План-графік проведення курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2022 році
Погоджено:

Начальник управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

________________ О.П.Похиляк

«___»________________ 2022 р.

Затверджено:

Директор ТКМЦНОІМ

 

_________________ Г.І.Литвинюк

«___»________________ 2022 р.

 

ПЛАН-ГРАФІК

організації навчального процесу із слухачами системи неперервної післядипломної освіти при Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу

на  2022 рік

Шифр групи Розділ освітньої програми Кількість годин Терміни навчання Форма навчання
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників
СГМ_1 Сучасний вчитель як провідник змін 8 06 вечірня
СГМ_2_1 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 10 22-24.02 змішана
СГМ_2_2 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 10 03 змішана
СГМ_2_3 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 10 04 змішана
СГМ_3 Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи 8 03 дистанційна
СГМ_4_1 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 04 дистанційна
СГМ_4_2 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 04 дистанційна
СГМ_4_3 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 10
СГМ_4_4 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 11
СГМ_4_5 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 10
СГМ_5 Моделювання організаційної культури навчального закладу 12 07.02

14.02

21.02

дистанційна
СГМ_6_1 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 10 02 дистанційна
СГМ_6_2 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 10 03 дистанційна
СГМ_6_3 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 10 04 дистанційна
СГМ_7_1 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу 6 25-26.01 дистанційна
СГМ_7_2 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу 6 02 дистанційна
СГМ_8_1 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 12 03 дистанційна
СГМ_8_2 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 12 10 дистанційна
СГМ_8_3 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 12 03
СГМ_8_4 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 12 11
СГМ_9 Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі 4 09
СГМ_10 Ноосферна освіта  –  парадигма

формування  людини  ХХІ століття

8 09
СГМ_11_1 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 01 дистанційна
СГМ_11_2 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 02 дистанційна
СГМ_11_3 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 02 дистанційна
СГМ_11_4 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 03 дистанційна
СГМ_11_5 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 03 дистанційна
СГМ_11_6 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 04 дистанційна
СГМ_11_7 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 04 дистанційна
СГМ_11_8 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 05 дистанційна
СГМ_11_9 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 06 дистанційна
СГМ_11_10 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 06 дистанційна
СГМ_12 Відкриті освітні студії: формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі 6 02 дистанційна
СГМ_13_1 Супервізія в освітньому процесі. Модуль 1 12 02 дистанційна
СГМ_13_2 Супервізія в освітньому процесі. Модуль 1 12 02 дистанційна
СГМ_13_3 Супервізія в освітньому процесі. Модуль 1 12 03 дистанційна
СГМ_13_4 Супервізія в освітньому процесі. Модуль 2 18 03 дистанційна
СГМ_14 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти 12 09
СГМ_15 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти 12
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників
ЗПМ_1_1 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 02 дистанційна
ЗПМ_1_2 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 03 дистанційна
ЗПМ_1_3 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 04 дистанційна
ЗПМ_1_4 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 09
ЗПМ_1_5 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 10
ЗПМ_2_1 Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання 10 09
ЗПМ_2_2 Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання 10 10
ЗПМ_2_3 Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання 16 11
ЗПМ_3 Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва 6 06
ЗПМ_4 Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного 4 09
ЗПМ_5 Технології інтегрованого викладання предметів 6 09
ЗПМ_6_1 Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів 6 02 дистанційна
ЗПМ_6_2 Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування 6 02 дистанційна
ЗПМ_7 Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології при викладанні географії та природничих дисциплін 6 02 дистанційна
ЗПМ_8 Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою 5 09
ЗПМ_12_1 Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти 8 03 змішана
ЗПМ_12_2 Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти 8 04 змішана
ЗПМ_13_1 Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі 8 03 дистанційна
ЗПМ_13_2 Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі 8 03 дистанційна
ЗПМ_14_1 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 04 дистанційна
ЗПМ_14_2 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 04 дистанційна
ЗПМ_15_1 Online-простір вчителя 9 10
ЗПМ_15_2 Online-простір вчителя 9 09
ЗПМ_16_1 Хмарні технології в роботі вчителя 8 11
ЗПМ_16_2 Хмарні технології в роботі вчителя 8 10
ЗПМ_17 Методика створення та використання інтерактивних відео уроків 7 04 дистанційна
ЗПМ_18_1 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 03 дистанційна
ЗПМ_18_2 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 04 дистанційна
ЗПМ_18_3 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 09
ЗПМ_18_4 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 10
ЗПМ_19 STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів 7 05 дистанційна
ЗПМ_21_1 SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9 05 дистанційна
ЗПМ_21_2 SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9 11
ЗПМ_22 Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8 10
ЗПМ_23 Організація мережевої взаємодії та використання ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Організація дистанційного навчання в школі. Методика розробки дистанційних курсів 11 02 дистанційна
ЗПМ_24_1 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 09
ЗПМ_24_2 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 10
ЗПМ_24_3 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9  

09

ЗПМ_26 Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку 8 10
ЗПМ_27_1 Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків 11 11
ЗПМ_27_2 Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків 11 11
ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 05
ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 02-03
ЗПМ_28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 02-03
ЗПМ_28_4 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 04-05
ЗПМ_28_5 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 04-05
ЗПМ_29_1 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах 8 09
ЗПМ_29_2 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах 8 09
ЗПМ_29_3 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах 8 09
ЗПМ_30_1 Функціональна грамотність педагога 10 10
ЗПМ_30_2 Функціональна грамотність педагога 10 10
ЗПМ_31 Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання 6 10 дистанційна
ЗПМ_32_1 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 04 дистанційна
ЗПМ_32_2 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 04 дистанційна
ЗПМ_33_1 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 05 дистанційна
ЗПМ_33_2 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 05 дистанційна
ЗПМ_34_1 Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9 11
ЗПМ_34_2 Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9 11
ЗПМ_35 Безпека цифрової особистості 9 10
ЗПМ_36 Організація написання науково-дослідницьких робіт 3 06
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу
ФФМ_3_1 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 09
ФФМ_3_2 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 10
ФФМ_3_3 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 11
ФФМ_4 Методичний супровід професійної компетентності музичного керівника закладу дошкільної освіти 11 05
ФФМ_5 Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти 13 06
ФФМ_109_1 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 02 дистанційна
ФФМ_109_2 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 02 дистанційна
ФФМ_109_3 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 03 дистанційна
ФФМ_109_4 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі 8 03 дистанційна
ФФМ_146_1 Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8 09
ФФМ_146_2 Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8 10
ФФМ_147_1 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 04 дистанційна
ФФМ_147_2 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 05 дистанційна
ФФМ_147_3 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 10
ФФМ_147_4 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 06
ФФМ_147_5 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 11
ФФМ_147_6 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 11
ФФМ_147_7 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 06
ФФМ_6_1 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) 8 03 дистанційна
ФФМ_6_2 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) 8 02 дистанційна
ФФМ_6_3 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) 8 04 дистанційна
ФФМ_6а_1 Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 10
ФФМ_6а_2 Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8  

09

ФФМ_6а_3 Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 11
ФФМ_7а_1 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 26.01 дистанційна
ФФМ_7а_2 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФМ_7а_3 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФМ_7а_4 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФМ_7а_5 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 03 дистанційна
ФФМ_7а_6 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 03 дистанційна
ФФМ_8_1 Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи 10 06 змішана
ФФМ_8_2 Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи 10 06 змішана
ФФМ_9 Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання 4 04 змішана
ФФМ_10_1 Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі 9 10
ФФМ_10_2 Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі 9 09
ФФМ_11_1 Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма 5 05 вечірня
ФФМ_11_2 Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма 5 05 вечірня
ФФМ_12_1 LEGO-технології в освітньому процесі 7 02 дистанційна
ФФМ_12_2 LEGO-технології в освітньому процесі 7 03 дистанційна
ФФМ_12_3 LEGO-технології в освітньому процесі 7 04 дистанційна
ФФМ_12_4 LEGO-технології в освітньому процесі 7 05
ФФМ_12_5 LEGO-технології в освітньому процесі 7 06
ФФМ_13_1 Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 5 10
ФФМ_13_2 Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 5 10
ФФМ_14 Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД 4 04 дистанційна
ФФМ_15 Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 02 дистанційна
ФФМ_16 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 28 03-04 дистанційна
ФФМ_17 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 32 10-11 Гапон

Задорожна

ФФМ_18_1 Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA 8 03 дистанційна
ФФМ_18_2 Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA 8 04 дистанційна
ФФМ_19_1 Методика написання есе 10 05 Задорожна
ФФМ_19_2 Методика написання есе 10 06 Задорожна
ФФМ_20 Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20
ФФМ_21 Прагматична поетика тексту 18 11 Задорожна
ФФМ_22 Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі

зарубіжної літератури

20 09 Кучма
ФФМ_150ум НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Українська мова і література 6 05 вечірня
ФФМ_150зл НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Зарубіжна література 6 05 вечірня
ФФМ_24_1 Формування фахової/професійної компетентності в умовах впровадження концепції НУШ 12 10
ФФМ_24_2 Формування фахової/професійної компетентності в умовах впровадження концепції НУШ 12 10
ФФМ_25 Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 14 09
ФФМ_26 Оптимізація процесу навчання іноземних мов 18 05
ФФМ_28 Комунікативна методика викладання іноземної мови 16 06
ФФМ_30_1 Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання 14 02 дистанційна
ФФМ_30_2 Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання 14 03 дистанційна
ФФМ_30_3 Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання 14 02 дистанційна
ФФМ_31 Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов 18 11
ФФМ_148 Удосконалення компетентностей учителів польської мови та творче спрямування інноваційної діяльності на всебічний розвиток учня 6 06
ФФМ_150ін НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Іноземні мови. Англійська мова 6 05
ФФМ_150_ін НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Іноземні мови. Німецька і французька мови мова 6 05 вечірня
ФФМ_66 Організаційно-методичні засади розвитку професійної  компетентності вчителів правознавства 12 05
ФФМ_149_1 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12 11
ФФМ_149_2 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12 11
ФФМ_150іс НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 вечірня
ФФМ_38 Педагогічний дизайн 14 06
ФФМ_39 Особливості реалізації навчальних проектів та досліджень  як ключових технологій формування життєвих компетентностей учнів 10 09
ФФМ_42 Квест-технології в освітньому процесі 13 04 дистанційна
ФФМ_43 Екологічний аспект в освітньому процесі 10 10
ФФМ_44а Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 2. 12 03 дистанційна
ФФМ_46 Використання проєктних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін 8 05
ФФМ_72 Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ 8 02 дистанційна
ФФМ_150пр НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 вечірня
ФФМ_48 Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики 5 09
ФФМ_49 Діяльнісний підхід до навчання математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики 8 10
ФФМ_57 Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію 5 11
ФФМ_150м НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05
ФФМ_78 Основи веб-розробки. Створення інтерактивних веб-сторінок за допомогою  Javascript 12 03 дистанційна
ФФМ_79 Основи роботи з базами даних 10 04 дистанційна
ФФМ_150іф НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 вечірня
ФФМ_52 Сучасний урок трудового навчання як основа проектної діяльності 4 06
ФФМ_54 Впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчання 8 06
ФФМ _55_1 Майстер-клас: Витинанка 6 04 вечірня
ФФМ _55_2 Майстер-клас: Витинанка 6 04 вечірня
ФФМ _55_3 Майстер-клас: Витинанка 6 03 вечірня
ФФМ_58_1 Ландшафтний дизайн 11 05 вечірня
ФФМ_58_2 Ландшафтний дизайн 11 04 вечірня
ФФМ_59_1 Дизайн предметів інтер’єру 10 10 вечірня
ФФМ_59_2 Дизайн предметів інтер’єру 10 11 вечірня
ФФМ_60 Дизайн сучасного одягу 9 06 вечірня
ФФМ_61_1 Елементи іміджу-дизайн. Краса і здоров’я 8 09 вечірня
ФФМ_61_2 Елементи іміджу-дизайн. Краса і здоров’я 8 09 вечірня
ФФМ_62 Майстер-клас: Бісероплетіння 6 02 вечірня
ФФМ_63_1 Майстер-клас: вироби з капрону 6 09 вечірня
ФФМ_63_2 Майстер-клас: вироби з капрону 6 09 вечірня
ФФМ_64 Майстер-клас: вироби із пластику 6 10 вечірня
ФФМ_65 Виготовлення виробів зі шкіри в етнічному стилі 6 05 вечірня
ФФМ_67 Майстер-клас: Графічні техніки на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання 6 09 вечірня
ФФМ_68_1 Майстер-клас: Ліплення 6 11 вечірня
ФФМ_68_2 Майстер-клас: Ліплення 6 11 вечірня
ФФМ_69 Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) 6 02 вечірня
ФФМ_74 Майстер-клас: Традиційна народна лялька 6 03 вечірня
ФФМ_75 Майстер-клас: Українські обереги 6 11 вечірня
ФФМ_76 Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни) 6 10 вечірня
ФФМ_77 Майстер-клас: Виготовлення виробів технологією джутова філігрань 6 05 вечірня
ФФМ_150тр НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 вечірня
ФФМ_83 Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми курсу «Захист України» 9 03 вечірня
ФФМ_87 Організація і проведення практичних занять позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі 30 03,06 вечірня
ФФМ_143 Модуль 1. Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16 09 вечірня
Модуль 2. Організація занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14 10 вечірня
ФФМ_88_1 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 25.01

27.01

дистанційна
ФФМ_88_2 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 01.02

03.02

дистанційна
ФФМ_88_3 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 08.02

10.02

дистанційна
ФФМ_88_4 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 15.02

17.02

дистанційна
ФФМ_88_5 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 22.02

24.02

дистанційна
ФФМ_89_1 Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9 09
ФФМ_89_2 Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9 09
ФФМ_90 Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 14 06
ФФМ_91 Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8 04 дистанційна
ФФМ_93 Інноваційні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу 6 03 дистанційна
ФФМ_94 Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 4 10
ФФМ_95 Формування вокальної культури на уроках мистецтва в контексті традиційної музичної освіти в Україні 10 10
ФФМ_96 Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя 6 03 дистанційна
ФФМ_150_мс НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 вечірня
ФФМ_138 Віра і наука як фактор цілісного світосприйняття для укріплення віри та духовних цінностей учнів 8 06
ФФМ 139 Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16 10
ФФМ_97_1 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі 5 03 дистанційна
ФФМ_97_2 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі 5 02 дистанційна
ФФМ_97_3 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі 5 03 дистанційна
ФФМ_99_1 Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6 24-25.01 дистанційна
ФФМ_99_2 Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6 26-27.01 дистанційна
ФФМ_99_3 Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6 03 дистанційна
ФФМ_99_4 Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6 03 дистанційна
ФФМ_99_5 Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6 04 дистанційна
ФФМ_100_1 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9 09
ФФМ_100_2 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9 10
ФФМ_101_1 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 26-27.01 дистанційна
ФФМ_101_2 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 24-25.01 дистанційна
ФФМ_101_3 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 02 дистанційна
ФФМ_101_4 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 02 дистанційна
ФФМ_101_5 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 04 дистанційна
ФФМ_101_6 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 05 дистанційна
ФФМ_101_7 Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення

адаптацій і модифікацій

7 05 дистанційна
ФФМ_102_1 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 09
ФФМ_102_2 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 10
ФФМ_102_3 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 10
ФФМ_102_4 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 11
ФФМ_102_5 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 11
ФФМ_103 Психологічні захисти в структурі Я-концепції особистості 8 04 дистанційна
ФФМ_104 Сфера почуттів як інструмент діяльності психолога 8 03 дистанційна
ФФМ_105_1 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 06
ФФМ_105_2 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 06
ФФМ_106_1 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 09
ФФМ_106_2 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 10
ФФМ_107 Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик 8 01, 03-04.02 дистанційна
ФФМ_108_1 Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6 03 дистанційна
ФФМ_108_2 Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6 04 дистанційна
ФФМ_110_1 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 09
ФФМ_110_2 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 09
ФФМ_111 Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів 8 11
ФФМ_112 Основи арт-терапії в роботі психолога 12 21-25.02 дистанційна
ФФМ_113_1 Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12 11
ФФМ_113_2 Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12 11
ФФМ_114_1 Основи ефективної комунікації 12 05 дистанційна
ФФМ_114_2 Основи ефективної комунікації 12 03 дистанційна
ФФМ_92_1 Стрес і стресостійкість 8 02 дистанційна
ФФМ_92_2 Стрес і стресостійкість 8 02 дистанційна
ФФМ_142 Цифрова грамотність працівника психологічної служби 8 04 дистанційна
ФФМ_150пп Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ 12 05 вечірня
ФФМ_118 Універсальна десяткова класифікація для дитячих бібліотек: структура, зміст, призначення 8 03 дистанційна
ФФМ_145 Нова українська література для Нової української школи 8 06
ФФМ_151 Бібліотека – центр інноваційної думки 10 10
ФФМ_123 Креативна педагогіка 6 09
ФФМ_125 Інноваційні форми роботи у діяльності закладу позашкільної освіти 6 06
ФФМ_127 Краєзнавство у сучасній школі: формування соціальної і громадянської компетентностей 10 10
ФФМ_144_1 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4 11
ФФМ_144_2 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4 11
ФФМ_132 Діловодство 11 24-26.01

01-02.02

дистанційна
ФФМ_133 Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів 6 09
ФФМ_134 Управління персоналом у закладах освіти 20 04 дистанційна
ФФМ_136 Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти 16 05 дистанційна
ФФМ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії 16 04 дистанційна
ФФМ 140 Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 16 06

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля