План-графік проведення курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2024 році
Погоджено:

Начальник управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

________________ О.П.Похиляк

«___»________________ 2024 р.

Затверджено:

Директор ТКМЦНОІМ

 

_________________ Г.І.Литвинюк

«11» січня 2024 р.

 

ПЛАН-ГРАФІК

організації навчального процесу із слухачами системи неперервної післядипломної освіти при Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу

на  2024 рік

Шифр групи Розділ освітньої програми Кількість годин Терміни навчання Форма навчання
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників СГ
СГ_1_1 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. 8 03 дистанційна
СГ_1_2 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. 8 04 дистанційна
СГ_2_1 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12 02 змішана
СГ_2_2 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12 03 змішана
СГ_3 Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи 4 03 дистанційна
СГ_4 Олюднення історії: від особи до події. 6 04 дистанційна
СГ_5 Індивідуальна траєкторія розвитку учня в умовах становлення НУШ. 6 02 дистанційна
СГ_6_1 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12 02 дистанційна
СГ_6_2 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12 02 дистанційна
СГ_7_1 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6 09 дистанційна
СГ_7_2 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6 09 дистанційна
СГ_8 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 6 04 дистанційна
СГ_10_1 Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір 6 09 дистанційна
СГ_10_2 Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір 6 10 дистанційна
СГ_11_1 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 11 дистанційна
СГ_11_2 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 11 дистанційна
СГ_11_3 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 09 дистанційна
СГ_11_4 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 10 дистанційна
СГ_11_5 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 10 дистанційна
СГ_11_6 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 02 дистанційна
СГ_11_7 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18 02 дистанційна
СГ_12 Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. 4 03 дистанційна
СГ_13 Супервізія в освітньому процесі 12 09 дистанційна
СГ_14 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20 02 дистанційна
СГ_15_1 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 09 дистанційна
СГ_15_2 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 09 дистанційна
СГ_15_3 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 10 дистанційна
СГ_15_4 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 10 дистанційна
СГ_15_5 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 11 дистанційна
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників ЗП
ЗП_3 Робототехніка та конструювання: кроки до запровадження 8 06 вечірня
ЗП_5_1 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9 02 дистанційна
ЗП_5_2 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9 02 дистанційна
ЗП_5_3 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9 03 дистанційна
ЗП_5_4 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9 03 дистанційна
ЗП_5_5 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9 04 дистанційна
ЗП_6_1 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6 03 дистанційна
ЗП_6_2 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6 05 дистанційна
ЗП_6_3 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6 04 дистанційна
ЗП_6_4 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6 02 дистанційна
ЗП_6_5 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6 04 дистанційна
ЗП_6_6

ЗП_6_7

Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6 04 дистанційна
ЗП_7_1 Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності 8 10 дистанційна
ЗП_7_2 Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності 8 09 дистанційна
ЗП_7_3 Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності 8 11 дистанційна
ЗП_9_1 STEM/STREAM – нові тренди освіти 9 10 дистанційна
ЗП_9_2 STEM/STREAM – нові тренди освіти 9 11 дистанційна
ЗП_9_3 STEM/STREAM – нові тренди освіти 9 11 дистанційна
ЗП_10_1 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8 03 дистанційна
ЗП_10_2 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8 03 дистанційна
ЗП_11_1 Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку 6 06 вечірня
ЗП_11_2 Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку 6 06 вечірня
ЗП_12 Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. 8 03 дистанційна
ЗП_13 Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі 9 04 дистанційна
ЗП_14 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 05 дистанційна
ЗП_15 Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу.

Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу.

8 06 дистанційна
ЗП_16 Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання 8 09 дистанційна
ЗП_17_1 Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу  упродовж життя 6 09 дистанційна
ЗП_17_2 Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу  упродовж життя 6 09 дистанційна
ЗП_18_1 Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? 8 02 дистанційна
ЗП_18_2 Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? 8 03 дистанційна
ЗП_19 Роль фізичного навантаження у забезпеченні високої ефективності праці педагогічного працівника. Зорова втома педагогічних працівників: передумови виникнення і способи протидії 8 04 дистанційна
ЗП_20_1 Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування 8 11 дистанційна
ЗП_20_2 Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування 8 11 дистанційна
ЗП_21 SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9 09 дистанційна
ЗП_22 Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8 03 дистанційна
ЗП_23 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 02 дистанційна
ЗП_24_1 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 11 дистанційна
ЗП_24_2 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 11 дистанційна
ЗП_24_3 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 10 дистанційна
ЗП_28 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 12 09 дистанційна
ЗП_29_1 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 10 дистанційна
ЗП_29_2 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 09 дистанційна
ЗП_29_3 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 11 дистанційна
ЗП_30 Функціональна грамотність педагога 10 10 дистанційна
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу ФФ
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти
ФФ_1 Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти 4 02 дистанційна
ФФ_2_1 Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога  ЗДО в контексті сучасних викликів 4 02 дистанційна
ФФ_2_2 Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога  ЗДО в контексті сучасних викликів 4 02 дистанційна
ФФ_3_1 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 04 дистанційна
ФФ_3_2 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 05 дистанційна
ФФ_3_3 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 03 дистанційна
ФФ_3_4 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 02 дистанційна
ФФ_3_5 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 04 дистанційна
ФФ_3_6 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 05 дистанційна
ФФ_3_7 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12 06 дистанційна
ФФ_4_1 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2 02 дистанційна
ФФ_4_2 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2 02 дистанційна
ФФ_4_3 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2 02 дистанційна
ФФ_4_4 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2 02 дистанційна
ФФ_4_5 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2 02 дистанційна
ФФ_4_6 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2 02 дистанційна
ФФ_5_1 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 10 дистанційна
ФФ_5_2 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 09 дистанційна
ФФ_5_3 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 09 дистанційна
ФФ_6_1 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 11 дистанційна
ФФ_6_2 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 11 дистанційна
ФФ_6_3 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 11 дистанційна
ФФ_6_4 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 11 дистанційна
Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня
ФФ_8_1 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6 09 змішана
ФФ_8_2 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6 10 змішана
ФФ_8_3 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6 09 змішана
ФФ_8_4 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6 11 змішана
ФФ_8_5 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6 10 змішана
ФФ_8_6 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6 11 змішана
ФФ_9_1 Сучасні методи роботи вчителя початкових класів 6 05 дистанційна
ФФ_9_2 Сучасні методи роботи вчителя початкових класів 6 05 дистанційна
ФФ_9_3 Сучасні методи роботи вчителя початкових класів 6 06 дистанційна
ФФ_10_1 Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» 6 04 дистанційна
ФФ_10_2 Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» 6 04 дистанційна
ФФ_11_1 Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ 4 09 дистанційна
ФФ_11_2 Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ 4 09 дистанційна
ФФ_12_1 LEGO-технології в освітньому процесі 7 02 вечірня
ФФ_12_2 LEGO-технології в освітньому процесі 7 03 вечірня
ФФ_13_1 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФ_13_2 Швидкочитання. Мегапам’ять 3 02 дистанційна
ФФ_14 Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 10 дистанційна
ФФ_15 Розвиток компетентностей учителів початкових класів  для реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (для педагогів, які працюють в проєкті) 15

 

03 вечірня
ФФ_16 Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6 05 дистанційна
ФФ_17_1 Планування та організація роботи вихователя ГПД 6 03 вечірня
ФФ_17_2 Планування та організація роботи вихователя ГПД 6 03 вечірня
Мовно-літературна освітня галузь
ФФ_20 Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20 10 дистанційна
ФФ_21 Методика написання есе. Мотиваційний лист 10 04 дистанційна
ФФ_23 Основи комунікативної лінгвістики у змісті мовно-літературної освітньої галузі НУШ 8 09 дистанційна
ФФ_24 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 20 03-04 дистанційна
ФФ_25 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 20 09-10 дистанційна
ФФ_26_1 Медіатекст на уроках української мови в НУШ 8 05 дистанційна
ФФ_26_2 Медіатекст на уроках української мови в НУШ 8 11 дистанційна
ФФ_27 Розвиток особистості учня засобами літератури 8 04 дистанційна
ФФ_28_1 Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. 6 11 дистанційна
ФФ_28_2 Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. 6 11 дистанційна
ФФ_29 Формування фахової/професійної компетенції  в умовах впровадження концепції НУШ 12 09 дистанційна
ФФ_30 Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 10 06 дистанційна
ФФ_31_1 Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови 12 03 дистанційна
ФФ_31_2 Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови 12 04 дистанційна
ФФ_32_1 Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях  до формування  мовної компетентності. 8 11 дистанційна
ФФ_32_2 Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях  до формування  мовної компетентності. 8 11 дистанційна
ФФ_33 Формування мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови 9 02 дистанційна
Громадянська та історична освітня галузь
ФФ_36 Методичні прийоми для активізації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі 6 10 дистанційна
ФФ_37 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12 05 дистанційна
ФФ_38 Нові історичні реалії і перспективи. Трактування сучасних історичних понять 6 09 дистанційна
Природнича освітня галузь
ФФ_41 Інтеграція змісту природничих наук на уроках хімії 12 10 вечірня
ФФ_42 Віртуальна STEM- лабораторія – компонент сучасного освітнього середовища 10 03 вечірня
ФФ_43 Формування цілісної картини світу при вивченні природничих дисциплін 6 11 дистанційна
ФФ_44 Методика компетентнісного уроку географії 6 09 вечірня
ФФ_46 Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь природнича 6 09 дистанційна
Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь
ФФ_48 Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках фінансової грамотності 8 10 вечірня
ФФ_51_1 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8 02 дистанційна
ФФ_51_2 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8 02 дистанційна
ФФ_51_3 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8 03 дистанційна
ФФ_51_4 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8 03 дистанційна
ФФ_51_5 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8 02 дистанційна
ФФ_52 Основи сім’ї: методика викладання курсу 15 10 дистанційна
Математична освітня галузь
ФФ_55 Навчально-методичні комплекси з математики для НУШ. Нові підходи до оцінювання 5 04 дистанційна
ФФ_56_1 Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах  математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) 12 10 вечірня
ФФ_56_2 Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах  математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) 12 10 вечірня
ФФ_58 Кліпове мислення та його роль у навчально-пізнавальній діяльності на уроках математики 6 11 дистанційна
Інформатична освітня галузь
ФФ_60 Основи роботи з базами даних 10 03 дистанційна
ФФ_62 Вивчення штучного інтелекту у середній школі

 

9 05 дистанційна
Технологічна освітня галузь
ФФ _65_1 Майстер-клас: Витинанка 6 10 вечірня
ФФ _65_2 Майстер-клас: Витинанка 6 10 вечірня
ФФ_66 Ландшафтний дизайн 11 05 змішана
ФФ_67 Безлекальна система крою на уроках технологій 6 06 вечірня
ФФ_68_1 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6 06 вечірня
ФФ_68_2 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6 06 вечірня
ФФ_69 Майстер-клас: Ліплення 6 04 вечірня
ФФ_70_1 Майстер-клас: Паперопластика. 6 10 вечірня
ФФ_70_2 Майстер-клас: Паперопластика. 6 10 вечірня
ФФ_71 Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8 09 вечірня
ФФ_72_1 Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят 6 03 вечірня
ФФ_72_2 Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят 6 03 вечірня
ФФ_72_3 Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят 6 10 вечірня
ФФ_72_4 Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят 6 10 вечірня
ФФ_73 Майстер-клас: Геометричне різьблення 6 04 вечірня
ФФ_74 Майстер-клас: Виготовлення штучних квітів у різних техніках 6 11 вечірня
ФФ_75 Майстер-клас: Аплікація. Заповнення площини малюнка тамбурним швом 6 11 вечірня
ФФ_76 Розроблення технологічних документацій на уроках технологій (трудового навчання) 6 09 дистанційна
Етика і предмети морального спрямування
ФФ_78_1 Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ 10 10 дистанційна
ФФ_78_2 Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ 10 11 дистанційна
Курс  «Захист України»
ФФ_81 Практичне спрямування вивчення курсу «Захист Вітчизни» 12 06 вечірня
Фізична  культура
ФФ_85 Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30 06 вечірня
ФФ_86

 

Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14 03 вечірня
Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16
ФФ_87 Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств 12 10 вечірня
Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор 18
Мистецька освітня галузь
ФФ_90 Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 10 09 змішана
ФФ_91 Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8 04 вечірня
ФФ_92_1 Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва 8 10 вечірня
ФФ_92_2 Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва 8 10 вечірня
ФФ_92_3 Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва 8 10 вечірня
ФФ_93 Цифрові технології у викладанні мистецтва 6 11 дистанційна
ФФ_94 Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 4 05 вечірня
Інклюзивна освіта
ФФ_97_1 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти 10 06 дистанційна
ФФ_97_2 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти 10 06 дистанційна
ФФ_97_3 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти 10 06 дистанційна
ФФ_98 Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти 7 02 дистанційна
ФФ_99_1 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 04 дистанційна
ФФ_99_2 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 04 дистанційна
ФФ_99_3 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 05 дистанційна
ФФ_99_4 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 05 дистанційна
ФФ_99_5 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 02 дистанційна
ФФ_99_6 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 02 дистанційна
ФФ_99_7 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 03 дистанційна
ФФ_99_8 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 03 дистанційна
ФФ_99_9 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 02 дистанційна
ФФ_99_10 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 02 дистанційна
ФФ_100_1 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти 9 03 дистанційна
ФФ_100_2 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти 9 04 дистанційна
ФФ_100_3 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти 9 04 дистанційна
ФФ_100_4 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти 9 03 дистанційна
ФФ_101_1 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 11 дистанційна
ФФ_101_2 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 11 дистанційна
ФФ_101_3 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 10 дистанційна
ФФ_101_4 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 10 дистанційна
ФФ_102_1 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8 10 дистанційна
ФФ_102_2 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8 10 дистанційна
ФФ_102_3 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8 11 дистанційна
ФФ_102_4 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8 09 дистанційна
ФФ_102_5 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8 11 дистанційна
ФФ_102_6 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8 09 дистанційна
Психологічний супровід освітнього процесу
ФФ_105_1 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 02 дистанційна
ФФ_105_2 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 02 дистанційна
ФФ_105_3 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 02 дистанційна
ФФ_105_4 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 02 дистанційна
ФФ_105_5 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 03 дистанційна
ФФ_105_6 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 03 дистанційна
ФФ_106_1 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 05 дистанційна
ФФ_106_2 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 04 дистанційна
ФФ_106_3 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 09 дистанційна
ФФ_106_4 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 09 дистанційна
ФФ_107 Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером). 6 04 дистанційна
ФФ_108_1 Відновні практики (тема уточнюється) 4 09 дистанційна
ФФ_108_2 Відновні практики (тема уточнюється) 4 09 дистанційна
ФФ_110_1 Формування навичок усвідомленого батьківства 9 05 дистанційна
ФФ_110_2 Формування навичок усвідомленого батьківства 9 04 дистанційна
ФФ_111_1 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6 06 дистанційна
ФФ_111_2 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6 05 вечірня
ФФ_111_3 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6 03 вечірня
ФФ_111_4 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6 05 вечірня
ФФ_111_5 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6 04 вечірня
ФФ_111_6 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6 03 вечірня
ФФ_112_1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану 9 09 дистанційна
ФФ_112_2 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану 9 10 дистанційна
ФФ_112_3 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану 9 11 дистанційна
ФФ_113_1 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 02 вечірня
ФФ_113_2 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 05 вечірня
ФФ_113_3 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 04 вечірня
ФФ_113_4 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 05 вечірня
ФФ_113_5 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 10 вечірня
ФФ_113_6 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 11 вечірня
ФФ_113_7 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8 09 вечірня
ФФ_114_1 Основи ефективної комунікації 12 10 дистанційна
ФФ_114_2 Основи ефективної комунікації 12 10 дистанційна
ФФ_114_3 Основи ефективної комунікації 12 09 дистанційна
ФФ_114_4 Основи ефективної комунікації 12 09 дистанційна
ФФ_115_1 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 10 дистанційна
ФФ_115_2 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 11 дистанційна
ФФ_115_3 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8 11 дистанційна
ФФ_116 Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості. 6 05 дистанційна
ФФ_117_1 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 9 04 дистанційна
ФФ_117_2 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 9 02 дистанційна
ФФ_117_3 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 9 02 дистанційна
ФФ_117_4 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 9 03 дистанційна
ФФ_118_1 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 10 дистанційна
ФФ_118_2 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 10 дистанційна
ФФ_118_3 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 11 дистанційна
ФФ_118_4 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 05 дистанційна
ФФ_118_5 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 05 дистанційна
ФФ_118_6 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 10 дистанційна
ФФ_118_7 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 11 дистанційна
ФФ_118_8 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 10 дистанційна
ФФ_118_9 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 11 дистанційна
ФФ_118_10 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12 09 дистанційна
Шкільні бібліотекарі
ФФ_122 Медіаграмотність бібліотекаря сучасної школи 6 04 змішана
ФФ_123 Методика проведення масових заходів у шкільній бібліотеці 3 09 змішана
Позаурочна виховна робота
ФФ_126 Креативна педагогіка. Розвиток креативності здобувачів освіти 4 03 дистанційна
ФФ_127_1 Сучасні підходи до організації національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану 4 05 вечірня

 

ФФ_127_2 Сучасні підходи до організації національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану 4 05 вечірня

 

ФФ_128 Організація виховної роботи у закладі освіти в умовах війни 4 10 вечірня
ФФ_129 Організація роботи гуртка військово-патріотичного виховання в закладі освіти 6 09 вечірня

 

ФФ_130 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4 10 дистанційна
Освітній менеджмент
ФФ_132 Документообіг у закладі освіти 12 02 дистанційна
ФФ_133 Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя. 10

 

05 дистанційна
ФФ_134 Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті  вимог Нової української школи. 11 11 дистанційна
ФФ_135 Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні. 17 11 дистанційна
ФФ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії.

Матеріальні та фінансові ресурси.

Кадрова політика як складова автономії закладу.

Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища.

20

 

 

04 змішана
ФФ_138 Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги. 8 06 вечірня
ФФ_139 Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти. 15 04 дистанційна
ФФ 140 Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один з ефективних механізмів освітнього менеджменту. Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадянського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. 16

 

05 дистанційна
ФФ_141 Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: управлінський аспект 4 03 дистанційна
ФФ_143 Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти 15

 

11 вечірня
ФФ_144 Професійна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як соціальне проєктування. 7 10 змішана
Підготовка вчителів початкової  школи до впровадження НУШ
ФФ_149 НУШ. 1-4 класи. Організація освітнього процесу в НУШ. 30 06 змішана
Підготовка вчителів базової школи до впровадження НУШ
ФФ_150 НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми
Ум_1 – вчителі української мови і літератури 6 04 змішана
Ум_2 – вчителі української мови і літератури 6 05 змішана
Ум_3 – вчителі української мови і літератури 6 06 змішана
зл – вчителі зарубіжної літератури 6 04 змішана
іноз – вчителі іноземних мов англ. 6 05 змішана
іноз – вчителі іноземних мов англ. 6 05 змішана
іноз – вчителі іноземних мов нім/фр 6 05 змішана
Мтм_1 НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
Мтм_2 НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
прир НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. 6 05 змішана
техн НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 06 змішана
інф НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 06 змішана
оз НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь соціальна і здоров’язбережувальна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 05 змішана
гф НУШ. 6-7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Географія 6 06 змішана
хімія НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Хімія. Інтегрований курс «Природничі науки» 6 05 змішана
фізика НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Фізика 6 06 змішана
біологія НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Біологія 6 06 змішана
іст НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 06 змішана
мист НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 06 змішана
фк НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь фізична культура:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 06 змішана
етк НУШ. 5-7 класи. Курси морально-етичного спрямування. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 04 змішана
пп Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ 8 09 змішана

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля