До відома педагогічних працівників!

Шановні колеги!
 Запрошуємо до дистанційного проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО), який  є першим в Україні самоврядним (автономним) закладом освіти типу розподіленого університету, що діє на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.
УВУПО функціонує відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800).
Курси, що призначені для підвищення кваліфікації вчителів, можуть (за бажанням) включати досить розлогу електронну (мультимедійну) бібліотеку (1-11кл.) та інструкції для її використання. Також передбачені опції для людей з порушеннями зору та слуху (адаптований сурдопереклад та шрифт текстів під мову Брайля). Представлені  кейс-уроки охоплюють всю шкільну програму та адаптовані для інклюзивного навчання.
З попереднім переліком курсів Ви можете ознайомитися на сторінках викладачів віртуальних кафедр (перейти).
Пропонуємо різноманітні курси з психології, НУШ, освіти дорослих, цифрових технологій, менеджменту освіти, філології, природничих та гуманітарних дисциплін тощо. Зокрема:
1.        Полікультурна освіта викладачів (автор: д.п.н. Султанова Л.Ю.).
2.       Цифрова адженда освіти: цифрові компетентності, цифровий інтелект педагога (автор: д.п.н. Карташова Л.А.).
3.       Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора (автори: д.п.н. Л.А. Карташова, ст. викл. О.А. Бойченко, ст. викл. Т.І. Шеремет).
4.       Особливості розвитку професійної компетентності учителів початкової школи в системі методичної роботи (автор: Раус В.В.).
5.       Технології відстеження трудової успішності випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (автор: д.п.н. Сергеєва Л. М.).
6.       Організація дистанційного навчання в закладах освіти (автор: к.п.н. Ляхоцька Л.Л.).
7.       Професійне самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної освіти) (автор: к.п.н. Купрієвич В. О.).
8.       Професійна культура майбутніх фахівців у контексті розвитку суспільства знань (автор: д.п.н. Петренко Л.М.).
9.       Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі (автор: к.п.н. Швень Я. Л.).
10.   Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз: Нотатник педагога (автор: к.п.н. Скрипник М.І.).
11.   Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення (автор: д.психол.н. Бондарчук О.І.).
12.   Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях (автор: д.психолог.н.  Карамушка Л.М.).
13.   Технологія роботи з обдарованими дітьми (автор: к.п.н. Пінчук Н. І.).
14.   Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією (автор: д.п.н. Рябова З. В.).
15.   Управління проектами в закладах освіти (автор: к.п.н. Оліфіра Л.М.).
16.   Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості (автор: к.п.н. Москальова А.С.)
17.   Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя (автор: к.п.н. Москальов М.В.)
18.   Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним (автор: к.п.н., д.психол.н. Балахтар В.В.)
19.   Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг (автор: Казакова С.В.)
20.   Психологія економічної поведінки сучасного фахівця (автор: к.п.н. Бондаревська І.О.)
21.   Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців для харчової та переробної промисловості (автор: к.п.н. Тарасюк І.В.)
22.   Педагогіка дитинства (автор: к.п.н. Скрипник М.І.)
23.   Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи (автор: к.п.н. Скрипник М.І.)
24.   Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців (автор: к.п.н. Стойчик Т.І.)
25.   Економіка закладу освіти (автор: д.п.н. Сорочан Т.М.)
26.   Соціальні ризики в трудовій сфері (автор: д.е.н. Надрага В.І.)
27.   Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією (автор: д.п.н. Сергеєва Л.М.)
28.   Формування креативності та проактивності педагога (автор: к.п.н. Кінах Н.В.)
29.   Створення онлайнових інтерактивних вправ (автор: Частаков А.В.)
30.   Цифрові технології в роботі викладача коледжу (автори: к.п.н. Гущина Н.І., к.п.н. Кондратова Л.Г.)
31.   Безпека інформації в Інтернеті (автор: к.п.н. Касьян С.П.)
32.   Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті (автор: к.п.н. Любченко Н.В.)
33.   Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників в умовах Нової української школи (автор: к.п.н. Кравчинська Т.С.)
34.Активні стратегії в освіті: навчання через досвід (автор: д.п.н. Сергеєва Л.М.)
35.   Організаційні особливості індивідуального ресурсу професійного розвитку працівників соціальної сфери (автор: Раус В.В.).
36.   Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань (автор: к.е.н. Паздрій В.Я.)
37.   Естетотерапія: людинознавча компетентність сучасного педагога (автор: д.п.н. Федій О.А.)                                     
38.   Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача ЗП(ПТ)О (автор: Микитюк С.М.)
39. Глобалізація сучасного світу (автор: к.іст.н. Данильєв А.О.)
40. Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення (автори: д.психол.н. Бондарчук О.І., к.п.н. Пінчук Н.І.)
41. Цифрові технології у викладанні мистецтва (автор: к.п.н. Кондратова Л.Г.)
 42. Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти (автори: д.п.н. Рябова З.В., к.н.д.у. Козенко Р.В., Баранцова Т.В.)
43.Використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання(автор: к.п.н. Гущина Н.І.)
44. Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні (автор: к.н.держ.упр. Коврига О.С.)
45. Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти (автор: д.п.н. Рябова З.В.)
46.  Упровадження концепції Нової української школи (автор: к.п.н. Гончаренко Н.М.)
 Термін навчання – 30 днів, вартість – 350грн.
https://bit.ly/3jou8lG             реєстрація на спецкурси
 
А ТАКОЖ пропонуємо навчання в групах флеш-курсів
–          «Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора» (Автори: д.п.н., проф. Карташова Л.А., ст. викл. Бойченко О.А., ст. викл. Шеремет Т.І.)                                                                                                                                                 
 –          ­ «Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти» (Автори: ректор ДЗВО УМО НАПН України к.п.н. проф. Кириченко М.О., директорка ЦІПО УМО д.п.н., проф. Сорочан Т.М., заст. директорки ЦІПО д.п.н., проф. Карташова Л.А., заст. дир-ки ЦІПО к.п.н. Оліфіра Л.М.).                                                                 
 Термін навчання – 7 днів, вартість – 400грн. Реєстрація здійснюється ТУТ https://bit.ly/3jou8lG

Завершивши навчання, слухачі отримують відповідний сертифікат (Ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»).
 
 Для уточнень просимо звертатись: uvu.umo@gmail.com /  тел.,Viber, Telegram: +380955360681   
 
Наш робочий розклад на літній період 2021 :
 Навчання триває з  01 по 30 червня, наступні групи розпочинають навчання з 20 серпня.
 
З повагою,
Команда УВУПО
 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля