План-графік проведення курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2023 році
Погоджено:

Начальник управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

________________ О.П.Похиляк

«___»________________ 2023 р.

Затверджено:

Директор ТКМЦНОІМ

 

_________________ Г.І.Литвинюк

«19» січня 2023 р.

 

ПЛАН-ГРАФІК

організації навчального процесу із слухачами системи неперервної післядипломної освіти при Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу

на  2023 рік

Шифр групи Розділ освітньої програми Кількість годин Терміни навчання Форма навчання
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників
СГ_1_1 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі 8 03 дистанційна
СГ_1_2 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі 8 02 дистанційна
СГ_1_3 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі 8 04 дистанційна
СГ_2_1 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12 03 змішана
СГ_2_2 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12 04 змішана
СГМ_4_1 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 02 дистанційна
СГМ_4_2 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 02 дистанційна
СГМ_4_3 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 03 дистанційна
СГМ_4_4 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 03 дистанційна
СГ_6_1 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12 04 дистанційна
СГ_6_2 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12 02 дистанційна
СГ_6_3 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12 03 дистанційна
СГ_7_1 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6 05 дистанційна
СГ_7_2 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6 05 дистанційна
СГ_7_3 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6 06 дистанційна
СГ_8 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу. Створення розвивального середовища для обдарованих учнів в умовах академічного ліцею 12 04 дистанційна
СГМ_9а Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір 4 09 дистанційна
СГМ_11_1 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 06 дистанційна
СГМ_11_2 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 06 дистанційна
СГМ_11_3 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 09 дистанційна
СГМ_11_4 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 10 дистанційна
СГМ_11_5 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 10 дистанційна
СГМ_11_6 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 11 дистанційна
СГМ_11_7 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 11 дистанційна
СГМ_12 Відкриті освітні студії: формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі 6 10 дистанційна
СГМ_13 Супервізія в освітньому процесі. Модуль 1 12 09 дистанційна
СГ_14_1 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20 03 дистанційна
СГ_14_2 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20 04 дистанційна
СГ_14_3 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20 02 дистанційна
СГМ_15_1 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 09 дистанційна
СГМ_15_2 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 09 дистанційна
СГМ_15_3 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 09 дистанційна
СГМ_15_4 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 10 дистанційна
СГМ_15_5 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 10 дистанційна
СГМ_15_6 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 10 дистанційна
СГМ_15_7 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 11 дистанційна
СГМ_15_8 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 11 дистанційна
СГМ_15_9 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 11 дистанційна
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників
ЗПМ_1_1 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні

різних навчальних дисциплін. Модуль 1

10 02 дистанційна
ЗПМ_1_2 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні

різних навчальних дисциплін. Модуль 1

10 02 дистанційна
ЗПМ_1а_1 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні

різних навчальних дисциплін.  Модуль 2. Дебати як навчальна технологія в базовій школі

6 03 дистанційна
ЗПМ_1а_2 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні

різних навчальних дисциплін.  Модуль 2. Дебати як навчальна технологія в базовій школі

6 03 дистанційна
ЗПМ_3 Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва 6 06 дистанційна
ЗПМ_5_1 Технології інтегрованого викладання предметів 6 06 дистанційна
ЗПМ_5_2 Технології інтегрованого викладання предметів 6 06 дистанційна
ЗПМ_6_1 Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів 6 02 дистанційна
ЗПМ_6_2 Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування 6 02 дистанційна
 

ЗПМ_8_1

ЗПМ_8_2

 

Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою  

5

5

 

02

04

вечірня

дистанційна

ЗП_12 Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. 8 11 дистанційна
ЗП_13 Цифрові технології педагогічної діяльності. 8 04 дистанційна
ЗПМ_14_1 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 03 дистанційна
ЗПМ_14_2 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 03 дистанційна
ЗПМ_15_1 Online-простір вчителя 9 04 дистанційна
ЗПМ_15_2 Online-простір вчителя 9 04 дистанційна
ЗП_16 Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання 8 10 дистанційна
ЗПМ_17_1 Методика створення та використання інтерактивних відео уроків 7 10 дистанційна
ЗПМ_17_2 Методика створення та використання інтерактивних відео уроків 7 10 дистанційна
ЗПМ_18_1 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 09 дистанційна
ЗПМ_18_2 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 09 дистанційна
ЗПМ_21 SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9 10 дистанційна
ЗПМ_22 Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8 11 дистанційна
ЗП_23_1 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 09 дистанційна
ЗП_23_2 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 10 дистанційна
ЗП_23_3 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 02 дистанційна
ЗП_23_4 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 02 дистанційна
ЗП_23_5 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 06 дистанційна
ЗП_23_6 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 06 дистанційна
ЗП_23_7 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 09 дистанційна
ЗП_23_8 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 03 дистанційна
ЗП_23_9 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 03 дистанційна
ЗПМ_24_1 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 09 дистанційна
ЗПМ_24_2 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 09 дистанційна
ЗПМ_24_3 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 10 дистанційна
ЗПМ_26 Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку 8 11 дистанційна
ЗПМ_27 Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків 11 10 дистанційна
ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 05 дистанційна
ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 04 дистанційна
ЗПМ_28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 03 дистанційна
ЗПМ_28_4 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 02 дистанційна
ЗП_29_1 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 06 дистанційна
ЗП_29_2 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 06 дистанційна
ЗП_29_3 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 03 дистанційна
ЗП_29_4 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 03 дистанційна
ЗП_29_5 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 03 дистанційна
ЗП_29_6 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 10 дистанційна
ЗП_29_7 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 10 дистанційна
ЗПМ_30 Функціональна грамотність педагога 10 09 дистанційна
ЗПМ_32 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 04 дистанційна
ЗПМ_33_1 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 05 дистанційна
ЗПМ_33_2 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 05 дистанційна
ЗПМ_34 Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9 09 дистанційна
ЗПМ_36_1 Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу.

Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу.

8 09 дистанційна
ЗПМ_36_2 Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу.

Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу.

8 09 дистанційна
ЗПМ_37_1 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8 05 дистанційна
ЗПМ_37_2 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8 11 дистанційна
ЗПМ_37_3 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8 11 дистанційна
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу
Дошкільна освіта
ФФМ_3_1 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 04 дистанційна
ФФМ_3_2 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 03 дистанційна
ФФМ_3_3 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 05 дистанційна
ФФМ_4 Методичний супровід професійної компетентності музичного керівника закладу дошкільної освіти 11 02 дистанційна
ФФМ_5 Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти 13 09 дистанційна
ФФМ_109_1 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 04 дистанційна
ФФМ_109_2 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 05 дистанційна
ФФМ_109_3 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 03 дистанційна
ФФМ_146 Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8 10 дистанційна
ФФМ_147_1 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 09 дистанційна
ФФМ_147_2 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 10 дистанційна
ФФМ_147_3 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 10 дистанційна
ФФМ_147_4 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 11 дистанційна
ФФМ_147_5 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 11 дистанційна
ФФМ_158_1 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 11 дистанційна
ФФМ_158_2 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 10 дистанційна
ФФМ_158_3 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 10 дистанційна
Початкова освіта
ФФМ_6 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) 8 04 дистанційна
ФФМ_6а Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 05 дистанційна
ФФМ_7а_1 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФМ_7а_2 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФМ_7а_3 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФМ_10 Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі 9 09 дистанційна
ФФМ_12_1 LEGO-технології в освітньому процесі 7 05 дистанційна
ФФМ_12_2 LEGO-технології в освітньому процесі 7 06 дистанційна
ФФМ_13 Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 5 10 дистанційна
ФФМ_14 Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД 4 03 дистанційна
ФФМ_159_1 Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України». 15

 

06 дистанційна
ФФМ_159_2 Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України». 15

 

05 дистанційна
ФФМ_159_3 Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України». 15

 

04 дистанційна
ФФМ_160_1 Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6 04 дистанційна
ФФМ_160_2 Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6 03 дистанційна
Підготовка вчителів/практичних психологів/соціальних педагогів базової школи до впровадження НУШ
Модуль 1. Нормативно-правове забезпечення реформи  загальної середньої освіти.

1.1. Реалізація Концепції Нової української школи.

1.2. Державний стандарт базової середньої освіти.

1.3. Типова освітня програма та Типовий навчальний план.

1.4. Освітня програма закладу освіти.

