_160)

Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є цифрові технології необхідні для організації освітнього процесу у початковій школі.

Вступ. Професійний стандарт вчителя початкових класів загальної середньої освіти. Рамка цифрових компетентностей громадян України. Цифрограм  – Дія для вчителів.

Використання  цифрових технології для спілкування, співпраці та професійного розвитку.

Пошук, створення  та обмін цифровими ресурсами.

Організація та управління  освітнім  процесом за допомогою цифрових технологій.

Цифрові технології для здійснення  формувального оцінювання в НУШ.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Професійний стандарт вчителя початкових класів загальної середньої освіти. Рамка цифрових компетентностей громадян України.  Цифрограм  – Дія для вчителів . 1 1    
2. Використання  цифрових технології для спілкування, співпраці та професійного розвитку 2 1   1
3. Пошук, створення  та обмін цифровими ресурсами. 1   1  
4. Організація та управління  освітнім  процесом за допомогою цифрових технологій. 1 1    
5. Використання цифрових  технології  для оцінювання учнів початкових класів. 1 1    
Всього 6 4 1 1 0

 

Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури
15. Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8
16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 20
17. Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 20
18. Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA 8
19. Методика написання есе. Мотиваційний лист 10
20. Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури (за програмою 2022 року) 20
21. Прагматична поетика тексту 6
22. Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі літератури 10
23. Науково – методичні основи сучасного уроку зарубіжної літератури 10
150_ум. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Українська мова і література 6
150_зл. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Зарубіжна література 6
162. Розвиток особистості учня засобами літератури 6

Розділ 15 (ФФМ_15)

Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8 год)

Освітня програма

Методичні засади організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю. Позакласне читання як складова літературної освіти. Типологія уроків позакласного читання. Практична дидактична модель організації позакласного читання. Типи завдань на уроках позакласного читання. Форми уроків вивчення літератури рідного краю. Типи завдань  на уроках вивчення літератури рідного краю.

Інтерпретація літературного твору в літературознавстві та в шкільній практиці. Види інтерпретації літературного твору:  художня, політична, аматорська, аудіальна. Герменевтичне коло як універсальна стратегія інтерпретації. Принципи аналізу та інтерпретації літературного твору. Методи і прийоми роботи з художнім текстом на уроках позакласного читання та на уроках вивчення літератури рідного краю.

Інтерпретація творів письменників Тернопілля на уроках вивчення літератури рідного краю. Богдан Лепкий, Богдан Мельничук, Іванна Блажкевич, Степан Будний, Володимир Вихрущ, Ганна Костів-Гуска, Осип Маковей, Левко Крупа, Улас Самчук, Степан Будний, Олександр Вільчинський.

 Навчально-тематичний план

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Методичні засади організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю 2 2
2. Інтерпретація літературного твору в літературознавстві та в шкільній практиці. 2 2
3. Інтерпретація творів письменників Тернопілля на уроках вивчення літератури рідного краю 4 4
  Всього 8 4   4

Розділ 16 (ФФМ_16)

Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (20 год)

Освітня програма

Тема 1. Сучасні теоретико-методологічні засади та наукові основи методики викладання української літератури у ХХІ ст. Основні напрями методики викладання української літератури у ХХІ ст.  Синергетико-евристичне навчання (Л. Нежива).Екзистенційно-діалогічне навчання (В. Токмань). Естетизація навчання (С. Жила). Філософізація навчання (Ю. Бондаренко). Компаративне навчання (А. Градов). Креативне навчання (О. Куцевол). Технологічне навчання (А. Ситченко). Психологізація навчання (В. Уліщенко). Структуральне навчання (В. Шуляр).

Тема 2. Новітні педагогічні технології викладання української  літератури. Завдання методики викладання літератури в контексті проекту «Концепція літературної освіти в Україні». Діалог культур як методологія та форма сучасної освіти. Інтерактивні методи викладання літератури. Віртуальні та дистанційні форми викладання і навчання. Метод проектів та його роль у формуванні умінь та навичок учнів. Відео-, аудіопрезентація, мультимедійні технології викладання української літератури. Ейдетика як навчальна технологія. Вивчення літератури за опорними схемами та образними асоціаціями. Інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Тема 3. Форми роботи з літературної освіти в школі. Методологічні проблеми вивчення літературного твору в сучасному літературознавстві.  Методи аналізу художнього твору: підходи та алгоритми, відповідність методів аналізу естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу письменника. Аналіз літературного твору в школі. Текстоцентрична та читацькоцентрична парадигми вивчення літературного твору в школі. Формування предметної літературної компетентності.

Тема 4. Нові імена в шкільній програмі з української літератури Уведення сучасної української літератури у світовий контекст. Аспект наслідування та перечитування як основний мотив формування літератури  сьогодні, а також як неперервний зв’язок  між попередниками, сучасниками та наступниками. Відкриття нових імен у царині поезії, прози, музики та інших мультимедійних й інтермедійних форм вираження актуальної літератури.

Тема 5. Літературні групи та українські рок-гурти у світовому контексті експериментальної поезії. Теоретичне підґрунтя, генетичні й історико-літературні умови появи сучасних експериментів. Проблеми класифікації та методологія побудови мистецьких пошуків. Палітра українського і світового контексту експериментальної поезії. Перформанс як один з видів концертної діяльності. Мистецькі горизонти та перспективи феномену перфомансу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Сучасні теоретико-методологічні засади та наукові основи методики викладання української літератури у ХХІ ст. 2 2
2. Новітні технології викладання української літератури 8 2 6
3. Форми роботи з літературної освіти в школі 2 1 1
4. Нові імена в шкільній програмі з української літератури 5 2 3
5. Літературні групи та українські рок-гурти у світовому контексті експериментальної поезії 3 1 2
  Всього 20 8 12

ФФМ_17. Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики (20 год)

Освітня програма

Тема 1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасної лінгводидактики. Концепції когнітивної, комунікативної методики навчання української мови. Науково-методичні доробки провідних лінгводидактів: Н.Б. Голуб, О.М. Біляєвої, М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіної, С.О. Карамана, О.П. Глазової.

Тема 2. Технологія сучасного уроку української мови. Технологічна карта уроку. Методична канва(партитура) уроку. Ментальна карта конспекту уроку. Реалізація змістових ліній, зокрема наскрізних, на уроках української мови. Типологія уроків. Методичні варіанти сучасних типів уроків. Моделювання уроків нового типу.

Тема 3. Новітні методи й технології навчання української  мови.        Хмарні інновації на уроці мови. Застосування технології «веб-квест» у системі загальної мовної освіти. Використання кейс-методу, методу проектів, методу інтелект-карт на уроках української мови.

Тема 4. Нове в програмі з української мови для 10 – 11 класів. Вивчення лексикографії, риторики, стилістики в школі. Сучасний урок риторики: особливості проектування та реалізації. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Форми роботи з текстом.

Тема 5. Поглиблене впровадження мовної освіти в школі. Позакласна робота з української мови. Формування «мовної стійкості». Виховний потенціал лінгвоісторіографії. Вивчення української мови в класах філологічного профілю. Основи наукових досліджень учнів. Зміст і методика викладання курсів за вибором філологічного спрямування в системі допрофільної підготовки учнів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Концептуальні  засади навчання української мови в контексті сучасноїлінгводидактики. 1 1
2. Технологія сучасного уроку української мови. 4 1 3
3. Новітні методи й технології навчання української мови. 4 1 3
4. Нове в програмі з української мови для 10–11 класів. 8 2 6
5. Поглиблене впровадження мовної освіти. 3 1 2
  Всього 20 6 14

Розділ 18 (ФФМ_18)

Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA (8 год)

Освітня програма

Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA. Дотекстові стратегії критичного читання. Читання з передбаченням. Читання з зупинками. Передбачення на основі опорних понять. Істинні й хибні висловлювання. Текстові стратегії критичного читання. Читання з позначками. Читаємо у парах / узагальнюємо в парах. Спрямоване читання. Смислове згортання (G.S.R.) Тонкі і товсті запитання. «Три по два». Післятекстові стратегії критичного читання. Концептуальне (смислове) обговорення тексту: виявлення і формулювання основної ідеї тексту або сукупності його головних смислів. Дискусія. Співвіднесення читацьких інтерпретацій (тлумачень, оцінок) інформації з авторською позицією. Письмо для формування читацької грамотності PISA.  Стилістика і орфографія  науково-популярного тексту.

Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA. 2 1 1
2. Дотекстові і текстові стратегії критичного читання. 2 0,5 1,5
3. Післятекстові стратегії критичного читання. 2 0,5 1,5
4 Письмо для формування читацької грамотності PISA. 2 0,5 1,5
Всього 8 2.5 5,5

Розділ 19 (ФФМ_19)

Методика написання есе. Мотиваційний лист (10 год)

Освітня програма

Що таке есе. Заголовок есе. Ознаки есе. Лінгво-стилістичні особливості есе. Роль самостійності та оригінальності при складанні есе.

Підготовча робота до написання мотиваційного листа (використання технологій критичного читання для опрацювання критеріїв оцінювання, освітньої програми, рефлексія щодо особистих досягнень).

Загальні тенденції написання мотиваційного листа: предметна і понятійна точність, дотримання норм сучасної літературної мови, логічність і послідовність викладу думок. Структура мотиваційного листа. Способи зв’язку між компонентами тексту.

Редагування мотиваційного листа. Перевірка на відповідність заявленим вимогам та нормам сучасної літературної мови.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього прак.
1. Що таке есе. Заголовок есе. Складаємо есе про власні враження від спостережень за природою 2 2
2. Спостерігаємо за ознаками есе. Пишемо есе на морально-етичну тематику. Лінгво-стилістичні особливості есе. Пишемо есе на основі власних вражень від естетичного об’єкту 2 2
3. Загальні тенденції написання мотиваційного листа: предметна і понятійна точність, дотримання норм сучасної літературної мови, Структура мотиваційного листа. Способи зв’язку між компонентами тексту. 2 2
4. Про одне і те ж – по різному. Пишемо есе на основі науково-популярних текстів 2 2
5. Роль самостійності та оригінальності при складанні есе. Пишемо есе на основі прочитаного. Презентація кейсів завдань для формування функціональної грамотності 2 2
Всього 10 10

Розділ 20 (ФФМ_20)

Нові імена в шкільній програмі  зарубіжної літератури / за програмою 2022 року (20 год)

Освітня програма

Предметом вивчення спецкурсу є твори відомих представників сучасної зарубіжної літератури (друга половина  XX – початок XXIст.).

Маркус Зузак – сучасний австралійський письменник. Історія створення та особливості роману «Книжкова злодійка».

Франсуаза Саґан – відома французька письменниця XX ст. Роман –   бестселер «Добридень, смутку»як своєрідний символ свого часу.

Томас Транстремер – шведський поет, лауреат Нобелівської премії 2011 року. Поезія Транстремера – це конкретність на тлі вражаючих метафор і найбільш перекладна лірика сучасності.

Хуліо Кортасар – визначний аргентинський письменник. Пошук світоглядних засад нової, духовно відродженої людини у романах письменника. Авангардистське експериментаторство автора.

Мілан Кундера  як видатний чеський письменник постмодерніст. Всесвітньо відомий роман «Нестерпна легкість буття». Художній світ твору.

Стівен Кінґ – відомий представник т. зв. «літератури жахів». Поєднання у творах письменника стильових ознак різноманітних жанрів: фантастики, детективу, жахів, містики тощо.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін. практ.
1. Зузак Маркус 4 2 2
2. ФрансуазаСаган 4 2 2
3. Томас Транстремер 4 2 2
4. Хуліо Кортасар 4 2 2
5. Мілан Кундера 2 1 1
6. Стівен Кінг 2 1 1
  Всього 20 10 6 4

ФФМ_21. Прагматична поетика тексту (18 год)

Освітня програма

Поетика художнього твору як засіб його естетичного пізнання. Нові імена у шкільній програмі зарубіжної літератури (тексти на вимогу часу). Особливості наративу у повісті П.Коельо «Алхімік». Традиції готичного роману у сучасній літературі («Кораліна»). Сучасний підлітковий твір: особливості побудови тексту (Й. Ягелло «Кава з кардамоном»).

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу
Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Поетика художнього твору як засіб його естетичного пізнання 2 2
2. Нові імена у шкільній програмі із зарубіжної літератури (тексти на вимогу часу) 4 2 1 1
3. Особливості наративу у повісті П .Коельо «Алхімік» 4 2 1 1
4. Традиції готичного роману у сучасній літературі (Н. Гейман«Кораліна») 4 2 1 1
5. Сучаснийпідлітковийтвір:особливостіпобудовитексту (Й. Ягелло «Кава з кардамоном») 4 2 1 1
Всього 18 4 7 3 4

 ФФМ_22. Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури (20 год)

Освітня програма

Теоретичні засади проблеми аналізу та інтерпретації художнього тексту у шкільному курсі. Стратегії інтерпретації. Специфіка художнього тексту, художній зміст і методика інтерпретації тексту. Аналіз поетичного тексту. Тропи і стилістичні фігури. Фонетичні, лексичні граматичні, словотворчі явища. Аналіз драматичного твору. Світоглядні, соціальні та особистісно значимі філософські проблеми. Контекст і інтертекст. Індивідуалізоване мовлення автора. Соціокультурне тло тексту, культурні реалії та підтексти. Аналіз прозового твору. Комплексна інтерпретація художнього твору. Художня картина світу у конкретному творі.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Теоретичні засади проблеми аналізу та інтерпретації художнього тексту у шкільному курсі 4 2 2
2. Стратегії інтерпретації. 4 2 2
3. Специфіка художнього тексту, художній зміст і методика інтерпретації тексту. 2 2  
4. Аналіз поетичного тексту. Тропи і стилістичні фігури. Фонетичні, лексичні граматичні, словотворчі явища. 2   2
5. Аналіз драматичного твору. Світоглядні, соціальні та особистісно значимі філософські проблеми. 2   2
6. Контекст і інтертекст. Індивідуалізоване мовлення автора. Соціокультурне тло тексту, культурні реалії та підтексти. 2   2
7. Аналіз прозового твору. Комплексна інтерпретація художнього твору. Художня картина світу у конкретному творі. 4   4
  Всього 20 6 14

ФФМ_23. Науково – методичні основи сучасного уроку зарубіжної літератури (26 год)

Освітня програма

Педагогічна технологія. Сутність, ознаки і класифікація педагогічних технологій. Сучасні європейські технології освіти. Storytelling  як технологія вивчення зарубіжної літератури. Кейс – технологія. Проектно – діяльнісна технологія. Технологія педагогічної майстерні. Технологія розвитку критичного мислення. Технологія проблемного навчання. Біоадекватна  (ноосферна) технологія. Технологія зустрічних зусиль. Технологія створення ситуації успіху. Особистісно – орієнтована технологія навчання. Комп’ютерні технології.

Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності учнів. Основні етапи створення квестів. Змістові лінії квесту.

Поняття про медіаосвіту. Медіаосвітні технології вивчення зарубіжної літератури у школі. Критичний аналіз медіатекстів як засіб вивчення художніх творів. Креолізований текст. Буктрейлер – сучасна форма реклами книги.

Поняття емоційного інтелекту: теоретико-психологічні підходи         ( за Д. Гоулманом, Дж. Мейєром, Д. Карузо та ін. ). Способи емоційної саморегуляції та структура емоційного інтелекту у контексті розвитку особистості. Методи та прийоми розвитку емоційного інтелекту на уроках літератури.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ. трен.
1. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя зарубіжної  літератури 14 6 2 2 4
2. Підготовка і проведення літературних квестів 4 2 2
3. Медіаосвітні технології на уроках зарубіжної літера-тури 4 2 2
4. Формування емоційного інтелекту в парадигмі сучасного метакогнітивізму на уроках зарубіжної літератури  

4

 

2

 

2

Всього 26 12 2 6 6

 

Вчителі іноземних мов ФФМ_24_31
ФФМ_24 Розвиток професійних компетенцій педагогів іноземних мов  в умовах змін 12
ФФМ_25 Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 14
ФФМ_26 Оптимізація процесу навчання іноземних мов 18
ФФМ_27 Сучасні підходи до навчання іноземних мов: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму 14
ФФМ_28 Комунікативна методика викладання іноземної мови 16
ФФМ_30 Нестандартні підходи до навчання іноземних мов.

Технології розвиваючого навчання

14
ФФМ_31 Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов 18

ФФМ_24. Розвиток професійних компетенцій педагогів іноземних мов  в умовах змін   (12 год)

Освітня програма

Концепція Нової української школи: основні положення, мета, структура, нові підходи до викладання іноземних мов. Державний стандарт базової середньої освіти.          Структура та зміст базової середньої освіти. Оцінювання результатів та організації освітнього процесу. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти. Основні підходи до вивчення іноземних мов за кордоном.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Концепція Нової української школи 3 2 1
2. Державний стандарт базової середньої освіти 3 2 1
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 3 2 1
4. Компоненти професійних компетенцій вчителя іноземних мов 3 2 1
  Всього 12 8 2 2  

ФФМ_25. Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов (14 год)

Освітня програма

Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови НУШ. Фахова (лінгвістична) компетентність вчителя іноземних мов НУШ.  Міждисциплінарний зв’язок лінгвістики та методики. Інтегрування лінгвістичних знань у систему професійного зростання вчителя іноземних мов.

Лінгвістичні положення у методиці навчання іноземних мов. Підходи до навчання іноземних мов з позицій лінгвістичної науки. Лінгвістичні засади компетентнісної методики навчання іноземних мов.

Прикладні аспекти лінгвістичних знань. Сучасні напрями лінгвістики у системі навчання фонетики, лексики, граматики і синтаксису. Проблема вибору матеріалу навчання у викладанні іноземних мов. Сучасні принципи й правила пояснення мовного матеріалу. Техніки вживання мовного матеріалу. Труднощі у навчанні іноземних мов.

Лінгвістичні особливості процесів говоріння, аудіювання, читання і письма. Мовний і мовленнєвий аспекти у навчанні іноземних мов. Передумови формування мовної та мовленнєвої компетенції вчителя й учня під час уроків іноземної мови.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Лінгвістичні знання у структурі професійного зростання вчителя іноземних мов НУШ 2 2      
2. Лінгвістичні положення у методиці навчання іноземних мов 2 2
3. Прикладні аспекти лінгвістичних знань (фонетичні, орфографічні, лексичні, граматичні, синтаксичні) 4 2 2
4. Лінгвістичні особливості процесів говоріння, аудіювання, читання, письма і т.д. 6 6
  Всього 14 2 4 2 6

ФФМ_26. Оптимізація процесу навчання іноземних мов (18 год)

Освітня програма

Формування всебічно і гармонійно розвиненої, конкурентоспроможної особистості. Суть оптимізації. Оптимізація процесу навчання: основні принципи викладання іноземних мов. Критерій оптимальності. Показники оптимальності процесу навчання. Зміст навчання іноземної мови. Навчальна діяльність як основа оптимізації процесу навчання іноземної мови. Модель професійної компетентності педагога.

Організаційні форми навчання. Основні принципи, методи, перспективи кооперативного навчання. Роль учителя у кооперативному навчанні. Основні елементи колаборативного навчання. Форми колаборативногоначання (робота в групах, тьюторство, навчальні спільноти). Інноваційні засоби навчання  (WordPress, GoogleDocs, Wiki, Moodle, Skype, Prezi, SlideShare, MovieMaker, YouTube).

Роль мотивації у навчанні/вивченні іноземної мови. Інтегрована, інструментальна мотивація. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Планування й перебіг уроку іноземної мови.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів. Використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації), електронних підручників, енциклопедій, словників, довідників, комп’ютерних навчальних програм, мультимедійних додатків (Multi-Rom) до автентичних навчально-методичних комплексів тощо.Робота з різними додатками (текстовими, графічними та звуковими редакторами, картографічною інформацією).Інтернет-проекти та можливості використання “Web 2.0 Tools”.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Шляхи оптимізації процесу навчання іноземних мов 2 2
2. Сучасні методи і прийоми навчання іноземних мов. Використання кооперативного та колаборативного навчання у процесі навчання іноземної мови 8 2 6
3. Мотивація як засіб оптимізації процесу навчання іноземних мов 2 2
4. Цифрові технології у процесі оптимізації навчання іноземних мов 6 2 2 2
Всього 18 2 4 4 8

ФФМ_27. Сучасні підходи до навчання іноземних мов: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму (14 год)

Освітня програма

Внесок ігрових механізмів у формування мотивації учнів. Внутрішня мотивація. Відчуття контролю над ситуацією. Віра у свої можливості. Цілі. Виклики. Зворотній зв’язок. Соціальна взаємодія. Гейміфікація: суть, умови доречності  і межі застосування. Від теорії до практики : мислимо, як дизайнери ігор. Гейміфікація як процес – шестиетапна схема гейміфікації (визначення цілей, опис гравців і бажаного типу поведінки). Гейміфікація  як процес: відпрацювання циклів залучення і прогресу, вибір і використання доречних компонентів та джерел задоволення. Гейміфікація і мотивація. Несподіванки та пастки гейміфікації.

Проєктна діяльність як засіб формування активної самостійної, ініціативної позиції учнів, розвитку  їхнього пізнавального інтересу та дослідницьких, рефлексивних, самооціночних  умінь і навичок. Роль проєктної діяльності в розвитку творчих здібностей та логічного мислення учнів, що сприяє їхньому залученню до розв’язання  конкретних життєво необхідних проблем. Основні види навчальних проєктів. Відмінність навчального проєкту  від самостійної творчої роботи. Організація навчання, що базується на проєктній діяльності  – PBL (Project Based Learning) .

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Гейміфікація навчального процесу. 4 2 2
2. Несподіванки та пастки гейміфікації. 2 2
3. Проєктна діяльність як один з шляхів формування в учнів компетенцій 21 сторіччя 4 2  

 

4. Основні види навчальних проєктів. 6   6
ВСЬОГО: 14 4 2 2 6

ФФМ_28. Комунікативна методика викладання іноземної мови (16 год)

Освітня програма

Сутність застосування комунікативної методики на уроках іноземної мови. Основні принципи комунікативного методу. Складові компоненти комунікативної компетенції. Форми організації та засоби реалізації використання комунікативної методики на уроках іноземної мови.

Композиція та планування уроку. Навчальна піраміда. Типи сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу. Технологія PPP (Presentation/Practice/Production).

Специфіка створення та використання вправ комунікативного спрямування на уроках іноземної мови. Контрольована практика. Напівконтрольована практика. Неконтрольована практика. Написання конспекту уроку на основі комунікативної методики.

Використання інтерактивних технік та методів. Імерсійний метод (ARC/ Authentic use/Restricted use/Clarification and focus). Навчання шляхом вирішення поставленого завдання (TBL/Task-Based Learning). Ситуативний/спонтанний  метод (DOGME). Метод загальної фізичної реакції (TPR/Total Physical Response). Метод тестів (TTT/Test Teach Test). Проектно-зорієнтоване навчання. Технології переверненого навчання.

Навчально-тематичний план спецкурсу

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Сутність застосування комунікативної методики на уроках іноземної мови. 2 2
2. Композиція та планування уроку. 2 2
3. Специфіка створення та використання вправ комунікативного спрямування на уроках іноземної мови. 6 6
4. Використання інтерактивних технік та методів. 6 2 4
Всього 16 2 4 4 6

ФФМ_30. Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвиваючого навчання (14 год)

Освітня програма

Мультисенсорне навчання: методи і прийоми. Інтеграція рецепторно-продуктивних аспектів у навчання з використанням інтерактивних технологій. Онлайн навчання як один із нестандартних підходів у навчанні іноземних мов (LearningApps., Padlet, Wizer. Me , Learn English Teen, Jazz-chants).

Аудитивна  компетентність як один із рушійних аспектів у формуванні іншомовної компетентності учнів. Технологія навчання аудіювання в умовах Нової української школи. Інтенсивне та екстенсивне аудіювання.

Технології розвиваючого навчання у рамках інформаційно-комунікаційних компетенцій. Навчання англійської мови через пісні. Використання сучасних інформаційних ресурсів для формування аудитивних умінь.

Інтегрований підхід та інтегроване навчання. Принцип часткової та повної інтеграції мовних навичок учнів. Креативне та критичне мислення для формування продуктивного мислення з використанням принципу інтегрованого підходу. Формування продуктивного мислення учнів на основі візуалізації (графічні організатори Дж. Берк, карти мислення, діаграми Венна).

Навчально-тематичний план курсу

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Мультисенсорне навчання на уроках іноземних мов у НУШ. 4 2 2
2. Технології розвиваючого навчання на уроках іноземних мов. 6 6
3. Інтегрований підхід та інтегроване навчання. 4 2 2
Всього: 14 2 4 2 6

ФФМ_31. Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов (18 год)

Освітня програма

Сучасний вчитель іноземних мов як агент змін у НУШ. Професійні компетентності вчителя іноземних мов. Компетентнісний потенціал дисципліни «Іноземна мова». Спілкування іноземними мовами та інформаційно-цифрова компетентність. Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій учителя та учня через використання ІКТ. Медіаграмотність учасників навчального процесу.

Комунікаційне навчальне середовище, його структура, засоби створення та можливості використання на уроках іноземних мов. Персональне навчальне середовище учня, його мовне порт фоліо.

Електронне забезпечення навчання/система Moodle. Використання хмарних технологій на уроках іноземної мови. Інтернет-сервіси в роботі вчителя. Використання Google-сервісів Learning Apps, Office 365 у навчанні іноземних мов. Застосування ІКТ та мультимедіа-технологій у процесі креативного вивчення іноземної мови.

Сучасні інформаційні ресурси та сервіси бібліотеки на допомогу навчальній діяльності. Веб-майданчик як навчальне середовище відкритого освітнього простору

Змішаний навчальний процес. Принципи вимоги й інструменти змішаного навчання. Асинхронні й синхронні процеси у змішаному навчанні. Переваги, проектування, моделі та умови впровадження змішаного навчання (ротація за станціями, ротація за приміщеннями, індивідуальна ротація, гнучка модель індивідуального змішування /а-ля карате/, збагачена віртуальна модель, перевернутий клас). Стандарти та якість змішаного курсу. Особливості та можливості використання змішаного навчання у шкільному процесі вивчення іноземних мов.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Професійні компетентності сучасного вчителя ІМ у НУШ. Формування інформаційно-комунікативних компетенцій учителя та учня 2 1 1
2. КНС – комунікативне навчальне середовище для вивчення ІМ 2 1 1
3. Електронне забезпечення навчання. Використання хмарних технологій на уроках іноземної мови 2 2
4. Інтернет-сервіси в роботі вчителя іноземних мов 6 6
5. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів 6 1 1 4
Всього 18 4 1 1 10

 

Вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін ФФМ_32_34, 66
ФФМ_32. Організація пошуково – дослідницької роботи з дітьми старшого шкільного віку 6
ФФМ_33. Використання ІКТ на уроках правознавства з метою формування життєвих компетентностей учнів 6
ФФМ_34. Міжпредметна та внутрішньопредметна інтеграція в процесі викладання історії в середній загальноосвітній школі як засіб формування нового рівня мислення учнів 8
ФФМ_66. Організаційно-методичні засади розвитку професійної  компетентності вчителів правознавства 12

ФФМ_32. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого шкільного віку (6 год)

Освітня програма

Теоретико-методологічні засади пошуково-дослідницької роботи в старшій школі. Поняття пошуково-дослідницької діяльності. Модель дослідницької компетентності. Методи і прийоми організації дослідницької діяльності. Напрями пошуково-дослідницької діяльності школярів. Плагіат: суттєві питання.

Організація та методика дослідницької діяльності старшокласників в урочний час. Місце та роль шкільного підручника в умовах дослідницького навчання. Методики розвитку умінь та навичок дослідницької поведінки. Презентація дослідницьких робіт. Проблема вибору теми науково-дослідницької роботи. Формування огляду джерел за тематикою роботи та оформлення списку використаних джерел.

Форми й методи пошуково-дослідницької роботи у позаурочний час. Організація та взаємодія школи та музею в пошуково-дослідницькій роботі. Науково-дослідницька робота в Малій академії наук України. Етнографічна, філологічна, краєзнавча діяльність: форми і методи проведення.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем.
1. Теоретико-методологічні засади пошуково-дослідницької роботи в старшій школі 2 2  
2. Організація та методика дослідницької діяльності старшокласників в урочний час 2 2  
3. Форми й методи пошуково-дослідницької роботи у позаурочний час 2   2
Всього: 6 4 2

ФФМ_33. Використання ІКТ на уроках правознавства з метою формування життєвих компетентностей учнів (6 год)

Освітня програма

Інформаційно-комунікаційні технології, їх види, функції та особливості використання на уроках правознавства. Форми організації роботи з використанням ІКТ на уроках суспільствознавчих дисциплін. Науково-теоретична база (Т.Ладиченко, О.Мокрогуз, О.Худобець, Я.Бахматюк). Переваги використання ІКТ.

Практичне використання інтернет-ресурсів (www.rada.gov.ua, www.pravo.biz.ua , www.president.gov.ua, www.helsinki.org.ua) вчителем правознавства. Створення вправ за допомогою Інтернет-ресурсу  https://learningapps.org/.  Практичне застосування набутих знань та вмінь. Презентація власних мультимедійних презентацій.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. практ.
1. Використання ІКТ на уроках правознавства 2 2  
2. Інтернет-ресурси для вчителів правознавства та їх використання в практичній  діяльності 2 2
3, Презентація проектів 2 2
  Всього 6 2 4

ФФМ_34. Міжпредметна та внутрішньопредметна інтеграція в процесі викладання історії в середній загальноосвітній школі як засіб формування нового рівня мислення учнів (8 год)

Освітня програма

Педагогічна технологія використання міжпредметних зв’язків як  раціональний спосіб досягнення свідомо сформульованої освітньої (навчальної, виховної) мети та засіб оптимізації і модернізації освітнього процесу. Використання  міжпредметних знань, умінь, навичок під час організації позакласної роботи.

Застосування міжпредметних знань, умінь, навичок під час навчальних занять. Етапи формування міжпредметних знань, умінь і навичок учнів під час вивчення історії та суспільствознавчих дисциплін у загальноосвітній школі.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем.
1. Педагогічна технологія використання міжпредметних зв’язків як  раціональний спосіб досягнення свідомо сформульованої освітньої (навчальної, виховної) мети та засіб оптимізації і модернізації освітнього процесу 2 2
2. Застосування міжпредметних знань, умінь, навичок під час навчальних занять 2 2
3. Етапи формування міжпредметних знань, умінь і навичок учнів під час вивчення історії та суспільствознавчих дисциплін у загальноосвітній школі 2 2
4. Використання  міжпредметних знань, умінь, навичок під час організації позакласної роботи 2 2
  Всього 8 4 4

ФФМ_66. Організаційно-методичні засади розвитку професійної  компетентності вчителів правознавства (12 год)

Освітня програма

Державна освітня політика: Державний стандарт базової середньої освіти, Закони України «Про освіту» та  «Про повну загальну середню освіту» щодо викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правове забезпечення викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у викладанні правознавства. Наскрізні змістові лінії. Ключові компетентності.

Право і держава. Теоретико-правова характеристика держави. Правова держава. Зміни до сучасного законодавства: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VIII (набрання чинності 16.07.2019 р.);  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 р. № 2617-VIII; Закон України №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»; Закон про Виборчий кодекс України. Правові проблеми реформування трудового законодавства в Україні.

Сучасний урок правознавства в закладах загальної середньої освіти. Форми оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства. Сучасні педагогічні технології, методи та  прийоми  у практиці викладання правознавства в школі. Сучасні педагогічні технології як спосіб взаємодії вчителя та учнів, сукупність форм і методів надання навчальної інформації. Проєктна діяльність вчителя та учнів на уроках правознавства. Робота з обдарованими дітьми в галузі правознавства.

№ з/п                    Зміст курсу       Розподіл годин
всього лекц. семін.
1. Державна освітня політика: Державний стандарт базової середньої освіти, Закони України «Про освіту» та  «Про повну загальну середню освіту» щодо викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правове забезпечення викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у викладанні правознавства. Наскрізні змістові лінії. Ключові компетентності. 2 2
2. Право і держава. Теоретико-правова характеристика держави. Правова держава.

Зміни до сучасного законодавства: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VIII (набрання чинності 16.07.2019 р.); Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 р. № 2617-VIII; Закон України №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»; Закон про Виборчий кодекс України.

Правові проблеми реформування трудового законодавства в Україні.

4 2 2
3. Сучасний урок правознавства в закладах загальної середньої освіти. Форми оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства.

Сучасні педагогічні технології, методи та прийоми у практиці викладання правознавства в школі. Сучасні педагогічні технології як спосіб взаємодії вчителя та учнів, сукупність форм і методів надання навчальної інформації.

3 1 2
4. Проектна діяльність вчителя та учнів на уроках правознавства. Робота з обдарованими дітьми в галузі правознавства. 3   3
Всього 12 5 7

 

Вчителі географії та економіки ФФМ_36_37, 71
ФФМ_36. Що педагогам варто запозичити у підприємців ? 6
ФФМ_37. Використання хмарних технологій навчання на уроках географії 4
ФФМ_71. Реалізація наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова грамотність» на уроках природничо-математичних дисциплін 6

ФФМ_36. Що педагогам варто запозичити у підприємців ? (6 год)

Освітня програма

Тема1. Компетентність, «ініціативність», «підприємливість»  у шкільній практиці. Риси підприємливої людини.

Хто такий підприємець? Риси підприємливої людини. Обговорення шляхів мотивування педагогічних працівників та учнів до розвитку підприємливих здібностей.Як формувати підприємницьку рису в учнів? Представлення ключової компетенції «інноваційність і підприємливість», що означає здатність особи втілювати ідеї у житті. Складові ключової компетенції –  творчість, інноваційність, здатність іти на ризик, планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Критерійний покер «Риси підприємливої особи».

Тема 2. Роль інноваційних освітніх інструментів у навчанні підприємництву. Каталог методів та активізуючих технік.

Роль інноваційних освітніх інструментів у навчанні підприємництву. Каталог методів та активізуючих технік при проведенні уроків географії, економіки. Розвиток фінансового мислення через інтерактивні ігри – найкращий метод формування підприємницької компетентності.

Тема 3. Роль симуляційних ігор у навчанні.

Види та ефективність використання симуляційних ігор. Підготовка уроків з підприємницьким змістом із використанням відомих методів та елементів інноваційних технологій.

Навчально-тематичний план

№ пп

Змiст курсу

Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Компетентність «ініціативність», «підприємливість»  у шкільній практиці. Риси підприємливої людини 2 1 1
2. Роль інноваційних освітніх інструментів у навчанні підприємництву. Каталог методів та активізуючих технік 2 1 1
3. Види та ефективність використання симуляційних ігор 2 2
  Всього 6 2 2 2

ФФМ_37. Використання хмарних технологій навчання на уроках географії (4 год)

Освітня програма

Хмарні технології навчання та їх практичне застосування на уроках географії. Колективна робота з документами: етапи, можливість обміну, спільне редагування, надання доступу. Віртуальна дошка Padlet.

Навчально-тематичний план

№ пп

Змiст курсу

Розподіл годин
всього прак.
1. Знайомство з хмарною технологією навчання та її практичним застосуванням на уроках географії 1 1
2. Створення спільного документа та презентації в сервісі Google Диск 2 2
3. Створюємо віртуальну дошку Padlet 1 1
  Всього 4 4

ФФМ_71. Реалізація наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова грамотність» на уроках природничо-математичних дисциплін (6 год)

Освітня програма

Предмет вивченнянаскрізна змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність»

Зміст теминавчити впроваджувати наскрізну змістову лінію «Підприємливість і фінансова грамотність» в систему викладання уроків свого предмету .

Навчально-тематичний план  

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ. трен. дист.
Наскрізні змістові лінії вивчення фінансової грамотності 8 3   3   2
Всього: 8 3   3   2

 

Вчителі біології та хімії ФФМ_38_45, 141
ФФМ_38. Педагогічний дизайн 14
ФФМ_39. Особливості реалізації навчальних проектів та досліджень  як ключових технологій формування життєвих компетентностей учнів 10
ФФМ_40. Організація та проведення уроків – тренінгів з хімії та біології 10
ФФМ_41. Впровадження та реалізація експерименту в процесі навчання хімії 10
ФФМ_42. Квест-технологія в освітньому процесі 13
ФФМ_43. Екологічний аспект в освітньому процесі 10
ФФМ_44. Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів 12
ФФМ_45. Технології інтегрованого викладання предметів. Кейс-технологія

ФФМ_141. Основи сім’ї

4

15

ФФМ_38. Педагогічний дизайн (14 год)

Освітня програма

Педагогічний дизайн: визначення, основні кроки. Хто такий педагогічний дизайнер та за що він відповідає. Завдання педагогічного дизайнера. Цілепокладання як основа вдалого педагогічного дизайну. Розробка сценарію електронних навчальних матеріалів. Урок з мультимедійною підтримкою: проектування.

Навчально-тематичний план

пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Типологія освітніх практик та поняття «інноваційна освіта» в контексті педагогічного дизайну 2 2
2. Історія і версії концепції «Педагогічний дизайн» 2 2
3. Цілепокладання, як основа вдалого педагогічного дизайну 2 2
4. Етапність освіти  та проектна робота в контексті педагогічного дизайну 2 2
5. Розробка сценарію електронних навчальних матеріалів 2 2
6. Урок з мультимедійною підтримкою: проектування 2 2
7. Представлення і захист міні-проектів за моделлю педагогічного дизайну 2 2
  Всього 14 6 6 2

ФФМ_39. Особливості реалізації навчальних проєктів та досліджень  як ключових технологій формування життєвих компетентностей учнів (10 год)

Освітня програма

Життєві компетентності – запорука успішної особистості. Навчальний проєкт та навчальне дослідження – спосіб пізнання та формування досвіду. Ознайомлення із досвідом застосування навчальних проєктів та досліджень. Способи представлення результатів навчальних проєктів та досліджень. Створення та представлення моделей навчальних проєктів та досліджень за навчальними предметами.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Необхідність компетентнісного підходу у навчанні 2 2
2. Навчальний проєкт та навчальне дослідження: основні вимоги та етапи створення 2 2
3. Ознайомлення із досвідом застосування навчальних проєктів та досліджень 2 2
4. Способи представлення результатів навчальних проєктів та досліджень 2 2
5. Створення та представлення моделей навчальних проєктів та досліджень за навчальними предметами 2 2
  Всього 10 4 4 2

ФФМ_40. Організація та проведення уроків – тренінгів з хімії та біології (10 год)

Освітня програма

Вступ. Тренінгова технологія: визначення, суть. Історична довідка. Структура та зміст тренінгу. Форми і методи навчання . Завдання тренінгу та механізми досягнення цілей. Результати тренінгу. Інноваційні підходи до проведення уроків-тренінгів. Елементи тренінгової діяльності на уроках та позаурочний час. Використання Інтернет-ресурсів. Особливості організації тренінгової роботи. Психологічна атмосфера. Правила роботи. Організація простору та середовища проведення. Рольові позиції учасників. Керівництво тренінговою групою. Психологічні аспекти в роботі тренера. Функції та стилі ведучого. Умови ефективної роботи . Організаційно-методичні аспекти проведення тренінгу. Методи передтренінгової діагностики потреб у навчанні.  Вимоги до організації тренінгів. Розробка програми тренінгу. Визначення мети та умов проведення тренінгу. Структура тренінгового заняття. Розподіл часу на основні етапи тренінгу. Прийоми розроблення тренінгових технік. Аналіз проведеного тренінгового заняття та   оцінка здобутих знань і отриманих вмінь. Практичний компонент. Алгоритм підготовки: аналіз групової ситуації, інструктування учасників, проведення гри, підведення підсумків. Мотивуюча сила інтерактивної тренінгової гри (активна участь, зворотній зв’язок, непередбачуваність результатів, змагання та співпраця учасників). Презентація та проведення учасниками самостійно розроблених тренінгів.

Навчально-тематичний план

№ п/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1.

 

 

Знайомство з тренінговою технологією 1 1
2.

 

 

Інноваційні підходи до проведення уроків-тренінгів. Сучасні Інтернет-сервіси

 

2 1 1
3.

 

 

Особливості організації тренінгової роботи на уроках хімії та біології. Платформи для реалізації тренінгів

 

2 2
4.

 

Структура тренінгу. Аналіз тренінгів. Критерії оцінювання 3 1 2
5. Захист створених Тренінгів 2 2
  Всього 10 1 1 1 7

ФФМ_41. Впровадження та реалізація експерименту в процесі навчання хімії  (10 год)

Освітня програма

Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах. Питання теорії і практики  модернізації навчального хімічного експерименту. Основні напрямки модернізації навчального хімічного експерименту. Хімічний експеримент як засіб формування ключових та професійних компетенцій. Екологізація навчального хімічного експерименту. Шкільний учнівський експеримент та методика його організації у закладах загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід до організації та проведення навчального хімічного експерименту. Види хімічного експерименту. Домашні досліди. Підходи і напрямки оновлення методики його організації. Домашні досліди в системі шкільного хімічного експерименту. Хімічний експеримент в проблемному навчанні хімії  в  закладах загальної середньої освіти. Проблемно-розвивальний навчальний хімічний експеримент. Взаємозв’язок навчального хімічного експерименту з технологіями навчання. Практикум. Шкільний хімічний експеримент в умовах профілізації закладу загальної середньої освіти та способи його оптимізації (хіміко-біологічний профіль, гуманітарний  та ін.). Зміст, мета, завдання, функції шкільного хімічного експерименту у класах хіміко-біологічного профілю. Види навчального хімічного експерименту як невід’ємної частини словесно-наочно-практичних методів навчання хімії. Навчальний хімічний експеримент як засіб та метод навчання сучасного навчального середовища в класах гуманітарного профілю. Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти учнів. Удосконалення вмінь проведення  хімічного експерименту в школі вчителями  хімії. Демонстраційний експеримент, техніка і методика. Лабораторні досліди та методика їх проведення. Методика організації та проведення практичних робіт.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах 1 1
2. Шкільний учнівський експеримент та методика його організації.

Види хімічного експерименту. Домашні досліди.

2 1 1
3. Хімічний експеримент в проблемному навчанні хімії в закладах загальної середньої освіти 2 1 1
4. Шкільний хімічний експеримент в умовах профілізації закладу загальної середньої освіти та способи його оптимізації (хіміко-біологічний профіль, гуманітарний  та ін.) 2 1 1
5. Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти школярів. Удосконалення вмінь проведення  хімічного експерименту в школі вчителями  хімії 2 1 1
6. Підсумкове заняття 1 1
  Всього 10 3 4 3

ФФМ_42. Квест-технологія в освітньому процесі (13 год)

Освітня програма

Ознайомлення з технологією і класифікацією   квестів. Технологія Веб-квесту як поєднаня ідеї проектного методу та ігрових технологій в середовищі WWW засобами Веб-технологій. Основні принципи класифікації Веб-квестів (за тривалістю, предметним змістом, типом завдань та ін.).

Сучасні Інтернет-сервіси та платформи для реалізації квестів. Пошук інформації з різних джерел в мережі Інтернет,  її трансформація та виконання завдань з використанням сервісів Веб  2.0. Електронна  пошта, послуги    служби    обміну    швидкими повідомленнями Skype та ICQ. Переваги та недоліки блогу, сайту, вікі-сторінки,  соціальної мережі, Moodle та інших платформ.

Основні етапи створення та впровадження квестів. Організаційно-підготовчий етап: визначення навчальних потреб учнів, теми, мети та типу квесту. Ознайомлення учнів з сюжетом, основними питаннями,  інструкціями (пам’ятками) до завдань. Проведення та аналіз вхідної анкети. Заключний етап: оцінка діяльності учнів за розробленими критеріями.

Формат, складові, інструменти Веб-, Блог- і QR-квестів. Інтерактивна технологія Веб-квесту, її інтеграція з технологією Блогів, поява технології Блог-квест.Інтерактивна гра, загадки і підказки до якої зашифровані в QR-кодах.

Аналіз квестів. Формуюче оцінювання в квестах. Формат квесту і його аналіз у командоутворюючому тренінгу. Поняття формуючого оцінювання. Формуюче оцінювання в квестах: діяльності учнів під час проведення квесту, продукту їхньої діяльності. Створення критеріїв оцінювання діяльності учнів. Створення критеріїв оцінювання продуктів діяльності учнів під час проведення квесту.

Ідеї для квесту. Ідеї, завдання, сценарії, сюжети для квесту.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Ознайомлення з класифікацією і технологією  квестів. Сучасні Інтернет-сервіси та платформи для реалізації квестів 2 1 1
2. Основні етапи створення та впровадження квестів 2 1 1
3. Формат, складові, інструменти Веб-, Блог- і QR-квестів.  Аналіз квестів. Формуюче оцінювання в квестах 2 1 1
4. Ідеї для квесту. Презентація створених квестів. 2 1 1
  Всього 8 3 3 2

ФФМ_43. Екологічний аспект в освітньому процесі (10 год)

Освітня програма

Сучасні реалії екологічної освіти і виховання. Екологічна освіта, форми, методи, перспективи та вектори розвитку екологічної освіти і виховання. Аналіз стану проблеми формування екологічної свідомості. Історія розвитку екології як науки. Теорія взаємозв’язку екологічного і етичного виховання у працях видатних діячів педагогічної науки. Роль і місце екології в навчанні. Зв’язок екологічної освіти і природничих дисциплін. Умови формування, стратегія, проблемні питання екологічної освіти й виховання. Формування екологічної культури особистості.

Технології екологічної освіти. Інтерактивна модель навчання як нова форма організації екоосвіти. Види інтерактивних технологій: інтерактивні технології кооперативного навчання, інтерактивні технології колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. Втілення екологічного виховання у навчально-виховному процесі. Компоненти довкілля (повітря, вода, ґрунт, біологічне різноманіття). Зовнішні загрози, що погіршують екологічний стан нашої планети (урбанізація, шум, хімікати, відходи). Необхідність сортування сміття. Концепція «Zero Waste». Екологічне виховання у позакласній роботі.

Еколого-натуралістична робота з обдарованими дітьми. Принципи та напрямки побудови роботи з обдарованими школярами. Технології для роботи з обдарованими дітьми. Співпраця з МАН.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Сучасні реалії екологічної освіти 1 1
2. Роль і місце екології в навчанні 1 1
3. Технології екологічної освіти 1 1
4. Втілення екологічного виховання у навчально-виховному процесі 3 1 2
5. Екологічне виховання в позакласній роботі 1 1
6. Еколого-натуралістична робота з обдарованими дітьми 1 1
7. Захист проєктів 2 2
  Всього 10 3 2 2 2 1

ФФМ_44. Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів (12 год)

Освітня програма

Методичні та логічні основи розв’язування хімічних задач. Задачі як складовий елемент структури хімічних знань. Класифікація хімічних задач. Вимоги до методики розв’язування розрахункових задач. Загальні рекомендації та алгоритм розв’язку. Оформлення розв’язку задачі. Перевірка одержаного результату. Логічні методи розв’язування хімічних задач.  Стандартні величини. Універсальні сталі, їхні розмірності. Вимоги до позначення хімічних та фізичних величин.

Складання і відбір ускладнених за змістом задач за темами програми і дидактичних матеріалів для учнів по розв’язуванню задач.

Типи задач за шкільною програмою з хімії. Розв’язання комбінованих розрахункових задач, задач підвищеного рівня складності.

Методика розв’язування різних типів задач, що пропонуються під час  зовнішнього незалежного оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Методичні й логічні основи розв’язування хімічних задач. Задачі як складовий елемент структури хімічних знань. Класифікація хімічних задач. Вимоги до методики розв’язування розрахункових задач 2 2
2. Задачі на знаходження елемента, виведення формул речовин за масовими частками елементів, за відношенням мас елементів, за масами елементів у відомій наважці сполуки. Розрахунки за стехіометричними схемами 2 2
3. Розрахунки за хімічними рівняннями: а) одна з речовин взята з надлишком; б) вихідна речовина містить домішки; в) задачі, в яких дано вихід речовини.  Задачі за рівняннями реакцій відновлення металів з розчинів їх солей більш активними металами (на зміну маси пластинки) 2 2
4. Задачі на суміші. Різновиди задач такого типу: а) коли один з компонентів суміші виявляє себе інакше, ніж інший компонент; б) коли обидва компоненти утворюють одну і ту ж сполуку 2 2
5. Задачі на змішування розчинів. Правило діагоналей. Алгебраїчний спосіб розв’язання. Задачі на кристалізацію речовини з розчину при охолодженні. Задачі на розчинення кристалогідратів, газів, речовин, що реагують з компонентами розчину 2 2
6. Розв’язання комбінованих розрахункових задач, задач підвищеного рівня складності, задач з неповними чи надлишковими даними, задач без питань та виконання завдань на складання задач.

Методика розв’язування різних типів задач, що пропонуються під час зовнішнього незалежного оцінювання

2 2  
  Всього 12 2 2 8

ФФМ_45. Технології інтегрованого викладання предметів. Кейс-технологія (4 год)

Освітня програма

Знайомство з кейс-технологіями. Метод кейсів як інтеграція методів. Створення кейса. Структура кейса. Джерела кейсів. Інтернет-ресурси.          Історична довідка. Суть, цінність кейс-технологій. Методи кейс-технологій.

Діяльність учителя при використанні технології «кейс». Формування дидактичних цілей створення кейса. Завдання кейса, його структура. Вимоги до створення кейсів. Форми представлення. Типи кейсів за структурою та об’ємом. Використання інформації з художніх творів, історичної  та науково-популярної літератури на уроках хімії для створення кейсів. Використання Інтернет-ресурсів.

Технологія роботи з кейсом. Структура уроку з використанням кейс-технології. Основні переваги кейс-методів над традиційними методами навчання. Етапи підготовки до уроку. Навички, які розвиває кейс-технологія. Основні переваги кейс-методів над традиційними методами навчання. Труднощі, які виникають при їх застосуванні.

Підходи в організації освітньої діяльності при використанні методу кейсів залежно від типу кейса. Конструювання та аналіз кейсів. Критерії оцінювання.

Презентація та захист створених кейсів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. практ.
1.

 

 

 

 

Метод кейсів як інтеграція методів. Знайомство з кейс технологіями. Створення кейса з хімії Структура кейса. Джерела кейсів. Інтернет- ресурси 1 1
2.

 

Структура уроку з використанням кейс-технологій 1 1
3.

 

Конструювання та аналіз кейсів. Критерії оцінювання 1 1
4. Захист створених кейсів 1 1
  Всього 4 2 1 1

ФФМ_141. Основи сім’ї (15 год)

Освітня програма

 • Предмет вивчення: знання, уміннями, навички, технології, методики, способи мислення стосовно викладання освітньої програми курсу «Основ сім’ї»

 Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1.  Вступ до спецкурсу. Актуальність впровадження курсу  «Основи сім’ї».  Інтеграція курсу з змістом предметів природничого циклу.

 

1 1
2. Тема  2. ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ.  Ціннісне формування особистості. 2 1 1
3. Тема  3. БІОЕТИКА.  Біоетика стосунків. Внутрішньоутробний розвиток дитини, планування сім’ї. 2 1 1
4. Тема  4.  Я і ти.  Мистецтво спілкування. Уникнення конфліктів. 2 1 1
5. Тема 5. Ми і діти. Стан батьківства 2 1 1
6. Тема 6.  Аспекти виховання. Пізнання внутрішнього світу дитини. Безпека і турбота. 2 1 1
7. Тема 7. Світ навколо нас. 4 2 2
  Всього 15 8   7  

 

Вчителі фізики та астрономії                                                 ФФМ_46_47, 72
ФФМ_46. Використання проектних технологій на уроках фізики
ФФМ_47. SMART технології при викладанні фізики
ФФМ_72. Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ

ФФМ_46. Використання проектних технологій на уроках фізики (8 год)

Освітня програма

Проектні технології навчання. Вимоги чинної програми з фізики щодо виконання навчальних проектів. Поняття предметної та ключових компетентностей.

Типологія проектів та їх структура. Взаємодія вчителя та учнів під час виконання проекту.

Рекомендації щодо виконання проекту та оформлення результатів роботи. Критерії оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Метод проектів 1 1
2. Розгляд та аналіз навчальних проектів під час вивчення фізики у 7 класі 1 1
3. Розгляд та аналіз навчальних проектів під час вивчення фізики у 8 класі 1 1
4. Розгляд та аналіз навчальних проектів під час вивчення фізики у 9  класі 1 1
5. Розгляд та аналіз навчальних проектів під час вивчення фізики у 10-11 класі 1  

 

1
6. Підсумкове тестування 1 1
7. Розробка та захист створеного проекту 2 2
Всього 8 1 3 2 2

 ФФМ_47. SMART технології при викладанні фізики (6 год)

Освітня програма

Вступ. Використання SMART – технологій у навчальному процесі . Ознайомлення зі смарт – комплексом: початок роботи зі смарт – дошкою; орієнтування інтерактивної дошки; основні функції. Основи роботи з програмою SMART Notebook: використання програми SMART Notebook вперше; панель меню програми SMART Notebook; панель інструментів програми SMART Notebook; бокові вкладки;  панель сортування сторінок; панель Галерея;  панель Додатки; як поділитися вашим файлом SMART Notebook;  панель Властивості. Об’єкти в програмі SMART Notebook:  маніпуляції з об’єктами в програмі SMART Notebook; інструменти малювання;  вставляння зображень в програмі SMART Notebook. Створення інтерактивних завдань для уроків  фізики: створення інтерактивних завдань за допомогою   кнопок панелі інструментів.

Навчально-тематичний план

№ пп

 

Зміст курсу

 

Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Вступ. Використання SMART – технологій у навчальному процесі 1 1
2. Ознайомлення зі смарт- комплексом 1 1
3. Основи роботи з програмою SMART Notebook 1 1
4. Об’єкти в програмі SMART Notebook 1 1
5. Створення інтерактивних завдань 1 1
6. Контроль знань 1 1
  Всього 6 2 4

ФФМ_72. Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ (5 год)

Освітня програма

Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ. Калейдоскоп освітніх медіаресурсів. Огляд інтернет-платформ та створення медіаресурсів: ментальних карт, діаграм зв’язку, графіків, тестів, інтерактивних вправ.  Віртуальний експеримент. Створення симуляцій та анімацій. Мобільні додатки, розумні інструменти.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекції семін. практ.
Цифровий освітній простір нової української школи 1 1
Калейдоскоп освітніх медіаресурсів. Огляд інтернет-платформ та створення медіаресурсів: ментальних карт, діаграм зв’язку, графіків,

тестів,

інтерактивних вправ,

онлайн-конференцій

4 1 1 2
Віртуальний експеримент. Створення симуляцій та анімацій. Мобільні додатки, розумні інструменти. 3 1 2
Всього 8 2 2 4

 

Вчителі математики ФФМ_48_49, 57
ФФМ_48. Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики 5
ФФМ_49. Діяльнісні підходи до навчання  математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики 8
ФФМ_57. Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію 5

ФФМ_48. Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики (5 год)

Освітня програма

Технологія критичного мислення і формування навичок XXІ століття. Революція в навчанні. Суть технології критичного мислення, різні підходи до визначення навичок XXІ століття. Корисні онлайн-ресурси та креативна бібліотека для вчителя.  Методична література для вчителя, різноманітні Інтернет-ресурси щодо використання технології критичного мислення у своїй діяльності. Інструменти для розвитку продуктивного мислення на різних етапах уроку. Ознайомлення із різними інструментами для розвитку продуктивного мислення: майнд-карти, мисленеві карти, інтелект-карти, скрайбінг, «6 капелюхів», інсерт та інші. Запитання як інструмент розвитку критичного мислення: типи, види і методика застосувань запитань на уроках. Визначити роль і цілі запитань на уроках з розвитку критичного мислення.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Технологія критичного мислення і формування навичок XXІ століття. Революція в навчанні 1 1
2. Корисні онлайн-ресурси та креативна бібліотека для вчителя 1 1
3. Інструменти для розвитку продуктивного мислення на різних етапах уроку. Складання майнд-карт (онлайн, вручну) 1 1
4. Запитання як інструмент розвитку критичного мислення: типи, види і методика застосувань запитань на уроках 1 1
5. Захист проектів 1 1
  Всього 5 2 1 1 1

ФФМ_49. Діяльнісні підходи до навчання  математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики (8 год)

Освітня програма

Компетентнісний підхід як освітня стратегія сучасності. Ключові компетентності НУШ та проектування відповідних способів діяльності на уроках математики. Психологізація процесу навчання математики. Реалізація прикладної і практичної спрямованості уроків математики. Партнерська співпраця вчителя й учня.

Теоретичне знання як узагальнення способу діяльності. Методика застосування діяльнісних підходів у навчанні математики, вивчення матеріалу «на засадах відкриття змісту» і схема його діяльнісного підходу, діяльнісні середовища.  Узагальнення способу діяльності, види узагальнень. Практично-діяльнісний компонент математичних знань.

Проблема розвитку образного мислення учнів.  Ефективний мислительний процес як єдність образів та понять. Зв’язок зовнішньої та внутрішньої візуалізації. Поєднання логіки, слова і образу. Конструювання геометричних тіл та дослідження властивостей конструкцій. Розвиток образного мислення учнів засобами НІТ. Аналіз типових труднощів учнів під час вивчення стереометрії та їх попередження. Особливості аудіалів, візуалів, кінестетиків при проходженні тестів.

Практичне заняття. Вивчення та обговорення зразків авторського обладнання динамічного типу до уроків алгебри та геометрії Возної М.С., представлених на УІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017». Перегляд відеоролика.

Головні концептуальні положення технології концентрованого навчання та їх реалізація. Принцип структурно-часової оптимізації вивчення навчального матеріалу, різні рівні строгості викладу матеріалу. Використання всіх відомих можливостей людського мозку і органів відчуття у сприйнятті й засвоєнні інформації (використання різних видів надання інформації; аудіо-, відео-, кодованого). Використання усієї багатоманітності методів і форм концентрування навчальної діяльності; єдність зовнішньої і внутрішньої форм структури інформації.

Поєднання алгоритмів та евристик при навчанні математики. Навчання учнів розв’язуванню текстових задач на основі стандартизованих табличних підходів. Основні види та логіка таблиць, їх створення і використання у 5-6, 7-8, 9 класах. Прийоми розв’язування текстових задач по схемах та масштабних рисунках. Практичне заняття.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Компетентісний підхід як освітня стратегія сучасності 1 1
2. Теоретичне знання як узагальнення способу діяльності 1 1
3. Проблема розвитку образного мислення учнів 2 1 1
4. Головні концептуальні положення технології концентрованого навчання та їх реалізація 2 1 1
5. Поєднання алгоритмів та евристик при навчанні математики 1 1
6. Контроль знань 1 1
  Всього 8 3 2 2 1

ФФМ_72. Складання моделей математичних задач з допомогою ІКТ інструментарію (5 год)

Освітня програма

Аспекти використання ІКТ в навчально-виховному процесі та  процес інформатизації школи в українському суспільстві. Класифікація .програмних засобів та завдання, які стоять перед ними. Створення моделей математичних задач з допомогою програмного засобу GeoGebra. Пошук готових моделей та використання аркушей-заготовок на уроках. Спостереження, комп’ютерні експерименти і дослідження на уроках геометрії. Створення та збереження моделей задач з алгебри на параметри. Використання програмного засобу Gran, Gran2D, Gran 3D та Microsoft Mathematics на уроках математики. Побудова креслень та виконання різноманітних обрахунків. Корисні посилання та он-лайн ресурси для математиків.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу

Розподіл годин

Всього

Лекц.

Практ.

Дист.

Аспекти використання ІКТ в навчально-виховному процесі та  процес інформатизації школи в українському суспільстві. Класифікація  програмних засобів та завдання, які стоять перед ними. 1 1
Створення моделей математичних задач з допомогою програмного засобу GeoGebra.

Пошук готових моделей та використання аркушей-заготовок на уроках.

Спостереження, комп’ютерні експерименти і дослідження на уроках геометрії

Створення та збереження моделей задач з алгебри на параметри.

2 1 1
Використання програмного засобу Gran, Gran2D, Gran 3D та Microsoft Mathematics на уроках математики. Побудова креслень та виконання різноманітних обрахунків .

Корисні посилання та он-лайн ресурси для математиків. .

2 1 1
Всього: 5 1 2 2

 

Вчителі інформатики ФФМ_78-79
ФФМ_78 Основи веб-розробки. Створення інтерактивних веб-сторінок за допомогою  Javascript 12
ФФМ_79 Основи роботи з базами даних 10

ФФМ_78. Основи веб-розробки. Створення інтерактивних веб-сторінок за допомогою  Javascript (12 год)

Освітня програма

 1. Вступ.
  Основні тренди у веб-дизайні. Види і типи сайтів. Цільова аудиторія. Інформаційна структура сайта. Інструменти веб-розробника.
 2. Мова гіпертекстової розмітки HTML.
  Проектування та верстка веб-сторінок . Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних елементів на веб-сторінках. Кросбраузерність.
 3. Каскадні таблиці стилів CSS. Адаптивна верстка.
 4. Створення інтерактивних веб-сторінок (Front- end розробка) за допомогою мови програмування Javascript
  • Введення у JavaScript . Редактор коду. Консоль розробника. Типи даних. Перетворення типів. Базові оператори. Реалізація алгоритмічної структури розгалуження. Оператори циклу.
  • Масиви та рядки у JavaScript .
  • Функції у JavaScript .
  • Структура DOM документа. Робота з DOM за допомогою JavaScript. Модифікація веб-сторінок.
  • Поняття бібліотеки JQuery.  Створення вибірки з елементів сторінки. Дії над відібраними елементами.
  • Події. Обробники подій. Робота із формами
 5. Практикум.

Навчально-тематичний план

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1.Вступ. Основні тренди у веб-дизайні. Види і типи сайтів. Цільова аудиторія. Інформаційна структура сайта.  Інструменти веб-розробника. 1 1
2. Мова гіпертекстової розмітки HTML. Проектування та верстка веб-сторінок. Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних елементів на веб-сторінках. Кросбраузерність. 2 1 1
3.Каскадні таблиці стилів CSS. Адаптивна верстка. 1 1
 4.1   Введеня у JavaScript . Редактор коду. Консоль розробника. Типи даних. Перетворення типів. Базові оператори. Реалізація алгоритмічної структури розгалуження. Оператори циклу. 1 1
4.2    Масиви та рядки у JavaScript . Функції у JavaScript . 2 1 1
4.3 Структура DOM документа. Робота з DOM за допомогою JavaScript. Модифікація веб-сторінок 1 1
4.4    Поняття бібліотеки  JQuery.  Створення вибірки з елементів сторінки. Дії над відібраними елементами. 2 1 1
4.5 Події. Обробники подій. Робота із формами 2 1 1
Всього: 12 8 4

ФФМ_79. Основи роботи з базами даних (10 год)

Освітня програма

 1. Вступ.
  Поняття бази даних. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.
 2. Реляційні бази даних.
  Створення й уведення структури таблиць. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних. Модифікація структури таблиць. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць. Уведення, пошук та редагування даних у таблиці. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.
 3. Запити.
  Загальні відомості про запити. Запити на вибірку. Запити з функціями і з полями, що обчислюються. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на змінення даних.
 4. Основи мови запитів SQL.
  Призначення, основні поняття та терміни мови SQL. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access. Запити з умовою. Групування запитів.
 5. Форми. Звіти.
  Створення форм за допомогою конструктора форм. Використання форм для введення й редагування даних. Створення головної кнопкової форми. Поняття звіту. Створення звіту за допомогою конструктора звітів.
 6. Макроси. Створення макросів.

Навчально-тематичний план

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. практ.
1.       Вступ.

Поняття бази даних.  Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

1 1
2. Реляційні бази даних. 
Створення й уведення структури таблиць. Створення таблиць, означення полів та ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних. Модифікація структури таблиць. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць. Уведення, пошук та редагування даних у таблиці. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.
2 1 1
3. Запити.

Загальні відомості про запити. Запити на вибірку. Запити з функціями і з полями, що обчислюються. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на змінення даних.

2 1 1
 4. Основи мови запитів SQL.

Призначення, основні поняття та терміни мови SQL. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access. Запити з умовою. Групування запитів.

1 1
5. Форми.Звіти.
Створення форм за допомогою конструктора форм. Використання форм для введення й редагування даних. Створення головної кнопкової форми. Поняття звіту. Створення звіту за допомогою конструктора звітів.
2 1 1
6.  Макроси. Створення макросів. 2 1 1
Всього: 10 6 4

 

Вчителі трудового навчання і технологій ФФМ_52-56

ФФМ_58-65

ФФМ_67-70

ФФМ_73-77

ФФМ_52. Сучасний урок трудового навчання як основа проектної діяльності 4
ФФМ_53. Основи підприємницької діяльності 8
ФФМ_54. Впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчання 8
ФФМ_55. Використання  інтелект-карт на уроках трудового навчання 4
ФФМ_56. Комп’ютерне проектування 12
ФФМ_58. Ландшафтний дизайн 11
ФФМ_59. Дизайн предметів інтер’єру 10
ФФМ_60. Дизайн сучасного одягу 9
ФФМ_61. Елементи імідж-дизайну. Краса і здоров’я 8
ФФМ_62. Майстер-клас: Бісероплетіння 6
ФФМ_63. Майстер-клас: Вироби з капрону 6
ФФМ_64. Майстер-клас: Вироби з пластику 6
ФФМ_65. Виготовлення виробів зі шкіри в етнічному стилі 6
ФФМ_67. Майстер-клас: Графічні техніки на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання 6
ФФМ_68. Майстер-клас: Ліплення 6
ФФМ_69. Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) 6
ФФМ_70. Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8
ФФМ_73. Майстер-клас: Ткацтво як вид декоративно-ужиткового мистецтва 6
ФФМ_74. Майстер-клас: Традиційна народна лялька 6
ФФМ_75. Майстер-клас: Українські обереги 6
ФФМ_76. Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни) 6
ФФМ_77. Майстер-клас: Виготовлення виробів технологією джутова філігрань 6

ФФМ_52. Сучасний урок трудового навчання як основа проєктної діяльності (4 год)

Освітня програма

Компетентнісний підхід в освіті. Категорії компетентнісного підходу. Сучасний урок трудового навчання та технологій. Сутність методу проєктів. Методика вибору творчого проєкту на уроках. Етапи проєктної діяльності. Оцінювання проєкту учня. Складання алгоритму «Як навчити учнів проєктувати вироби?» Самоаналіз уроку. Самоаналіз діяльності педагога.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем.
1. Сучасний урок трудового навчання як основа проєктної діяльності. Сутність методу проєктів. Класифікація навчальних проєктів. Реалізація методу проєктів у трудовому навчанні. Методика вибору творчого проєкту на уроках 2 2
2. Етапи проєктної діяльності. Оцінювання проєкту учня. Самоаналіз уроку. Самоаналіз діяльності педагога 2 2
  Всього 4 2 2

ФФМ_53. Основи підприємницької діяльності (8 год)

Освітня програма

Сутність бізнесу та підприємництва. Подібність та відмінність бізнесу та підприємництва. Види бізнесу, підприємництво як різновид бізнесу. Найперспективніші сфери підприємницької діяльності. Власність, її суб’єкти та об’єкти, відносини власності. Підприємство як організаційна структура підприємництва.  Роль бізнесу та бізнес-планування. Роль малого бізнесу в економіці. Бізнес-план, його види та складові. Правові основи організації бізнесу в Україні. Методи пошуку підприємницької ідеї. Процес створення власної справи. Засновницькі документи новоствореного підприємства. Статут приватного підприємства. Засновницький договір та його структура. Статутний капітал підприємства, джерела та особливості його формування. Процедура державної реєстрації юридичних осіб і приватних осіб – підприємців. Інновації в бізнесі. Інноваційна та підприємницька діяльність. Методи пошуку підприємницької ідеї. Обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємницької діяльності. Процес створення власної справи. Правові основи розвитку підприємницької діяльності в Україні.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Бізнес в економіці. Підприємництво як вид власної чи колективної господарської діяльності 2 2
2. Роль бізнесу та бізнес планування.  Бізнес – план, його види та складові. Практична робота «Мій власний бізнес план» 2 1 1
3. Правові основи організації бізнесу в Україні. Методи пошуку підприємницької ідеї. Процес створення власної справи 2 2
4. Інновації в бізнесі. Інноваційна та підприємницька діяльність. Класифікація інновацій. Практична робота «Характеристика інноваційної продукції. Моя власна інновація» 2 1 1
  Всього 8 6 2

ФФМ_54. Впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчання (8 год)

Освітня програма

Теорія інноваційних освітніх технологій. Методи інтерактивного навчання. Ігрові технології.  Проектна діяльність як форма  впровадження інноваційних технологій. Використання ігрових педагогічних  технологій на уроках трудового навчання.    Використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання.   Нестандартні уроки трудового навчання з використанням інноваційних технологій.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем. прак.
1. Інноваційні технології навчання в сучасній українській  школі 2 2
2. Аналіз  сучасних педагогічних інноваційних технологій і методик та їх використання на уроках трудового навчання 2 2
3. Практичне використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання 4 2 2
  Всього 8 4 2 2

ФФМ_55. Використання  інтелект-карт на уроках трудового навчання (4 год)

Освітня програма

Визначення поняття «Інтелект-карта» (Mind maps), історія її виникнення. Основні закони малювання інтелект-карт. Види інтелект-карт. Ефективні та слабкі сторони цієї техніки.  Основні ознаки інтелект-карт. Основні вимоги до складання (стиль, папір, центральний образ, структура, слова, кольори, лінії, малюнок, підсумкова інтелект-карта). Рекомендації по створенню інтелект-карт. Етапи створення та основні інструменти для створення інтелект-карт. Сфери застосування. Використання інтелект- карт на уроках трудового навчання.  Складання інтелект-карт. Програмні засоби майндмеппінга. Картки ідей.

Навчально-тематичний план

пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. практ.
1. Визначення поняття «Інтелект-карта» (Mind maps), історія її виникнення. Види інтелект-карт. Етапи створення. Використання інтелект- карт на уроках трудового навчання. 2 2
2. Складання інтелект-карт. Програмні засоби майндмеппінга. 2 2
  Всього 4 2 2

ФФМ_56. Комп’ютерне проектування (12 год)

Освітня програма

Побудова систем автоматизованого проектування. Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка. Особливості обробки графічної інформації. Система автоматизованого проектування AutoCAD. Основи роботи в графічному інтерфейсі системи AutoCAD. Налаштування робочого середовища системи AutoCAD.

Двовимірне моделювання. Система координат. Поворот і переміщення системи координат. Особливості побудови елементарних об’єктів: відрізків; багатокутників; кіл; дуг; еліпсів; сплайнів; поліліній. Штрихування. Відстеження та прив’язка об’єктів. Методи редагування простих та складних об’єктів. Особливості роботи з шарами і текстовими стилями. Нанесення розмірів.

Тривимірне моделювання. Тривимірна система координат. Види. Області та тіла. Створення, об’єднання, вилучення та перетинання областей. Особливості елементарних тривимірних об’єктів. Методи побудови твердотілих об’єктів. Редагування тіл. Об’єднання і вилучення тіл. Перетини та розрізання тіл площиною. Візуалізація тривимірних моделей. Тонування моделей. Можливості системи автоматизованого проектування Autodesk Inventor.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Побудова систем автоматизованого проектування 2 2
2. Двовимірне моделювання 4 1 3
3. Тривимірне моделювання 6 1 5
  Всього 12 4 8

 ФФМ_58. Ландшафтний дизайн (11 год)

Освітня програма

Витоки ландшафтного дизайну, універсальні закони та прийоми дизайну (композиційні основи), стилі ландшафтного дизайну, сучасні конструкційні матеріали для ландшафтного дизайну (пісок, щебінь, камінь, спили, деревина і т.д.). Ознайомлення з квітникарством відкритого ґрунту (одно-, дво-, багаторічні рослини), застосування водних рослин в ландшафтному дизайні. Квіткові композиції в ландшафтному дизайні (альпінарії, рокарії, клумби, рабатки, бордюри, квітниці,вази і т.д.). Проєктування садової ділянки зображувальними засобами (графічним способом або за допомогою комп’ютера). Виготовлення елементів садового дизайну (декоративні світильники, гідротехнічні конструкції, альтанки, перголи, лавочки, гойдалки, контейнери для рослин, гамаки, клумби, альпінарії, зони барбекю, патіо, тощо). Вирощування рослин в контейнерах. Нове життя старим речам в ландшафтному дизайні.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Історія розвитку ландшафтного дизайну. Особливості композиційної побудови елементів ландшафтного дизайну 2 2
2. Рослини, що використовуються у ландшафтному дизайні, декоративні елементи ландшафтного дизайну 2 2
3. Проєктування садової ділянки зображувальними засобами 2 2
4. Виготовлення елементів садового дизайну 2 2
5. Вирощування рослин в контейнерах 1 1
6. Нове життя старим речам в ландшафтному дизайні 2 2
  Всього 11 4 7

ФФМ_59. Дизайн предметів інтер’єру (10 год)

Освітня програма

Визначальні особливості стилів інтер’єру, сутність принципів дизайну. Короткі історичні відомості  про стилі (стилі стародавніх цивілізацій, відродження, бароко, рококо, класицизм, ампір, модерн). Сучасні стилі: хай-тек, мінімалізм, кіч (еклектика). Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність форми та змісту. Засоби художнього конструювання: пропорції, повтори, симетрія, контраст. Основи колористики. Методи художнього конструювання: комбінаторика, біоніка, метод фокальних об’єктів. Конструкційні матеріали для облаштування власного інтер’єру (деревина, метали та сплави, пластик, текстильні матеріали, рослини). Виконання малюнків предметів відповідно до стилю інтер’єру. Підбір конструкційних матеріалів та інструментів для роботи. Визначення технології виготовлення виробу. Розрахунок орієнтовного бюджету проєкту. Розробка та виготовлення предметів інтер’єру (за вибором).

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Визначальні особливості стилів інтер’єру, сутність принципів дизайну 2 2
2. Засоби художнього конструювання,

поняття композиції, колір в композиції

2 2
3. Конструкційні матеріали для  облаштування власного інтер’єру 2 2
4. Виконання малюнків предметів  відповідно до стилю інтер’єру 2 2
5. Підбір конструкційних матеріалів та інструментів для роботи. Визначення технології виготовлення виробу. Розрахунок орієнтовного бюджету проєкту 2 2
  Всього 10 6 4

ФФМ_60. Дизайн сучасного одягу (9 год)

Освітня програма

Основні принципи побудови композиції. Поняття про композицію. Композиція як творчий процес. Засоби композиції. Основні закони композиції. Силует в одязі. Лінії в одязі. Пропорції в одязі. Тканини в одязі. Колір в одязі. Ритм в одязі. Оздоблення в одязі. Малюнок як спосіб роботи над композицією одягу. Лабораторно-практична робота: Зображення моделі одягу на фігурі людини з урахуванням законів  композиції та напрямку моди.

Особливості конструювання жіночого легкого одягу. Види й фасони жіночого легкого одягу, їх характеристика, вимоги. Вихідні дані для конструювання плечового та поясного виробів. Розробка конструкції плечового та поясного виробів. Лабораторно-практична робота: Виконання вправ з побудови креслень деталей сучасного жіночого легкого одягу з ушивними рукавами.

Основні елементи технічного моделювання одягу. Прийоми технічного моделювання одягу. Переміщення нагрудної виточки. Моделювання кокеток різних конфігурацій. Моделювання рельєфів, підрізів, драпірувань. Моделювання виробів з симетричним та асиметричним розміщенням деталей з урахуванням напрямку моди. Лабораторно-практична робота: Моделювання плечових виробів різних фасонів, згідно з напрямом моди.

Технічні вимоги до розкроювання та виготовлення виробів жіночого легкого одягу. Розкрій та виготовлення легкого одягу в залежності від напрямку моди. Лабораторно-практична робота: Практичні вправи щодо виконання експериментальної розкладки лекал легкого одягу в залежності від напрямку моди.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Основні принципи побудови композиції 2 1 1
2. Особливості конструювання жіночого легкого одягу 2 1 1
3. Основні елементи технічного моделювання одягу 4 1 3
4. Технічні вимоги до розкроювання та виготовлення виробів жіночого легкого одягу 1 1
  Всього 9 3 6

ФФМ_61. Елементи імідж-дизайну. Краса і здоров’я (8 год)

Освітня програма

Ідеал краси. Догляд за шкірою обличчя. Типи шкіри, їх характеристика. Добір засобів для догляду за шкірою. Демакіяж. Етапи догляду за шкірою. Масажні лінії обличчя.

Кольорознавство в макіяжі. Кольоровий спектр. Залежність кольорів від освітлення, фону, один від одного. Визначення чотирьох типів зовнішності (Весна, Літо, Осінь, Зима). Підбір гами кольорів до кожного з типів зовнішності. Робота з теплою та холодною гамами кольорів. Поєднання кольорів. Добір кольорової гами макіяжу. Характеристика інструментів та декоративної косметики. Моделювання рис обличчя. Визначення пропорцій рис обличчя. Техніки моделювання обличчя. Моделювання брів. Моделювання очей. Види макіяжу. Загальні тенденції сучасного макіяжу. Етапи виконання макіяжу. Базовий макіяж. Різновиди макіяжу.

Види укладки волосся. Холодне укладання волосся. Гаряче укладання волосся. Молодіжні фасонні  стрижки. Жіночі фасони стрижок. Чоловічі фасони стрижок . Технологія фарбування волосся. Блондуючі барвники. Хімічні барвники. Натуральні барвники. Зачіски з урахуванням форми обличчя. Концентровані зачіски. Зворотні зачіски. Ацентральні зачіски. Передні зачіски. Правила догляду за волоссям.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Ідеал краси. Догляд за шкірою обличчя 1 1
2. Кольорознавство в макіяжі 1 1
3. Характеристика інструментів та декоративної косметики. Моделювання рис обличчя 2 1 1
4. Види макіяжу 1 1
5. Види укладки волосся 1 1
7. Технологія фарбування волосся 0,5 0,5
8. Зачіски  з  урахуванням   форми   обличчя 0,5 0,5
9. Правила  догляду  за  волоссям 1 1
  Всього 8 3 5

ФФМ_62. Майстер-клас: Бісероплетіння (6 год)

Освітня програма

Історія виникнення народного промислу – бісероплетіння. Походження та застосування бісеру. Народні прикраси. Знайомство із роботами майстрів художнього бісероплетіння Тернопільщини. Основи нанизування: паралельне і дугове плетіння. Практична робота: виконання виробу у техніці «паралельне плетіння» (пролісок, ангел, метелик тощо). Технологія дугового плетіння. Виготовлення виробу у техніці «дугове плетіння» (мак, троянда, цвіт сакури). Технологія ткацтва бісером. Інструменти і матеріали. Практичне виконання браслета в техніці «ткацтво бісером».

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Історія виникнення народного промислу – бісероплетіння. Основи нанизування. Інструменти та матеріали. Паралельне плетіння 2 1 1
2. Технологія дугового плетіння 2 2
3. Ткацтво бісером. 2 2
  Всього 6 1 5

ФФМ_63. Майстер-клас: Вироби з капрону (6 год)

Освітня програма

Загальні відомості про вироби з капрону. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів та пристосувань для виконання виробів Ескізи виробів. Зразки готових виробів. Виготовлення каркасів з дроту. Обтягування каркасів капроном,  збирання виробу. Остаточне оздоблення готового виробу. Розроблення та виготовлення власної композиції та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Загальні відомості про вироби з капрону. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів та пристосувань для виконання виробів. Ескізи виробів. Зразки готових виробів 4 2 2
2. Виготовлення каркасів з дроту. Обтягування каркасів капроном  збирання виробу. Остаточне оздоблення готового виробу 2 2
Всього 6 2 4

ФФМ_64. Майстер-клас: Вироби з пластику (6 год)

Освітня програма

Пластикові пляшки як універсальний матеріал. Збереження екології. Інструменти та пристосування  для створення  композицій. Підбір кольорового пластику. Поєднання кольорів. Послідовність виготовлення заготовок, склеювання деталей виробу. Розроблення та виготовлення власної композиції та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Пластикові пляшки як універсальний матеріал. Збереження екології. Інструменти та пристосування  для створення  композицій. Підбір кольорового пластику. Поєднання кольорів 4 2 2
4. Послідовність виготовлення заготовок, склеювання деталей виробу 2 2
  Всього 6 2 4

ФФМ_65. Виготовлення виробів зі шкіри в етнічному стилі (6 год)

Освітня програма

Ознайомлення із основними принципами етнічного стилю. Художня обробка шкіри:  історія виникнення та сучасність. Засоби композиції та основні мотиви українського народного орнаменту в художніх виробах зі шкіри. Ознайомлення з історією виникнення та розвитку традицій художньої обробки шкіри у світі та Україні, композиційними особливостями     та основними орнаментальними мотивами народних та сучасних художніх виробів зі шкіри. Практична робота: створення ескізу та виготовлення брелока в етнічному стилі.  Ознайомлення із прийомами художньої обробки шкіри.      Виготовлення прикрас : браслет, брошка, сережки, нашийні прикраси тощо за зразками та власними ескізами.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Загальні відомості про етностиль. Художня обробка шкіри: історія виникнення та      сучасність. Засоби композиції та основні мотиви  українського народного орнаменту в художніх виробах зі шкіри. Види шкіри, матеріали та інструменти для    художньої  обробки шкіри. Виготовлення брелока для ключів 2 1 1
2. Розкрій шкіри, з’єднування деталей, обробка  країв виробу.     Виготовлення жіночих прикрас та біжутерії за зразками та власними ескізами 4 1 3
  Всього 6 2 4

ФФМ_67. Майстер-клас: Графічні техніки на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання (6 год)

Освітня програма

Загальні відомості про графіку. Її види. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів та пристосувань для виконання графічного виробу. Створення ескізів. Робота у матеріалі. Оволодіння різними графічними техніками та основними прийомами виконання. Поетапне виготовлення власної композиції згідно ескізу. Оздоблення роботи та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Загальні відомості про графіку, її види 1 1
2. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів та пристосувань для виконання графічного виробу 1 1
3. Створення ескізів. Робота у матеріалі 2 2
4. Оволодіння різними графічними техніками та основними прийомами виконання 2 2
  Всього 6 1 5

ФФМ_68. Майстер-клас: Ліплення (6 год)

Освітня програма

Загальні відомості про ліпні матеріали. Види скульптури, твори гончарства та кераміки. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів для ліплення. Прості форми ліплення. Методи витягування деталей з цільної форми. Об’ємні вироби, панно з окремих деталей. Розпис та декорування виробів. Розробка і виготовлення власної композиції та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Загальні відомості про ліпні матеріали 1 1
2. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів для ліплення 2 1 1
3. Об’ємні вироби, панно з окремих деталей 2 1 1
4. Розпис та декорування виробів 1 1
  Всього 6 3 3

ФФМ_69. Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) (6 год)

Освітня програма

Історія літотерапії. Використання природних мінералів у побуті, релігії, медицині. Сучасні майстрині, які створюють свої роботи з використанням коштовних та напівкоштовних камінців. Інструменти, що використовують у роботі з природніми мінералами. Правила носіння та зберігання виробів з мінералів. Послідовність виконання роботи. Етапи виготовлення низанок, намист, кольє. Практична робота. Прикраса на вибір. Природні мінерали та літотерапія. Створення ескізів, підбір матеріалу, підготовка й  підбір необхідних інструментів, планування  проектної роботи. Розроблення та виготовлення власної композиції та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Літотерапія – один з варіантів нетрадиційної медицини. Інструменти та пристосування для виготовлення прикрас, які носяться з лікувальною метою. Правила зберігання готових робіт з природних мінералів 2 2
2. Послідовність виконання прикрас. Етапи виготовлення намиста 2 1 1
3. Створення ескізів, підбір матеріалу, підготовка й  підбір необхідних інструментів, планування  проектної роботи 2 2
  Всього 6 3 3

ФФМ_70. Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв (8 год)

Освітня програма

Народне харчування — важливий елемент матеріальної культури народу. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках з технології приготування страв. Сучасні інноваційні технології і методики та можливості їх використання на уроках з технології приготування страв.

Навчально-тематичний план

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Народне харчування — важливий елемент матеріальної культури народу. Традиції української національної кухні. 2 2
2. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках з технології приготування страв. 2 2
3. Сучасні інноваційні технології і методики та можливості їх використання на уроках з технології приготування страв 4 2 2

Всього:

8 4 2 2

ФФМ_73. Майстер-клас: Ткацтво як вид декоративно-ужиткового мистецтва (6 год)

Освітня програма

Загальні відомості про ткацтво. Історія виникнення ткацтва. Сучасні майстри. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів та пристосувань для виконання тканого виробу. Створення ескізів. Робота фарбами у кольорі. Робота у матеріалі. Оволодіння технікою та основними прийомами ткацтва. Поетапне виготовлення власної композиції згідно ескізу. Оздоблення роботи та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Загальні відомості про ткацтво. Історія виникнення ткацтва. Сучасні майстри 1 1
2. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів та пристосувань для виконання тканого виробу 1 1
3. Створення ескізів. Робота фарбами у кольорі 2 2
4. Робота у матеріалі. Оволодіння технікою та основними прийомами ткацтва 2 2
  Всього 6 1 5

ФФМ_74. Майстер-клас: Традиційна народна лялька (6 год)

Освітня програма

Декоративно-ужиткове мистецтво – невід’ємна складова національної культури народу. Короткі історичні відомості про виникнення народних ляльок. Роль ляльок у розвитку культури народів. Досвід кращих лялькарів світу. Класифікація народних ляльок. Характеристика матеріалів для виготовлення народних ляльок. Інструменти та пристосування. Проектування та виготовлення  народних ляльок. Способизав’язуваннявузлів.  Способивиготовлення основиляльки (скатки,скрутки, м’яке скручування, стовпчик). Традиційні способи виготовлення ляльок: вузлові та шиті з тканини, з пап’є-маше та м’яких матеріалів, сухого зілля, трави, соломи. Технології виготовлення ляльок зприроднихматеріалів, трави, ликаі льняного волокна. Технології виготовлення ляльок з тканини та ниток. Ляльки народнихсвят. Лялька – мотанка на мотку з тканини. Лялька – мотанка на кукурудзяному качані. Українська традиційна лялька-мотанка. Етапи виготовлення ляльки:  виготовлення голови ляльки з солярним хрестом, виготовлення тіла ляльки, виготовлення одягу. Вбрання. для ляльки в традиціях українського національного костюма.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Традиційна народна лялька як вид декоративно-прикладного мистецтва. Майстри іграшок та їхній досвід. Особливості проведення заходів з декоративно-ужиткового мистецтва: конкурсів, виставок, майстер-класів, етнофестивалів 2 2
2. Характеристика матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення ляльок 2 2
3. Проектування та виготовлення  народних ляльок 2 2
  Всього 6 2 4

ФФМ_75. Майстер-клас: Українські обереги (6 год)

Освітня програма

Історія виникнення оберегів. Види оберегів, їх значення. Матеріали, які використовуються для виготовлення оберегів. Послідовність та етапи виготовлення. Створення ескізу.  Підбір матеріалу, підготовка його до роботи. Розроблення та виготовлення власного виробу та його презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Історія виникнення оберегів. Давні слов’янські обереги. Види оберегів. Значення оберегів.  Матеріали, які використовують для виготовлення оберегів 2 2
2. Створення ескізу виробу. Послідовність виконання. Етапи виконання 2 1 1
3. Підбір матеріалу.  Розроблення та виготовлення власних виробів та їх презентація 2 2
  Всього 6 3 3

ФФМ_76. Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни) (6 год)

Освітня програма

Виникнення техніки валяння (ознайомлення з матеріалами археологічних досліджень).  Основи фелтінгу, матеріалознавство, інструменти й засоби для валяння. Екологічність та звалювання натуральної вовни. Країни-виробники вовни. Техніки валяння. Техніка  багатошарового накладання вовни під скло (вовняна акварель). Підбір ескізу та палітри вовни. Практичне виконання картин (пейзаж, натюрморт тощо). Техніка сухого валяння.  Вибір вовни для різних етапів робіт: застосування сліверу, синтепону, вати, інших видів вовни для набивання іграшки. Добір кольорів вовни. Практичне  виготовлення іграшок-звірят у техніці сухого валяння. Привалювання деталей.  Оформлення іграшки: оченята, носики, вуса тощо. Техніка мокрого валяння.  Вибір і поєднання необхідних  матеріалів. Вибір і підготовка потрібних для виконання роботи інструментів. Добір вовни. Добір бісеру, фурнітури тощо.  Тонке розкладання вовни. Оригінальне оформлення країв виробу. Створення красивих кольорових переходів. Декорування виробів різними видами волокон, пряжею. Визначення якості зваляного виробу. Демонстрація різних способів розкладання вовни для виготовлення повстяних квітів.  Практичне  виконання пелюсток квітів в поєднанні технік сухого і мокрого валяння (мильним розчином). Сушка виробу.  Оформлення пелюсток у квітку-брошку. Усунення дефектів виробу (за потреби).

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Фелтінг: історія виникнення й розвитку валяння з вовни, народні традиції та   сучасність.  Основи фелтінгу, матеріалознавство, інструменти й засоби для валяння. Техніки валяння.

Техніка  багатошарового накладання вовни під скло (вовняна акварель). Практичне виконання картинки в техніці «вовняна акварель»

2 1 1
2. Техніка сухого валяння. Виготовлення іграшки в техніці «сухого» валяння 2 2
3. Техніка мокрого валяння.  Виготовлення виробів в техніці  «мокрого» валяння: квіти-брошки «Мак», «Волошка» тощо 2 2
  Всього 6 1 5

ФФМ_77. Майстер-клас: Виготовлення виробів технологією джутова філігрань (6 год)

Освітня програма

Історія виникнення джутової філіграні. Інструменти і матеріали для виготовлення виробу, основні властивості матеріалів (джут, нитки, пряжа, клей). Основні прийоми роботи, способи фарбування пряжі, умовні позначення, схеми. Послідовність технологічного процесу, правила безпеки праці. Виготовлення виробу технологією джутова філігрань. Виготовлення пласких деталей виробу, виготовлення об’ємних деталей. Способи з’єднання деталей. Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Історія виникнення джутової філіграні. Інструменти і матеріали. Прийоми роботи 2 1 1
2. Виготовлення виробу технологією джутова філігрань 2 2
3. З’єднання деталей. Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу 2 2
  Всього 6 1 5
 

Вчителі курсу «Захист України»

ФФМ_81-84
ФФМ_81. Шляхи оптимізації викладання предмета «Захист Вітчизни» 12
ФФМ_82. Впровадження інтерактивних технологій в процес викладання курсу «Захист Вітчизни» 12
ФФМ_83. Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми курсу «Захист Вітчизни» 9
ФФМ_84. Особливості розробки тестів та їх використання під час викладання «Захисту Вітчизни» 12

ФФМ_81. Шляхи оптимізації викладання предмета «Захист України» (12 год)

Освітня програма

Шляхи оптимізації викладання предмета «Захист України». Використання новітніх технологій,  різних форм і методів навчання з метою оптимізації вивчення Захисту України. Способи та методи оцінювання. Тематичні екскурсії.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1.  Шляхи оптимізації викладання предмета «ЗУ» 1 1
2.   Використання новітніх технологій,  різних форм і методів навчання з метою оптимізації вивчення Захисту України 4 2 2
3.  Умови використання тематичних відео та презентацій. 1 1
4. Способи та методи оцінювання – важлива складова  оптимізації навчального процесу 2 1 1
5. Тематичні екскурсії; зустрічі з волонтерами, ветеранами та воїнами АТО 1 1
6. Створення розгорнутої методичної розробки уроку/вих. заходу  на заявлену тему з використанням новітніх форм та методів навчання. 2 1 1
7. Захист методичної розробки виховного заходу 1 1
  Всього 12 1 4 3 2 2

ФФМ_82. Впровадження інтерактивних технологій в процес викладання курсу «Захист України» (12 год)

Освітня програма

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Інтерактивні технології – активний, демократичний та  багатосторонній тип комунікації, що відтворюється в навчальному процесі. Структура та характеристика інтерактивних технологій. Інтерактивні технології кооперативного навчання. Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання. Технології опрацювання дискусійних питань. Технології ситуативного моделювання. Методика проведення інтерактивного уроку Захисту України.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Інноваціійні тенденції розвитку сучасної освіти.

Інтерактивні технології- активний, демократичний та  багатосторонній тип комунікації, що відтворюється в навчальному процесі.

Структура та характеристика інтерактивних технологій

1 1  
2. Технології кооперативного навчання 2 1 1  
3. Технології колективно-групового навчання 2 1 1  
4. Технології ситуативного моделювання 3 1 1 1  
5.  Технології опрацювання дискусійних питань 2 1 1  
6. Методика проведення інтерактивного уроку Захисту України 2 1 1
Всього 12 1 4 3 3 1

ФФМ_83. Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми курсу «Захист України» (9 год)

Освітня програма

Проблемне навчання, як засіб розвитку пізнавального інтересу.  Зміст та засоби проблемного навчання. Проблемне навчання на уроках «Захисту України». Технологія проблемного навчання. Типи проблемних ситуацій. Знання – діти подиву і цікавості. Застосування технології проблемного навчання, як засобу формування творчої, інформаційно  компетентної особистості. Типи проблемних уроків.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1.  Проблемне навчання, як засіб розвитку пізнавального інтересу.

 

1 1
2.  Проблемне навчання на уроках Захисту України.

 

1 1
3. Технологія проблемного навчання. 2 1 1
4. Типи проблемних ситуацій. 1 1
5. Знання – діти подиву і цікавості. 1 1
6. Застосування технології проблемного навчання, як засобу формування творчої, інформаційно  компетентної особистості 2 1 1
Типи проблемних уроків 1 1
  Всього 9 2 4 1 1 1

ФФМ_84. Особливості розробки тестів та їх використання під час викладання «Захисту України» (12 год)

Освітня програма

Місце та роль тестування в процесі контролю якості навчання. Загальні поняття про тест. Основні вимоги до тестів. Принципи тестування.  Класифікація тестів. Загальні рекомендації щодо змісту та структури тестових завдань. Переваги та недоліки тестових завдань. Основні форми та методи  тестових завдань. Он-лайн тести. Рівні тестових завдань. Методи оцінювання відповідей учнів. Аналіз результатів тестового контролю.  Розробка тестових завдань. Критерії конструювання та методика складання   тестів. Валідність тесту.  Надійність тесту. Визначення якості тесту.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Загальні поняття про тест. Основні вимоги до тестів 1 1
2. Класифікація тестів 1 1
3. Форми та методи тестування 1 1
4. Рівні тестових завдань 2 1 1
5.  Аналіз результатів 1 1
6. Розробка  тестових завдань. 4 1 1 1 1
7.  Валідність тесту. Визначення якості тесту. 2 1 1
Всього 12 2 4 3 2 1

 

Вчителі фізичної культури ФФМ_85_87
ФФМ_85. Впровадження нетрадиційних розділів варіативної частини навчальної програми на уроках фізичної культури 16
ФФМ_86. Організація і проведення практичних занять, позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі тощо 30
ФФМ_87. Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30

ФФМ_85. Впровадження нетрадиційних розділів варіативної частини навчальної програми на уроках фізичної культури (16 год)

Освітня програма

Предметом  вивчення запропонованої програми впровадження  нетрадиційних розділів варіативної частини навчальної програми на уроках фізичної культури.

Тема 1. Організація та проведення уроків фізичної культури з гімнастики (1 год.),  плавання (1 год.), чирлідингу (1 год.), корфболу (3 год.), баскетболу 3х3 (стрітболу) (2 год.), флорболу (1 год.), бадмінтону (2 год.), регбі (2 год.), фрізбі (1 год.).

Тема 2. Впровадження елементів фітнесу на уроках фізичної культури (1 год.).

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього сем. прак.
1. Організація та проведення уроків фізичної культури з:

гімнастики

плавання

чирлідингу

корфболу

баскетболу 3х3 (стрітболу)

флорболу

бадмінтону

регбі

фрізбі

 

 

1

1

1

3

2

1

2

2

1

 

 

1

1

1

3

2

1

2

2

1

2. Впровадження елементів фітнесу на уроках фізичної культури 1 1
3. Тестування 1 1
Всього 16 1 15

ФФМ_86. Організація і проведення практичних занять, позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі тощо (30 год)

Освітня програма

Предметом  вивчення запропонованої програми є організація і проведення практичних занять, позакласних заходів, спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі тощо.

Тема 1. Організація та проведення позаурочних форм роботи із спортивного туризму (видів пішохідний, водний, велосипедний),  хортингу, армреслінгу, фрізбі, регбі, флорболу, бадмінтону,  баскетболу 3х3  (стрітболу), корфболу, плавання, петанку.

Тема 2. Використання чирлідингу  у формуванні і підготовці  груп підтримки спортивних команд.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього сем. прак.
1. Організація та проведення практичних занять із:
спортивного туризму (видів пішохідного, велосипедного, водного) 6 6
хортингу 2 2
армрестлінгу 2 2
фрізбі 2 2
регбі 2 2
бадмінтону 2 2
флорболу 2 2
баскетболу 3х3 (стрітболу) 2 2
корфболу 2 2
плавання 2 2
петанку 2 2
2. Використання чирлідингу  у формуванні і підготовці  груп підтримки спортивних команд 2 2
3. Тестування 2 2
  Всього 30 2 28

ФФМ_87. Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури (30 год)

Освітня програма

Організація та проведення уроків фізичної культури з гімнастики, волейболу, аеробіки, баскетболу, баскетболу 3х3 (стрітбол), футболу,  футзалу (міні-футбол), легкої атлетики, спортивного туризму (велотуризм). Функціональна підготовка на уроках фізичної культури. Олімпійська освіта в школі. Впровадження елементів фітнесу на уроках фізичної культури.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу

 

Розподіл годин
всього семінар практичне
Організація та проведення уроків фізичної культури з:

гімнастики

волейболу

аеробіки

баскетболу

баскетболу 3х3 (стрітбол)

футболу

футзалу (міні-футбол)

легкої атлетики

спортивного туризму

(велотуризм)

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Використання на уроках проектних технологій 2 2
Функціональна підготовка на уроках фізичної культури 2 2
Олімпійська освіта в школі 2 2
Впровадження елементів фітнесу на уроках фізичної культури. 2 2 4
Всього 22 8 30

 

Вчителі основ здоровя ФФМ_88_89
ФФМ_88. Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8
ФФМ_89. Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9

ФФМ_88. Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів (8 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: загальні принципи надання домедичної допомоги при невідкладних  станах.

Поняття про загальні принципи надання домедичної допомоги. Значення першої долікарської допомоги.  Оцінка місця події, особистої безпеки, послідовності огляду потерпілого. Невідкладні стани у дітей. Анатомо-фізіологічні особливості дітей. Особливості реанімації дітей. Основи реаніматології.  Базові принципи проведення серцево-судинної реанімації дорослим та дітям. Домедична  допомога при кровотечах. Зупинка  кровотечі різним и ручними методами. Домедична допомога при судомному нападі та механічній асфіксії, переломах, травмах,  під час катастроф та стихійних станах.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього сем. прак.
1. Вступ до спецкурсу.  Поняття про загальні принципи надання домедичної допомоги. Значення першої долікарської допомоги.  Оцінка місця події, особистої безпеки, послідовності огляду потерпілого 1 1
2. Невідкладні стани у дітей. Анатомо-фізіологічні особливості дітей. Особливості реанімації дітей 1 1
3. Основи реаніматології.  Базові принципи проведення серцево-судинної реанімації дорослим та дітям 2 1 1
4. Домедична  допомога при кровотечах. Зупинка  кровотечі різним и ручними методами . Техніка накладання закрутки та джгута 1 1
5. Основні способи надання домедичної допомоги  при закритих пошкодженнях, вивихах і переломах 1 1
6. Домедична допомога при судомному нападі та механічній асфіксії 1 1
7. Екогенні чинники, катастрофи та стихійні лиха: визначення, причини, епідеміологія невідкладних станів. Фізіологія терморегуляції. Гіпотермія, гіпертермія, сонячний удар, тепловий удар, утоплення в прісній та соленій воді, загальне охолодження, замерзання, ураження блискавкою, інтоксикації при укусах комах, змій, павуків, морських безхребетних – клінічні прояви та перша медична допомога 1 1
  Всього 8 4 4

ФФМ_89. Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій (9 год)

Освітня програма

Арт-терапія. Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій. Види і методики арт-терапії.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Арт-терапія, як один із видів здоров’язбережувальних технологій 1 1
2. Кольоротерапія. Психологічна характеристика кольорів. 1
3. Казкова лялькотерапія 1 1
4. Пластилінова терапія 1 1
5. Прийоми і методики ізотерапії 1 1
6. Методики: «Малюнок мандали», «Дудлінг і зінтангл – корисні каракулі» 1 1
7. Інтуїтивний живопис. Правопівкульне малювання – «живопис без слів». Зарядка для правої півкулі мозку 1 1
8. Арт-майстерня «Всі можуть малювати!»:

–      Створення фонів і робота з ними

–      Малюємо 4 пейзажі

–      Картина за 10 хвилин (малюємо пальцями)

2 2
  Всього 9 2 7

 

Вчителі художньо-естетичних дисциплін ФФМ_90-91

ФФМ_93-96

ФФМ_90. Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 14
ФФМ_91. Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8
ФФМ_93. Інноваційні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу 6
ФФМ_94. Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 4
ФФМ_95. Формування вокальної культури на уроках мистецтва в контексті традиційної музичної освіти в Україні 10
ФФМ_96. Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя 6

ФФМ_90. Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів (14 год)

Освітня програма

Інновації в сучасному мистецтві. Інновації у педагогічній підготовці вчителів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Інноваційні технології на уроках образотворчого мистецтва. Розвиток творчості дітей засобами інноваційних технології. Розвиток художньо-естетичної індивідуальності на основі пленерного живопису. Мистецькі пленери сучасності як нова форма зберігання і розвитку традицій українського реалістичного пленерного пейзажу. Художньо-мистецькі пленери – ефективна форма розвитку мистецьких здібностей учнів. Особливості й тенденції розвитку сучасних мистецьких пленерів. Роль педагогічної майстерності  педагога, художника-наставника у виявленні, навчанні та підтримці розвитку обдарованої дитини. Методи виявлення та психолого-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей. Роль педагога, художників – наставників у творчому самовираженні учня. Підвищення професійної кваліфікації вчителів для роботи з обдарованими дітьми.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. тв. зустр.
1. Інновації в сучасному мистецтві 4 1 3
2. Розвиток художньо-естетичної індивідуальності на основі пленерного живопису 8 1 5 2
3. Роль педагогічної майстерності художника-наставника у виявленні, навчанні та підтримці розвитку обдарованої дитини 2 2
  Всього 14 2 8 4

ФФМ_91. Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Загальна характеристика курсу. Генії сучасності – хто вони? Мистецька плеяда Тернопільщини.

Тема 2. Музична скарбниця.  Композитори Тернополя та області. Вокальний репертуар, презентаційний матеріал для слухання.

Тема 3. Мистці Тернопільщини. Твори геніїв на уроках образотворчого мистецтва.

Тема 4. Використання нетрадиційних художніх технік на уроках образотворчого мистецтва.

Тема 5. Інтеграція. Взаємозв’язок і взаємодія музичного і образотворчого мистецтв.

№ з/п                    Зміст курсу       Розподіл годин
всього лекц. практ.
1. Генії сучасності – хто вони? Мистецька плеяда Тернопільщини. 1 1
2. Музична скарбниця. Композитори Тернополя та області. 3 1 2
3. Мистці Тернопільщини. Твори геніїв на уроках образотворчого мистецтва. 1 1  
4. Використання нетрадиційних художніх технік на уроках образотворчого мистецтва. 2   2
5. Інтеграція. Взаємозв’язок і взаємодія музичного і образотворчого мистецтв. 1   1
Всього 8 3 5

ФФМ_93. Інноваційні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу (6 год)

Освітня програма

Важливість посилення ролі мистецьких дисциплін  в контексті реалізації Державних освітніх стандартів.  Порівняльний аналіз досвіду викладання предметів художньо-естетичного циклу в Україні та світі. Посилення ролі мистецьких дисциплін у проектуванні розвитку учня нової формації. Види інновацій в освіті, їх класифікація у контексті викладання предметів художньо-естетичного циклу. Формування естетичного ставлення до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва як реалізація ідей концепції Нової української школи. Формування особистості на уроках мистецтва шляхом використання елементів фінської системи освіти. Готовність сучасного учителя до роботи в умовах реформи освіти. Особистість педагога в організації роботи з обдарованими дітьми. Удосконалення підготовки вчителів  щодо рівня володіння навичками та уміннями,  необхідними для. Чинники особистісного та професійного розвитку конкурентоспроможного фахівця. On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку мистецької компетентності учнів. Виокремлення  педагогічних можливостей Інтернет-мережі у розв’язанні завдань, що стоять перед сучасним вчителем

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Важливість посилення ролі мистецьких дисциплін  в контексті реалізація Державних освітніх стандартів 1 1
2. Види інновацій в освіті, їх класифікація у контексті викладання предметів художньо-естетичного циклу 2 1 1
3. Готовністьсучасного учителя до роботи в умовахреформиосвіти 1 1
4. On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку мистецької компетентності учнів 2 1 1
  Всього 6 3 2 1

ФФМ_94. Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва (4 год)

Освітня програма

Шляхи розкриття креативної особистості. Психологічні основи уяви, логічного та творчого мислення. Основи креативного мислення. Методи активізації уяви та творчого мислення. Креативність та особистісні якості. Самостійна побудова креативних завдань та створення нових ідей. Творчість та взаєморозуміння у спілкуванні. Педагогічні інновації, стратегія Гештальт – коучингу. Основна формула Гештальт – коучингу. Основні відмінності Гештальт – коучингу від інших педагогічних стратегій. Впровадження нетрадиційних ігор. Використання різних форм роботи для усвідомлення мистецтва як основного засобу впливу на розвиток креативності учнів.  Методи розвитку креативності. Характеристика основних блоків уроків музичного мистецтва. Активна міжсуб’єктна комунікація вчителів з приводу якісної та емоційної оцінки і  самооцінки  своєї музичної творчості та самого уроку. Сучасний вчитель на уроці музичного мистецтва. Удосконалення педагогічної майстерності.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Шляхи розкриття креативної особистості 1 1
2. Педагогічні інновації, стратегія Гештальт-коучингу 2 1 1
3. Використання різних форм роботи для усвідомлення мистецтва як основного засобу впливу на розвиток креативності учнів 1 1
  Всього 4 2 2

ФФМ_95. Формування вокальної культури на уроках мистецтва в контексті традиційної музичної освіти в Україні (10 го)

Освітня програма

Сучасні умови для виявлення та розвитку творчого потенціалу дітей через систему творчих завдань засобами музичного мистецтва. Розвиток творчого потенціалу особистості за принципами природо відповідності, урахування вікових особливостей; акмеологічним, національної спрямованості, культуровідповідності. Новітні педагогічні технології у роботі над формуванням вокальної  культури на уроках мистецтва. Основи методики вокального виховання вітчизняних педагогів-музикантів. Критерії й показники компонентів основ вокальної культури. Ступінь сформованості позитивного ставлення до розвитку власного голосу. Ступінь засвоєння  елементарних знань у галузі вокального мистецтва. Здатність до правильного слухового оцінювання якості звучання власного голосу та голосу інших. Ступінь володіння елементарними вокальними навичками. Здатність до сцен.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Сучасні умови для виявлення та розвитку творчого потенціалу дітей через систему творчих завдань засобами музичного мистецтва. 4 2 2
2. Новітні педагогічні технології у роботі над формуванням вокальної культури на уроках мистецтва. 4 1 3
3. Критерії й показники компонентів основ вокальної культури. 2 2
  Всього 10 3 7

ФФМ_96. Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя (6 год)

Освітня програма

Загальна характеристика курсу. Основні форми та види арт-терапії. Креативна терапія. Методи розвитку та зміну особистості за допомогою різних видів мистецтва та творчості. Віхи розвитку музикотерапії. Час і простір у музиці. Античні та середньовічні учені про природу дії музики. Розвиток музикотерапії від середньовіччя до наших днів. Резонанс – основа музикотерапевтичної дії. Вібрація. Терапевтичний ефект звуку. Таїна музики в інструментах. Основні теоретичні та практичні принципи музикотерапії. Про що говорить музика. Основні принципи методики Рушеля Блаво, Т. Кісєльової,  Л. Лєбєдєвої. Григоріанські хорали. Духовна музика.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Основні форми та види арт-терапії.Віхи розвитку музикотерапії. 1 1  
2. Резонанс – основа музикотерапевтичної дії  1   1
3. Основні теоретичні та практичні принципи музикотерапії 4 2 2
  Всього 6  3 3

 

Вчителі християнської етики ФФМ_138-139
ФФМ_138. Віра і наука як фактор цілісного світосприйняття для укріплення віри та духовних цінностей учнів 8
ФФМ_139. Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16

ФФМ_138. Віра і наука як фактор цілісного світосприйняття для укріплення віри та духовних цінностей учнів (8 год)

    Освітня програма

Порівняльний аналіз сучасної науки та Біблійного вчення для вияснення того, чи існують між ними непримиренне протиріччя та конфлікти. Висвітлення основного питання протистояння між ідеалістами та матеріалістами. Дослідження ролі релігії у виникненні і розвитку експериментальних природничих наук, та їх взаємодії в історії. Розкриття субстанційної природи духовного та матеріального світу. Наукові постулати та аксіоми як предмет віри. Висвітлення різних поглядів на походження матеріального світу, а також появу біологічного життя та появу розуму і свідомості. Порівняння різних поглядів на виникнення життя і їх аналіз щодо протиріч із релігією.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього Лекц. Сем. Практ. Трен. Дист.
Віра і наука – надуманий конфлікт. 4 2   2
Сутність Божої природи. 2 1 1  
Теорія еволюції: випадковість чи керований розвиток світу 2 1 1
Всього: 8  4    2  2  

ФФМ_139. Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики (16 год)

Освітня програма

Конституція України про свободу світогляду і віросповідання (стаття35). Державна освітня політика: Державний стандарт базової середньої освіти, Закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» щодо викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правове забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти. Навчальна програма «Основи християнської етики».

Сутність і зміст загальних понять «етика» і «мораль». Розвиток християнської етики і моралі. Сучасні етичні системи. Християнська етика як складник духовності. Зміст християнської аксіології. «Цінності визначають долю». Навчання на основі цінностей – концептуальна засада  Нової української школи .Світогляд як основа морального розвитку особистості. Дослідження Дарелла Франкена: дотримання яких цінностей робить людей більш здоровими, щасливими, успішними, впливовими і вільними; які життєві уміння сприяють цьому.

Педагогічна цінність Біблії. Огляд наукових теорій щодо історії написання Біблії. Структура та зміст Біблії. Сутність індуктивного методу вивчення Біблії. Біблія про стосунки в сім’ї, виховання дітей. Врахування особливостей розвитку дітей різного шкільного віку в ході знайомства з текстами Біблії.

Аспекти виховання духовної особистості. Світське та релігійне трактування терміну «духовність». Розвиток духовної особистості: усвідомлення мети та цілей духовного виховання (утвердження принципів загальнолюдської моралі та формування морально-етичних якостей; виховання духовної  культури; розвиток індивідуальних здібностей і забезпечення  умов їх реалізації). Формування в учнів християнських моральних чеснот, ознайомлення їх із базовими християнськими цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі; забезпечення належних морально-етичних умов для самопізнання та самореалізації зростаючої особистості. Формування емоційної сфери: співчуття, співпереживання, радості; позитивізму тощо Розвиток інтелектуальних і пізнавальних здібностей (розвиток різних видів уваги, пам’яті, мислення).

Від теорії до практики: основні форми та методи виховання духовної особистості. Перегляд та обговорення фільму «Ісус як Учитель» або Презентація посібників для вчителя «Родинна твердиня», «Майбутнє починається сьогодні».

Моральні приклади біблійної історії. Ціннісний зміст євангельських заповідей. Старий Заповіт: Авраам (віра, довіра), Йов (витривалість), Йосип(прощення), Мойсей (посвячення), Ісус Навин (дисциплінованість), Рут(милосердя, працелюбність), Давид (мужність), Йонатан (дружність), Соломон(освіченість), Ілля (принциповість), Естер (вірність своєму народу), Неємія(цілеспрямованість). Новий Заповіт: Ісус Христос (любов), Марія (чистота), Петро (завзятість усправі), Павло (вірність, освіченість), Филимон (щедрість), Тавіфа (милосердя),Тимофій (чесність) та інші.  Сучасні педагогічні технології у практиці викладання предметів духовно-морального спрямування. Гра як дієвий засіб духовного виховання.

Навчально – тематичний план

Зміст                                          РОЗПОДІЛ ГОДИН
всього лекція семінар
Нормативно-правове забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти. Навчальна програма «Основи християнської етики».  

2

 

 

2

 

 

Розвиток духовної особистості: усвідомлення мети та цілей духовного виховання (утвердження принципів загальнолюдської моралі та формування морально-етичних якостей; виховання духовної  культури; розвиток індивідуальних здібностей і забезпечення  умов їх реалізації). Формування в учнів християнських моральних чеснот, ознайомлення їх із базовими християнськими цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі; забезпечення належних морально-етичних умов для самопізнання та самореалізації зростаючої особистості. 4 2 2
Моральні приклади біблійної історії. Ціннісний зміст євангельських заповідей. Старий Заповіт: Авраам (віра, довіра), Йов (витривалість), Йосип(прощення), Мойсей (посвячення), Ісус Навин (дисциплінованість), Рут(милосердя, працелюбність), Давид (мужність), Йонатан (дружність), Соломон(освіченість), Ілля (принциповість), Естер (вірність своєму народу), Неємія(цілеспрямованість). 4 2 2
Новий Заповіт: Ісус Христос (любов), Марія (чистота), Петро (завзятість усправі), Павло (вірність, освіченість), Филимон (щедрість), Тавіфа (милосердя),Тимофій (чесність) . 3 2 1
Сучасні педагогічні технології у практиці викладання предметів духовно-морального спрямування. Гра як дієвий засіб духовного виховання. 3 2 1
Усього: 16 10 6
 

Педагогічні працівники інклюзивних класів і закладів освіти

 

ФФМ_97, 99-102

ФФМ_97. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі 5
ФФМ_99. Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6
ФФМ_100. Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9
ФФМ_101. Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій 7
ФФМ_102. Корекційна спрямованість навчання дітей з
особливими освітніми потребами різних нозологій
8

ФФМ_97. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі (5 год)

Освітня програма

Інклюзивна освіти – від основ до практики. Теоретико-методологічні  та нормативно-правові засади інклюзивної освіти. Освітнє реформування та модернізація в Україні. Основні положення інклюзивної освіти. Принципи інклюзивного навчання. Особливості впровадження інклюзивного навчання в національну систему освіти. Українське освітнє законодавство та нормативно – правове забезпечення інклюзивної освіти. Передумови для забезпечення успішного впровадження інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) як умова надання якісних послуг учням з особливими освітніми потребами. Психологічні особливості роботи в команді. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини та визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.Етапи розробки ІПР. Складові ІПР: загальна інформація про дитину; наявний рівень розвитку дитини; освітні послуги; адаптації/модифікації. Індивідуальний навчальний план. Джерела інформації в процесі розроблення ІПР. Узгодження індивідуальної програми розвитку. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень. Співробітництво та основні принципи командного підходу.

Навчальні навички та інструменти для впровадження адаптованої навчальної програми. Реалізація освітнього процесу в інклюзивному класі. Рівні підтримки в навчальному процесі для забезпечення особливих потреб учнів. Стратегії викладання в інклюзивному класі. Опанування базовими знаннями, уміннями та навичками під керівництвом учителя. Колективна діяльність у групах. Формування пізнавальних процесів. Моделі проведення уроків.

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі. Індивідуальне та стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі. Дидактичний зміст контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з різними типами порушень психофізичного розвитку. Аналіз якicних показників індивідуального оцінювання. Tecти, їx призначення та застереження щодо застосування, розробка змісту портфоліо.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. трен. прак.
1. Інклюзивна освіти – від основ до практики. Теоретико-методологічні  та нормативно-правові засади інклюзивної освіти 1 1
2. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) як умова надання якісних послуг учням з особливими освітніми потребами. Психологічні особливості роботи в команді 2 2
3. Навчальні навички та інструменти для впровадження адаптованої навчальної програми 1 1
4. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі 1 1
  Всього 5 1 2 2

ФФМ_99. Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами (6 год)

Освітня програма

Документаційне та навчально-методичне забезпечення інклюзивного навчання. Моніторинг навчальної діяльності дитини з ООП. Особливості оцінювання дитини з ООП в інклюзивному класі. Раннє втручання, реабілітація, робота з сімʼєю як шлях до інклюзії. Принципи, методи, стандарти. Медичні аспекти супроводу дітей під час інклюзивного навчання.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Ведення документації в умовах інклюзивного навчання 1 1
2. Формування ресурсності у асистентів вчителя 1 1
3. Моніторинг залучення дітей з ООП в освітній простір 1 1
4. Особливості диференційованого оцінювання дітей з порушенням психофізичного розвитку в інклюзивному класі 1 1
5. Раннє втручання, реабілітація, робота з сімʼєю як шлях до інклюзії. Принципи,методи,стандарти. Медичні аспекти супроводу дітей під час інклюзивного навчання 2 1 1
  Всього 6 4 1 1

ФФМ_100. Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі (9 год)

Освітня програма

Організація навчально – корекційного процесу у дошкільному закладі із інклюзивною формою навчання та виховання. Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації. Адаптація (модифікація) навчально – розвиткових програм для дітей з ООП за умов інклюзивного навчання. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання. Особливості роботи із дітьми з дефіцитом уваги і гіперактивністю в дошкільному інклюзивному середовищі.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації 2 1 1
2. Адаптація (модифікація) навчально – розвиткових програм для дітей з ООП за умов інклюзивного навчання (порушення мовлення, порушення слуху, порушення зору) 2 1 1
3. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання 2 1 1
4. Адаптація (модифікація)навчально-розвиткових програм для дітей з ООП за умов інклюзивного навчання ( порушення опорно-рухового апарату, ЗПР, РВД) 1 1
5. Особливості роботи із дітьми з дефіцитом уваги і гіперактивністю в дошкільному інклюзивному середовищі 2 1 1
  Всього 9 4 3 2

ФФМ_101. Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій (7 год)

Освітня програма

Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із порушеннями інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, з дефіцитом уваги і гіперактивністю за умов інклюзивного навчання.

Навчально-тематичний план

№пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем. прак трен конс

сам.

1. Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із порушенням інтелекту за умов інклюзивного навчання 1 1
2. Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із порушенням мовлення за умов інклюзивного навчання 1 1
3. Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із затримкою психічного розвитку за умов інклюзивного навчання 1 1
4. Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із порушенням слуху за умов інклюзивного навчання 1 1
5. Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із порушенням зору за умов інклюзивного навчання 1 1
6. Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей із порушенням опорно-рухового апарату за умов інклюзивного навчання 1 1
7. Особливості допомоги особам з дефіцитом уваги і гіперактивністю в інклюзивному просторі 1 1
  Всього 7 1 1 1 3 1

ФФМ_102. Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення розділу є особливі освітні потреби дітей з різними нозологіями.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. практ.
1. Особливі освітні потреби дітей з порушеннями зору, слуху, мовлення 3 1,5 1,5
2. Особливі освітні потреби дітей з затримкою психічного розвитку, з порушенням розумового розвитку 2 1 1
3. Особливі освітні потреби дітей з аутизмом 1 0,5 0,5
4. Особливі освітні потреби дітей з дефіцитом уваги та гіперактивністю 1 0,5 0,5
5. Особливі освітні потреби дітей з дитячим церебральним паралічем 1 0,5 0,5
  Всього 8 4 4

 

Практичні психологи та соціальні педагоги ФФМ_103-114, 92, 98
ФФМ_103. Психологічні захисти в структурі Я-концепції особистості 8
ФФМ_104. Сфера почуттів як інструмент діяльності психолога 8
ФФМ_105. Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8
ФФМ_106. Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12
ФФМ_107. Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик 8
ФФМ_108. Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6
ФФМ_109. Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8
ФФМ_110. Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8
ФФМ_111. Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів 8
ФФМ_112. Основи арт-терапії в роботі психолога 12
ФФМ_113. Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12
ФФМ_114. Основи ефективної комунікації 12
ФФМ_98. Удосконалення ключових компетентностей соціальних педагогів 12
ФФМ_92. Стрес і стресостійкість 8

ФФМ_103. Психологічні захисти в структурі Я-концепції особистості (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Поняття Я-концепції. Проблема Я-концепції в психології. Базові характеристики таструктура Я-концепції за Р. Бернсом. Стійкі та ситуативні образи-Я: різноманітність та характеристика.

Тема 2. Психоаналітична теорія про захисні механізми Я. Теорія З. Фройда про Я-концепцію та особливості виникнення захисних механізмів.

Тема 3. Результати впливу захисних механізмів на становлення та розвиток особистості. Особливості проявів та діагностування захисних механізмів.

Тема 4. Вікові особливості формування та прояву психологічних захисних механізмів Я. Становлення Я-концепції у підлітковому віці. Почуття дорослості,особливості самопізнання та самооцінки підлітків. Особливості становленнясамосвідомості у юнацькому віці.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Поняття про Я-концепцію 2 2
2. Психоаналітична теорія про захисні механізми Я 2 2
3. Результати впливу захисних механізмів на становлення та розвиток особистості 2 2
4. Вікові особливості формування та прояву психологічних захисних механізмів Я 2 2
  Всього 8 2 4 2

ФФМ_104. Сфера почуттів як інструмент діяльності психолога (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Біологічне та соціальне в емоціях та почуттях. Природа та походження емоцій. Біологічні теорії емоцій. Соціальне у емоціях та почуттях. Особливості формування та прояву емоцій та почуттів.

Тема 2.Особливості переживання позитивних та негативних почуттів та переживань. Позитивні та негативні емоції. Сила почуттів та міра їх прояву. Інстинкти та почуття.

Тема 3. Особливості відреагування емоційних переживань тілом. Психосоматичні дослідження. Взаємодія та особливості функціонування фізичного, емоційного та ментального в тілі.

Тема 4. Методи та способи психоемоційної регуляції. Методи управління емоціями. Можливості розвитку емоційного інтелекту. Емоційний слух та його значення у професії психолога.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього трен.
1. Біологічне та соціальне в емоціях та почуттях 2 2
2. Особливості переживання позитивних та негативних почуттів та переживань 2 2
3. Особливості відреагування емоційних переживань тілом 2 2
4. Методи та способи психоемоційної регуляції 2 2
  Всього 2 2

ФФМ_105. Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку (8 год)

Освітня програма

Агресія та агресивна поведінка  види, причини і способи прояву. Природа та походження агресії. Соціальне та біологічне у проявах агресії. Види агресії. Вікові, гендерні та індивідуальні особливості агресивної поведінки. Специфіка прояву агресивної поведінки у різні періоди розвитку дитини. Методи  діагностики агресивності у дітей різного віку. Методики, які дозволяють вивчити особливості прояву агресивності. Специфіка діагностичних процедур в залежності від вікової категорії.  Характеристика методик та особливості їх проведення та інтерпретації. Психокорекція агресивної поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Напрямки корекційного впливу на агресивну поведінку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Методи корекції агресивної поведінки та їх вибір відповідно до вікових та особистісних особливостей дитини.  Укладання  програм корекції. Психокорекція агресивної поведінки підлітків. Напрямки корекційного впливу на агресивну поведінку підлітків. Методи корекції агресивної поведінки, ефективні з точки зору підліткової психології.  Укладання програм корекції та програм запобігання агресивній поведінці підлітків.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Агресія та агресивна поведінка  види, причини і способи прояву 2 2
2. Методи  діагностики агресивності у дітей різного віку 2 2
3. Психокорекція агресивної поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 2 2
4. Психокорекція агресивної поведінки підлітків 2 2
Всього 8 2 2 4

ФФМ_106. Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми (12 год)

Освітня програма

Нормативно-правові засади попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в Україні. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками. Виявлення насильства щодо дитини: наочні та поведінкові ознаки, вікові особливості прояву, непрямі ознаки насилля. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства в сім’ї: побудова бесіди з постраждалою дитиною. Фактори встановлення довіри, формування безпечного середовища. Основні прийоми активного слухання. Взаємодія з батьками як спосіб своєчасного виявлення та попередження жорстокого поводження з дитиною. Налагодження контакту та ефективної взаємодії з батьками. Методи та прийоми встановлення контакту. Взаємодія з уповноваженими органами та службами в сфері попередження жорстокого поводження з дітьми. Алгоритм взаємодії з працівників психологічної служби з педагогічними працівниками у навчальному закладі та з іншими службами захисту прав дитини. Психокорекція, реабілітація та інші форми психосоціальної допомоги дитині, яка зазнала насилля.  Соціальний патронаж. Виявлення потреб та вибір форм та засобів психосоціальної допомоги дитині.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Нормативно-правові засади попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в Україні 2 2
2. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками

Виявлення насильства щодо дитини: наочні та поведінкові ознаки, вікові особливості

2 2
3. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства в сім’ї: побудова бесіди з постраждалою дитиною 2 2
4. Взаємодія з батьками як спосіб своєчасного виявлення та попередження жорстокого поводження з дитиною 2 2
5. Взаємодія з уповноваженими органами та службами в сфері попередження жорстокого поводження з дітьми 2 2
6. Психокорекція, реабілітація та інші форми психосоціальної допомоги дитині, яка зазнала насилля 2 2
  Всього 12 2 2 8

ФФМ_107. Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик (8 год)

Освітня програма

Особливості конфліктних ситуацій в освітньому середовищі. Типові конфлікти в освітньому середовищі.  Як поводитись у ситуації конфлікту, причини його виникнення та стратегії поведінки. Формування навичок толерантної взаємодії. Чому різноманітність – це ресурс. Як стереотипи впливають на наше життя та як позбутись їх наслідків. Як відрізнити факти від думок. Як розпізнати маніпуляцію та захиститись від неї. Методи та способи ведення конструктивного діалогу. Що таке аргументована позиція. Що таке дискусія та як взяти в ній участь. Як взяти участь у он-лайн та інтернет-дискусії. Як знаходити згоду в обговоренні, не відмовляючись від власних переконань. Що таке дебати. Вироблення практичних навичок стратегії співробітництва та конструктивного діалогу. Відновні практики у навчальному закладі. Кола примирення. Соціально-психологічний тренінг у формуванні конструктивної взаємодії.

Навчально-тематичий план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього трен.
1. Особливості конфліктних ситуацій в освітньому середовищі 2 2
2. Формування навичок толерантної взаємодії 2 2
3. Методи та способи ведення конструктивного діалогу 2 2
4. Вироблення практичних навичок стратегії співробітництва та конструктивного діалогу 2 2
  Всього 8 8

ФФМ_108. Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти (6 год)

Освітня програма

Психологічний аспект та зміст  адаптації. Розкрити зміст понять «фізіологічна та соціальна адаптація», визначити фактори впливу на формування адаптаційних механізмів дитячого організму. Особливості роботи практичного психолога в період адаптації дошкільників до умов ЗДО. Специфіка періоду раннього дитинства, розробка системи роботи практичного психолога  дошкільного закладу для комфортного  психологічного  забезпечення процесу адаптації дитини ; причини дезадаптації, методи та форми  корекційної роботи для профілактики та подолання  дезадаптації у дошкільників. Формування психолого-педагогічної  компетентності  учасників освітнього процесу з питань адаптації до умов ЗДО. Організація роботи з батьками. Просвітницька діяльність психолога ЗДО; організація та проведення профілактичних заходів в період адаптації  дитини; психологічна підтримка і допомога дітям, які складно звикають до дошкільного закладу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього прак. трен.
1. Психологічний аспект та зміст процесу адаптації 2
2. Особливості роботи практичного психолога в період адаптації дошкільників до умов ЗДО. 2 2
3. Формування психолого-педагогічної компетентностіучасників освітнього процесу з питань адаптації до умов ЗДО. 2 2 2
  Всього 6 2 4

ФФМ_109. Готовність старшого дошкільника до навчання в школі (8 год)

Освітня програма

Психологічні характеристики дитини старшого дошкільного віку. Специфіка розвитку емоційної, вольової та пізнавальної сфер дитини старшого дошкільного віку (норма та відхилення). Основні складові готовності 6-річної дитини до шкільного навчання. Передумови успішного навчання старшого дошкільника. Комплексне дослідження  готовності старшого дошкільника до навчання в школі. Систематизація діагностичних методик з дослідження   готовності старшого дошкільника до шкільного навчання. Консультування батьків, педагогів за результатами вивчення стану готовності старшого дошкільника до навчання в школі. Техніки та прийоми формування готовності дитини до навчання в школі.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього прак. трен.
1. Психологічні характеристики дитини ст. дошкільного віку 2 2
2. Основні складові готовності  6-річної дитини до шкільного навчання 2 2
3. Комплексне дослідження  готовності старшого дошкільника до навчання в школі 2 2
4. Консультування      батьків, педагогів за    результатами     вивчення стану готовності старшого дошкільника до навчання в школі 2 2
  Всього 8 6 2

ФФМ_110. Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі (8 год)

Освітня програма

Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації. Особливості роботи із дітьми з ООП у шкільному інклюзивному середовищі(за нозологіями). Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання. Організація просвітницько-профілактичного напряму роботи із педагогами, дітьми та батьками у школі з ІФН. Використання інтегративних методів арт-терапії із дітьми із ООП в індивідуальній роботі із психологом.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації 2  1  1
2. Особливості роботи із дітьми з ООП у шкільному інклюзивному середовищі(за нозологіями) 2 2
3. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання 1 1
4. Організація просвітницько-профілактичного напряму роботи із педагогами, дітьми та батьками у школі з ІФН  1  1
5. Використання інтегративних методів арт-терапії із дітьми із ООП в індивідуальній роботі із психологом 2 2
  Всього  8  3  3 2

ФФМ_111. Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів (8 год)

Освітня програма

Вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, їх вплив на успішність навчальної діяльності. Новоутворення дітей молодшого шкільного віку. Особливості темпераменту. Шкільна неуспішність: шляхи та методи  попередження. Види неуспішності. Причини відставання у навчанні.  Гіперактивна поведінка. Профілактика шкільної неуспішності. Психологічні причини труднощів і методи їх діагностики. Поняття і зміст психологічних труднощів у навчанні. Пізнавальна та мотиваційна сфера молодших школярів. Розвиток розумової діяльності. Діагностичний мінімум. Обговорення конкретних випадків. Способи корекції навчальних навичок школярів. Структура корекційної програми. Півдготовка корекційно-розвивальних занять.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, їх вплив на успішність навчальної діяльності 2 1 1
2. Шкільна неуспішність: шляхи та методи  попередження 2 2
3. Психологічні причини труднощів і методи їх діагностики 2 2
4. Способи корекції навчальних навичок школярів 2 2
  Всього 8 1 1 6

ФФМ_112. Основи арт-терапії в роботі психолога (12 год)

Освітня програма

Тема 1. Історичні джерела та особливості арт-терапії як методу. Історія виникнення арт-терапії як методу; теорія арт-терапії; сутність, підходи, цілі арт-терапі; психологічна природа і функції символів в арт-терапевтичній діяльності; види та форми методу; особливості проведення арт-терапевтичного заняття; оснащення арт-терапевтичного кабінету.

Тема 2. Ізо-терапія. Основи ізо-терапії; художні матеріали та особливості їх психологічного впливу; психологічна характеристика кольору; основні етапи проведення ізо-терапії; вікові особливості використання методу.

Тема 3. Музико-терапія. Основи музико-терапії; історія виникнення методу; особливості використання музико-терапії та механізми впливу музики на людину; обладнання кабінету для проведення музико-терапії.

Тема 4. Фото-терапія. Основи фото-терапії; можливості використання фотографії (слайду); психологічні функції фотографії; вікові особливості використання фото-терапії.

Тема 5. Казко-терапія. Особливості використання методу казко-терапії у роботі психолога; вікові та гендерні аспекти використання методу; символічне поле казок; форми казко-терапії; методи роботи з казкою; правила створення терапевтичної казки.

Тема 6. Піскова терапія. Особливості піскової терапії; історія виникнення та перспективи використання; механізм психо-корекційного впливу; основні завдання  та можливості методу; вікові особливості використання методу; оснащення кабінету для занять з піскової терапії.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Історичні джерела та особливості арт-терапії як методу 2 1 1
2. Ізо-терапія 2 2
3. Музико-терапія 2 2
4. Фото-терапія 2 2
5. Казко-терапія 2 2
6. Піскова терапія 2 2
  Всього 12 1 11

ФФМ_113. Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі (12 год)

Освітня програма

Методи роботи педагогічних працівників з батьками. Особливості групової та індивідуальної роботи. Як будувати діалог, що таке ефективне спілкування, поняття «активного» слухання, побудова висловлювань. Особливості роботи з батьками різних вікових груп: 30-40 р.р., 50-60р.р. Психологічні та індивідуальні особливості особистості  різних вікових категорій. Фізіологічні та психологічні потреби дитини. Психологічна культура батьків та осіб, що їх заміняють на сучасному етапі, особливості роботи. Поняття психологічної культури батьків, педагогічна етика педагога. Особливості роботи з представниками батьківської громади із сімей, що потребують особливої  уваги (опікуни, прийомні сім’ї). Методи та способи ефективної взаємодії батьків (опікунів) та дітей. «Активне» слухання, як навчити дитину слухатися та будувати діалог. Гнів у процесі виховання. Правова грамотність учасників освітнього процесу. Відмінності між покаранням та дисциплінуванням. Підготовка дитини до дорослого життя, самодисципліна. Інноваційні методи взаємодії педагогів та батьків на прикладі інтерактивної гри: «Виховний марафон – це складно?» Тренінг та особливості його проведення у роботі з батьківською аудиторією. Інтерактивні ігри у роботі педагогічних працівників.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього трен.
1. Методи роботи педагогічних працівників з батьками 2 2
2. Врахування особливостей роботи з батьками різних вікових груп: 30-40р.р., 50-6-р.р. 2 2
3. Рівень психологічної культури батьків і опікунів та особливості роботи 2 2
4. Методи та способи ефективної взаємодії батьків (опікунів) і дітей 2 2
5. Правова грамотність учасників освітнього процесу 2 2
6. Інноваційні методи взаємодії педагогів та батьків на прикладі інтерактивної гри: «Виховний марафон» – це складно? 2 2
  Всього 12 12

ФФМ_114. Основи ефективної комунікації (12 год)

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є процес комунікації та навички її ефективної організації. Комунікація як процес. Вербальна та невербальна комунікація. Умови, типологія, функції та етапи комунікації. Моделі спілкування. Ефективна комунікація, її техніки та форми. Перешкоди та проблеми у спілкуванні. Бар’єри в комунікативному процесі. Деструктивні та конструктивні конфлікти. Ефективна комунікація у професійній діяльності. Розвиток навичок ведення ефективної комунікації.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Комунікація як основа людської взаємодії 3 1 2
2. Техніки та форми ефективної комунікації 3 1 2
3. Проблеми у спілкуванні та способи їх вирішення 3 1 2
4. Ефективна комунікація у професійній діяльності 3 1 2
  Всього 12 4 8

ФФМ_98. Удосконалення ключових компетентностей соціальних педагогів (12 год)

Освітня програма

Державна стратегія розвитку освіти. «Законодавче забезпечення системи освіти та професійного розвитку педагога в Україні. Здорове і безпечне середовище закладу освіти – складова професійного благополуччя і розвитку. Ціннісні та діяльнісні засади професійного розвитку соціального педагога. Мовленнєва компетентність педагога. Інфомедійна грамотність як ключова компетенція діджиталізованого суспільства та головна умова якісної освіти.

Основи інклюзивного навчання: діти з особливими потребами: особливості навчання та розвитку, психолого-педагогічні умови їх підтримки в освітньому процесі; універсальний дизайн в освіті.  Створення безпечного освітнього середовища: профілактика та подолання булінгу та шкільного насилля у закладах освіти; сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості; формування соціальних компетентностей особистості.  Педагогіка партнерства: взаємодія з батьками; педагогіка партнерства та компетентнісний підхід у роботі вчителя; педагогічний супровід талановитих дітей; розвиток емоційної компетентності педагога. Психологічна компетентність педагога: психологічні особливості розвитку дитини на різних вікових етапах; стратегії і тактики попередження професійного стресу; психологія тімбілдінгу (командотворення); психодіагностика особистості учня, психологія класного менеджменту.

Використання арт-терапевтичних технік в діагностичній та консультативній роботі соціального педагога. Медіація як інноваційна технологія профілактики та вирішення конфліктів в освітньому середовищі. Профілактика та подолання педагогічними працівниками синдрому професійного вигорання. Нормативно-правові засади організації діяльності соціального педагога: соціально-педагогічне забезпечення реалізації державних, національних та регіональних програм; планування діяльності, ведення документації та звітності, відповідно до вимог документів МОН України. Соціально-педагогічна робота та соціально-правовий захист дітей із сімей, які потрапили в складні життєві обставини: особливості супроводу неповної сім’ї; система технології оцінки потреб дитини та сім’ї; методи і форми роботи соціальних педагогів з дитиною та сім’єю у кризовий період. Соціально-педагогічне забезпечення профілактичної роботи в закладах освіти з питань запобігання та протидії домашньому насильству: нормативно-правові та управлінські аспекти попередження домашнього насильства; перелік діагностичних методик щодо виявлення й протидії домашньому насильству відносно дітей та методичні рекомендації з питань їх використання.

Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін. прак. трен.
1. Світоглядні основи професійного розвитку педагога 2 1 1
2. Розвиток психолого-педагогічної та інклюзивної компетентності соціального педагога 2 2
3. Розвиток професійної компетентності соціального педагога 8 1 2 3 2
Усього 12 2 5 3 2

ФФМ_92. Стрес і стресостійкість (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Сутність та природа стресу,  динаміка протікання та особливості його перебігу у дітей і дорослих. Причини виникнення та форми прояву стресу. Загальні закономірності розвитку та динаміка протікання стресу. Симптоми стресу; особливості перебігу стресу у дітей та дорослих. Негативні наслідки тривалого стресу. Методи діагностики стресових станів.

Тема 2. Способи подолання стресу. Експрес методи опанування психоемоційним станом.  Психологічні основи саморегуляції. Управління стресом. Психологічні основи саморегуляції. Способи саморегуляції психічного стану під час стресу. Класифікація прийомів управління станом психологічного стресу. Особливості застосування вправ з глибоким диханням та візуалізацією. Використання вправ на зниження збудження та зміну негативних емоцій на позитивні.

Тема 3. Стрес і стресостійкість (резилієнс). Стратегії оволодіння (копінг) стресовими станами. BASIC Ph. Поняття копінг-стратегії. Класифікація копінг – стратегій. Індивідуальний стиль подолання стресу. Стресостійкість (резилієнс) як компетентне функціонування в умовах стресу, складові резилієнс. Фактори та умови, що підвищують резилієнс. Ресурси адаптації та відновлення.  Методи формування та збагачення стресостійкості. Індивідуальні особливості освоєння навичок саморегуляції.  6-факторна  інтегративна модель гнучкості до стресів Муулі Лагада BASIC Ph.

Тема 4. Майндфундлес як практика  зміцнення стресостійкості та усвідомленого життя.  Психологічні практики гармонізації психічного здоров’я. Майндфундлес – практика повної неосудливої усвідомлюваності думок, емоцій і досвіду в кожному моменті.  Нейробіологічні  основи Майнфундлес. Усвідомлюваність та  емоційна стійкість. Усвідомлена увага як частина повсякденого життя.  Майнфундлес для дітей.  Сеен-навчання.

Навчально-тематичний план  

Зміст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Тема 1. Сутність та природа стресу,  динаміка протікання та особливості його перебігу у дітей і дорослих. 2 2
Тема 2. Способи подолання стресу. Експрес методи опанування психоемоційним станом.  Психологічні основи саморегуляції. 2 2
Тема 3. Стрес і стресостійкість (резилієнс). Стратегії оволодіння (копінг) стресовими станами. BASIC Ph. 2 2
Тема 4. Майндфундлес як практика  зміцнення стресостійкості та усвідомленого життя. 2 2
Всього: 8 8

 

Шкільні бібліотекарі ФФМ_115-122
ФФМ_115. Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів 8
ФФМ_116. Шляхи  підвищення  ефективності  довідково – бібліографічного  та  інформаційного  обслуговування учасників  педагогічного   процесу 8
ФФМ_117. Формування фондів шкільних бібліотек: актуальні проблеми комплектування та обліку 6
ФФМ_118. Універсальна десяткова класифікація для дитячих бібліотек: структура, зміст, призначення 8
ФФМ_119. Алгоритм управлінської діяльності з атестації шкільних бібліотекарів 8
ФФМ_120. Медіаосвіта  бібліотекаря  в сучасній  школі 8
ФФМ_121. Роль бібліотечних ініціатив для підвищення читацьких інтересів учнів 4
ФФМ_122. Національно-патріотичне виховання читачів: стереотипи та інновації 6

ФФМ_115. Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів (8 год)

Освітня програма 

Планування та звітність шкільного бібліотекаря – сучасні вимоги. Мета та види планування. Умови ефективного планування. Принципи планування. Основні етапи та вимоги до складвання річного плану, орієнтовна структура. Місячне планування.Поняття про бібліотечний актив. План роботи бібліотечного активу. Стратегічнепланування: тенденції і завдання.

 Навчально-тематичний  план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1.

 

Поняття планування та звітності  як складової  менеджменту бібліотек  

2

2. Основні напрямки планування роботи шкільної бібліотеки в світлі сучасних вимог 2 2
3. Оптимальна модель складання плану і звіту в  роботі шкільної  бібліотеки. Поняття про бібліотечний актив 2 2
4.

 

Стратегічне планування: тенденції і завдання на сучасном уетапі 2 2
  Всього 8 2 2 2 2

ФФМ_116. Шляхи  підвищення  ефективності  довідково – бібліографічного  та  інформаційного  обслуговування учасників  педагогічного   процесу (8 год)

Освітня програма

Положення про довідково-бібліографічне обслуговування. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек ЗЗСО. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування. Організація довідково-бібліографічного обслуговування школярів і педагогів. Поняття про бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила бібліографічного опису видань. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел.  Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Формуванні інформаційної культури читачів, розвитку культури читання, підвищенні рівня популяризації книги, форми роботи, пріоритетні  завдання шкільної бібліотеки.  Види послуг, довідки з використанням електронних каталогів і картотек , надання ресурсів віддалених структур, електронна пошта.

Навчально- тематичний  план

п/п

Зміст  курсу Розподіл  годин
всього лекц. сем. прак.
1 Організація довідково-бібліографічного обслуговування школярів і педагогів. 2 2
2. Складання бібліографічного опису літератури 2 2
3. Формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності та виховання культури читання у школярів 2 2
4. Особистісно зорієнтовані технології інформаційного  обслуговування  учнів та  педагогів 2 2
  Всього 8 4 2 2

ФФМ_117. Формування фондів шкільних бібліотек: актуальні проблеми комплектування та обліку (6 год)

Освітня програма

Поняття про бібліотечний фонд. Законодавчі та нормативно-правові документи України про бібліотечний фонд. Концепції повноти бібліотечного фонду. Системний підхід у вивченні бібліотечного фонду. Методи вивчення складу бібліотечного фонду. Поняття про моделювання, комплектування та перспективи оновлення бібліотечного фонду. Принципи комплектування. Технологія комплектування:  основні етапи. Основні правила відбору документів у бібліотечний фонд. Джерела, способи і форми поповнення фонду.

Роль особистості бібліотекаря в управлінні формуванням бібліотечного фонду. Значення, функції і вимоги до обліку бібліотечного фонду. Види обліку, їх особливості. Документаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду. Вилучення документів. Переоцінка документів. Перевірка бібліотечного фонду і вимоги до її проведення. Особливості розміщення фондів відкритого доступу в бібліотеках різних типів і видів. Збереження бібліотечного фонду.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем.
1. Комплектування бібліотечного фонду 2 2
2. Облік, обробка, розміщення і доставка бібліотечного фонду 2 2
3. Збереження бібліотечного фонду 2 2
  Всього: 6 4 2

ФФМ_118. Універсальна десяткова класифікація для дитячих бібліотек: структура, зміст, призначення (8 год)

Освітня програма

Таблиці  універсальної десяткової класифікації – це перша наукова система, призначена для систематизації документів у бібліотеках певного виду. Структура таблиць. Основна таблиця універсальної десяткової класифікації, її розділи та підрозділи. Допоміжні таблиціуніверсальної десяткової класифікації. Знаки та символи універсальної десяткової класифікації. Авторський предметний покажчик до таблиць. Загальні методичні поради щодо використання робочих таблиць універсальної десяткової класифікації. Алгоритм індексування за універсальною десятковою класифікацією. Особливості систематизації за універсальною десятковою класифікацією  з урахуванням вікових особливостей користувачів мережі шкільних бібліотек.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Загальні відомості про УДК. Побудова та властивості 2 2
2. Алгоритм індексування за УДК 2 2
3. Використання залежних та незалежних визначників таблиць УДК 4 4
  Всього 8 4 4

ФФМ_119. Алгоритм управлінської діяльності з атестації шкільних бібліотекарів (8 год)

Освітня програма

  Перелік нормативно – правових документів, зміст, основні положення. Концептуальні засади атестації. Освітньо-кваліфікаційні рівні бібліотекарів, освіта,  курсова підготовка, склад атестаційної комісії,  результати атестації, оплата праці, атестація бібліотекарів, які обіймають кілька посад. Підготовка до атестації, планування атестаційного процесу, складання плану-графіку, терміни проведення атестації. Атестаційні документи. Характеристика. Атестаційний лист. Накази директора. Вивчення роботи. Кваліфікаційні вимоги та посадові обов’язки. Орієнтовний перелік питань щодо вивчення роботи бібліотекаря.

Навчально–тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1.

 

Нормативно-правова база атестації бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти 2 2
2

 

Концептуальні засади атестації бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти 2 2
3.

 

Порядок проведення атестації бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти 2 2
4.

 

 

Зразки оформлення атестаційних документів. Вивчення роботи бібліотечного працівника 2 2
  Всього: 8 6 2

ФФМ_120. Медіаосвіта  бібліотекаря  в сучасній  школі (8 год)

Освітня програма

Що таке медіаосвіта, її призначення, мета, завдання. Основні принципи медіаосвіти. Базові цілі медіаосвіти для бібліотекарів.Визначення та сутність поняття «медіаграмотність». Загальне поняття про медіа.Класифікація та функції сучасних медіа.Вплив медіа на розвиток особистості. Медіабезпека та інтернетграмотність. Виховання культури користувача інтернету. Небезпека в інтернеті. Формування медіа компетентності бібліотекаря.Інтернет-сервіси для популяризації книги. Медійні інноваційні методики активізації читання дітей та підлітків.Стратегія й тактика співпраці медіа педагогів і бібліотекарів.Розвиток  творчогопотенціалу читача бібліотекизасобами медіаосвіти.

Навчально-тематичний план

№п/п  

Зміст курсу

Розподіл годин
Всього Лекція Семінар Тренінг
1. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді 1 1
2. Роль медіа в суспільстві. 2 1 1
3. Медіабезпека та інтернетграмотність 3 1 2
4. Напрямки медіаосвітньої  роботи шкільного бібліотекаря 2 2
Всього 8 5 1 2

ФФМ_121. Роль бібліотечних ініціатив для підвищення читацьких інтересів учнів (4 год)

                                      Освітня програма

  Різновиди трактувань поняття про інтерес. Феномен інтересу у психологічних та педагогічних дисциплінах. Поділ інтересів за змістом і особливостями впливу: читацькі, навчальні, трудові, професійні, естетичні, наукові та ін.  Пізнавальний інтерес, його роль у формуванні особистості читача. Обґрунтування методів, видів і форм роботи, які сприяють розвитку читацьких інтересів. Форми вияву пізнавальної потреби у школярів. Система роботи бібліотеки з формування і розвитку читацьких інтересів: типи масових заходів про книгу, про її роль і значення у житті кожної людини.

Навчально-тематичний план

№п/п Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Загальне поняття про інтерес. Пізнавальний інтерес, його роль у формуванні особистості читача 2 2
 2. Організація роботи бібліотеки з метою підвищення читацьких інтересів. Методи вивчення читацьких інтересів. Форми масової та індивідуальної роботи 2 2
Всього 4 2 2

ФФМ_122. Національно-патріотичне виховання читачів: стереотипи та інновації (6 год)

Освітня програма

Головна мета та принципи національно-патріотичного виховання читачів.Основні напрямки виховання читачів. Вихованняціннісного ставлення до сім’ї, родини, держави засобами читання. Інтерактивні форми роботи в шкільній бібліотеці. Гра як засіб самоствердження. Види ігрової діяльності.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1.

 

Головна домінанта курсу Національно-патріотичного виховання  

2

 

2

 

 

 

 

2.

 

Методика ігрового моделювання як засіб самоствердження 2 2
3. Трансляція нових інтерактивних форм  освітнього процесу шляхом їх використання в бібліотечній роботі 2 2
  Всього 6 2 2 2

 

Організатори виховної роботи ФФМ_123-130
ФФМ_123. Креативна педагогіка 6
ФФМ_124. Розвиток інноваційного освітнього середовища сучасного закладу   позашкільної освіти 3
ФФМ_125. Інноваційні форми роботи у діяльності закладу позашкільної освіти 6
ФФМ_126. Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі 4
ФФМ_127. Краєзнавство у сучасній школі: формування соціальної і громадянської компетентностей 10
ФФМ_128. Інноваційні форми роботи з учнівським самоврядуванням. Сучасні підходи до реалізації громадських ініціатив у закладах освіти: розвиток якостей лідерства і командоутворення старшокласників 6
ФФМ_129. Формування естетичних компетентностей особистості засобами позашкільної освіти 6
ФФМ_130. Особливості роботи з дітьми різної вікової категорії у гуртку хореографічного спрямування 4

ФФМ_123. Креативна педагогіка (6 год)

Освітня програма

Креативність як необхідна умова творчої діяльності  педагога. Креативність як інститут природи й суспільства. Креативність, інновації, творчість як педагогічна проблема.Особливості творчої діяльності педагога. Компоненти та показники креативності. Поняття «креативна компетентність». Креативність в контексті педагогічної майстерності педагога. Типи творчої особистості педагога за В.І. Андреєвим. Підходи, до розуміння креативної компетентності в науковій теорії і практиці. Ознаки креативної компетентності. Показники креативної компетентності.

Креативне середовище як основа успішної професійної діяльності педагога. Ознаки креативного середовища. Підходи, що забезпечують функціонування креативного середовища: системний, особистісно зорієнтований, синергетичний, діяльністно-компетентнісний. Креативні техніки, методики та технології в роботі  педагога. Потенціал креативних технік, методик та технологій. Принципи використання креативних технік та методики професійної діяльності  педагога. Структура та методика використання креативних технік та методик. ТРВЗ-педагогіка як нове педагогічне спрямування.

Креативна компетентність педагога. Поняття креативного мислення. Види креативного мислення. Антишаблонність та антистандартизаціяоведінки як основа розвитку креативного мислення педагога. Методики визначення креативного мислення. Креативні техніки у творчому процесі (Алекс Осборн). Основні умови уникнення різнотипових психологічних бар’єрів у здійсненні креативної діяльності. Особливості діагностики креативності. Теорія креативності Е.П. Торренса. Концепція М. Волаха і Н. Когана. Асоціативна теорія креативності (С. Мєднік). Співвідношення конвергентності та дивергентності у творчому процесі. Тест віддалених асоціацій (RAT).

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього прак.
1. Креативність  як творчий процес. Креативність як необхідна умова творчої діяльності  педагога. Креативна компетентність педагога. Показники креативної компетентності 2 2
2. Креативне середовище як основа успішної професійної діяльності  педагога.Підходи, щозабезпечуютьфункціонування креативного середовища.Креативнітехніки, методики та технології . Вплив креативного середовища на професійну діяльність педагога 2 2
3. Креативне мислення.Діагностика креативності та критерії її визначення: продуктивність, новизна, нестандартність, вербальна і невербальна креативність. Бар’єри креативної діяльності  педагога 2 2
  Всього 6 6

ФФМ_124. Розвиток інноваційного освітнього середовища сучасного закладу   позашкільної освіти (3 год)

Освітня програма

Сутність позашкільної освіти  як складової частини системи освіти України.  Умови її функціонування: диференційованість, динамічність, системність, мобільність, доступність тощо. Управління освітнім процесом у позашкільних навчальних закладах  як специфічна, багатогранна, цілісна система, впорядкована сукупність взаємопов’язаних педагогічних методик, які забезпечують можливість широкого вибору змісту, форм, засобів позашкільної освіти. Вибір освітньої технології – це  вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи. Формування позитивного іміджу сучасного закладу (внутрішні та зовнішні). Критерії ефективності позитивного іміджу школи. Компоненти іміджу навчального закладу. Концептуальна модель розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Складові впровадження інновацій в освітній  процес: концептуальна, змістовна і технологічна. Створення інноваційно-інвестиційного освітнього середовища засобами постійної підтримки інноваційної ініціативи, участі в освітніх проектах, розвитку професійної компетентності педагогів.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Сучасна стратегія державної політики в галузі позашкільної освіти 1 1
2. Організація ефективної діяльності закладу позашкільної освіти. Позитивний імідж сучасного позашкільного закладу 1 1
3. Упровадження інноваційних технологій та інтерактивних методик  як необхідна умова функціонування сучасного закладу освіти 1 1
  Всього 3 1 2

ФФМ_125. Інноваційні форми роботи у діяльності закладу позашкільної освіти (6 год)

Освітня програма

Організація гурткової роботи. Заняття – основна форма організації освітнього процесу у закладі позашкільної освіти. Підготовка керівника гуртка до занять. Модель організації гурткового заняття. Вимоги до сучасного заняття. Орієнтовна схема проведення гурткового заняття. Документація керівника гуртка. Самоосвітня діяльність педагога – позашкільника. Нормативна база. Інноваційні технології у роботі гуртків (робота в парах, робота в малих групах, тренінгові навчання, ігри, вернісажі, міні-концерти, проектні технології, ІКТ,  тощо). Фрагменти  проведення   занять з різного напрямку гурткової роботи.

Організація масових виховних  заходів.  Класифікація виховних заходів. Особливості проведення виховних заходів для дітей різної вікової категорії. Методика проведення заходу (етапи підготовки та проведення, умови проведення, алгоритм проведення, аналіз проведення заходу). Інноваційні технології у виховному процесі (ігрова технологія, інтерактивні форми роботи, колективні творчі справи тощо). Нормативні документи з виховної роботи. Підготовка та проведення  виховного заходу на вибір (інтелектуальна гра, виставка, флеш-моб, квест тощо).

Організація  науково-методичної роботи. Мета науково-методичної роботи. Основні  завдання та  принципи, структура, організація та планування,   форми науково-методичної роботи з педагогами. Педагогічний ринг «Розвиток креативного потенціалу педагога – позашкільника як основа формування творчої особистості дитини». Ділова гра «Сходинки до професійної     майстерності».  Методичний турнір «Інновації у педагогічній діяльності ПНЗ».

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак. трен.
1. Організація гурткової роботи 2 1 1
2. Організація масових виховних  заходів 2 1 1
3. Організація  науково-методичної роботи 2 1 1
  Всього 6 3 3

ФФМ_126. Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі (4 год)

Освітня програма

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Інноваційні технології в освіті. Нормативні документи. Переваги і необхідність застосування інновацій у пізнавальній діяльності, вихованні, методичній роботі. З історії впровадження інтерактивних технологій  у  діяльність у сучасного навчального закладу. Організаційні форми. Що таке інтерактивні технології? Моделі сучасного навчання. Ігрова та мотивуючої привабливість інтеракцій. Вправи «Дорожня карта», «Кейс-технології». Методика навчання та специфіка застосування інтерактивних технологій  в  навчальному  закладі. Педагогічні умови реалізації інтерактивного навчання. Технології кооперативного навчання. Технології колективно-групового навчання. Технології ситуативного моделювання. Технології вирішення дискусійних питань. Вправи «Візитка», «Океан». Інноваційний потенціал педагогічного працівника. Передовий педагогічний досвід з питання впровадження інтерактивних технологій у гурткову роботу. Комунікаційні зв’язки між учасниками навчальної діяльності. Вправи «Дискусійний клуб», прийом «Градусник». Методичні рекомендації. Фрагменти гурткових занять із застосуванням інтерактивних технологій.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти 1 1
2. З історії впровадження інтерактивних технологій  у  діяльність у сучасного навчального закладу. Організаційні форми 1 1
3. Методика навчання та специфіка реалізації організації застосування інтерактивних технологій  в  навчальному  закладі 1 1
4. Інноваційний потенціал педагогічного працівника. Передовий педагогічний досвід з питання впровадження інтерактивних технологій у гурткову роботу 1 1
  Всього 4 1 1 1 1

ФФМ_127. Краєзнавство у сучасній школі: формування соціальної і громадянської компетентностей (10 год)

Освітня програма

Краєзнавча робота в школі. Нормативно-правова база краєзнавчої освіти. Методичні аспекти краєзнавчої роботи у сучасній школі. Зміст, функції та напрями шкільного краєзнавства. Нормативно-правові акти, які регламентують краєзнавчу роботу. Краєзнавство як засіб формування соціальної та громадянської компетентностей. Соціальна та громадянська компетентності, сутність та значення. Педагогічні умови формування соціальної та громадянської компетентностей засобами краєзнавства. Проблеми та перспективи формування соціальної та громадянської компетентностей. Всеукраїнські та регіональні рухи, експедиції як форми організації шкільного краєзнавства. Всеукраїнські та регіональні рухи учнівської молоді як засоби стимулювання  дослідницької діяльності школярів. Характеристика основних напрямів роботи РУМу «Моя Земля – земля моїх батьків». Туристичне краєзнавство. Взаємозв’язок краєзнавства і туризму. Туристичний потенціал регіонів України. Формування вміння підбору та організації туристичних маршрутів. Екотуризм. Маркетингові технології у туристсько-краєзнавчій галузі. Використання інтерактивних методів краєзнавчої роботи у системі шкільної та позашкільної освіти. Сучасні форми та методи організації інтерактивної взаємодії учасників краєзнавчої роботи. On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку освітнього краєзнавства.  Віртуальні екскурсії. Шкільний музей в структурі шкільного краєзнавства.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Краєзнавча робота в школі. Нормативно-правова база краєзнавчої освіти. 2 2
2. Краєзнавство як засіб формування соціальної та громадянської компетентностей. 1 1
3. Всеукраїнські та регіональні рухи, експедиції як форми організації шкільного краєзнавства. 2 2
4. Туристичне краєзнавство 2 2
5. Використання інтерактивних методів краєзнавчої роботи  у системі шкільної та позашкільної освіти 3 2 1
  Всього 10 3 2 4 1

ФФМ_128. Інноваційні форми роботи з учнівським самоврядуванням. Сучасні підходи до реалізації громадських ініціатив у закладах освіти: розвиток якостей лідерства і командоутворення старшокласників (6 год)

Освітня програма

Громадянське виховання як складова частина формування особистості. Розуміння понять: громадянин, громадянство, громадянське суспільство, громадянська свідомість, активна життєва позиція. Теорія лідерства. Поняття: лідерство, його походження. Лідери і керівники. Лідери й авторитети. Лідери і менеджери. Лідерство як потреба самовираження, самореалізації людини. Історичні стилі керівництва. Права й обов’язки лідера. Портрети та образи лідерів різних віків, різних країн. Учнівське самоврядування. Історія виникнення дитячого самоврядування. Учнівське самоврядування у школі і його завдання. Як організувати учнівське самоврядування. Структура учнівського самоврядування, функції учнівського самоврядування. Розподіл обов’язків в органах учнівського самоврядування. Зміст діяльності самоврядування. Напрямки роботи комісій Парламенту. Планування роботи. Інформаційно-рекламні вісники, шкільні прес-центри. Роль куратора в розвитку самоврядування. Нормативні документи (статут).

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Громадянська освіта 1 1
2. Теорія лідерства 2 2
3. Учнівське самоврядування 3 1 2
  Всього 6 3 3

ФФМ_129. Формування естетичних компетентностей особистості засобами позашкільної освіти (6 год)

Освітня програма

Поняття естетичних компетентностей в системі загальнокультурних компетентностей особистості. Формування загальнокультурної  компетентності на заняттях художньо-естетичного циклу в умовах позашкільного навчального закладу в контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. Виховний процес як засіб формування естетичних компетентностей. Організація  роботи з формування естетичних компетентностей в умовах позашкільного навчального закладу. Створення сприятливого середовища розвитку творчої особистості в позашкільному навчальному закладі. Методичне та програмне забезпечення. Ефективне використання сучасних освітніх технологій. Воркшоп. Роль креативного мислення у творчих пошуках особистості. Поняття креативного мислення у творчості. Уява, творчість, натхнення. Прийоми розвитку уяви засобами образотворчого та декоративного мистецтва. Пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних задач, творчий підхід до організації занять. Самоосвіта і саморозвиток педагога у творчому пошуку.

 Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Поняття   естетичних компетентностей в системі загальнокультурних компетентностей особистості 1 1
2. Організація  роботи з формування естетичних етнокультурних компетентностей в умовах позашкільного навчального закладу 2 1 1
3. Роль креативного мислення у творчих пошуках особистості 3 2 1
  Всього 6 1 3 2

ФФМ_130. Особливості роботи з дітьми різної вікової категорії у гуртку хореографічного спрямування (4 год)

Освітня програма

Особливості роботи з дітьми різної вікової категорії у гуртку хореографічного спрямування. Принципи, методи і форми хореографічного навчання. Заняття – основна форма організації освітнього процесу у закладі позашкільної освіти. Підготовка керівника гуртка до занять. Модель організації гурткового заняття хореографічного спрямування. Вимоги до сучасного заняття. Орієнтовна схема проведення гурткового заняття. Основні принципи та форми роботи керівника гуртка. Використання компетентнісного підходу на гурткових заняттях.(пізнавальна, практична, соціальна, творча).

Організація навчального процесу першого року навчання. Розвиток технічної майстерності за допомогою музично – ритмічних вправ.Особливості роботи  з дітьми молодшого шкільного віку. Методика виконання танцювальних кроків. Виконання етюду на основі вивченого матеріалу.

Організація навчального процесу для дітей основного рівня навчання. Підбір репертуару для даної вікової категорії. Методика виконання вправ віртуозної техніки. Ситуаційні завдання з підбору музичного репертуару. Організація навчального процесу для дітей вищого рівня навчання. Лексика українського народно – сценічного танцю. Методика виконання танцювальних кроків в парі. Методика виконання вправ віртуозної техніки по діагоналі.Ситуаційне завдання з відповідності танцювальної лексики народного танцю до хореографічної композиції.

Принципи, методи і форми хореографічного навчання. Основні принципи побудови заняття з хореографії: структура, зміст, відповідність частин уроку, темп, музичний супровід уроку. Розвиток музичності, виконавської і танцювальної техніки. Методика побудови заняття класичного танцю та методика складання комбінацій екзерсису, allegro. Методика побудови заняття народно сценічного і українського народного танців та методика складання комбінацій на основі лексичних угрупувань.  Методика підготовки і проведення заняття з хореографії. Підготовча робота вчителя з хореографічних дисциплін. План – конспект заняття. Основні вимоги до програм з хореографічної діяльності. Методи підвищення творчої активності дітей під час хореографічної діяльності. Керівник гуртка як організатор і керівник навчального процесу. Визначення і використання дидактичного і методичних  матеріалів в процесі хореографічного навчання. Педагогічна майстерність. Особистісні якості екрівника танців. Вимоги до педагогічної діяльності хореографа.

Навчально-тематичний план

№пп Зміст курсу Кількість годин
всього теор. прак.
1. Особливості роботи з дітьми різної вікової категорії у гуртку хореографічного спрямування. Принципи, методи і форми хореографічного навчання 1 1
2. Організація навчального процесу першого року навчання. Розвиток технічної майстерності за допомогою музично – ритмічних вправ 1 1
3. Організація навчального процесу для дітей основного рівня навчання. Підбір репертуару для даної вікової категорії 1 1
4. Організація навчального процесу для дітей вищого рівня навчання. Лексика українського народно – сценічного танцю 1 1
  Всього 4 1 3

 

Керівники закладів освіти ФФМ_131-137, 140
ФФМ_131. Організація внутрішкільного контролю у контексті  вимог Нової української школи 32
ФФМ_132. Діловодство 11
ФФМ_133. Акмеологічні технології формування іміджу керівника 9
ФФМ_134. Управління персоналом у закладах освіти 20
ФФМ_135. Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень 16
ФФМ_136. Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти 16
ФФМ_137. Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії 20
ФФМ_140. Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 16

ФФМ_131. Організація внутрішкільного контролю у контексті  вимог Нової української школи (12 год)

Освітня програма

Модернізація системи освіти в контексті компетентнісного підходу. Формування ключових компетентностей як інноваційна педагогічна діяльність. Технологія вимірювання та оцінювання компетентностей усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу. Оцінювання професійної діяльності педагогів в умовах НУШ. Методика оцінювання якості освіти. Дієвість стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання: Вивчення і оцінювання освітнього середовища закладу: Система оцінювання здобувачів освіти. застосування внутрішнього моніторингу.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього

 

лекції

 

сем.

 

прак.

 

трен.

 

дист.

 

1.

 

 

 

Розділ І.

Модернізація системи освіти в контексті компетентнісного підходу. Формування ключових компетентностей як інноваційна педагогічна діяльність. Технологія вимірювання та оцінювання компетентностей усіх суб’єктів освітнього процесу.

2 2
2.

 

Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу. Розроблення та затвердження документу про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі. 4 4

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ.

Оцінювання професійної діяльності педагогів в умовах НУШ. Методика оцінювання якості освіти. Використання таких методів вимірювання професійної компетентності учителя:

·        діагностичні;

·        мотиваційні;

·        інформаційно-конструктивні;

·        оцінні методи;

·        продуктивні;

·        експертне оцінювання компетентності учителя.

Критерії оцінки професійної компетентності вчителя:

·        психолого-педагогічні;

·        інтелектуальні;

·        управлінські;

·        проєктні;

·        методичні;

·        дидактичні;

·        мотиваційні.

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних підходів до організації сучасного освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Складання індивідуальних карт розвитку здобувачів освіти. Дорожня карта професійної компетентності педагога.

10 1 2 2 3 2
4.

 

Розділ ІІІ.

Дієвість стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання:

–         цілей і завдань;

–         річного та перспективного планів роботи;

–         освітньої програми закладу;

–         та інших нормативних документів.

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.

Критерії та індикатори оцінювання освітніх й управлінських процесів закладу освіти.

4 2 2
5.

 

Розділ І V

Вивчення і оцінювання освітнього середовища закладу:

·    комфортні і безпечні умови навчання і праці;

·    освітнє середовище без будь яких форм насильства та дискримінації;

·    формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого освітнього середовища.

6 1 2 3
6.

 

Розділ V

Система оцінювання здобувачів освіти. Застосування внутрішнього моніторингу.

Різні методи психолого-педагогічного оцінювання компетентностей учнів.

Особливості системного відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

Можливості до самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти.

6 2 1 3
Самостійна робота
Створення типових завдань різних форматів на різні когнітивні рівні.
Розробка показників діяльності адміністративного самомоніторингу.
Розробка показників для експертної оцінки річного плану роботи закладу.
Скласти приклади оформлень результативності навчання учнів, картки предметно-підсумкового оцінювання
Приклад оформлення розподілу результатів навчання учнів за показниками «семафор-таблиці»
Складання прозорої карти освітнього процесу.
Розробка комплексної карти результативності класу за підсумками н.р.
Складання самокорекційних заходів до самомоніторингу ЗДНВр (початковий та середній рівень).
Складання показників рівня ключових компетентностей здобувачів освіти для самооцінювання і взаємооцінювання.
Упорядкування форми спостереження за навчальними заняттями.
Упорядкування форми спостереження за освітнім середовищем.
  Всього 32 6 12 6 6 2

ФФМ_132. Діловодство (11 год)

Освітня програма

 1. ДІЛОВОДСТВО ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ.

1.1. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління.

1.2. Історія розвитку діловодства.

1.3. Документ – матеріальний носій інформації. Класифікація документів.

 1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
 2. 1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів.
 3. 2. Формуляр документів та його основні реквізити.
 4. 3. Правила оформлення сторінки.
 5. 4. Реквізити адресата.
 6. 5. Вид, дата, адресат документа.
 7. 6. Мова та сталь документів, заголовок, додатки.
 8. 7. Відмітки про узгодження.
 9. 8. Засвідчення документа.
 10. 9. Проходження документів.

2.10. Бланк документів.

 1. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів.

3.1. Загальна характеристика документів. Службові записки.

3.2. Довідки – їхні види та правила оформлення.

3.3. Протоколи, витяг з протоколу.

3.4. Службові листи.

3.5. Акти.

3.6. Телефонограми і телеграми.

 1. ДІЛОВІ ЛИСТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

4.1. Значення ділових листів у зовнішньоекономічній діяльності. Види листів.

4.2. Вимоги до оформлення бланків.

4.3. Вимоги до складання текстів зовнішньоекономічних листів.

 1. ДОКУМЕНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

5.1. Організаційна документація. Статути. Структура та зміст, правила оформлення. Установчий договір. Протокол намірів.

5.2. Розпорядча документація.

 1. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО.

6.1. Вимоги до організації кадрового діловодства. Структура документації кадрів.

6.2. Особова справа.

6.3. Накази за особовим складом.

6.4. Трудові книжки та документація з їх обліку.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

7.1. Поняття документообігу. Схеми руху документів.

7.2. Етапи документообігу. Приймання, розгляд і реєстрація документів.

7.3. Порядок обробки та відправлення вихідної документації.

7.4. Організація контролю за виконанням документів.

7.5. Систематизація документів. Складання номенклатур справ.

7.6. Зберігання документів.

7.7. Підготовка та передача справ у відомчий архів.

 1. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ.

8.1. Склад та спрямування захисту документної інформації.

8.2. Система захисту цінної інформації і конфіденційних документів.

8.3. Технологія захисту документної інформації.

8.5. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами.

8.6. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої інформації.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1.

 

Діловодство, як функція управління. Основні вимоги до оформлення документів 4 2 2
2. Документування організаційно-розпорядчої діяльності 4 2 2
3. Організація документообігу у школі. Кадрове діловодство 2 2
7. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу 1 1
Всього 11 4 2 4 1

ФФМ_133. Акмеологічні технології формування іміджу керівника (9 год)

Освітня програма

Акмеологічний підхід у процесі формування іміджу керівника ЗЗСО. Поняття «акмеологія», «імідж». Потреба формування іміджу керівника. Складові іміджу керівника. Зовнішні атрибути іміджу. Етапи формування іміджу. Основні риси і професіограма директора ЗЗСО. Методологічні основи розробки позитивного іміджу

Керівник ЗЗСО як суб’єкт управління.  Керівник: цінності, функції, ролі. Управлінська культура  керівника ЗЗСО. Якості керівника як запорука  успішності професійної діяльності. Культура невербального спілкування. Інформаційні та комунікаційні технології. Особистість керівника ЗЗСО як менеджера освіти. Взаємодія  з педагогічним колективом. Культура саморегуляції. Система самовиховання, шляхи роботи над собою.

Імідж керівника як соціокомунікаційна категорія. Систематизація особистісних та професійних якостей, що характеризують імідж керівника навчального закладу. Наявність чітких особистих цінностей. Іміджеві характеристики керівника. Творчість та здатність до інновацій.
Естетика управлінської праці керівника. Педагогічний імідж. Традиція, звичаї. Робота з батьками. Співпраця з громадськістю. Участь в освітніх програмах, проектах.

Моделі позитивного іміджу керівника ЗЗСО. Формування власного іміджу. Досягнення управлінського «акме».  Директор ЗЗСО – лідер змін. Директори ЗЗСО як елітарна група.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. трен.
1. Акмеологічний підхід у процесі формування іміджу керівника ЗЗСО 2 1 1
2. Керівник ЗЗСО як суб’єкт управління 2 1 1
3. Імідж керівника як соціокомунікаційна категорія 2 1 1
4. Моделі позитивного іміджу керівника ЗЗСО 3 1 2
Всього 9 3 1 5

ФФМ_134. Управління персоналом у закладах освіти (20 год)

Освітня програма

Керівник і стиль управління навчальним закладом. Стиль керівництва як фактор управлінської діяльності керівника освітнього закладу.Класифікація стилів управління за Є. Старобінським: авторитарний стиль,  демократичний стиль, нейтральний стиль. Характерні риси класичних стилів керівництва. Співвідношення стилів керівництва в управлінні освітнім закладом.

Особливості управління в сучасній системі освіти. Місце і роль керівника в освітньому закладі. Чинники та вектори активності суб’єкта, що впливають на досягнення результатів управління. Лідерство і харизма технології впливу. Техніка успішної комунікації: слухати, розуміти, переконувати, аргументувати. Фідбек. Значення зворотного зв’язку. Правила передачі і прийому зворотного зв’язку. Сучасні технології вивільнення персоналу: даунсайзинг, реінжиніринг, аутплейсмент. Застосування аутсорсингу, аутстаффінгу, лізингу персоналу в сучасній системі освіти навчальним закладом.

Концепції оцінки ефективності управління освітнім закладом. Проблеми ефективності управління освітнім закладом в умовах євродирекшин. Чинники, що впливають на формування стилю керівництва директора залежно від особистих знань, умінь та зовнішніх причин.  Дослідження та визначення алгоритму, для  свідомогоформування власного стилю керівництва. Інтерактивний моніторинг як фактор підвищення ефективності управління освітнім закладом.

Основні підходи до оцінки та напрямки підвищення ефективності  управлінської діяльності керівників освітніх закладів. Performance Management як технологія пiдвищення результативності дiяльностi персоналу. Технологія Assessment Center та її застосування в оцінці діяльності працівників. Оцінювання діяльності працівників за методом Hay Group.

Формування готовності керівника до стратегічного управління. Інноваційні підходи до управління освітнім закладом. Особиста ефективність. Формування ефективного стилю керівника в освіті: ціннісні орієнтації.  Коучинг як спосіб підвищення ефективності управлінської діяльності керівника освітнього закладу. Сфери застосування коучингу в освіті.

Модель нейрологічних рівнів в управлінні персоналом і освітнім закладом. Новий погляд  на проблему стилів керівника з точки зору їх ефективності.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Керівник і стиль управління навчальним закладом 4 2 2
2. Особливості управління в сучасній системі освіти 4 2 2
3. Концепції оцінки ефективності управління навчальним закладом 6 2 4
4. Формування готовності керівника до стратегічного управління 4 2 2
5. Захист розробленого проекту: «Ефективний менеджер» 2 2
  Всього 20 6 4 2 2 6

ФФМ_135. Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень (16 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є моніторингова діяльність в освітньому закладі як найефективнішого засобу отримання інформації.

 1. Вступ. Теоретичні засади моніторингу якості освіти в освітньому закладі. Теоретичний огляд поняття моніторингу, його реалізація на регіональному, муніципальному та внутрішкільному рівнях.
 2. Міжнародний досвід моніторингових досліджень. Вивчення міжнародних технологій моніторингу та їх практичне застосування у закладі освіти.
 3. Організація моніторингу якості освіти в освітньому закладі. Створення нових та вдосконалення існуючих методик вимірювання.
 4. Рекомендації для керівників / менеджерів щодо моніторингу якості освіти в освітньому заклад. Вироблення конкретних рекомендацій щодо впровадження системи моніторингу в освітньому закладі.
 5. Підсумкове заняття. Захист проектів, дорожніх карт. Проведення комплексного тестування. Підведення підсумків.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Вступ. Теоретичні засади моніторингу якості освіти в освітньому  закладі 2 2
2. Міжнародний досвід моніторингових досліджень 3 1 1 1
3. Організація моніторингу якості освіти в освітньому закладі 6 2 2 2
4. Рекомендації для керівників / менеджерів щодо моніторингу якості освіти в освітньому закладі 3 2 1
5. Підсумкове заняття. Захист проектів 2 2
  Всього 16 3 2 5 3 3

ФФМ_136. Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти (16 год)

Освітня програма      

Державна стратегія розвитку освіти. Законодавче забезпечення системи освіти та професійного розвитку фахівців. Сутність, типи, генезис стратегічного управління. Системний підхід до управління закладом освіти як філософська складова стратегічного управління. Проєктно-цільовий підхід до управління ЗСО.

Місія та стратегія діяльності колективу закладу освіти. Концепції і стратегії управління персоналом. Формування ефективної команди. Науково-методичні та практичні аспекти формування позитивного психологічного клімату в колективі. Мотиваційний менеджмент у системі стратегічного управління закладом освіти. Інклюзивне навчання. Діти з особливими потребами: особливості навчання та розвитку, психолого-педагогічні умови підтримки в освітньому процесі; універсальний дизайн в освіті.

Особливості освітніх організацій. Аналіз освітньої організації як основа стратегічного планування. Технології аналізу освітньої організації. Вибір стратегії змін. Стратегічне планування, його переваги, покрокова процедура стратегічного планування. Процес планування діяльності школи в контексті середовища. Особливості стратегічного планування розвитку ЗЗСО в контексті постнекласичної парадигми освіти. Технологія розробки концепції та стратегії розвитку ЗЗСО. Управлінський цикл у реалізації стратегії розвитку закладу ЗСО. Управління формуванням інноваційного освітнього простору в контексті реалізації стратегії  розвитку закладу освіти: сучасні тенденції, закономірності, умови впровадження інновацій в освітній та управлінський процеси. Управління якістю освіти в умовах організаційної, академічної, фінансової, кадрової автономії як основний вектор реалізації стратегії розвитку ЗЗСО. Удосконалення організаційної структури управління на основі стратегії розвитку закладу ЗСО. Реінжинíринг як комплексна процедура розробки нових організаційних, освітніх процесів у закладі освіти. Тематична дискусія.

Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін. прак. трен.
1. Наукові основи стратегічного управління 2 1 1
2. Психолого-педагогічні основи стратегічного управління закладом загальної середньої освіти 2 1 1
3. Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти 11 2 2 4 3
4. Тематична дискусія 1 1
Усього 16 4 4 5 3

ФФМ_137. Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії (20 год)

Освітня програма  

 Автономія закладу освіти як стратегія децентралізації освіти: правовий, економічний, педагогічний аспекти. Система планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Академічна автономія як інституційна форма академічної свободи. Нормативно-правове регулювання питань академічної автономії закладу загальної середньої освіти. Ключові орієнтири освітньої діяльності закладу освіти в контексті концепції нової української школи.  Формування змісту шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу. Освітня програма закладу загальної середньої освіти. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня. Оцінювання діяльності здобувачів освіти: сучасні підходи та технології. Оцінювально-критеріальна компетентність педагога. Забезпечення академічної доброчесності у закладі загальної середньої освіти. Академічна відповідальність.

Забезпечення школою рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти. Створення безпечного та розвивального освітнього середовища. Управлінська діяльність щодо попередження агресії, насильства, булінгу в освітньому середовищі. Створення інклюзивного освітнього середовища у закладі. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Програмно-методичний супровід інклюзивного навчання. Педагогічна рада як основний постійно діючий колегіальний орган управління закладом загальної середньої освіти, її повноваження.  Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої освіти. Громадське самоврядування у закладі освіти. Благодійні фонди та громадські організації. Документообіг закладу загальної середньої освіти. Документування управлінської інформації та організація роботи з документами. Класифікація і характеристика організаційно-розпорядчої документації. Номенклатура справ закладу освіти. Онлайн-сервіси для роботи з документами.

Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін. прак. трен.
1. Автономія закладу освіти в умовах децентралізації 4 1 1 2
2. Академічна автономія та академічна політика закладу загальної середньої освіти 6 1 1 2 2
3. Організаційна автономія та організаційна політика закладу загальної середньої освіти 10 2 2 4 2
Усього 20 4 4 8 4

ФФМ_140. Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (16 год)

Освітня програма

Доброчесність як філософська й етична категорія. Зміст поняття «академічна доброчесність». Поняття та принципи академічної доброчесності. Глосарій термінів і понять. Основні види порушень академічної доброчесності.

 Формування культури академічної доброчесності в системі неперервної освіти. Академічна доброчесність як невід’ємна частина і запорука якості освіти. Проблеми впровадження та реалізації принципів академічної доброчесності у закладах середньої освіти. Академічна культура вчителя (викладача) загальноосвітнього навчального закладу.

 Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у закладах освіти. Формування компетентностей з академічної доброчесності. Етичний кодекс та етична комісія. Санкції за порушення академічної доброчесності. Академічна відповідальність.

Навчально-тематичний план 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін прак. трен.
1. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності. 4 2 2
2. Академічна доброчесність в українському освітньому просторі як складова забезпечення якості освіти. 6 4 2
3. Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності. 6 4 2
  Всього 16 10 2 2 2

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

  * обов’язкові для заповнення поля