ФФМ_150 НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми
ФФМ_150ум – вчителі української мови і літератури 6 05 змішана
ФФМ_150зл – вчителі зарубіжної літератури 6 05 змішана
ФФМ_150 іноз – вчителі іноземних мов 6 05 змішана
ФФМ_150м НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150пр НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150тр НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150іф НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь інформативна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150гф НУШ. 6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Географія 6 06 змішана
ФФМ_150іс НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150_мс НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150фк НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь фізична культура:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150етк НУШ. 5-6 класи. Курси морально-етичного спрямування. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
ФФМ_150_пп Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ 8 05 змішана
Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури
ФФМ_15 Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 11 дистанційна
ФФ _16 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 20 03-04 дистанційна
ФФ _17 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 20 10-11 дистанційна
ФФМ_19_1 Методика написання есе. Мотиваційний лист 10 05 дистанційна
ФФМ_19_2 Методика написання есе. Мотиваційний лист 10 05 дистанційна
ФФМ_20 Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20 10 дистанційна
ФФМ_22 Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури 10 10 дистанційна
ФФМ_162_1 Розвиток особистості учня засобами літератури 6 09 дистанційна
ФФМ_162_2 Розвиток особистості учня засобами літератури 6 10 дистанційна
Вчителі іноземних мов
ФФМ_24 Формування фахової/професійної компетентності в умовах впровадження концепції НУШ 12 11 дистанційна
ФФМ_25 Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 14 06 дистанційна
ФФ_26 Оптимізація процесу навчання іноземних мов 12 05 дистанційна
ФФ_28 Комунікативна методика викладання іноземної мови 12 03 дистанційна
ФФ_31 Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов 12 11 дистанційна
ФФМ_148 Удосконалення компетентностей учителів польської мови та творче спрямування інноваційної діяльності на всебічний розвиток учня 6 09 дистанційна
Вчителі суспільствознавчих дисциплін, географії
ФФМ_33 Використання ІКТ на уроках правознавства та історії 10 09 дистанційна
ФФМ_149 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12 05 дистанційна
ФФМ_163 Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках історії та географії 4  

09

змішана
ФФМ_164 Методика компетентнісного уроку географії 6 11 дистанційна
Вчителі біології, хімії, природознавства
ФФМ_39 Особливості реалізації навчальних проектів та досліджень  як ключових технологій формування життєвих компетентностей учнів 10 05 дистанційна
ФФМ_41 Впровадження та реалізація експерименту в процесі навчання хімії 10 03 змішана
ФФМ_43 Екологічний аспект в освітньому процесі 10 11 змішана
ФФМ_44-б Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 3. 12 10 вечірня
Вчителі математики, фізики, інформатики
ФФМ_48 Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики 5 03 дистанційна
ФФМ_49 Діяльнісний підхід до навчання математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики 8 10 дистанційна
ФФМ_57 Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію 5 09 дистанційна
ФФМ_72_1 Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ 8 04 дистанційна
ФФМ_72_2 Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ 8 11 дистанційна
ФФМ_165_1 Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 9 10 дистанційна
ФФМ_165_2 Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 9 10 дистанційна
ФФМ_166_1 Вивчення штучного інтелекту у середній школі 9 11 дистанційна
ФФМ_166_2 Вивчення штучного інтелекту у середній школі 9 11 дистанційна
Вчителі трудового навчання і технологій
ФФМ _55_1 Майстер-клас: Витинанка 6 10 вечірня
ФФМ _55_2 Майстер-клас: Витинанка 6 10 вечірня
ФФМ_58 Ландшафтний дизайн 11 05 дистанційна
ФФМ_59 Дизайн предметів інтер’єру 10 10 дистанційна
ФФМ_62 Майстер-клас: Бісероплетіння 6 05 вечірня
ФФМ_63 Майстер-клас: вироби з капрону 6 09 вечірня
ФФМ_64 Майстер-клас: вироби із пластику 6 10 вечірня
ФФМ_65 Виготовлення виробів зі шкіри в етнічному стилі 6 05 вечірня
ФФМ_67_1 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6 04 вечірня
ФФМ_67_2 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6 06 вечірня
ФФМ_67_3 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6 10 вечірня
ФФМ_68_1 Майстер-клас: Ліплення 6 05 вечірня
ФФМ_68_2 Майстер-клас: Ліплення 6 03 вечірня
ФФМ_69 Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) 6 02 вечірня
ФФМ_70 Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8 09 вечірня
ФФМ_75 Майстер-клас: Українські обереги 6 02 вечірня
ФФМ_76 Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни) 6 03 вечірня
Вчителі курсу «Захист України»
ФФМ_81 Шляхи оптимізації викладання предмета «Захист України» 12 06 вечірня
ФФМ_83 Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми курсу «Захист України» 9 10 вечірня
Вчителі фізичної культури
ФФМ_87 Організація і проведення практичних занять позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі 30 06 вечірня
ФФМ_143 Модуль 1. Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16 03 вечірня
Модуль 2. Організація занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14 вечірня
ФФМ_167 Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств 12 08 вечірня
Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор 18 вечірня
Домедична підготовка
ФФМ_88 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 02 дистанційна
Вчителі основ здоров’я
ФФМ_89_1 Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9 09 дистанційна
ФФМ_89_2 Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9 10 дистанційна
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу
ФФ_90 Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 10 09 зміщана
ФФМ_91 Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8 11 дистанційна
ФФМ_94 Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 4 09 дистанційна
ФФМ_96 Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя 6 03 дистанційна
ФФМ_168_1 Цифрові технології у викладанні мистецтва 6 10 дистанційна
ФФМ_168_2 Цифрові технології у викладанні мистецтва 6 11 дистанційна
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу
ФФМ 139 Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16 09 дистанційна
Інклюзивна освіта
ФФ_97 Особливості організації освітнього процесу

в інклюзивному навчальному закладі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти

10

 

04 дистанційна
ФФ_99_1 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 02 дистанційна
ФФМ_99_2 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 02 дистанційна
ФФМ_100_1 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9 11 дистанційна
ФФМ_100_2 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9 11 дистанційна
ФФМ_102_1 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 09 дистанційна
ФФМ_102_2 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 09 дистанційна
ФФМ_102_3 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 06 дистанційна
ФФМ_102_4 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 06 дистанційна
ФФМ_110_1 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 09 дистанційна
ФФМ_110_2 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 06 дистанційна
ФФМ 169 Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти 7 10 дистанційна
Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу
ФФМ_105_1 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 02 дистанційна
ФФМ_105_2 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 02 дистанційна
ФФМ_105_3 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 03 дистанційна
ФФМ_105_4 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 03 дистанційна
ФФМ_106_1 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 04 дистанційна
ФФМ_106_2 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 05 дистанційна
ФФМ_107 Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик 8 05 дистанційна
ФФМ_108 Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6 09 дистанційна
ФФМ_111 Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів 8 11 дистанційна
ФФМ_112 Основи арт-терапії в роботі психолога 12 06 дистанційна
ФФМ_113_1 Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12 11 дистанційна
ФФМ_113_2 Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12 10 дистанційна
ФФМ_114_1 Основи ефективної комунікації 12 09 дистанційна
ФФМ_114_2 Основи ефективної комунікації 12 10 дистанційна
ФФМ_92_1 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 11 дистанційна
ФФМ_92_2 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 11 дистанційна
ФФМ_92_3 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 06 дистанційна
ФФМ_92_4 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 06 дистанційна
ФФМ_170 Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості. 6 09 дистанційна
ФФМ_171 Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером). 6 05 дистанційна
Бібліотекарі закладів освіти
ФФМ_145 Нова українська література для Нової української школи 8 09 дистанційна
Організатори виховної роботи
ФФМ_123 Креативна педагогіка 6 04 дистанційна
ФФ_127 Краєзнавство у сучасній школі: формування соціальної і громадянської компетентностей. Використання потенціалу музейної педагогіки в сучасній освіті 10 10 дистанційна
ФФМ_144_1 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4 02 дистанційна
ФФМ_144_2 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4 02 дистанційна
Освітній менеджмент
ФФ_132 Документообіг у закладі освіти 12 02 дистанційна
ФФ_133 Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя. 10

 

03 дистанційна
ФФ_134 Управління персоналом у закладах освіти 15 04 дистанційна
ФФ_135 Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні. 17

 

09 дистанційна
ФФ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії.

Матеріальні та фінансові ресурси.

Кадрова політика як складова автономії закладу.

Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища.

20

 

 

10 змішана
ФФ_140 Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один з ефективних механізмів освітнього менеджменту. Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадянського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. 16

 

05 дистанційна
ФФМ_172 Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти. 15 06 дистанційна
ФФМ_174 Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги. 8 04 вечірня
ФФМ_176 Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. 15

 

05 дистанційна
ФФМ_177 Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України 4 06 дистанційна

Нові розділи

ФФМ_178 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 20 09-10 дистанційна
ФФМ_179 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 11 дистанційна
ФФМ_180 Формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запоруку енергетичної незалежності України 13 10 дистанційна

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля