Накази 2020

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

 м. Тернопіль, бульвар Т.Г.Шевченка, 1, тел. 40 09 84, center.imco@gmail.com

НАКАЗ

 22.12.2020                                                                                                               № 14-НО 

Про організацію освітнього процесу для підготовки супервізорів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ у 2021 році  

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. Створити електронну базу даних педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ, які завершили навчання й отримали свідоцтво/сертифікат тренера/супервізора всеукраїнського рівня та залучені до організації підвищення кваліфікації у системі неперервної освіти ТКМЦНОІМ, і внести до неї дані педагогів:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові педагога Місце роботи, посада Напрям навчання Свідоцтво/ сертифікат про визнання тренером/ супервізором
1. Гордіюк Надія Мирославівна ТКМЦНОІМ, методист МОН, НУШ в початковій школі  
2. Зарічна Олена Василівна ЗЗСО №24, заступник директора Еразмус+, Критичне мислення  
3. Квілінська Марія Андріївна ТКГ, практичний психолог Центр практичної психології МОН України, Практична психологія  
4. Ковальчук Любов Методіївна ТКМЦНОІМ, методист

ТСШ №29, вчитель

Міжнародна ноосферна академія науки і освіти, Біоадекватна методика викладання навчальних дисциплін за Н.В.Масловою Свідоцтво №18000319, видане 16.12.2018
5. Козловська Лариса Петрівна ТКМЦНОІМ, методист

ЗЗСО №24, вчитель

Школа безпеки  
6. Кордуба Наталія Ярославівна ТПШ «Ерудит», вчитель МОН, НУШ в початковій школі  
7. Роговська Лілія Ігорівна ЗЗСО №16, вчитель МОН, НУШ в початковій школі  
8. Тригук Оксана Степанівна ЗЗСО №11, практичний психолог Центр практичної психології МОН України, Практична психологія  

1.2. Внести у План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році підготовку/підвищення кваліфікації супервізорів за програмою підготовки супервізорів, затвердженою наказом МОН України від  18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії», в тому числі перелічених у п. 1.1.

1.4. Підготувати до 24.12.2020 в межах ліцензованого обсягу свідоцтва про підвищення кваліфікації та видати  їх слухачам, які успішно завершили навчання в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ у 2020 році.

1.5. Підготувати до 30.12.2020 проєкт договору між ТКМЦНОІМ та закладом освіти про надання послуг з підвищення кваліфікації у 2021 році.

1.6. Узагальнити подані закладами освіти замовлення на підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2021 році та створити електронну базу даних до 10.01.2021.

1.7. Сформувати склад навчальних груп системи неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ і подати його на затвердження до 15.01.2020.

 1. Бухгалтерії ТКМЦНОІМ оплатити роботу викладачів курсів підвищення кваліфікації відповідно до укладених цивільно-правових договорів та Актів виконання робіт.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор центру                                                    Г.І.Литвинюк

 

НАКАЗ

 15.12.2020                                                                                                               № 13-НО 

Про завершення освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ у 2020 році  

 У 2020 році в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ  освітній процес розпочався 20 січня і завершився 10 грудня. Особливості організації навчання у групах обумовлювалися карантинними заходами, запровадженими в Україні у зв’язку з пандемією Covid 19, розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними документами МОН України, які регламентували діяльність суб’єктів післядипломної освіти. Як наслідок, до 13 березня навчальні групи працювали за інституційною (вечірньою) формою навчання, а з 16 березня – дистанційно. У квітні із запровадженням повного локдауну навчання не проводилось і відновилось з травня.

За цей час  виконано План-графік освітнього процесу, навчання було організовано в 345 групах, в тому числі слухачі 39 груп опановували розділи програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників», 88 груп вивчали розділи програми «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників», 218 груп – окремі розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу». Заняття для 4-х сформованих груп перенесені на 2021 рік на прохання викладачів з об’єктивних причин (СГМ_3_3, ЗПМ_21_2, ФФМ_24_1 і ФФМ_24_2).

Усього навчанням було охоплено 2491 педагогів, з них працівники закладів дошкільної освіти склали 361, загальної середньої  – 1973, позашкільної – 41, професійно-технічної – 17, передвищої – 63 осіб, 24 працівники ТКМЦНОІМ та інклюзивно-ресурсного центру №1. На курсах підвищення кваліфікації навчалися також педагогічні працівники Тернопільської МТГ, які працюють у закладах охорони здоров’я та культури (12). На основі договору про співпрацю між управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області та ТКМЦНОІМ проведено навчання 30 педагогічних працівників області – експертів, які будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

Найбільшим попитом у 2020 році користувалися окремі розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу»: 44 групи слухачів вивчали основи інклюзії; 214 педагогів у 10 групах  опанували навички надання домедичної допомоги; у 16 групах – питання психологізації освітнього процесу. Педагоги вивчали розділи  програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників» щодо гуманізації освіти (9 груп), формування освітнього середовища (15 груп), педагогіки партнерства і ноосферної освіти (11 груп). За освітньою програмою «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» педагоги опановували сучасні інформаційно-комунікаційні технології та прийоми роботи у віртуальному середовищі (50 груп), здобували уміння застосовувати методи STEM-освіти, критичного мислення, коучингу, підвищували рівень комунікаційної компетентності та медіа грамотності.

Виходячи з вище сказаного та у зв’язку із закінченням освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації у листопаді-грудні 2020 року,

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

 

1.1.1. Групи СГМ_4_2 «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки» в обсязі 12 год:

1.      Сопівник Галина Тернопільська Українська гімназія
2.      Колодій Алла Тернопільська Українська гімназія
3.      Абрамик Любов Тернопільський НВК ШЛ №6
4.      Сайчук Олена Тернопільський НВК ШЛ №9
5.      Ваврів Наталія Тернопільський НВК ШЛ №9
6.      Андрунько Лілія Тернопільський ЗЗСО № 4
7.      Голда Антоніна Тернопільський ЗЗСО № 4
8.      Гриців Надія Тернопільський ЗЗСО № 4
9.      Врублевський Натан Тернопільський ЗЗСО № 4
10.  Залипецька Оксана Тернопільський ЗЗСО № 4
11.  Карташова Ірина Тернопільський ЗЗСО № 4
12.  Качуровська Анна Тернопільський ЗЗСО № 4
13.  Крук Ольга Тернопільський ЗЗСО № 4
14.  Крупа Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 4
15.  Лазорко Світлана Тернопільський ЗЗСО № 4
16.  Миць Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 4
17.  Пігович Марина Тернопільський ЗЗСО № 4
18.  Суль Оксана Тернопільський ЗЗСО № 4
19.  Счастна Наталія Тернопільський ЗЗСО № 4
20.  Занько Ольга Тернопільський ЗДО №26
21.  Янківська Галина Тернопільський ЗДО №26

 

1.1.2. Групи СГМ_4_4 «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки» в обсязі 12 год:

1.            Ковдрин Людмила Тернопільський ЗЗСО № 18
2.            Кушнір Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
3.            Леськів Анна Тернопільський ЗДО №26
4.            Саламанюк Лілія Тернопільський ЗДО №26
5.            Семчишин Уляна Тернопільський ЗДО №26
6.            Скора Людмила Тернопільський ЗДО №26
7.            Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО №26
8.            Лабовська Ліліана Тернопільська ПШ №1
9.            Перчик Любов Тернопільська ПШ №1
10.        Пилипчyк Лілія Тернопільська ПШ №1
11.        Палихата Надія Тернопільський ЗДО №25
12.        Троян Ірина Тернопільський ЗДО №25
13.        Зазуляк Діана Тернопільський ЗДО №25
14.        Козак Ніна Тернопільський ЗЗСО № 25
15.        Михалович Олександра Тернопільський ЗЗСО № 25
16.        Батьківська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 25
17.        Руда Галина Тернопільська СШ № 7
18.        Безкоровайна Оксана Тернопільський НВК ШЛ №9
19.        Якимович Людмила Тернопільський ЗДО №5
20.        Скакун Іванна Тернопільська ПШ №4
21.        Качмар Любов Тернопільська ПШ №4
22.        Король Ольга Тернопільський ОСБД

 

1.1.3. Групи СГМ_7_2 «Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу» в обсязі 6 год:

1.      Гогусь Олена Тернопільська СШ № 7
2.      Ігнатова Олеся Тернопільська СШ № 7
3.      Рибій Ольга Тернопільська СШ № 7
4.      Стасишин Ольга Тернопільська СШ № 7
5.      Цар Зоряна Тернопільська СШ № 7
6.      Гурін Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 13
7.      Врублевська Марія Тернопільський ЗЗСО № 4
8.      Кацюк Олена Тернопільський ЗЗСО № 4
9.      Левенець Наталія Тернопільський ЗЗСО № 4
10.  Сеньків Галина Тернопільський ЗЗСО № 4
11.  Тараненко Аліна Тернопільський ЗЗСО № 4
12.  Федінчук Орислава Інклюзивно-ресурсний центр №1 ТМР
13.  Вишневська Наталія Інклюзивно-ресурсний центр №1 ТМР
14.  Якимович Людмила Тернопільський ЗДО №5
15.  Поповчак Лідія Тернопільський ЗДО №37
16.  Сапужак Ірина Тернопільський ЗДО №37
17.  Крижовська Оксана Тернопільський ЗДО №39
18.  Олендер
Катерина Тернопільський техколедж
19.  Король Ольга Тернопільський ОСБД
20.  Архитко Ірина Тернопільський ЗДО №39

 

1.1.4. Групи СГМ_8_5 «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсзі 12 год:

1.      Баляк Світлана Тернопільська класична гімназія
2.      Биць Тетяна Тернопільська класична гімназія
3.      Бортняк Наталія Тернопільська класична гімназія
4.      Вишитицька Ганна Тернопільська класична гімназія
5.      Генкул Леся Тернопільська класична гімназія
6.      Гордійчук Наталія Тернопільська класична гімназія
7.      Гринчук Ольга Тернопільська класична гімназія
8.      Гукалюк Ірина Тернопільська класична гімназія
9.      Дуліба Алла Тернопільська класична гімназія
10.  Загазей Оксана Тернопільська класична гімназія
11.  Клименко Марія Тернопільська класична гімназія
12.  Кравчик Ганна Тернопільська класична гімназія
13.  Лайбіда Марія Тернопільська класична гімназія
14.  Лучишин Світлана Тернопільська класична гімназія
15.  Осадчук Тамара Тернопільська класична гімназія
16.  Остапенко Наталія Тернопільська класична гімназія
17.  Паскевич Інна Тернопільська класична гімназія
18.  Пашко Оксана Тернопільська класична гімназія
19.  Петрик Сніжана Тернопільська класична гімназія
20.  Підручняк Ольга Тернопільська класична гімназія
21.  Проник Олександра Тернопільська класична гімназія
22.  Романишин Ольга Тернопільська класична гімназія
23.  Судомир Леся Тернопільська класична гімназія
24.  Форманюк Зоряна Тернопільська класична гімназія

 

1.1.5. Групи СГМ_8_6 «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсязі 12 год:

1.      Швидка Оксана Тернопільська класична гімназія
2.      Цибуляк Катерина Тернопільська класична гімназія
3.      Сікора Галина Тернопільська класична гімназія
4.      Чарнош Вадим Тернопільська класична гімназія
5.      Кусьмій Надія Тернопільська класична гімназія
6.      Остапенко Світлана Тернопільська класична гімназія
7.      Рейтор Мирослава Тернопільська класична гімназія
8.      Тимчук Володимир Тернопільська класична гімназія
9.      Мудрик Оксана Тернопільська класична гімназія
10.  Богай Світлана Тернопільська класична гімназія
11.  Антіфорова Надія Тернопільська класична гімназія
12.  Николайчук Світлана Тернопільська класична гімназія
13.  Атаманчук Ольга Тернопільська класична гімназія
14.  Романська Ірина Тернопільський ЗДО №14
15.  Цебринська Ірина Тернопільський ЗДО №14
16.  Цьопик Ірина Тернопільський ЗДО №14
17.  Яхван Оксана Тернопільський ЗДО №14
18.  Квілінська Марія Тернопільська класична гімназія
19.  Скакун Іванна Тернопільська ПШ №4

 

1.1.6. Групи СГМ_9_2 «Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі» в обсязі 4 год:

1.      Войціх Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
2.      Бодасюк Людмила Тернопільський ЗЗСО № 24
3.      Карпик Світлана Тернопільський ЗЗСО № 24
4.      Корпан Зоя Тернопільський ЗЗСО № 24
5.      Кривоус Мирослава Тернопільський ЗЗСО № 24
6.      Лебідь Ганна Тернопільський ЗЗСО № 24
7.      Чайка Людмила Тернопільський ЗЗСО № 24
8.      Дяків Ольга Тернопільський ЗЗСО № 24

 

1.1.7. Групи СГМ_10_3 «Ноосферна освіта  –  парадигма формування  людини  ХХІ століття» в обсязі 8 год:

1.      Іващук Альона Тернопільська Українська гімназія
2.      Стахурська Віра Тернопільський ЗЗСО № 14
3.      Кордуба Наталія Тернопільська ПШ Ерудит
4.      Чайка Людмила Тернопільський ЗЗСО № 24
5.      Карпик Світлана Тернопільський ЗЗСО № 24
6.      Лебідь Наталя Тернопільський ЗДО № 15
7.      Богачук Світлана Тернопільський ЗДО № 15
8.      Зола Галина Тернопільський ЗДО № 15
9.      Кінаш Олена Тернопільський ЗДО № 20
10.  Новицька Жанна Тернопільський ЗДО № 34
11.  Свіргун Лариса Тернопільський ЗДО № 34
12.  Балук Надія Тернопільський ЗДО № 34
13.  Величко Валентина Тернопільський ЗДО №14
14.  Старко Тетяна Тернопільський ЗДО №14
15.  Вовна Лілія Тернопільський ЗДО №14
16.  Гнатів Наталія Тернопільський ЗДО №14
17.  Яхван Оксана Тернопільський ЗДО №14
18.  Ящук Наталя Тернопільський ЗДО №14
19.  Яцюк Ольга Тернопільський ЗДО № 5
20.  Сапужак Ольга Тернопільська ПШ  Ерудит
21.  Чепіль Уляна Тернопільська ПШ Ерудит
22.  Солодченко Ліана Тернопільська СШ № 29
23.  Ломакіна Мирослава Тернопільська СШ № 29
24.  Ковальчук Любов ТКМЦНОІМ

 

1.1.8. Групи ЗПМ_1_6, 9 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.      Дідик Олеся Тернопільська СШ № 3
2.      Стрига Уляна Тернопільська СШ № 3
3.      Курилович Галина Тернопільська СШ № 3
4.      Дунець Ірина Тернопільська СШ № 3
5.      Заброцька Світлана Тернопільська СШ № 3
6.      Ореховська Галина Тернопільський ЗЗСО № 4
7.      Регіщук Володимир Тернопільський ЗЗСО № 4
8.      Счастна Наталія Тернопільський ЗЗСО № 4
9.      Андрунько Лілія Тернопільський ЗЗСО № 4
10.  Врублевська Марія Тернопільський ЗЗСО № 4
11.  Гриців Надія Тернопільський ЗЗСО № 4
12.  Карташова Ірина Тернопільський ЗЗСО № 4
13.  Крупа Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 4
14.  Смольська Галина Тернопільський ЗЗСО № 24
15.  Соцький Костянтин Тернопільський ЗЗСО № 24
16.  Фаріончук Оксана Тернопільський ЗЗСО № 24
17.  Чайка Людмила Тернопільський ЗЗСО № 24
18.  Щербяк Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 24
19.  Яворська Галина Тернопільський ЗЗСО № 24
20.  Янків Лідія Тернопільський ЗЗСО № 24
21.  Густікова Христина Тернопільський ЗЗСО № 24
22.  Зембик Василь Тернопільський ЗЗСО № 24
23.  Кічор Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 24
24.  Крива Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
25.  Дяків Ольга Тернопільський ЗЗСО № 24
26.  Войціх Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
27.  Карпик Світлана Тернопільський ЗЗСО № 24
28.  Кадюк Ганна Тернопільський НВК Колегіум
29.  П’ятничка Ірина Тернопільський НВК Колегіум
30.  Рибак Галина Тернопільський НВК Колегіум

 

1.1.9. Групи ЗПМ_1_10, 11 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.      Фірман Зіновій Тернопільський ЗЗСО № 20
2.      Ярець Людмила Тернопільський ЗЗСО № 20
3.      Назарко Надія Тернопільський ЗЗСО № 20
4.      Шавріна Лідія Тернопільський ЗЗСО № 20
5.      Яшкін Руслана Ліцей №21 СМШ
6.      Писуляк Наталія Ліцей №21 СМШ
7.      Самагала Ірина Ліцей №21 СМШ
8.      Шевчук Ліліана Ліцей №21 СМШ
9.      Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
10.  Федак Юлія Тернопільська СШ № 29
11.  Безух Микола Тернопільський ЗЗСО № 23
12.  Зелінка Володимир Тернопільський ЗЗСО № 14
13.  Хомик Ірина Тернопільський ЗЗСО № 14
14.  Пасєка Наталія Тернопільський ЗЗСО № 14
15.  Зелінка Уляна Тернопільський ЗЗСО № 14
16.  Кінах Ольга Тернопільський ЗЗСО № 14
17.  Рибій Ольга Тернопільська СШ № 7
18.  Гогусь Олена Тернопільська СШ № 7
19.  Вольська Людмила Тернопільський ЗЗСО № 27
20.  Івашко Ольга Тернопільський ЗЗСО № 27
21.  Пушкар Світлана Тернопільський ЗЗСО № 27
22.  Балакер Євгенія Тернопільський ЗЗСО № 27
23.  Бачинська Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
24.  Галабіцька Наталія Тернопільський ЗЗСО № 27
25.  Вовк Ярослав Тернопільський ЗЗСО № 27
26.  Собко Ярослава Тернопільський ЗЗСО № 27
27.  Сербіна Рита Тернопільський ЗЗСО № 27
28.  Хоростковська Юлія Тернопільський ЗЗСО № 27

 

1.1.10. Групи ЗПМ_2_3 «Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання» в обсязі 16 год:

1.        Шимків Світлана Тернопільська ПШ №5
2.        Мудрієвська Олена Тернопільська ПШ №5
3.        Явна Світлана Тернопільська ПШ №5
4.        Курдупель Олена Тернопільська ПШ №5
5.        Коваль Наталія Тернопільська ПШ №5
6.        Шум Наталія Тернопільська ПШ №5
7.        Штафірна Галина Тернопільський ЗДО № 26
8.        Волинець Ліліана Тернопільська ПШ №2
9.        Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
10.    Дядьо Людмила Тернопільська СШ № 29
11.    Іваницька Людмила Тернопільська СШ № 29
12.    Коник Світлана Тернопільська СШ № 29
13.    Корчевська Ірина Тернопільська СШ № 29
14.    Петрик Богдан Тернопільська СШ № 29
15.    Табака Оксана Тернопільська СШ № 29
16.    Федак Юлія Тернопільська СШ № 29
17.    Нечай Оксана Тернопільський ЗЗСО № 28
18.    Почтовнюк Галина Тернопільський ЗЗСО № 28
19.    Задворна Мар’яна Тернопільський ЗЗСО № 28
20.    Кім Світлана Тернопільська ПШ № 5
21.    Цимбалюк  Наталія Тернопільський ЗЗСО № 23
22.    Дячинська Ніна Тернопільський ЗЗСО № 27
23.      Дранівський Назарій Тернопільський техколедж
24.      Дранівська Марія Тернопільський техколедж
25.      Шевчук Ліліана Ліцей №21 СМШ
26.      Стасюк Тетяна Тернопільський ОМЦСНЗ
27.      Волянська Любов Тернопільський ЗЗСО № 19

 

1.1.11. Групи ЗПМ_5_1 «Технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 6 год:

1.        Вовк Галина Тернопільський ЗЗСО № 14
2.        Олійник Марія Тернопільський ЗЗСО № 14
3.        Бригідир Анна Тернопільський ЗЗСО № 11
4.        Ложнікова Любов Тернопільський ЗЗСО № 11
5.        Гайда Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
6.        Соболівська Людмила Тернопільський ЗЗСО № 28
7.        Мінченко Світлана Тернопільський ЗЗСО № 28
8.        Берестецька Любов Тернопільський ЗЗСО № 28
9.        Цуп Олена Тернопільський ЗЗСО № 28
10.    Туревич Ольга Тернопільський ЗЗСО № 11
11.    Перехрист Наталія Тернопільський ЗЗСО № 23
12.    Собчук Оксана Тернопільський ЗЗСО № 23
13.    Знак Лариса Тернопільський ЗЗСО № 23
14.    Вовк Юлія Тернопільський ЗЗСО № 23
15.    Стечишина Ліліана Тернопільський ЗЗСО № 23
16.    Мельник  Руслан Тернопільський ЗЗСО № 23
17.    Литвинець  Любов Тернопільська ПШ №2
18.    Злепко Галина Тернопільська СШ № 29
19.    Гулько Ольга Ліцей №21 СМШ
20.    Секелик Ірина Ліцей №21 СМШ
21.     Іваник Марія Тернопільський ЗЗСО № 20

 

1.1.12. Групи ЗПМ_5_2 «Технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 6 год:

1.      Кузь Віта Тернопільська СШ № 7
2.      Копко Валентина Тернопільський ЗЗСО № 4
3.      Тараненко Аліна Тернопільський ЗЗСО № 4
4.      Якубишина Галина Тернопільський ЗЗСО № 4
5.      Климко Оксана Тернопільський ЗЗСО № 4
6.      Залипецька Оксана Тернопільський ЗЗСО № 4
7.      Врублевська Марія Тернопільський ЗЗСО № 4
8.      Гелюх Тетяна Тернопільська СШ № 3
9.      Каськів Олена Тернопільська СШ № 3
10.  Кулик Ірина Тернопільська СШ № 3
11.  Базюк Ольга Тернопільська СШ № 3
12.  Боржун Наталія Тернопільський НВК ШЛ №9
13.  Мацала Віра Тернопільський НВК ШЛ №9
14.  Микитюк Алла Тернопільський НВК ШЛ №9
15.  Гладиш Олена Тернопільський ЗЗСО № 8
16.  Драбик Лариса Тернопільський ЗЗСО № 8
17.  Сойма Юлія Тернопільський ЗЗСО № 8
18.  Волощук Алла Тернопільський ЗЗСО № 8
19.  Липовецька Юстина Тернопільський ЗЗСО № 13
20.  Ковальська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 18
21.  Музика Любов Тернопільська ПШ Ерудит
22.    Яшкін Руслана Ліцей №21 СМШ
23.    Писуляк Наталія Ліцей №21 СМШ

 

1.1.13. Групи ЗПМ_5_3 «Технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 6 год:

1.      Горулько Андрій Тернопільський НВК ШЛ №15
2.      Шарик Наталія Тернопільський ЗДО № 13
3.      Довгасенко Наталія Тернопільський ЗДО № 13
4.      Киналь Юлія Тернопільський ЗЗСО №  16
5.      Гуменюк Оксана Тернопільський ЗЗСО № 24
6.      Дудар Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
7.      Матвієнко Лілія Тернопільський ЗЗСО № 24
8.      Бойко Оксана Тернопільський ЗЗСО № 24
9.        Заболотна Оксана Тернопільська СШ № 5
10.  Андрусишин Оксана Тернопільський ЗЗСО № 24
11.  Іванова Оксана Тернопільський ЗЗСО № 24
12.  Миколаєвич Іванна Тернопільський ЗДО № 14
13.  Квас Оксана Галицький коледж
14.  Безух Тетяна Гімназія Гармонія
15.  Рапіта Наталія Гімназія Гармонія
16.  Меленчук Любов Гімназія Гармонія
17.  Козак Ніна Тернопільський ЗЗСО № 25
18.  Боднар Ірина Тернопільський ЗЗСО № 25
19.  Михалович Олександра Тернопільський ЗЗСО № 25
20.  Батьківська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 25

 

1.1.14. Групи ЗПМ_9 «Створення комфортних умов для розвитку і становлення особистості через тренінгові навчання» в обсязі 6 год:

1.        Живчак Іванна Тернопільський ЗЗСО № 8
2.        Скурська Галина Тернопільський ЗЗСО № 8
3.        Бараннікова Галина Тернопільський ЗЗСО № 8
4.        Огороднік Руслана Тернопільський ЗЗСО № 8
5.        Татусь Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 8
6.        Дорощук Ірина Тернопільський ЗЗСО № 8
7.        Бойчук Віра Тернопільський ЗЗСО № 8
8.        Бурич Марія ЗЗСО с. Чернихів
9.        Лешків Ольга Тернопільський ЗЗСО № 18
10.    Сайчук Олена Тернопільський НВК ШЛ №9
11.    Кошин Любов ЗЗСО с. Чернихів
12.    Меленчук Галина Тернопільський ЗДО №13
13.    Прохира Ганна Тернопільський ЗДО № 13
14.    Семеляк Оксана Тернопільський ЗДО № 13
15.    Шарик Наталія Тернопільський ЗДО № 13
16.    Митулинська Олена КЗ ТМР МСЮТ
17.    Туревич Ольга Тернопільський ЗЗСО № 11
18.    Волкова Олена Тернопільський ЗЗСО № 28
19.    Гуцул Ірина Тернопільський ЗЗСО № 28
20.    Цимбалюк Ірина Тернопільський ЗЗСО № 28
21.    Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
22.    Федак Юлія Тернопільська СШ № 29
23.    Франків Наталія Тернопільський ЗЗСО № 19
24.    Слободян Марія Тернопільський ЗЗСО № 8
25.    Черкас-Велика Ольга Тернопільський ЗДО № 6
26.    Згурська Світлана Тернопільський НВК ШЛ №2
27.    Стасюк Тетяна Тернопільський ОМЦСНЗ

 

1.1.15. Групи ЗПМ_15_2 «Online-простір вчителя» в обсязі 9 год:

1.        Пастущин Андрій Тернопільський ЗЗСО № 19
2.        Довбенько Ірина Тернопільський ЗЗСО № 28
3.        Карпик Ігор Тернопільський технічний ліцей
4.        Мороз Тетяна Тернопільський технічний ліцей
5.        Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
6.        Федак Юлія Тернопільська СШ № 29
7.        Бас Лідія Тернопільська ПШ №2
8.        Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
9.        Свінних Галина ТКМЦНОІМ
10.    Дидик Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
11.    Чайка Галина Тернопільська Українська гімназія
12.    Чеканова Наталія Тернопільська СШ № 7

 

1.1.16. Групи ЗПМ_16_3 «Хмарні технології в роботі вчителя» в обсязі 8 год:

1.        Гайда Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
2.        Соболівська Людмила Тернопільський ЗЗСО № 28
3.        Лотоцька Ольга Тернопільська ПШ №5
4.        Івегеш Ірина Тернопільський ПЛСП
5.        Шандрук Тетяна Тернопільський ПЛСП
6.       Бенч Ольга Тернопільська СШ № 7
7.       Кульчицька Тетяна Тернопільська СШ № 7
8.       Марціяш Ольга Тернопільська СШ № 7
9.       Чорна Галина Тернопільська СШ № 7
10.   Бицко Наталія Тернопільський ЗЗСО № 25
11.  Крицька Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 24
12.  Пиж Василь Тернопільський техколедж

 

1.1.17. Групи ЗПМ_17_4 «Методика створення та використання інтерактивних відео уроків» в обсязі 7 год:

1.    Будняк Галина Тернопільський ЗЗСО № 20
2.    Залуцька Ольга Тернопільський ЗЗСО № 20
3.    Насипана Мирослава Тернопільський ЗЗСО № 20
4.    Прудиус Олена Тернопільський ЗЗСО № 20
5.    Шафранська Валентина Тернопільський ЗЗСО № 20
6.    Теребус Лариса Тернопільський ЗЗСО № 20
7.    Закревська Інна Тернопільський ЗЗСО № 28

 

1.1.18. Групи ЗПМ_18_6 «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина» в обсязі 12 год:

1.    Орос Наталія Ліцей №21 СМШ
2.    Похонський Володимир Ліцей №21 СМШ
3.    Шимуда Світлана Тернопільський ЗДО № 27
4.    Лавренюк Оксана Тернопільський ЗДО № 27
5.    Баран Юлія Тернопільський ЗДО №30
6.    Мацапей Валентина Тернопільський ЗДО № 30
7.    Кучабська Галина Тернопільський ЗДО №30
8.    Сушевська Мар’яна Тернопільський ОМЦСНЗ
9.    Тимчак Алла Тернопільський ОКПЦ

 

1.1.19. Групи ЗПМ_19_2 «STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 7 год:

1.        Дудар Галина Тернопільський ЗЗСО № 19
2.        Мацієвський Василь Тернопільський ЗЗСО № 28
3.        Пелішко Світлана Тернопільський ЗЗСО № 28
4.        Ганчук Уляна Тернопільський ЗЗСО № 28
5.        Лозова Ніна КЗ ТМР МСЮТ
6.        Підлатюк Ольга КЗ ТМР МСЮТ
7.        Стандрет Галина КЗ ТМР МСЮТ
8.        Кім Ігор Тернопільський ЗЗСО № 10
9.        Мостова Ганна Тернопільська СШ № 17
10.    Кульматицька Оксана Ліцей №21 СМШ
11.    Тих Зоряна Ліцей №21 СМШ
12.    Семчишин Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 10

 

1.1.20. Групи ЗПМ_20 «Формування інноваційного освітнього середовища за STEM-методикою» в обсязі 6 год:

1.             Павлишин Ірина КЗ ТМР МСЮТ
2.             Шандрук Тетяна Тернопільський ПЛСП
3.             Муравицька Олена Тернопільська СШ № 17
4.             Ситник Ірина Тернопільський технічний ліцей
5.             Тимусь Ігор Тернопільський ЗЗСО № 20
6.             Науменко Вікторія Тернопільський ЗЗСО № 20
7.             Єрмолаєва Ганна Тернопільський ЗЗСО № 25
8.             Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
9.             Свінних Галина ТКМЦНОІМ
10.         Морщакова Жанна Тернопільський ЗДО № 11
11.         Бойко Наталія Тернопільський технічний ліцей
12.         Козбур Галина Тернопільський технічний ліцей
13.         Сівозад Ірина Тернопільський ЗЗСО № 11
14.         Гоголь Лариса ЗЗСО с. Курівці
15.         Дмитришин Людмила ЗЗСО с. Курівці

 

1.1.21. Групи ЗПМ_24_2 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування» в обсязі 9 год:

1.        Антонюк Сергій Тернопільський ЗЗСО № 19
2.        Пастущин Андрій Тернопільський ЗЗСО № 19
3.        Цуп Олена Тернопільський ЗЗСО № 28
4.        Шидловський Сергій Тернопільський ЗЗСО № 27
5.        Смакула Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
6.        Дворницька Галина Тернопільський технічний ліцей
7.        Колісник Ірина Тернопільський технічний ліцей
8.        Кунцьо Надія Тернопільський технічний ліцей
9.        Єрмолаєва Ганна Тернопільський ЗЗСО № 25
10.    Степанко Наталія Тернопільський ЗЗСО № 16
11.    Новосад Оксана Тернопільська МДКЛ
12.    Стандрет Галина КЗ ТМР МСЮТ

 

1.1.22. Групи ЗПМ_24_3 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування» в обсязі 9 год:

1.        Бенч Ольга Тернопільська СШ № 7
2.        Лавренчук Людмила Тернопільська СШ № 7
3.        Міляновська Ніна Тернопільська СШ № 7
4.        Муравська Юлія Тернопільська СШ № 7
5.        Палац Галина Тернопільська СШ № 7
6.        Дмитрик Ганна Тернопільський НВК ШЛ №9
7.        Царик Леся Тернопільський НВК ШЛ №9
8.        Гайда Галина Тернопільський НВК ШЛ №6
9.        Лисобей Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
10.    Панас Марія Тернопільський НВК ШЛ №6
11.    Соколова Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
12.    Злепко Галина Тернопільська СШ № 29
13.    Кришталь Ольга Тернопільський ЗЗСО № 14
14.    Зелінка Андрій Тернопільський ЗЗСО № 14
15.   Захарук Ольга Тернопільський НВК ШЛ №2
16.    Банах Світлана Гімназія Гармонія
17.    Вальчишин Лемя Тернопільський ЗЗСО № 16
18.    Наконечна Алла Тернопільський ЗЗСО № 16

 

1.1.23. Групи ЗПМ_24_5 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування» в обсязі 9 год:

1.           Костик Григорій Тернопільський техколедж
2.           Марцюк Олександра Тернопільський техколедж
3.           Юзьків Андрій Тернопільський техколедж
4.           Недошитко Андрій Тернопільський техколедж
5.           Радчик Галина Тернопільський техколедж
6.           Штокало Володимир Тернопільський техколедж
7.           Марціяш Галина Тернопільський техколедж
8.           Цимбалюк Людмила Тернопільський техколедж
9.           Геник Ігор Тернопільський техколедж
10.       Штокало Леся Тернопільський техколедж
11.       Капаціла Ігор Тернопільський техколедж
12.       Болюбаш Роксолана Тернопільський техколедж
13.       Лісовий Володимир Тернопільський техколедж
14.       Слободян Руслан Тернопільський техколедж
15.       Дзюбата Наталія Тернопільський техколедж
16.       Пиж Василь Тернопільський техколедж
17.       Бугера Лариса Тернопільський ЗЗСО № 16

 

1.1.24. Групи ЗПМ_25 «Медіаграмотність педагога та її вдосконалення. Практична медіаграмотність на уроках основ здоров’я» в обсязі 10 год:

1.    Кручак Валентина Тернопільський ЗЗСО № 23
2.    Бойко Лілія Тернопільська СШ № 29
3.    Вакуленко Віта Тернопільська СШ № 29
4.    Соловей Оксана ТКМЦНОІМ
5.    Свінних Галина ТКМЦНОІМ
6.    Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
7.        Бацула Наталія Тернопільський НВК Колегіум
8.        Вижиковський Олег ЗЗСО с. Чернихів
9.        Янчук Марія Тернопільське ВПУ СПТ

 

1.1.25. Групи ЗПМ_26_1 «Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку» в обсязі 8 год:

1.        Фенюк Галина Тернопільська Українська гімназія
2.        Мацола Діана Тернопільський ЗЗСО № 11
3.        Якимишин Наталія Тернопільський ЗЗСО № 11
4.        Козбур Руслана Тернопільський ПЛСП
5.        Кузь Віта Тернопільська СШ № 7
6.        Кінаш Олена Тернопільський ЗДО №20
7.        Голубчик Тетяна Тернопільський ЗДО № 26
8.        Занько Ольга Тернопільський ЗДО № 26
9.        Саламанюк Лілія Тернопільський ЗДО № 26
10.    Скора Людмила Тернопільський ЗДО № 26
11.    Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО № 26
12.    Медюх Надія Тернопільський ЗДО № 33
13.    Зарічна Раїса Тернопільська ПШ Ерудит
14.    Гуменна Тетяна Тернопільська ПШ Ерудит
15.    Ткачук Наталія Тернопільська ПШ Ерудит
16.    Козловська Лариса ТКМЦНОІМ

 

1.1.26. Групи ЗПМ_27_2 «Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків» в обсязі 11 год:

1.        Куйдич Ірина Тернопільський ЗЗСО № 11
2.        Туревич Ольга Тернопільський ЗЗСО № 11
3.        Яциковська Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 11
4.        Цебринська Надія Тернопільський ЗЗСО № 28
5.        Сеник Любов Тернопільський ЗЗСО № 22
6.        Стасіна Надія Тернопільський ЗЗСО № 22
7.        Чернецька Олена Тернопільський ЗЗСО № 22
8.        Марункевич Наталія Тернопільський ЗЗСО № 22
9.        Кобилянська Галина Тернопільський ЗЗСО № 22
10.    Вербовецька Уляна Тернопільський НВК ШЛ №2
11.    Золотоцька Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 22

 

1.1.27. Групи ФФМ_1_1 «Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти» в обсязі 18 год:

1.         Чудакевич Галина Тернопільська ПШ №2
2.         Дівик Лідія Тернопільський ЗДО № 22
3.         Зелінська Ірина Тернопільський ЗДО №  22
4.         Мисько Галина Тернопільський ЗДО № 2
5.         Дичко Оксана Тернопільський ЗДО № 2
6.         Стадник Ірина Тернопільський ЗДО № 2
7.         Климюк Тетяна Тернопільський ЗДО № 2
8.         Лабівська Тетяна Тернопільський ЗДО № 6
9.         Шкорупа Олена Тернопільський ЗДО № 6
10.     Мацапей Валентина Тернопільський ЗДО № 30
11.     Гавриш Олена Тернопільський ЗДО № 33
12.     Слонецька Світлана Тернопільський ЗДО № 9
13.     Босюк Марія Тернопільський ЗДО № 20
14.     Міхалків Тетяна Тернопільський ЗДО № 21
15.     Леськів Анна Тернопільський ЗДО № 26
16.     Паращук Оксана Тернопільський ЗДО № 27
17.     Філь Тетяна Тернопільський ЗДО № 27
18.     Ляшко Наталія Тернопільський ЗДО № 31
19.     Голояд Любов Тернопільський ЗДО № 36
20.     Ваврик Галина Тернопільська ПШ №3
21.     Бець Надія Тернопільський ЗДО № 21
22.     Михайлюк Оксана Тернопільський ЗДО № 21
23.     Чубак Галина Тернопільський ЗДО № 22

 

1.1.28. Групи ФФМ_1_2 «Ведення ділової документації  у закладах дошкільної освіти» в обсязі 18 год:

1.        Орляк Олександра Тернопільський ЗДО № 38
2.        Бельзецька Олександра Тернопільський ЗДО № 1
3.        Горячун Галина Тернопільський ЗДО № 1
4.        Гуцалюк Надія Тернопільський ЗДО № 1
5.        Ляшук Ірина Тернопільський ЗДО № 1
6.        Скрип Леся Тернопільський ЗДО № 1
7.        Ткач Леся Тернопільський ЗДО № 1
8.        Саланська Наталія Тернопільський ЗДО № 1
9.        Слободянюк Світлана Тернопільський ЗДО № 12
10.    Мельничук Тетяна Тернопільський ЗДО № 11
11.    Куріца Оксана Тернопільський ЗДО № 11
12.    Ломницька Надія Тернопільський ЗДО № 13
13.    Шлийка Олександра Тернопільський ЗДО № 13
14.    Шамлі Наталія Тернопільський ЗДО № 24
15.    Бойко Наталія Тернопільський ЗДО № 5
16.    Палихата Надія Тернопільський ЗДО № 25
17.    Троян Ірина Тернопільський ЗДО № 25
18.    Немировська Наталя Тернопільський ЗДО № 25
19.    Крижовська Оксана Тернопільський ЗДО № 39
20.    Дем’янчик Руслана Тернопільський ЗДО № 36
21.    Мохорук Орися Тернопільський ЗДО № 14
22.    Вахрів Галина Тернопільський ЗДО № 15
23.    Шкварок Ганна Тернопільський ЗДО № 30

 

1.1.29. Групи ФФМ_3_4 «Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти» в обсязі 16 год:

1.         Шпитко Марія Тернопільський ЗДО № 37
2.         Максимишин Світлана Тернопільська ПШ №5
3.         Іваніцька Надія Тернопільський ЗДО №18
4.         Романів Марія Тернопільський ЗДО №18
5.         Дайчак Надія Тернопільський ЗДО №18
6.         Кулик Світлана Тернопільський ЗДО №18
7.         Попович Галина Тернопільський ЗДО №18
8.         Бельзецька Олександра Тернопільський ЗДО №1
9.         Горячун Галина Тернопільський ЗДО №1
10.     Гуцалюк Надія Тернопільський ЗДО №1
11.     Скрип Леся Тернопільський ЗДО №1
12.     Ткач Леся Тернопільський ЗДО №1
13.     Саланська Наталія Тернопільський ЗДО №1
14.     Іващук Світлана Тернопільський ЗДО №24
15.     Місюк Марія Тернопільський ЗДО №38
16.     Яремчук Марія Тернопільський ЗДО №38
17.     Черна Мар`яна Тернопільський ЗДО №38
18.     Брикайло Оксана Тернопільський ЗДО №38
19.     Максимишин Надія Тернопільський ЗДО №38
20.     Паращук Оксана Тернопільський ЗДО № 27
21.     Плекан Елла Тернопільський ЗДО № 21
22.     Марценюк Валентина Тернопільський ЗДО № 21
23.    Орляк Олександра Тернопільський ЗДО №38

 

1.1.30. Групи ФФМ_3_6 «Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти» в обсязі 16 год:

1.       Стадник Ірина Тернопільський ЗДО № 2
2.       Климюк Тетяна Тернопільський ЗДО № 2
3.       Лабівська Тетяна Тернопільський ЗДО №6
4.       Розум Марія Тернопільський ЗДО № 20
5.       Мартинюк Марія Тернопільський ЗДО № 20
6.       Лобач Надія Тернопільський ЗДО № 20
7.       Кухарук  Оксана Тернопільський ЗДО № 20
8.       Голубчик Тетяна Тернопільський ЗДО № 26
9.       Занько Ольга Тернопільський ЗДО № 26
10.   Саламанюк Лілія Тернопільський ЗДО № 26
11.   Скора Людмила Тернопільський ЗДО № 26
12.   Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО № 26
13.   Рафалюк Оксана Тернопільський ЗДО № 17
14.   Ясеновська Наталія Тернопільський ЗДО № 17
15.   Соколовська Галина Тернопільський ЗДО № 17
16.   Андрусик Галина Тернопільський ЗДО № 19
17.   Воловик Олена Тернопільський ЗДО № 19
18.   Бурян Галина Тернопільський ЗДО № 19
19.   Питель Галина Тернопільський ЗДО № 14
20.   Руда Ольга Тернопільський ЗДО № 14
21.   Козбур Аліна Тернопільський ЗДО № 9
22.   Андрєєва Олена Тернопільський ЗДО № 2
23.   Качмар Лю.бов Тернопільська ПШ № 4

 

1.1.31. Групи ФФМ_6_5 «Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)» в обсязі 8 год:

1.      Греля Оксана ЗЗСО с. Чернихів
2.      Редчук Тетяна ЗЗСО с. Чернихів
3.      Чопик Ірина ЗЗСО с. Чернихів
4.      Боржун Наталія Тернопільський НВК ШЛ №9
5.      Бридун Любов Тернопільський НВК ШЛ №9
6.      Мацала Віра Тернопільський НВК ШЛ №9
7.      Микитюк Алла Тернопільський НВК ШЛ №9
8.      Скакальська Наталя Тернопільський НВК ШЛ №9
9.      Султанова Елла Тернопільський НВК ШЛ №9
10.  Канчук Віра Тернопільський ЗЗСО № 16
11.  Киналь Мирослава Тернопільський ЗЗСО № 16
12.  Макоїд Оксана Тернопільський ЗЗСО № 16
13.  Онишків Ольга Тернопільський ЗЗСО № 24
14.  Бабовал Тамара Ліцей №21 СМШ
15.  Янусь Світлана Ліцей №21 СМШ
16.  Митохір Надія Ліцей №21 СМШ
17.  Медюх Надія Ліцей №21 СМШ
18.  Демків Лідія Ліцей №21 СМШ
19.  Дмитришин Оксана Ліцей №21 СМШ
20.  Фундига Ольга Ліцей №21 СМШ
21.  Озерчук Світлана ЗЗСО с. Кобзарівка
22.  П’єх Галина ЗЗСО с. Кобзарівка
23.  Ярошевська Зоряна ЗЗСО с. Кобзарівка
24.  Олендер Ірина Тернопільська ПШ №5

 

1.1.32. Групи ФФМ_8_8 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Павлюс Леся Тернопільський ЗЗСО № 27
2.      Богатерчук Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
3.      Крижанівська Світлана Тернопільський ЗЗСО № 27
4.      Гриньків Олеся Тернопільський ЗЗСО № 27
5.      Павлович Юлія Тернопільський ЗЗСО № 27
6.      Чорна Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
7.      Ходань Наталія Тернопільський ЗЗСО № 27
8.      Подзігун Людмила Тернопільський ЗЗСО № 27
9.      Газилишин Наталія Тернопільський ЗЗСО № 27
10.  Демків Галина Тернопільський ЗЗСО № 27
11.  Софіян Зоряна Тернопільський ЗЗСО № 27
12.  Брикайло Ольга Тернопільський ЗЗСО № 27
13.  Горак Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
14.  Регуш Роксолана Тернопільський ЗЗСО № 27
15.  Тітченко Ольга Тернопільський ЗЗСО № 27
16.  Генсюровська Людмила Тернопільський ЗЗСО № 27
17.  Фімляр Ольга Тернопільський ЗЗСО № 27
18.  Гуля Ольга Тернопільський ЗЗСО № 27
19.  Антонів Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
20.  Стасюк Тетяна Тернопільський ОМЦСНЗ

 

1.1.33. Групи ФФМ_12_8, 10 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Канчук Віра Тернопільський ЗЗСО № 16
2.      Киналь Мирослава Тернопільський ЗЗСО № 16
3.      Макоїд Оксана Тернопільський ЗЗСО № 16
4.      Батьківська Оксана Тернопільська ПШ №4
5.      Перецька  Галина Тернопільський ЗЗСО № 23
6.      Романів Наталія Тернопільський ЗЗСО № 23
7.      Коцюбинська Сільвія Тернопільський ЗЗСО № 23
8.      Коновал Людмила Тернопільський ЗЗСО № 23
9.      Пиріг Валентина Тернопільський ЗЗСО № 23
10.  Вербій Людмила Тернопільський ЗЗСО № 23
11.  Нерубенко Марія Тернопільський ЗЗСО № 23
12.  Шевчук Надія Тернопільський ЗЗСО № 23
13.  Шпільман Світлана Тернопільський ЗЗСО № 23
14.  Вальчишин Леся Тернопільський ЗЗСО № 16
15.  Наконечна Алла Тернопільський ЗЗСО № 16
16.  Сушевська Мар’яна Тернопільський ОМЦСНЗ
17.  Яремішин Ганна Тернопільська ОДКЛ
18.  Яремчук Оксана Тернопільська ОДКЛ
19.  Вишньовська Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
20.  Гриців Надія Тернопільський ЗЗСО № 4
21.  Карташова Ірина Тернопільський ЗЗСО № 4
22.  Крупа Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 4
23.  Булик Оксана Тернопільський ЗЗСО № 24
24.  Бурмас Ірина Тернопільський ЗЗСО № 24
25.  Крива Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
26.  Кархут Мар’яна Тернопільський ЗЗСО № 24
27.  Маркевич Ірина Тернопільський ЗЗСО № 24
28.  Мельник Галина Тернопільський ЗЗСО № 24
29.  Проценко Ольга Тернопільський ЗЗСО № 24

 

1.1.34. Групи ФФМ_16_2 «Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі» в обсязі 28 год:

1.      Палкова Зоряна Тернопільський ЗЗСО № 23
2.      Кліщ Марія Тернопільський ЗЗСО № 23
3.      Лисевич Любов Тернопільський ЗЗСО № 23
4.      Пилипишин Ганна Тернопільський ЗЗСО № 23
5.      Тарасюк Лариса Тернопільський ЗЗСО № 23
6.      Яськів Галина Тернопільський ЗЗСО № 14
7.      Давида Ольга Тернопільський ЗЗСО № 14
8.      Лебедєва Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 14
9.      Мричко Галина Тернопільський ЗЗСО № 14
10.  Ващак Лілія Тернопільська СШ № 29
11.  Миколів Лариса Тернопільська СШ № 29
12.  Гусак Лілія Ліцей №21 СМШ
13.  Кучерук Світлана Ліцей №21 СМШ
14.  Загребельна Оксана Тернопільський НВК ШЛ №15
15.  Івашків Наталя Тернопільський ЗДО № 14
16.  Назарко Надія Тернопільський ЗЗСО № 20
17.  Ситар Володимир Тернопільський ЗЗСО № 11
18.  Островська Надія Ліцей №21 СМШ

 

1.1.35. Групи ФФМ_17_1 «Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики» в обсязі 32 год:

1.      Ковальчук Леся Тернопільський ЗЗСО № 19
2.      Дулиш Людмила Тернопільський ЗЗСО № 23
3.      Пасічник Світлана Тернопільський ЗЗСО № 28
4.      Пюрко Ольга Тернопільський ЗЗСО № 28
5.      Корнят Оксана Тернопільський ЗЗСО № 28
6.      Сольник Наталія Тернопільський ЗЗСО № 14
7.      Волинець Галина Тернопільський ЗЗСО № 10
8.      Заяць Ірина Тернопільський ЗЗСО № 23
9.      Коцяба Віра Тернопільський ЗЗСО № 23
10.  Крайчак Наталія Тернопільський ЗЗСО № 23
11.  Олійник Марія Тернопільський ЗЗСО № 23
12.  Антонів Юлія Тернопільський ЗЗСО № 10
13.  Шеремет Наталія Тернопільський ЗЗСО № 14
14.  Пенкальська Руслана Тернопільський ЗЗСО № 14
15.  Снітовська Галина Тернопільський ЗЗСО № 14
16.  Кадило Людмила Тернопільський ЗЗСО № 10
17.  Басіста Ольга Тернопільський ЗЗСО № 10
18.  Загазей Оксана Тернопільська класична гімназія
19.  Підручняк Ольга Тернопільська класична гімназія

 

1.1.36. Групи ФФМ_17_2 «Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики» в обсязі 32 год:

1.         Зарихта Ольга Гімназія Гармонія
2.         Мельник Марія Гімназія Гармонія
3.         Чуба Марія Тернопільська СШ № 3
4.         Петрокушин Руслана Тернопільська СШ № 3
5.         Бабіна Марія Тернопільський ЗЗСО № 4
6.         Гурська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 18
7.         Жизномірська Ірина Тернопільський ЗЗСО № 18
8.         Лабінська Марія Тернопільський ЗЗСО № 18
9.         Мудеревич Лілія Тернопільський ЗЗСО № 18
10.     Пилипчук Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
11.     Когут Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
12.     Чикенда Надія Тернопільський ЗЗСО № 18
13.     Сосінська Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 24
14.     Телев’як Марія Тернопільський ЗЗСО № 24
15.     Грицьків Ірина Тернопільський ЗЗСО № 24
16.     Поврозник Наталя Тернопільський ЗЗСО № 24
17.     Бойко Галина Тернопільський ЗЗСО № 27
18.     Вальчак Ганна Тернопільський ЗЗСО № 27
19.     Когут Валентина Тернопільський ЗЗСО № 27
20.     Галатюк Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
21.     Джуль Ганна ЗЗСО с. Кобзарівка
22.     Савінцева Людмила Тернопільський ЗЗСО № 16

 

1.1.37. Групи ФФМ_17_3 «Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики» в обсязі 32 год:

1.        Простакова Наталія Тернопільський ПЛСП
2.        Очеретнюк Ірина Тернопільський ЗЗСО № 16
3.        Козак Ольга Тернопільська СШ № 7
4.        Пошпур Марія Тернопільська СШ № 7
5.        Луканюк Марія Тернопільська СШ № 7
6.        Божаківська Мирослава Галицький коледж
7.        Безкоровайна Марія Галицький коледж
8.        Щерба Зоряна Галицький коледж
9.        Фляк Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
10.    Сеньків Тарас Тернопільський ЗЗСО № 24
11.    Рудяк Ольга Тернопільський ЗЗСО № 24
12.    Клос Ірина Тернопільський ЗЗСО № 24
13.    Кубішин Лариса Тернопільський ЗЗСО № 24
14.    Загребельна Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
15.    Желізко Юлія Тернопільський ЗЗСО № 24
16.    Гамрецька Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 24
17.    Співак Галина Тернопільський ЗЗСО № 24
18.    Шуст Галина Тернопільський ЗЗСО № 24
19.    Мойсеєва Юлія Тернопільський ЗЗСО № 27
20.    Намака Наталія Тернопільський ЗЗСО № 27
21.    Сава Ірина Тернопільський ЗЗСО № 27
22.    Смертіна Олена Тернопільський ЗЗСО № 27
23.    Гіль Оксана Тернопільський ЗЗСО № 28
24.    Паньків Валентина Тернопільський ЗЗСО № 28
25.    Грицьків Ірина Тернопільський ЗЗСО № 24

 

1.1.38. Групи ФФМ_23 «Науково-методичні основи сучасного уроку зарубіжної літератури» в обсязі 26 год:

1.      Солтис Тетяна Тернопільський НВК ШЛ №15
2.      Гумен Марія Тернопільський ЗЗСО № 13
3.      Марціяш Ольга Тернопільська СШ № 7
4.      Міляновська Ніна Тернопільська СШ № 7
5.      Стаднік Марія Тернопільський ЗЗСО № 14
6.      Бурмас Марія Тернопільський ЗЗСО № 14
7.      Ковальчук Леся Тернопільський ЗЗСО № 19
8.      Буяк Олена Ліцей №21 СМШ
9.      Рудницька Оксана Ліцей №21 СМШ
10.  Бакало Лілія Тернопільська СШ № 3
11.  Федірко Ірина Тернопільська СШ № 3
12.  Гуменюк Галина Тернопільська СШ № 5
13.  Анцібор Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
14.  Ятищук Анатолій Тернопільська СШ № 29
15.  Заїка Лідія ЗЗСО с. Курівці
16.  Лютак Галина Тернопільський ЗЗСО № 16
17.  Желізко Юлія Тернопільський ЗЗСО № 24

 

1.1.39. Групи ФФМ_30_2, 7 «Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання» в обсязі 14 год:

1.      Деревінська Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 23
2.      Журба Наталія Тернопільський ЗЗСО № 23
3.      Малко Юлія Тернопільський ЗЗСО № 23
4.      Стецюк Марія Тернопільський ЗЗСО № 23
5.      Лукіянчук Наталія Тернопільський ЗЗСО № 23
6.      Шинкарук Неля Тернопільський ЗЗСО № 23
7.      Бахурська Наталія Тернопільська СШ № 29
8.      Білоус Світлана Тернопільська СШ № 29
9.      Борович Любов Тернопільська СШ № 29
10.  Вербова Віра Тернопільська СШ № 29
11.  Дзюба Ірина Тернопільська СШ № 29
12.  Зварун Наталія Тернопільська СШ № 29
13.  Каній Надія Тернопільська СШ № 29
14.  Хміляр Марія Тернопільська СШ №  5
15.  Васько Ольга Тернопільська СШ № 3
16.  Сабат Марія Тернопільська СШ №  3
17.  Стасишин Ольга Тернопільська СШ № 7
18.  Кальба Олександра Підгаєцька гімназія
19.  Панюс Світлана Тернопільська Українська гімназія
20.  Сторчак Світлана Тернопільський ЗЗСО № 11

 

1.1.40. Групи ФФМ_31_2 «Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов» в обсязі 18 год:

1.        Мельник Олена Тернопільський ЗЗСО № 18
2.        Крушельницький Олександр Тернопільська СШ № 17
3.        Чорна Ірина Тернопільський ЗЗСО № 22
4.        Кришталь Ольга Тернопільський ЗЗСО № 14
5.        Тих Зоряна Ліцей №21 СМШ
6.        Оліярник Лілія Тернопільська ПШ №3
7.        Стефанська Олена Тернопільська ПШ Ерудит
8.        Лугова Олена Тернопільська ПШ Ерудит
9.        Сікора Галина Тернопільська класична гімназія
10.    Холоденко Тетяна Тернопільська класична гімназія
11.    Галонжка Оксана Галицький коледж
12.    Кузмінська Марія Галицький коледж
13.    Рибій Ольга Тернопільська СШ № 7
14.    Гогусь Олена Тернопільська СШ № 7

 

1.1.41. Групи ФФМ_33 «Використання ІКТ на уроках правознавства з метою формування життєвих компетентностей учнів» в обсязі 6 год:

1.      Човник Ярослав Тернопільський ЗЗСО № 13
2.      Бойко Таїса Тернопільський технічний ліцей
3.      Лесечко Юрій Тернопільська СШ № 17
4.      Гринюка Богдан Тернопільський ЗЗСО № 22
5.      Краснопольська Руслана Тернопільський ЗЗСО № 22
6.      Рудик Мар’яна Тернопільський ЗЗСО № 22
7.      Чубара Марія Тернопільська СШ № 29
8.      Гуменна Ірина Тернопільська СШ № 29
9.      Казаєва Наталія Ліцей №21 СМШ
10.  Насалик Наталія Ліцей №21 СМШ
11.  Горулько Андрій Тернопільський НВК ШЛ №15
12.  Лубкович Наталія Галицький коледж
13.  Дживра Оксана Галицький коледж
14.  Рудик Марія Галицький коледж
15.  Ковальчук Юлія ЗЗСО с. Курівці
16.  Кондра Діана Тернопільська гімназія №30
17.  Базан Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
18.  Кульчицька Тетяна Тернопільська СШ № 7

 

1.1.42. Групи ФФМ_48_2 «Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики» в обсязі 5 год:

1.      Ільчук Людмила Тернопільська СШ № 7
2.      Палац Галина Тернопільська СШ № 7
3.      Татарин Галина Тернопільський ЗЗСО № 18
4.      Фарина Ольга Тернопільський ЗЗСО № 18
5.      Івашків Галина Тернопільський ЗЗСО № 8
6.      Базюк Юлія Тернопільський ЗЗСО № 8
7.      Дзядик Марія Тернопільський ЗЗСО № 23
8.      Скибньовська Ольга Тернопільський ЗЗСО № 23
9.      Попко Ярослава Тернопільський ЗЗСО № 23
10.  Возна Марія Тернопільський ЗЗСО № 23
11.  Квас Оксана Галицький коледж
12.  Рапіта Наталія Гімназія Гармонія
13.  Климчук Віра Тернопільська СШ № 3
14.  Тустановська Надія Тернопільський ЗЗСО № 25
15.  Будь Лариса Тернопільський НВК ШЛ №15
16.  Зелінка Володимир Тернопільський ЗЗСО № 14
17.  Семчишин Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 10
18.  Чеканова Наталія Тернопільська СШ № 7

 

1.1.43. Групи ФФМ_49_1 «Діяльнісний підхід до навчання математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики» в обсязі 8 год:

1.      Літинська Любов Тернопільський ЗЗСО № 8
2.      Базюк Юлія Тернопільський ЗЗСО № 8
3.      Гардецька Ольга Тернопільський ЗЗСО № 18
4.      Дмитрів Наталія Тернопільський ЗЗСО № 18
5.      Булашова Надія Тернопільський ЗЗСО № 18
6.      Заяць Ігор ЗЗСО с. Чернихів
7.      Рижа Наталія Тернопільська СШ № 7
8.      Матимеш Марія Тернопільська СШ № 7
9.      Остапчук Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
10.  Кулешко Віталій Тернопільський НВК ШЛ №6
11.  Врублевська Марія Тернопільський ЗЗСО № 4
12.  Домбровська Галина Тернопільський ЗЗСО № 4
13.  Дудник Ольга Тернопільський ЗЗСО № 4
14.  Чорноока Людмила Галицький коледж
15.  Тустановська Надія Тернопільський ЗЗСО № 25
16.  Гунчик Леся Тернопільська гімназія № 30
17.  Базюк Ольга Тернопільська СШ № 3

 

1.1.44. Групи ФФМ_49_2 «Діяльнісний підхід до навчання математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики» в обсязі 8 год:

1.      Козбур Галина Тернопільський технічний ліцей
2.      Дудар Галина Тернопільський ЗЗСО № 19
3.      Ковч Олександра Тернопільський ЗЗСО № 19
4.      Наревич Віра Тернопільський ЗЗСО № 11
5.      Лозінська Марія Тернопільський ЗЗСО № 11
6.      Дрозд Олена Тернопільський НВК ШЛ №15
7.      Плюсквік-Баран Юлія Тернопільський ЗЗСО № 22
8.      Зелінка Володимир Тернопільський ЗЗСО № 14
9.      Лозинська Надія Тернопільський ЗЗСО № 14
10.  Матлага Ярослава Тернопільський ЗЗСО № 14
11.  Серкіз Людмила Тернопільський ЗЗСО № 14
12.  Струнь Любов Тернопільський ЗЗСО № 14
13.  Пампушко Галина Ліцей №21 СМШ
14.  Вейко Уляна Ліцей №21 СМШ
15.  Потішна Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
16.  Барна Любов Тернопільський ЗЗСО № 20
17.  Будняк Галина Тернопільський ЗЗСО № 20
18.  Бодасюк Надія Тернопільський ЗЗСО № 20
19.  Пашко Оксана Тернопільська класична гімназія
20.  Гордійчук Наталія Тернопільська класична гімназія
21.  Була Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
22.  Левочко Віра ЗЗСО с. Чернихів

 

1.1.45. Групи ФФМ_56 «Комп’ютерне проектування» в обсязі 12 год:

1.      Павліковська Інна Тернопільський техколедж
2.      Семенів Олександр Тернопільський техколедж
3.      Яремчук Оксана Тернопільська ОДКЛ
4.      Гаврищук Ірина Тернопільський техколедж

 

1.1.46. Групи ФФМ_61_3 «Елементи іміджу-дизайн. Краса і здоров’я» в обсязі 8 год:

1.      Абухажар Олена Тернопільський ЗЗСО № 26
2.      Булигіна Наталя Тернопільський ЗЗСО № 26
3.      Гардзеєвська Ірина Тернопільський ЗЗСО № 26
4.      Іордан Леся Тернопільський ЗЗСО № 26
5.      Мелимука Галина Тернопільський ЗЗСО № 26
6.      Мигас Марія Тернопільський ЗЗСО № 26
7.      Ножак Людмила Тернопільський ЗЗСО № 26
8.      Мелимука Зоя Тернопільський ЗЗСО № 26
9.      Шостак Наталія Тернопільський ЗЗСО № 26
10.  Гуцалюк Наталя Тернопільський ЗЗСО № 26
11.  Романюк Нінель Тернопільський ЗЗСО № 26
12.  Шинкар Надія Тернопільський ЗЗСО № 26
13.  Івашків Наталя Тернопільський ЗДО № 14
14.  Теляга Галина Тернопільське ВПУ СПТ
15.  Гуйда Ольга Тернопільське ВПУ СПТ
16.  Кавецька Наталія Тернопільський ЗЗСО № 26
17.  Пелех Марія Тернопільський ЗЗСО № 26

 

1.1.47. Групи ФФМ_69_1 «Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту)» в обсязі 6 год:

1.       Урбанська Наталія КЗ ТМР ШНР
2.       Козевич Оксана КЗ ТМР ШНР
3.       Гуска Надія КЗ ТМР ШНР
4.       Турчин Ігор КЗ ТМР ШНР
5.       Кафтан Ірина КЗ ТМР ШНР
6.       Дугельна Алла КЗ ТМР ШНР
7.       Аксак-Мельничук Ольга КЗ ТМР ШНР
8.       Джус Галина КЗ ТМР ШНР
9.       Пащук Юрій КЗ ТМР ШНР
10.   Фаріон Василь КЗ ТМР ШНР
11.   Жмурко Тетяна КЗ ТМР ШНР
12.   Данилишин Наталія КЗ ТМР ШНР
13.   Джигун Лариса КЗ ТМР ШНР
14.   Мельничук Тетяна Тернопільський ЗДО № 11
15.   Куріца Оксана Тернопільський ЗДО № 11
16.   Морщакова Жанна Тернопільський ЗДО № 11
17.   Боднарчук Віра Тернопільський ЗДО № 26
18.   Занько Ольга Тернопільський ЗДО № 26
19.   Саламанюк Лілія Тернопільський ЗДО № 26
20.   Паскевич Інна Тернопільська класична гімназія
21.   Яцюк Ольга Тернопільський ЗДО № 5
22.   Гнатяк Ольга Тернопільська ОДКЛ

 

1.1.48. Групи ФФМ_69_2 «Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту)» в обсязі 6 год:

1.         Замойська Ірина Тернопільська Українська гімназія
2.         Архіпова Олександра Тернопільська ПШ № 2
3.         Яворська Олена Ліцей №21 СМШ
4.         Хромова Світлана Тернопільський ЗДО № 21
5.         Качунь Наталія Тернопільський ЗДО № 21
6.         Познанська Софія Тернопільський ЗДО № 21
7.         Попів Ольга Тернопільський ЗДО № 21
8.         Семчишин Уляна Тернопільський ЗДО № 26
9.         Скора Людмила Тернопільський ЗДО № 26
10.     Янківська Галина Тернопільський ЗДО № 26
11.     Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО № 26
12.     Кутікіна Надія Тернопільська спеціальна школа
13.     Кравчук Володимир Тернопільська спеціальна школа
14.     Чубата Галина Тернопільська спеціальна школа
15.     Письменна Наталія Тернопільська спеціальна школа
16.     Погорєлко Оксана ТКМЦНОІМ
17.   Свінних Галина ТКМЦНОІМ
18.   Яремчук Оксана Тернопільська ОДКЛ
19.   Тимчак Алла Тернопільський ОКПЦ

 

1.1.49. Групи ФФМ_75_1 «Майстер-клас: Українські обереги» в обсязі 6 год:

1.    Данилишин Наталія КЗ ТМР ШНР
2.      Козевич Оксана КЗ ТМР ШНР
3.      Гуска Надія КЗ ТМР ШНР
4.      Турчин Ігор КЗ ТМР ШНР
5.      Кафтан Ірина КЗ ТМР ШНР
6.      Дугельна Алла КЗ ТМР ШНР
7.      Аксак-Мельничук Ольга КЗ ТМР ШНР
8.      Джус Галина КЗ ТМР ШНР
9.      Пащук Юрій КЗ ТМР ШНР
10.  Фаріон Василь КЗ ТМР ШНР
11.  Жмурко Тетяна КЗ ТМР ШНР
12.  Урбанська Наталія КЗ ТМР ШНР
13.  Джигун Лариса КЗ ТМР ШНР
14.  Гордій Наталія КЗ ТМР МСЮТ
15.  Блонарович Оксана Тернопільський ЗДО № 21
16.  Борейко  Інна Тернопільський ЗДО № 21
17.  Данелюк Наталія Тернопільський ЗДО № 21
18.  Йосик Олена Тернопільський ЗДО № 21
19.  Ковальчик Вікторія Тернопільський ЗДО № 21
20.  Лемішко Світлана Тернопільський ЗДО № 21
21.  Лучко Марія Тернопільський ЗДО № 13
22.  Сисак Марія Тернопільський ЗДО № 13
23.  Матвіїв Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
24.  Кобилянська Галина Тернопільський ЗЗСО № 22
25.  Марункевич Наталія Тернопільський ЗЗСО № 22
26.  Сеник Любов Тернопільський ЗЗСО № 22
27.  Чернецька Олена Тернопільський ЗЗСО № 22
28.  Гнатяк Ольга Тернопільська ОДКЛ

 

1.1.50. Групи ФФМ_76 «Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни)» в обсязі 6 год:

1.      Сампара Наталія Тернопільський ЗЗСО № 8
2.      Ждаха Алла Тернопільський ЗЗСО № 19
3.      Паляниця Наталія Тернопільський ЗЗСО № 19
4.      Кушнір Надія Тернопільський ЗЗСО № 26
5.      Несін Юлія Тернопільська СШ № 17
6.      Горбач Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
7.      Плюсквік Оксана Тернопільський ЗЗСО № 22
8.      Репіленко Людмила Тернопільський НВК ШЛ №15
9.      Бацула Наталія Тернопільський НВК Колегіум
10.  Паскевич Інна Тернопільська класична гімназія
11.  Свінних Галина ТКМЦНОІМ
12.  Шевчук Ілена Тернопільський ЗДО № 21
13.  Ковальчик Вікторія Тернопільський ЗДО № 21
14.  Урезченко Ірина КЗ ТМР ЦТДЮ

 

1.1.51. Групи ФФМ_86_1 «Організація і проведення практичних занять, позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі тощо» в обсязі 30 год:

1.      Перейма Петро Тернопільський ЗЗСО № 19
2.      Крутовський Юрій Тернопільський ЗЗСО № 19
3.      Кос Наталія Тернопільський ЗЗСО № 19
4.      Крутовський Володимир Тернопільський ЗЗСО № 19
5.      Клименко Олена Тернопільський ЗЗСО № 28
6.      Твардовський Іван Тернопільський ЗЗСО № 28
7.      Мотрук Стефанія Тернопільська СШ № 17
8.      Демидась Андрій Тернопільська СШ № 17
9.      Архіпов Леонід Тернопільський ЗЗСО № 14
10.  Лівень Аркадій Тернопільський ЗЗСО № 14
11.  Харчук Сергій Тернопільський ЗЗСО № 11
12.  Біломар Марія Тернопільська СШ № 29
13.  Петелін Сергій Тернопільська СШ № 29
14.  Сандуляк Марія Тернопільська СШ № 29
15.  Сопель Михайло Тернопільська СШ № 29
16.  Ясюченя Володимир Тернопільська СШ № 29
17.  Дячун Ігор Тернопільський НВК ШЛ №15
18.  Кондзьолка Андрій Тернопільський НВК ШЛ №15
19.  Рудько Любов Тернопільський НВК ШЛ №15
20.  Козовик Ігор Тернопільський НВК ШЛ №15
21.  Рогатинська Наталія Тернопільська класична гімназія
22.  Базюк Юлія Тернопільська класична гімназія
23.  Вербіцький Юрій ЗЗСО с. Кобзарівка
24.  Давлюд Оксана Ліцей №21 СМШ
25.   Антонюк Віктор Тернопільський ЗЗСО № 24
26.   Воробець Любов Тернопільський ЗЗСО № 20
27.   Козловський Юрій ЗЗСО Чернихівці
28.   Климчук Борис ТКМЦНОІМ

 

1.1.52. Групи ФФМ_86_2 «Організація і проведення практичних занять, позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі тощо» в обсязі 30 год:

1.      Постернак Микола Тернопільський ПЛСП
2.      Юдаєва Інна Тернопільський ЗЗСО № 13
3.      Вінніков Віталій Тернопільська СШ № 7
4.      Гавронський Віталій Тернопільська СШ № 7
5.      Світлик Зоряна Тернопільська СШ № 7
6.      Романишин Юлія Тернопільська СШ № 3
7.      Постернак Ганна Тернопільський ЗЗСО № 4
8.      Самець Петро Тернопільський ЗЗСО № 4
9.      Грабовська Світлана Тернопільський ЗЗСО № 20
10.  Бенцал Любомир Тернопільська СШ № 3
11.  Булич Лілія Тернопільська СШ № 3
12.  Стасюк Андрій Тернопільська СШ № 3
13.  Ляска Вадим Гімназія Гармонія
14.  Залюбовська Мирослава Гімназія Гармонія
15.  Біда Галина Гімназія Гармонія
16.  Трач Борис Тернопільський ЗЗСО № 27
17.  Залізний Владислав Тернопільська СШ № 3
18.   Романюк Ірина Тернопільський ЗЗСО № 24
19.   Рудник Вікторія Тернопільський ЗЗСО № 24
20.   Соломчак Тарас Тернопільська СШ № 7
21.   Федунець Володимир Тернопільський НВК Колегіум
22.   Легкий Андрій Тернопільський ЗЗСО № 25
23.   Клапоущак Ігор Тернопільський ПЛСП
24.   Карпик Ігор Тернопільський технічний ліцей

 

1.1.53. Групи ФФМ_89 «Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій» в обсязі 9 год:

1.      Худобей Ольга Тернопільський ЗЗСО № 28
2.      Коропецька Софія Тернопільський ЗЗСО № 28
3.      Паньків Марія Тернопільський ЗЗСО № 28
4.      Калушка Неллі Тернопільський ЗЗСО № 28
5.      Велюш Світлана Тернопільський ЗДО № 10
6.      Довгаль Наталія Тернопільський ЗДО № 10
7.      Голубчик Тетяна Тернопільський ЗДО № 26
8.      Глогусь Надія Тернопільська ПШ №3
9.      Банах Світлана Гімназія Гармонія
10.  Паскевич Інна Тернопільська класична гімназія
11.  Романчук Лілія Тернопільська гімназія № 30
12.  Туркула Наталія Тернопільський ЗДО № 13
13.  Романів Наталія Тернопільська ОКПЛ
14.  Чеченюк Інеса Тернопільський ОМЦСНЗ
15.  Яремішин Ганна Тернопільська ОДКЛ
16.  Кашицька Оксана Тернопільська ОДКЛ
17.  Яремчук Оксана Тернопільська ОДКЛ
18.  Тимчак Алла Тернопільський ОКПЦ
19.  Новосад Оксана Тернопільська МДКЛ
20.  Зелінка Уляна Тернопільський ЗЗСО № 14
21.  Леськів Анна Тернопільський ЗДО № 26
22.  Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО № 26
23.  Янківська Галина Тернопільський ЗДО № 26
24.  Петрика Любов Тернопільський ЗДО № 36
25.  Терещук Оксана Тернопільський ЗДО № 36

 

1.1.54. Групи ФФМ_90_2 «Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів» в обсязі 14 год:

1.      Волинець Любов Тернопільський НВК ШЛ №6
2.      Яворський Тарас Тернопільський ЗЗСО № 8
3.      Радахевич Марія Тернопільський ЗЗСО № 18
4.      Волянська Любов Тернопільський ЗЗСО № 19
5.      Калушка Неллі Тернопільський ЗЗСО № 28
6.      Гіль Михайло Тернопільський ЗЗСО № 28
7.      Ремізович Ірина Тернопільська ПШ № 5
8.      Махно Анелія Тернопільська СШ № 3
9.      Островський Володимир Тернопільська СШ № 3
10.  Маланюк Борис Тернопільський НВК ШЛ №6
11.  Матвіїв Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
12.  Чех Зоряна Тернопільська СШ № 5
13.  Спольська Світлана Тернопільський ЗЗСО № 28
14.  Яремішин Ганна Тернопільська ОДКЛ
15.  Кашицька Оксана Тернопільська ОДКЛ
16.  Прудиус Олена Тернопільський ЗЗСО № 20
17.  Вислоцька Надія Тернопільський ЗЗСО № 13

 

1.1.55. Групи ФФМ_93 «Інноваційні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу» в обсязі 6 год:

1.      Махно Анелія Тернопільська СШ № 3
2.      Сорока Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
3.      Лещишин Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 4
4.      Зелінка Уляна Тернопільський ЗЗСО № 14
5.      Бойко Лілія Тернопільська СШ № 29
6.      Прудиус Олена Тернопільський ЗЗСО № 20
7.      Чех Зоряна Тернопільська СШ № 5
8.      Бернацька (Мартинюк) Ірина Тернопільська СШ № 7
9.      Кізілова Галина Тернопільський ЗЗСО № 4

 

1.1.56. Групи ФФМ_95 «Формування вокальної культури на уроках мистецтва в контексті традиційної музичної освіти в Україні» в обсязі 10 год:

1.      Рарок Тетяна Тернопільська ПШ № 5
2.      Василіцька Мар’яна Тернопільська ПШ № 5
3.      Яциковська Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 11
4.      Радахевич Марія Тернопільський ЗЗСО № 18
5.      Капшій Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
6.      Гіль Михайло Тернопільський ЗЗСО № 28
7.      Жорняк Катерина КЗ ТМР ЦТДЮ
8.      Яценко Галина Тернопільська СШ № 17
9.      Сорока Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
10.  Суха Ірина Тернопільський ЗЗСО № 23
11.  Коваль  Світлана Тернопільський ЗЗСО № 23
12.  Бойко Лілія Тернопільська СШ № 29
13.  Штафірна Галина Тернопільський ЗДО № 26
14.  Демчук Інна ЗЗСО с. Курівці
15.  Атаманчук Лілія Тернопільський ЗЗСО № 25
16.  Музика Любов Тернопільська ПШ Ерудит5
17.  Довгаль Наталія Тернопільський ЗДО № 15
18.  Скакун Іванна Тернопільська ПШ № 4
19.  Дмитрук-Тимченко Тетяна КЗ ТМР ЦТДЮ

 

1.1.57. Групи ФФМ_96_1 «Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя» в обсязі 6 год:

1.          Карпишин Галина Тернопільський ЗДО № 5
2.          Флис Любов Тернопільський ЗДО № 34
3.          Волинець Ліліана Тернопільська ПШ № 2
4.          Турченяк Ольга Тернопільська ПШ № 2
5.          Бик Іванна Тернопільський ЗДО № 18
6.          Мельник Надія Тернопільський ЗДО № 6
7.          Бекесевич Валентина Тернопільський ЗДО № 6
8.          Шумбар Галина Тернопільський ЗДО № 21
9.          Мельник Оксана Тернопільський ЗДО № 21
10.      Марак Леся Тернопільський ЗДО № 21
11.      Максьо Галина Тернопільський ЗДО № 21
12.      Штафірна Галина Тернопільський ЗДО №  26
13.     Дмитрук-Тимченко Тетяна КЗ ТМР ЦТДЮ
14.     Жорняк Катерина КЗ ТМР ЦТДЮ
15.     Куйбіда Тетяна КЗ ТМР ЦТДЮ
16.     Довгаль Наталія Тернопільський ЗДО № 15
17.     Юрковська Анжела Тернопільський ЗДО № 21
18.     Лемішка Світлана Тернопільський ЗДО № 21
19.     Куленич Галина Тернопільський ЗДО № 21
20.     Кашицька Оксана Тернопільська ОДКЛ
21.     Шородок Христина Тернопільський ЗЗСО № 10
22.     Михайлюк Оксана Тернопільський ЗДО № 21
23.     Борейко Інна Тернопільський ЗДО № 21
24.     Скакун Іванна Тернопільська ПШ № 4
25.     Арабська Валентина Тернопільський ЗЗСО № 28

 

1.1.58. Групи ФФМ_97_1 «Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі» в обсязі 5 год:

1.      Губар Тетяна Тернопільська СШ № 7
2.      Кіт Тетяна Тернопільська СШ № 7
3.      Матимеш Марія Тернопільська СШ № 7
4.      Штокало Марія Тернопільська СШ № 3
5.      Пільгун Світлана Тернопільська СШ № 3
6.      Поворозник Орися Тернопільський ЗЗСО № 8
7.      Голодрига Надія Тернопільський ЗЗСО № 18
8.      Ковальська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 18
9.      Попко Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
10.  Філоненко Марія Тернопільський ЗЗСО № 18
11.  Ковдрин Людмила Тернопільський ЗЗСО № 18
12.  Гриненко Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
13.  Данилків Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
14.  Данилків Тетяна Тернопільський НВК ШЛ №6
15.  Кравчук Тетяна Тернопільська СШ № 7
16.  Івахів Ірина Тернопільський ЗЗСО № 28
17.  Капшій Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
18.  Мацієвський Василь Тернопільський ЗЗСО № 28
19.  Серкіз Людмила Тернопільський ЗЗСО № 14
20.  Марич Руслана Ліцей №21 СМШ
21.  Беднарчук Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 10
22.  Євстратова Тамара Тернопільський ЗЗСО № 10
23.  Вільчинська Марія Тернопільський ЗЗСО № 10
24.  Несін Юлія Тернопільська СШ № 17
25.  Стадник Наталія Тернопільський ЗЗСО № 25
26.  Гуцал Марія Тернопільський НВК Колегіум
27.  Костенко Ольга ІРЦ Тернопільського району

 

1.1.59. Групи ФФМ_99_6 «Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами» в обсязі 6 год:

1.      Гуарніері Соломія Тернопільський ЗЗСО № 8
2.      Гладиш Олена Тернопільський ЗЗСО № 8
3.      Драбик Лариса Тернопільський ЗЗСО № 8
4.      Сойма Юлія Тернопільський ЗЗСО № 8
5.      Мотовільчик Світлана Тернопільський ЗЗСО № 8
6.      Колодко Михайло Тернопільський ЗЗСО № 8
7.      Волоцюга Сергій Тернопільський ЗЗСО № 8
8.      Гефко Галина Тернопільський ЗЗСО № 13
9.      Олексюк Соломія Тернопільський ЗЗСО № 13
10.  Проць Надія Тернопільська СШ № 3
11.  Стадник Наталія Тернопільський ЗЗСО № 25
12.  Джуган Світлана Тернопільський ЗЗСО № 25
13.  Рибачок Тамара Тернопільський НВК Колегіум
14.  Папінко Мар’яна Тернопільський НВК Колегіум
15.  Ігнатова Олеся Тернопільська СШ № 7
16.  Демків Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
17.  Назар Ольга Тернопільський ЗЗСО № 24
18.  Перчик Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
19.  Новицька Жанна Тернопільський ЗДО № 34
20.  Романів Наталія Тернопільська ОКПЛ

 

1.1.60. Групи ФФМ_99_7 «Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами» в обсязі 6 год:

1.      Смакоуз Ольга Тернопільський ЗЗСО № 10
2.      Демчук Ольга Тернопільський ЗЗСО № 10
3.      Євстратова Тамара Тернопільський ЗЗСО № 10
4.      Тарасова Людмила Тернопільський ЗЗСО № 10
5.      Трач Ірина Тернопільський ЗЗСО № 10
6.      Вільчинська Марія Тернопільський ЗЗСО № 10
7.      Струнь Ольга Тернопільський ЗЗСО № 18
8.      Фірман Богдана Тернопільський ЗЗСО № 18
9.      Кушнір Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
10.  Возна Ярослава ТСЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.ТОР
11.  Демчук Інна ЗЗСО с. Курівці
12.  Гоголь Лариса ЗЗСО с. Курівці
13.  Дмитришин Людмила ЗЗСО с. Курівці
14.  Матвійко Наталія ЗЗСО с. Курівці
15.  Чорняк Зоряна ЗЗСО с. Курівці
16.  Буяк Вікторія Тернопільська ПШ Ерудит
17.  Притула Ірина Тернопільська ПШ Ерудит
18.  Стадник Ірина Тернопільський ЗДО № 2
19.  Климюк Тетяна Тернопільський ЗДО № 2
20.  Мисько Галина Тернопільський ЗДО № 2
21.  Дичко Оксана Тернопільський ЗДО № 2
22.  Пшоняк Марія Тернопільський ЗДО № 19
23.  Дмитрук-Тимченко Тетяна КЗ ТМР ЦТДЮ
24.  Зазуляк Марія Тернопільський ЗЗСО № 13
25.  Томащук Руслана Тернопільський ЗЗСО № 10

 

1.1.61. Групи ФФМ_101_3 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Куйдич Ірина Тернопільський ЗЗСО №  11
2.      Туревич Ольга Тернопільський ЗЗСО №  11
3.      Ферштай Марія Тернопільський ЗЗСО №  11
4.      Куца Марія Тернопільський ЗЗСО №  11
5.      Ждаха Алла Тернопільський ЗЗСО №  19
6.      Паляниця Наталія Тернопільський ЗЗСО №  19
7.      Пелішко Світлана Тернопільський ЗЗСО №  28
8.      Цебринська Надія Тернопільський ЗЗСО №  28
9.      Волкова Олена Тернопільський ЗЗСО №  28
10.  Худобей Ольга Тернопільський ЗЗСО №  28
11.  Паньків Марія Тернопільський ЗЗСО №  28
12.  Калушка Неллі Тернопільський ЗЗСО №  28
13.  Яремчук Оксана Тернопільський ЗЗСО №  28

 

1.1.62. Групи ФФМ_101_4 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Вислоцька Надія Тернопільський ЗЗСО №  13
2.      Вишневська Алла Тернопільський ЗЗСО №  13
3.      Вник Олеся Тернопільський ЗЗСО №  13
4.      Вовк Віра Тернопільський ЗЗСО №  13
5.      Галанець Оксана Тернопільський ЗЗСО №  13
6.      Гефко Галина Тернопільський ЗЗСО №  13
7.      Горак Ірина Тернопільський ЗЗСО №  13
8.      Дідич Оксана Тернопільський ЗЗСО №  13
9.      Київська Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  13
10.  Кметик Лілія Тернопільський ЗЗСО №  13
11.  Лисак Дарія Тернопільський ЗЗСО №  13
12.  Лісничук Галина Тернопільський ЗЗСО №  13
13.  Матіяш Наталія Тернопільський ЗЗСО №  13
14.  Керничний Богдан Тернопільський ЗЗСО №  13
15.  Олексюк Соломія Тернопільський ЗЗСО №  13
16.  Полеванчук Єлизавета Тернопільський ЗЗСО №  13
17.  Сіткар Наталія Тернопільський ЗЗСО №  13
18.  Січкарик Ірина Тернопільський ЗЗСО №  13
19.  Солтис Оксана Тернопільський ЗЗСО №  13
20.  Тарасова Наталія Тернопільський ЗЗСО №  13
21.  Федун Ірина Тернопільський ЗЗСО №  13
22.  Філюк Юлія Тернопільський ЗЗСО №  13
23.  Хома Ірина Тернопільський ЗЗСО №  13
24.  Човник Алла Тернопільський ЗЗСО №  13
25.  Човник Ярослав Тернопільський ЗЗСО №  13
26.  Шимків Дмитро Тернопільський ЗЗСО №  13
27.  Юдаєва Інна Тернопільський ЗЗСО №  13
28.  Ярмусь Галина Тернопільський ЗЗСО №  13
29.  Гурін Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  13
30.  Вавричук Руслан Тернопільський ЗЗСО №  13
31.  Зазуляк Марія Тернопільський ЗЗСО №  13
32.  Вавричук Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  13

 

1.1.63. Групи ФФМ_101_5 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Євстратова Тамара Тернопільський ЗЗСО №  10
2.      Вільчинська Марія Тернопільський ЗЗСО №  10
3.      Савич Наталія Тернопільська СШ № 17
4.      Штогрин Марія Тернопільський ЗЗСО №  14
5.      Марусина Юлія Тернопільський технічний ліцей
6.      Більчук Людмила Тернопільський технічний ліцей
7.      Боднарчук Мирослава Тернопільський технічний ліцей
8.      Бойко Наталя Тернопільський технічний ліцей
9.      Бойко Таїса Тернопільський технічний ліцей
10.  Дворницька Галина Тернопільський технічний ліцей
11.  Козбур Галина Тернопільський технічний ліцей
12.  Колісник Ірина Тернопільський технічний ліцей
13.  Кунцьо Надія Тернопільський технічний ліцей
14.  Пік Тетяна Тернопільський технічний ліцей
15.  Ситник Ірина Тернопільський технічний ліцей
16.  Солодка Неоніла Тернопільський технічний ліцей
17.  Чорнописький Сергій Тернопільський технічний ліцей
18.  Ничипорук Людмила Тернопільський технічний ліцей
19.  Карпик Ігор Тернопільський технічний ліцей
20.  Мороз Тетяна Тернопільський технічний ліцей
21.  Квасна Олена Тернопільський технічний ліцей
22.  Філіповська Леся Тернопільський технічний ліцей
23.  Швець  Руслана Тернопільська ПШ № 2
24.  Флорчук  Оксана Тернопільська ПШ № 2
25.  Чеченюк Інеса Тернопільський ОМЦСНЗ

 

1.1.64. Групи ФФМ_101_6 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Чабан Надія Тернопільський ЗЗСО №  24
2.      Гоголь Лариса ЗЗСО с. Курівці
3.      Дмитришин Людмила ЗЗСО с. Курівці
4.      Чорняк Зоряна ЗЗСО с. Курівці
5.      Васильків Ірина Тернопільський ЗЗСО №  25
6.      Тустановська Надія Тернопільський ЗЗСО №  25
7.      Кондра Діана Тернопільська гімназія № 30
8.      Зажерей Галина Тернопільський НВК Колегіум
9.      Кадюк Ганна Тернопільський НВК Колегіум
10.  Рибак Галина Тернопільський НВК Колегіум
11.  П’ятничка Ірина Тернопільський НВК Колегіум
12.  Бойко Інна Тернопільська СШ № 7
13.  Ластівка Марія Тернопільська СШ № 7
14.  Мартинюк Ірина Тернопільська СШ № 7
15.  Муравська Юлія Тернопільська СШ № 7
16.  Кіцак Зоя Тернопільський НВК ШЛ №6
17.  Меленчук Катерина Тернопільська ПШ № 5
18.  Гардецька Ольга Тернопільський ЗЗСО №  18
19.  Гарак Оксана Тернопільський ЗЗСО №  18
20.  Татарин Галина Тернопільський ЗЗСО №  18
21.  Фарина Ольга Тернопільський ЗЗСО №  18
22.  Шелепа Надія Тернопільський ЗЗСО №  18
23.  Мадараш Марія Тернопільський ЗЗСО №  18
24.  Дмитрів Наталія Тернопільський ЗЗСО №  18
25.  Булашова Надія Тернопільський ЗЗСО №  18

 

1.1.65. Групи ФФМ_101_9 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Кручак Валентина Тернопільський ЗЗСО №  23
2.      Возна Марія Тернопільський ЗЗСО №  23
3.      Шинкарук Неля Тернопільський ЗЗСО №  23
4.      Стечишина Ліліана Тернопільський ЗЗСО №  23
5.      Дзецюх Любов Тернопільський ЗЗСО №  23
6.      Вербій Людмила Тернопільський ЗЗСО №  23
7.      Шевчук Надія Тернопільський ЗЗСО №  23
8.      Шпільман Світлана Тернопільський ЗЗСО №  23
9.      Климюк Ірина Тернопільський ЗЗСО №  23
10.  Сташків Надія Тернопільський ЗЗСО №  23
11.  Болєщук Марія Тернопільський ЗЗСО №  23
12.  Марич Руслана Ліцей №21 СМШ
13.  Спольська Світлана Тернопільський ЗЗСО №  27
14.  Касянчук Тетяна Тернопільська ПШ № 3
15.  Вознюк Ірина Тернопільська ПШ № 3
16.  Нагорна Галина Тернопільська ПШ № 3
17.  Знак Лариса Тернопільський ЗЗСО №  23
18.  Романець Марія Тернопільський ЗЗСО №  23
19.  Дзядик Марія Тернопільський ЗЗСО №  23

 

1.1.66. Групи ФФМ_102_1, 4 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Крих Олена Тернопільський ЗЗСО №  8
2.      Клясінська Галина Тернопільський ЗЗСО №  8
3.      Літинська Любов Тернопільський ЗЗСО №  8
4.      Волинець Галина Тернопільський ЗЗСО №  8
5.      Орлова Наталія Тернопільська СШ № 3
6.      Гефко Галина Тернопільський ЗЗСО №  13
7.      Кушнір Світлана Тернопільський ЗЗСО №   18
8.      Ваховська Христина Тернопільський ЗЗСО №  25
9.      Гімла Катерина Тернопільська ПШ № 3
10.  Меленчук Катерина Тернопільська ПШ № 5
11.  Тригук Оксана Тернопільський ЗЗСО №  11
12.  Хабарова Ольга Тернопільський ЗЗСО №  11
13.  Харчук Сергій Тернопільський ЗЗСО №  11
14.  Харчук Наталія Тернопільський ЗЗСО №  11
15.  Холодняк Валентина Тернопільський ЗЗСО №  11
16.  Шафранська Ольга Тернопільський ЗЗСО №  11
17.  Шафранський Віктор Тернопільський ЗЗСО №  11
18.  Шимків Лілія Тернопільський ЗЗСО №  11
19.  Ферштай Марія Тернопільський ЗЗСО №  11
20.  Кобильник Марія Тернопільський ЗЗСО №  11
21.  Іздебська Наталія Тернопільський ЗЗСО №  11
22.  Чайковська Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  11
23.  Король Ольга Тернопільський ОСБД
24.  Романів Наталія Тернопільська ОКПЛ

 

1.1.67. Групи ФФМ_102_5 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Абухажар Олена Тернопільський ЗЗСО №  26
2.      Бей Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
3.      Бережинська Антоніна Тернопільський ЗЗСО №  26
4.      Бойко Любов Тернопільський ЗЗСО №  26
5.      Буковинська Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
6.      Булигіна Наталя Тернопільський ЗЗСО №  26
7.      Вітів Людмила Тернопільський ЗЗСО №  26
8.      Гардзеєвська Ірина Тернопільський ЗЗСО №  26
9.      Герасимчук Людмила Тернопільський ЗЗСО №  26
10.  Голодна Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
11.  Гоменюк Олег Тернопільський ЗЗСО №  26
12.  Господюк Ольга Тернопільський ЗЗСО №  26
13.  Гумницька Антоніна Тернопільський ЗЗСО №  26
14.  Дем’янчук Ірина Тернопільський ЗЗСО №  26
15.  Демборинська Ірина Тернопільський ЗЗСО №  26
16.  Демчук Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
17.  Зальвовська Ірина Тернопільський ЗЗСО №  26
18.  Іваник Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
19.  Іордан Леся Тернопільський ЗЗСО №  26
20.  Кавецька Наталя Тернопільський ЗЗСО №  26
21.  Карась Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
22.  Тимчак Алла Тернопільський ОКПЦ

 

1.1.68. Групи ФФМ_102_6 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Кобилянська Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
2.      Коваль Марія Тернопільський ЗЗСО №  26
3.      Крижановська Оксана Тернопільський ЗЗСО №  26
4.      Кулешко Оксана Тернопільський ЗЗСО №  26
5.      Кулик Наталя Тернопільський ЗЗСО №  26
6.      Куц Ольга Тернопільський ЗЗСО №  26
7.      Куцик Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  26
8.      Кушнір Надія Тернопільський ЗЗСО №  26
9.      Левицька Марія Тернопільський ЗЗСО №  26
10.  Литвинко Оксана Тернопільський ЗЗСО №  26
11.  Матвіїв Володимир Тернопільський ЗЗСО №  26
12.  Мелимука Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
13.  Мигас Марія Тернопільський ЗЗСО №  26
14.  Нірода Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
15.  Новосад Людмила Тернопільський ЗЗСО №  26
16.  Ножак Людмила Тернопільський ЗЗСО №  26
17.  Носихіна Леся Тернопільський ЗЗСО №  26
18.  Оверко Галина Тернопільський ЗЗСО №  26
19.  Осов’як Світлана Тернопільський ЗЗСО №  26
20.  Папірянська Марія Тернопільський ЗЗСО №  26
21.  Пелех Марія Тернопільський ЗЗСО №  26
22.  Плавуцька Руслана Тернопільський ЗЗСО №  26
23.  Проців Соломія Тернопільський ЗЗСО №  26
24.  Шостак Наталія Тернопільський ЗЗСО №  26
25.  Смерека Наталя Тернопільський ЗЗСО №  26

 

1.1.69. Групи ФФМ_102_8 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Марусина Юлія Тернопільський технічний ліцей
2.      Більчук Людмила Тернопільський технічний ліцей
3.      Боднарчук Мирослава Тернопільський технічний ліцей
4.      Бойко Наталя Тернопільський технічний ліцей
5.      Бойко Таїса Тернопільський технічний ліцей
6.      Дворницька Галина Тернопільський технічний ліцей
7.      Козбур Галина Тернопільський технічний ліцей
8.      Колісник Ірина Тернопільський технічний ліцей
9.      Кунцьо Надія Тернопільський технічний ліцей
10.  Пік Тетяна Тернопільський технічний ліцей
11.  Ситник Ірина Тернопільський технічний ліцей
12.  Солодка Неоніла Тернопільський технічний ліцей
13.  Чорнописький Сергій Тернопільський технічний ліцей
14.  Ничипорук Людмила Тернопільський технічний ліцей
15.  Карпик Ігор Тернопільський технічний ліцей
16.  Мороз Тетяна Тернопільський технічний ліцей
17.  Квасна Олена Тернопільський технічний ліцей
18.  Філіповська Леся Тернопільський технічний ліцей
19.  Олійник Олена Тернопільський ЗЗСО №  28
20.  Миколів Ірина Тернопільський ЗЗСО №  28
21.  Близнюк Оксана Тернопільський ОНРЦ ТОР

 

1.1.70. Групи ФФМ_102_15, 16 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Кулянда Оксана Тернопільський ЗЗСО №  4
2.      Семчук Андрій Тернопільський ЗЗСО №  4
3.      Федоруц Микола Тернопільський ЗЗСО №  4
4.      Сидорчук Ірина Тернопільський ЗЗСО №  4
5.      Копко Валентина Тернопільський ЗЗСО №  4
6.      Постернак Ганна Тернопільський ЗЗСО №  4
7.      Голда Антоніна Тернопільський ЗЗСО №  4
8.      Гриців Надія Тернопільський ЗЗСО №  4
9.      Демчук Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  4
10.  Домбровська Галина Тернопільський ЗЗСО №  4
11.  Дубова Мирослава Тернопільський ЗЗСО №  4
12.  Дудник Ольга Тернопільський ЗЗСО №  4
13.  Залипецька Оксана Тернопільський ЗЗСО №  4
14.  Івасюк Галина Тернопільський ЗЗСО №  4
15.  Карташова Ірина Тернопільський ЗЗСО №  4
16.  Семенець Галина Тернопільський ЗЗСО №  4
17.  Семчук Ольга Тернопільський ЗЗСО №  4
18.  Сеньківська Світлана Тернопільський ЗЗСО №  4
19.  Стрижакова Ольга Тернопільський ЗЗСО №  4
20.  Кізілова Галина Тернопільський ЗЗСО №  4
21.  Климко Оксана Тернопільський ЗЗСО №  4
22.  Лапчук Інна Тернопільський ЗЗСО №  4
23.  Крупа Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  4
24.  Лабяк Ігор Тернопільський ЗЗСО №  4
25.  Лиса Надія Тернопільський ЗЗСО №  4
26.  Максимів Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  4
27.  Мастиляк Віта Тернопільський ЗЗСО №  4
28.  Попович Юлія Тернопільський ЗЗСО №  4
29.  Регіщук Володимир Тернопільський ЗЗСО №  4
30.  Якубишина Галина Тернопільський ЗЗСО №  4
31.  Яцина Володимир Тернопільський ЗЗСО №  4
32.  Лазарук Юлія Тернопільський ЗЗСО №  4

 

1.1.71. Групи ФФМ_104 «Сфера почуттів як інструмент діяльності психолога» в обсязі 8 год:

1.      Ханенко Світлана Тернопільська ПШ № 5
2.      Вітковська Ірина Тернопільський ЗДО №  22
3.      Ластівка Марія Тернопільська СШ № 7
4.      Венгер Лілія Тернопільський ЗДО № 37
5.      Деркач Оксана Тернопільський ЗДО № 37
6.      Свіргун Лариса Тернопільський ЗДО № 34
7.      Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
8.      Федак Юлія Тернопільська СШ № 29
9.      Мотка Оксана Тернопільський ЗДО № 26
10.  Бошкевич Оксана Тернопільський ЗЗСО №  11
11.  Шевчук Олена Тернопільський ЗЗСО №  20
12.  Чеченюк Інеса Тернопільський ОМЦСНЗ
13.  Вознюк Ірина Тернопільська ПШ № 3

 

1.1.72. Групи ФФМ_106 «Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми» в обсязі 12 год:

1.      Бей Ірина Тернопільський ЗЗСО №  8
2.      Здирок Оксана Тернопільський ЗЗСО №  18
3.      Тірон Надія Тернопільський ПЛСП
4.      Кіт Тетяна Тернопільська СШ № 7
5.      Руда Світлана Тернопільська СШ № 17
6.      Янковський Олег Тернопільська СШ № 17
7.      Колісник Оксана Тернопільська Українська гімназія
8.      Шпитко Марія Тернопільський ЗДО № 37
9.      Венгер Лілія Тернопільський ЗДО № 37
10.  Лещишин Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  4
11.  Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
12.  Казаєва Наталія Ліцей №21 СМШ
13.  Космина Наталія Ліцей №21 СМШ
14.  Насалик Наталія Ліцей №21 СМШ
15.  Хомик Оксана Тернопільський ЗДО № 2
16.  Суха Ірина Тернопільський ЗДО № 6
17.  Антошків Оксана Тернопільський ЗДО № 18
18.  Томашева Олександра Тернопільський ЗДО № 30
19.  Семенишин Галина Тернопільський ЗДО № 10
20.  Юрійчук Оксана Тернопільський ЗДО № 10
21.  Байдак Людмила Тернопільський ЗДО № 10
22.  Лесів Валентина Тернопільська ПШ № 3
23.  Мельник Оксана Тернопільський ЗЗСО №  20
24.  Банах Світлана Гімназія Гармонія
25.  Діордіца Лілія Тернопільський ЗЗСО №  24
26.  Краківська Оксана Тернопільська спеціальна школа
27.  Проць Надія Тернопільська СШ № 3
28.  Шевчук Олена Тернопільська ПШ № 3
29.  Сушевська Мар’яна Тернопільський ОМЦСНЗ
30.  Гнатяк Ольга Тернопільська ОДКЛ
31.  Новосад Оксана Тернопільська МДКЛ

 

1.1.73. Групи ФФМ_107 «Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик» в обсязі 8 год:

1.      Олійник Олена Тернопільський ЗЗСО №  28
2.      Гуцул Ірина Тернопільський ЗЗСО №  28
3.      Цимбалюк Ірина Тернопільський ЗЗСО №  28
4.      Тірон Надія Тернопільський ПЛСП
5.      Колісник Оксана Тернопільська Українська гімназія
6.      Стецюк Аліна Тернопільська Українська гімназія
7.      Гриненко Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
8.      Данилків Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
9.      Данилків Тетяна Тернопільський НВК ШЛ №6
10.  Лещишин Тетяна Тернопільський ЗЗСО №  4
11.  Гусак Алла Тернопільський ЗЗСО № 14
12.  Ільющенкова Анна Тернопільський ЗЗСО № 14
13.  Марусяк Марія Тернопільська СШ № 29
14.  Федак Юлія Тернопільська СШ № 29
15.  Микитюк Любов Тернопільський НВК ШЛ №15
16.  Мотка Оксана Тернопільський ЗДО № 26
17.  Мельник Оксана Тернопільський ЗЗСО №  20
18.  Чорноока Людмила Галицький коледж
19.  Банах Світлана Гімназія Гармонія
20.  Джуган Світлана Тернопільський ЗЗСО №  25
21.  Краківська Оксана Тернопільська спеціальна школа
22.  Думанська Наталія Тернопільська СШ № 5
23.  Квілінська Марія Тернопільська класична гімназія
24.  Крупей Галина Тернопільський ЗЗСО №  11
25.  Вербовецька Уляна Тернопільський НВК ШЛ №2
26.  Томків Наталія Тернопільська Українська гімназія
27.  Гузик Наталія Галицький коледж
28.  Чеченюк Інеса ТОМЦСНЗ
29.  Сіра Тетяна Тернопільський техколедж
30.  Лінькова Марія Тернопільський ЗЗСО № 11

 

1.1.74. Групи ФФМ_109_1, 2 «Готовність старшого дошкільника до навчання в школі» в обсязі 8 год:

1.      Іванюк Наталія Тернопільський ЗДО № 12
2.      Котович Тетяна Тернопільська ПШ № 2
3.      Налутка Галина Тернопільська ПШ № 2
4.      Кушнір Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
5.      Черкас-Велика Ольга Тернопільський ЗДО № 6
6.      Суха Ірина Тернопільський ЗДО № 6
7.      Мельничук Тетяна Тернопільський ЗДО № 11
8.      Куріца Оксана Тернопільський ЗДО № 11
9.      Мотка Оксана Тернопільський ЗДО № 26
10.  Бацько Оксана Тернопільський ЗДО № 36
11.  Гейна Галина Тернопільський ЗДО № 36
12.  Андрусик Галина Тернопільський ЗДО № 19
13.  Козбур Аліна Тернопільський ЗДО № 9
14.  Андрєєва Олена Тернопільський ЗДО № 2
15.  Дорожовська Марія Тернопільський ЗДО № 34
16.  Глущук Тетяна Тернопільський ЗДО №37
17.  Кухарчук Юлія Тернопільський ЗДО № 37
18.  Марчук Ірина Тернопільський ЗДО № 37
19.  Джуган Світлана Тернопільський ЗЗСО № 25
20.  Дик Галина Тернопільський ЗДО № 38
21.  Колодницька Галина Тернопільський ЗДО № 38
22.  Пруцик Алла Тернопільський ЗДО № 38
23.  Кучер Ольга Тернопільський ЗДО № 10
24.  Довгаль Наталія Тернопільський ЗДО № 10

 

1.1.75. Групи ФФМ_110_1 «Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі» в обсязі 8 год:

1.      Будай Надія Тернопільський ЗЗСО № 8
2.      Бохенок Галина Тернопільський ЗЗСО № 18
3.      Гардецька Ольга Тернопільський ЗЗСО № 18
4.      Гарак Оксана Тернопільський ЗЗСО № 18
5.      Марущак Світлана Тернопільський ЗЗСО № 18
6.      Веселовська Зінаїда Тернопільський ЗЗСО № 18
7.      Дмитрів Наталія Тернопільський ЗЗСО № 18
8.      Булашова Надія Тернопільський ЗЗСО № 18
9.      Федінчук Орислава Інклюзивно-ресурсний центр № 1 ТМР
10.  Вишневська Наталія Інклюзивно-ресурсний центр № 1 ТМР
11.  Гордій Наталія КЗ ТМР МСЮТ
12.  Кобіль Галина КЗ ТМР МСЮТ
13.  Діордіца Лілія Тернопільський ЗЗСО № 24
14.  Борис Оксана Тернопільська ПШ № 1
15.  Днись Людмила Тернопільська ПШ Ерудит
16.  Джус Марія Тернопільська ПШ Ерудит
17.  Музичко Леся Тернопільська ПШ № 3
18.  Радчук Анна Тернопільська ПШ № 3
19.  Венгринович Любов Тернопільська ПШ № 3

 

1.1.76. Групи ФФМ_110_2 «Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі» в обсязі 8 год:

1.      Ваврик Галина Тернопільська ПШ № 3
2.      Винник Надія Тернопільська ПШ № 3
3.      Вознюк Ірина Тернопільська ПШ № 3
4.      Галабурда Ірина Тернопільська ПШ № 3
5.      Горбенко Оксана Тернопільська ПШ № 3
6.      Гімла Катерина Тернопільська ПШ № 3
7.      Глогусь Надія Тернопільська ПШ № 3
8.      Гринів Галина Тернопільська ПШ № 3
9.      Дорош Надія Тернопільська ПШ № 3
10.  Дяківська Галина Тернопільська ПШ № 3
11.  Касянчук Тетяна Тернопільська ПШ № 3
12.  Корнелюк Олександра Тернопільська ПШ № 3
13.  Коваль Світлана Тернопільська ПШ № 3
14.  Кузьменко Марія Тернопільська ПШ № 3
15.  Лукащук Ганна Тернопільська ПШ № 3
16.  Лукащук Олександра Тернопільська ПШ № 3
17.  Людкевич Ганна Тернопільська ПШ № 3
18.  Малиновська Христина Тернопільська ПШ № 3
19.  Нагорна Галина Тернопільська ПШ № 3
20.  Нетребська Вікторія Тернопільська ПШ № 3
21.  Оліярник Лілія Тернопільська ПШ № 3
22.  Охнівська Лєна Тернопільська ПШ № 3
23.  Погребняк Лілія Тернопільська ПШ № 3
24.  Романюк Марія Тернопільська ПШ № 3
25.  Руданська Людмила Тернопільська ПШ № 3
26.  Солтис Олеся Тернопільська ПШ № 3
27.  Сидорук Катерина Тернопільська ПШ № 3
28.  Свізінська Людмила Тернопільська ПШ № 3
29.  Стецюк Ірина Тернопільська ПШ № 3
30.  Топольницька Оксана Тернопільська ПШ № 3
31.  Хома Оксана Тернопільська ПШ № 3
32.  Шевчук Олена Тернопільська ПШ № 3
33.  Юган Соломія Тернопільська ПШ № 3

 

1.1.77. Групи ФФМ_111 «Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів» в обсязі 8 год:

1.      Абухажар Олена Тернопільський ЗЗСО № 26
2.      Борис Оксана Тернопільська ПШ № 1
3.      Днись Людмила Тернопільська ПШ Ерудит
4.      Палига Ольга Тернопільська ПШ Ерудит
5.      Проць Надія Тернопільська СШ № 3
6.      Сліпець Уляна ЗЗСО с. Бурканів
7.      Тригук Оксана Тернопільський ЗЗСО № 11

 

1.1.78. Групи ФФМ_120 «Медіаосвіта  бібліотекаря  в сучасній  школі» в обсязі 8 год:

1.      Єрмолаєва Ганна Тернопільський ЗЗСО № 25
2.      Дидик Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
3.      Костилєва Ольга Тернопільський ЗЗСО № 13
4.      Чорномаз Надія Тернопільський ЗЗСО № 28
5.      Будай Надія Тернопільський ЗЗСО № 8
6.      Смакоуз Ольга Тернопільський ЗЗСО № 10
7.      Веселовська Зінаїда Тернопільський ЗЗСО № 18
8.      Хмарна Олександра Тернопільська Українська гімназія
9.      Дзецюх Любов Тернопільський ЗЗСО № 23
10.  Рудик Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 22
11.  Марчук Ольга Тернопільський ЗЗСО № 14
12.  Шинкевіч Інна Тернопільська СШ № 29
13.  Драч Ірена Тернопільська СШ № 29
14.  Возна Ярослава ТСЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. ТОР
15.  Віцінська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
16.  Телегіна Інна Тернопільський ЗЗСО № 24
17.  Кульчицька Ольга ТКМЦНОІМ
18.  Хома Олена Тернопільська класична гімназія
19.  Дацюк Наталія Тернопільський ЗЗСО № 27
20.  Процик Сільвія Тернопільський ЗЗСО № 16
21.  Сівчук Наталія Тернопільський ЗЗСО №  26
22.  Ярема Олеся Тернопільський ЗЗСО № 19
23.  Сорочинська Оксана Тернопільський НВК ШЛ №9
24.  Туровська Надія Тернопільський НВК ШЛ №6
25.  Мигаль Світлана Тернопільська спеціальна школа
26.  Сінявська Людмила Тернопільський техколедж
27.   Корицька Олена Тернопільська МШ № 1 ТМР
28.  Схаб Валентина ЗЗСО с. Яблунів
29.  Сямро Руслана ЗЗСО с. Кобзарівка
30.  Крук Світлана Тернопільський ЗЗСО № 27

 

1.1.79. Групи ФФМ_122 «Національно-патріотичне  виховання читачів: стереотипи та інновації» в обсязі 6 год:

1.      Чорномаз Надія Тернопільський ЗЗСО № 28
2.      Хома Олена Тернопільська класична гімназія
3.      Будай Надія Тернопільський ЗЗСО № 8
4.      Веселовська Зінаїда Тернопільський ЗЗСО № 18
5.      Дидик Наталія Тернопільський ЗЗСО № 28
6.      Філіповська Леся Тернопільський технічний ліцей
7.      Панькевич Ірина Тернопільська СШ № 7
8.      Хмарна Олександра Тернопільська Українська гімназія
9.      Рудик Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 22
10.  Процик Сільвія Тернопільський ЗЗСО № 16
11.  Віцінська Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
12.  Телегіна Інна Тернопільський ЗЗСО № 24
13.  Руда Ольга Тернопільський ЗДО № 14
14.  Осіпова Оксана Тернопільська ПШ № 1
15.  Крук Світлана Тернопільський ЗЗСО № 27
16.  Дацюк Наталія Тернопільський ЗЗСО № 27
17.  Сямро Руслана ЗЗСО с. Кобзарівка
18.  Вовк Зінаїда Тернопільський ЗЗСО № 19
19.  Шпак Вікторія Тернопільська СШ № 3
20.  Схаб Валентина ЗЗСО с. Яблунів
21.  Корицька Олена Тернопільська МШ № 1 ТМР
22.  Дзецюх Любов Тернопільський ЗЗСО № 23

 

1.1.80. Групи ФФМ_123 «Креативна педагогіка» в обсязі 6 год:

1.      Гурін Тетяна Тернопільський ЗЗСО № 13
2.      Мельник Мар’яна Тернопільський ЗЗСО № 18
3.      Гребень Роман КЗ ТМР МСЮТ
4.      Комендацький Станіслав КЗ ТМР МСЮТ
5.      Матвійчук Наталя КЗ ТМР МСЮТ
6.      Митулинська Олена КЗ ТМР МСЮТ
7.      Стандрет Галина КЗ ТМР МСЮТ
8.      Юськів Оксана КЗ ТМР МСЮТ
9.      Івегеш Оксана Тернопільський ПЛСП
10.  Матимеш Марія Тернопільська СШ № 7
11.  Янушевська Віра Тернопільська Українська гімназія
12.  Юрин Світлана Тернопільський ЗЗСО № 14
13.  Лівень Олена Тернопільський ЗЗСО № 14
14.  Юрковська Анжела Тернопільський ЗДО № 21
15.  Куленич  Галина Тернопільський ЗДО № 21
16.  Ковальчик Вікторія Тернопільський ЗДО № 21
17.  Стульківська Мирослава Тернопільський НВК ШЛ №15
18.  Смерека Наталія Тернопільський ЗДО № 17
19.  Нюня Тетяна ТКМЦНОІМ
20.  Кашицька Оксана Тернопільська ОДКЛ
21.  Гнатяк Ольга Тернопільська ОДКЛ

 

1.1.81. Групи ФФМ_131 «Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті  вимог  Нової української школи» в обсязі 32 год:

1.      Вавричук Руслан Тернопільський ЗЗСО № 13
2.      Ярмусь Галина Тернопільський ЗЗСО № 13
3.      Дем’янчук Людмила Тернопільський ЗЗСО № 26
4.      Нірода Галина Тернопільський ЗЗСО № 26
5.      Заяць Ігор ЗЗСО с. Чернихів
6.      Різник Ольга ЗЗСО с. Чернихів
7.      Костюк Галина Тернопільська СШ № 7
8.      Козак Ольга Тернопільська СШ № 7
9.      Кравчук Тетяна Тернопільська СШ № 7
10.  Губар Тетяна Тернопільська СШ № 7
11.  Штокало Марія Тернопільська СШ № 3
12.  Пільгун Світлана Тернопільська СШ № 3
13.  Патряк Лариса Тернопільська СШ № 17
14.  Янковський Олег Тернопільська СШ № 17
15.  Калугіна Ольга Тернопільська СШ № 29
16.  Петренко Людмила Тернопільська СШ № 29
17.  Стецька Оксана Тернопільська СШ № 29
18.  Мельник Марія Гімназія Гармонія
19.  Балан Галина Гімназія Гармонія
20.  Шевченко Наталія Тернопільський ЗЗСО № 24
21.  Чортик Ольга ЗЗСО с. Курівці
22.  Поліщук Катерина Тернопільська ПШ № 1
23.  Палига Оксана Тернопільська ПШ Ерудит
24.  Джус Марія Тернопільська ПШ Ерудит
25.  Озерчук Світлана ЗЗСО с. Кобзарівка
26.  Ничипорук Людмила Тернопільський технічний ліцей
27.  Панченко Агнія Тернопільська СШ №  17
28.  Розум Надія Тернопільська СШ № 3
29.  Кулянда Оксана Тернопільський ЗЗСО № 4

 

1.1.82. Групи ФФМ_134 «Управління персоналом у закладах освіти» в обсязі 20 год:

1.      Кусяк Оксана Тернопільська ПШ № 5
2.      Єрьоменко Антоніна Тернопільська ПШ № 5
3.      Чубак Галина Тернопільський ЗДО № 22
4.      Штокало Марія Тернопільська СШ № 3
5.      Пільгун Світлана Тернопільська СШ № 3
6.      Розум Надія Тернопільська СШ № 3
7.      Климчук Олег Тернопільський ЗЗСО № 22
8.      Волинець Ліліана Тернопільська ПШ № 2
9.      Добровольська Оксана Тернопільський ЗЗСО № 14
10.  Зелінка Володимир Тернопільський ЗЗСО № 14
11.  Ятищук Анатолій Тернопільська СШ № 29
12.  Палига Оксана Тернопільська ПШ Ерудит
13.  Акменс Лариса Тернопільська спеціальна школа
14.  Царик Іванка Тернопільська спеціальна школа
15.  Роговська Людмила Тернопільська спеціальна школа
16.  Лісовська Світлана Тернопільська спеціальна школа
17.  Свінних Галина ТКМЦНОІМ
18.  Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
19.  Івегеш Василь Тернопільський ПЛСП
20.  Редьква Оксана Тернопільський техколедж
21.  Балан Галина Гімназія Гармонія
22.  Патряк Лариса Тернопільська СШ №17

1.1.83. Зарахувати додатково виконання завдань на курсах слухачам, які завершили вивчення окремих навчальних розділів дистанційно:

ЗПМ_12 «Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти» в обсязі 8 год – Скакун Іванні, вчительці Тернопільської ПШ №4;

ЗПМ_22 «Комп’ютерна графіка в роботі вчителя» в обсязі 8 год – Цимбалі Людмилі, вчительці Тернопільського  ЗЗСО № 11;

ФФМ_9 «Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання» в обсязі 4 год –   Макоїд Оксані, вчительці Тернопільського ЗЗСО № 16;

ФФМ_70 «Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв» в обсязі 8 год – Габ’як Неонілі, вчительці Тернопільського ЗЗСО № 24.

1.2. Створити можливості педагогам, які успішно закінчили вивчення визначених розділів освітніх програм, для самостійної роздруківки сертифікатів із сайту e-osvita.org.

1.3. Внести у План-графік проведення курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2021 році в І кварталі групи СГМ_3_3, ЗПМ_21_2, ФФМ_24_1, ФФМ_24_2 зі складом слухачів, які були зареєстровані на 2020 рік.

1.4. Підготувати до 24.12.2020 в межах ліцензованого обсягу свідоцтва про підвищення кваліфікації та видати  їх слухачам, які успішно завершили навчання в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ у 2020 році.

1.5. Підготувати до 30.12.2020 проєкт договору між ТКМЦНОІМ та закладом освіти про надання послуг з підвищення кваліфікації у 2021 році.

1.6. Узагальнити подані закладами освіти замовлення на підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2021 році та створити електронну базу даних до 10.01.2021.

1.7. Сформувати склад навчальних груп системи неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ і подати його на затвердження до 15.01.2020.

 1. Бухгалтерії ТКМЦНОІМ оплатити роботу викладачів курсів підвищення кваліфікації відповідно до укладених цивільно-правових договорів та Актів виконання робіт.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор центру                                                   Г.І.Литвинюк

 

 НАКАЗ

 03.11.2020                                                                                                               № 12-НО 

Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у жовтні 2020 року  

             У зв’язку із завершенням навчального процесу та виконанням навчального плану в групах СГМ_2_1, СГМ_10_1, СГМ_10_2, ЗПМ_1_5, ЗПМ_1_8, ЗПМ_4_2, ЗПМ_10, ЗПМ_13_1,5 ЗПМ_13_4, ЗПМ_18_5, ЗПМ_22_2, ФФМ_3_5, ФФМ_4_2, ФФМ_6_4, ФФМ_8_4, ФФМ_8_6, ФФМ_12_6, ФФМ_13_2, ФФМ_20, ФФМ_30_6, ФФМ_34_2, ФФМ_42_1, ФФМ_42_2, ФФМ_48_1, ФФМ_51_1, ФФМ_52_2, ФФМ_59, ФФМ_67, ФФМ_68_2, ФФМ_75_2, ФФМ_75_3, ФФМ_88_3,  ФФМ_88_4, ФФМ_88_5, ФФМ_88_6, ФФМ_88_7, ФФМ_97_2, ФФМ_99_8, ФФМ_99_5, ФФМ_100_2, ФФМ_100_4, ФФМ_101_10, ФФМ_101_11, ФФМ_102_2, ФФМ_102_3, ФФМ_118, ФФМ_128, які працювали за дистанційною формою навчання  (лист МОН України від 12.06.2020 №323),

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

 

1.1.1. Групи СГМ_2_1 «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища» в обсязі 10 год:

1.      Підгайна Галина Тернопільський ЗЗСО № 8
2.      Іваницька Ганна Тернопільський ЗЗСО №8
3.      Шейка Людмила Тернопільський ЗЗСО №8
4.      Кравчук Леся Тернопільський ЗЗСО №8
5.      Сисюк Галина Тернопільський ЗЗСО № 8
6.      Бачинська Ірина Тернопільський ЗЗСО №8
7.      Денека Зоряна Тернопільський ЗЗСО №8
8.      Газилишин Андрій Тернопільський ЗЗСО №10
9.      Бутин Анжела Тернопільський ЗЗСО №18
10.  Голодрига Надія Тернопільський ЗЗСО №18
11.  Ковальська Наталія Тернопільський ЗЗСО №18
12.  Попко Світлана Тернопільський ЗЗСО №18
13.  Філоненко Марія Тернопільський ЗЗСО №18
14.  Ковдрин Людмила Тернопільський ЗЗСО №18
15.  Корбецька  Марія Тернопільський ЗЗСО №14
16.  Дідух Тамара Тернопільський ЗЗСО №14
17.  Івегеш Василь Тернопільський ПЛСП
18.  Ензельт Ольга ТУГ
19.  Янушевська Віра ТУГ
20.  Колісник Оксана ТУГ
21.  Волянська Оксана Галицький коледж
22.  Кулешко Віталій Тернопільський НВК ШЛ №6
23.  Матвіїв Іван Тернопільський НВК ШЛ №6
24.  Залюбовська Мирослава Гімназія Гармонія
25.  Біда Галина Гімназія Гармонія
26.  Олендер Ірина ТПШ №5
27.  Молоток Лідія ТПШ Ерудит
28.  Левочко Віра ЗЗСО с. Чернихів

 

1.1.2. Групи СГМ_10_1 «Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття» в обсязі 8 год:

1.      Бахурська Наталія ТСШ №29
2.      Білоус Світлана ТСШ №29
3.      Бойко Лілія ТСШ №29
4.      Бондаренко Олександра ТСШ №29
5.      Борович Любов ТСШ №29
6.      Ботюк Лариса ТСШ №29
7.      Вакуленко Віта ТСШ №29
8.      Ващак Лілія ТСШ №29
9.      Вербова Віра ТСШ №29
10.  Вороняк Тетяна ТСШ №29
11.  Дворак Галина ТСШ №29
12.  Дзюба Ірина ТСШ №29
13.  Дядьо Людмила ТСШ №29
14.  Зварун Наталія ТСШ №29
15.  Злепко Галина ТСШ №29
16.  Іваницька Людмила ТСШ №29
17.  Коник Світлана ТСШ №29
18.  Корчевська Ірина ТСШ №29
19.  Кравчук Тетяна ТСШ №29
20.  Кропельницька Тетяна ТСШ №29
21.  Кутефа Лариса ТСШ №29
22.  Будій Оксана ТСШ №29

 

1.1.3. Групи СГМ_10_2 «Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття» в обсязі 8 год:

1.      Мариняк Надія ТСШ №29
2.      Миколів Лариса ТСШ №29
3.      Петрик Богдан ТСШ №29
4.      Похила Лілія ТСШ №29
5.      Процик Лідія ТСШ №29
6.      Серафин Ірина ТСШ №29
7.      Сивак Тетяна ТСШ №29
8.      Ситар Леся ТСШ №29
9.      Табака Оксана ТСШ №29
10.  Фільварська Оксана ТСШ №29
11.  Хоменко Тетяна ТСШ №29
12.  Черніховська Зоряна ТСШ №29
13.  Швець Євдокія ТСШ №29
14.  Ясюченя Наталія ТСШ №29
15.  Каній Надія ТСШ №29
16.  Ландяк Юлія ТСШ №29
17.  Чубара Марія ТСШ №29
18.  Штепа Оксана Тернопільський ЗЗСО №28
19.  Нагорна Галина ТПШ №3
20.  Драч Ірена ТСШ №29
21.  Ятищук Анастасія ТСШ №29
22.  Головата Ольга ТСШ №29
23.  Стець Андрій Тернопільський ЗЗСО №11

 

1.1.4. Групи ЗПМ_1_5 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.        Корінь Леся Тернопільський НВК ШЛ №6
2.        Буртник Тамара Тернопільський НВК ШЛ №6
3.        Бутова Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
4.        Вишневська Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
5.        Голда Оксана Тернопільський НВК ШЛ №6
6.        Грицина Мар’яна Тернопільський НВК ШЛ №6
7.        Дубчак Марина Тернопільський НВК ШЛ №6
8.        Заверуха Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
9.        Козіброда Діана Тернопільський НВК ШЛ №6
10.    Лоджук Надія Тернопільський НВК ШЛ №6
11.    Марець Мар’яна Тернопільський НВК ШЛ №6
12.    Тимочко Надія Тернопільський НВК ШЛ №6
13.    Холодняк Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
14.    Бенцал Ольга Тернопільський НВК ШЛ №9
15.    Бридун Любов Тернопільський НВК ШЛ №9
16.    Водовіз Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
17.    Замосна Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
18.    Мельник Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
19.    Савенчук Любов Тернопільський НВК ШЛ №9
20.    Семчишин Ярослава Тернопільський НВК ШЛ №9
21.    Скакальська Наталія Тернопільський НВК ШЛ №9
22.    Умриш Оксана Тернопільський НВК ШЛ №9
23.    Ярославська Віра Тернопільський НВК ШЛ №9
24.    Ткачук Оксана Тернопільський НВК ШЛ №6

 

1.1.5. Групи ЗПМ_1_8 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.        Андрушків Світлана Тернопільський ЗЗСО №24
2.        Богун Юлія Тернопільський ЗЗСО №24
3.        Бодасюк Людмила Тернопільський ЗЗСО №24
4.        Вихованець Ірина Тернопільський ЗЗСО №24
5.        Воробець Наталія Тернопільський ЗЗСО №24
6.        Гандзюк Анна Тернопільський ЗЗСО №24
7.        Головіна Світлана Тернопільський ЗЗСО №24
8.        Голуб Інна Тернопільський ЗЗСО №24
9.        Гонта Тетяна Тернопільський ЗЗСО №24
10.    Григорчук Лідія Тернопільський ЗЗСО №24
11.    Гушовата Оксана Тернопільський ЗЗСО №24
12.    Даньків Галина Тернопільський ЗЗСО №24
13.    Каразія Оксана Тернопільський ЗЗСО №24
14.    Кархут Мар’яна Тернопільський ЗЗСО №24
15.    Касперська Ольга Тернопільський ЗЗСО №24
16.    Корпан Зоя Тернопільський ЗЗСО №24
17.    Кохан Галина Тернопільський ЗЗСО №24
18.    Кривоус Мирослава Тернопільський ЗЗСО №24
19.    Криницька Наталія Тернопільський ЗЗСО №24
20.    Луцик Світлана Тернопільський ЗЗСО №24
21.    Маркевич Ірина Тернопільський ЗЗСО №24
22.    Матенька Мар’яна Тернопільський ЗЗСО №24
23.    Нагачевська Марія Тернопільський ЗЗСО №24
24.    Нападій Віра Тернопільський ЗЗСО №24
25.    Нетефор Оксана Тернопільський ЗЗСО №24
26.    Оберванюк Оксана Тернопільський ЗЗСО №24
27.    Дудар Наталія Тернопільський ЗЗСО №24

 

1.1.6. Групи ЗПМ_4_2 «Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного» в обсязі 4 год:

1.          Богатерчук Ірина Тернопільський ЗЗСО №27
2.          Крижанівська Світлана Тернопільський ЗЗСО №27
3.          Гриньків Олеся Тернопільський ЗЗСО №27
4.          Павлович Юлія Тернопільський ЗЗСО №27
5.          Чорна Ірина Тернопільський ЗЗСО №27
6.          Ходань Наталія Тернопільський ЗЗСО №27
7.          Подзігун Людмила Тернопільський ЗЗСО №27
8.          Газилишин Наталія Тернопільський ЗЗСО №27
9.          Демків Галина Тернопільський ЗЗСО №27
10.      Софіян Зоряна Тернопільський ЗЗСО №27
11.      Брикайло Ольга Тернопільський ЗЗСО №27
12.      Горак Ірина Тернопільський ЗЗСО №27
13.      Регуш Роксолана Тернопільський ЗЗСО №27
14.      Тітченко Ольга Тернопільський ЗЗСО №27
15.      Генсюровська Людмила Тернопільський ЗЗСО №27
16.      Тверда Ірина Тернопільський техколедж

 

1.1.7. Групи ЗПМ_10 «Альтернативна олімпіада – перспективна форма неформальної освіти обдарованих учнів» в обсязі 4 год:

1.        Холодняк Валентина Тернопільський ЗЗСО №11
2.        Бурич Василь ЗЗСО с. Чернихів
3.        Матвіїв Іван Тернопільський НВК ШЛ№6
4.        Фігурка Тетяна Тернопільський ЗЗСО №14
5.        Тустановська Надія Тернопільський ЗЗСО №25
6.        Климчук Віра ТСШ №3
7.        Желізняк Олена Тернопільський ЗЗСО №19
8.        Посполіта Ольга Тернопільський ЗЗСО №19
9.        Кучер Тетяна Тернопільський ЗЗСО №19

 

1.1.8. Групи ЗПМ_13_1,5 «Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі» в обсязі 8 год:

1.        Вавричук Руслан Тернопільський ЗЗСО №13
2.        Вислоцька Надія Тернопільський ЗЗСО №13
3.        Вишневська Алла Тернопільський ЗЗСО №13
4.        Вник Олеся Тернопільський ЗЗСО №13
5.        Галанець Оксана Тернопільський ЗЗСО №13
6.        Київська Тетяна Тернопільський ЗЗСО №13
7.        Лисак Дарія Тернопільський ЗЗСО №13
8.        Лісничук Галина Тернопільський ЗЗСО №13
9.        Матіяш Наталія Тернопільський ЗЗСО №13
10.    Новацька Наталія Тернопільський ЗЗСО №13
11.    Хома Ірина Тернопільський ЗЗСО №13
12.    Човник Ярослав Тернопільський ЗЗСО №13
13.    Ярмусь Галина Тернопільський ЗЗСО №13
14.    Козак Світлана ТПШ №2
15.    Холява Марія Тернопільський ЗДО №6
16.    Ільчук Катерина Тернопільський ЗДО №6
17.    Зелінка Володимир Тернопільський ЗЗСО №14

 

1.1.9. Групи ЗПМ_13_4 «Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі» в обсязі 8 год:

1.        Беркич Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
2.        Бих Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
3.        Брозницька Любов Тернопільський НВК ШЛ №15
4.        Вербило Тетяна Тернопільський НВК ШЛ №15
5.        Вороняк Лілія Тернопільський НВК ШЛ №15
6.        Горулько Андрій Тернопільський НВК ШЛ №15
7.        Крива Юлія Тернопільський НВК ШЛ №15
8.        Сорока Людмила Тернопільський НВК ШЛ №15
9.        Степанюк Надія Тернопільський НВК ШЛ №15
10.    Ткачук Тетяна Тернопільський НВК ШЛ №15
11.    Швак Валентина Тернопільський НВК ШЛ №15
12.    Михайлишин Марія Тернопільський НВК ШЛ №15
13.    Песоцька Ольга Тернопільський НВК ШЛ №15
14.   Гаврищук Ірина Тернопільський техколедж
15.    Семенів Олександр Тернопільський техколедж

 

1.1.10. Групи ЗПМ_18_5 «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина» в обсязі 12 год:

1.    Філь Тетяна Тернопільський ЗДО №27
2.    Чорна Любов Тернопільський ЗДО №27
3.    Пасіка Наталія Тернопільський ЗЗСО №23
4.    Гарко Любов Тернопільський ЗЗСО №20
5.    Мороз Тетяна ТТЛ
6.    Хома Олена ТКГ
7.    Зелінка Володимир Тернопільський ЗЗСО №14
8.    Лесечко Юрій ТСШ №17
9.    Єднорович Оксана ТПШ №3
10.    Пиж Василь Тернопільський техколедж
11.    Потішна Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
12.    Самець Петро Тернопільський ЗЗСО №4
13.    Марчило Неля Тернопільський ЗДО №27

 

1.1.11. Групи ЗПМ_22_2 «Комп’ютерна графіка в роботі вчителя» в обсязі 8 год:

1.        Муравицька Олена ТСШ №17
2.        Дудар Галина Тернопільський ЗЗСО №19
3.        Машталяр Василина Тернопільський ЗЗСО №19
4.        Пушкар Анна Тернопільський ЗЗСО №19
5.        Матвійчук Андрій КЗ ТМР МСЮТ
6.        Луців  Вонс Марія Тернопільський ЗЗСО №11
7.        Сагаль Оксана ТПШ №2
8.        Надозірна Галина ТПШ №2
9.        Штафірна Галина Тернопільський ЗДО №26
10.    Атаманчук Ольга ТКГ
11.    Михайлишин Олександра ТКГ
12.    Николайчук Світлана ТКГ

 

1.1.12. Зарахувати вивчення розділу ЗПМ_24 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування» в обсязі 9 год:

1.        Сампара Ніна Тернопільський ЗЗСО №16
2.        Гордій Любов Тернопільський ЗЗСО №16

 

1.1.13. Групи ФФМ_3_5 «Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти» в обсязі 16 год:

1.       Любінська Наталія Тернопільський ЗДО №12
2.       Стецюк Ірина Тернопільський ЗДО №12
3.       Баран Марія Тернопільський ЗДО №12
4.       Мансурова Наталія Тернопільський ЗДО №5
5.       Конєнкова Марина Тернопільський ЗДО №5
6.       Бойко Наталія Тернопільський ЗДО №5
7.       Козак Мар’яна Тернопільський ЗДО №5
8.       П’єх Ольга Тернопільський ЗДО №5
9.       Крижовська Оксана Тернопільський ЗДО №39
10.   Пруцик Алла Тернопільський ЗДО №38
11.   Дик Галина Тернопільський ЗДО №38
12.   Мельничук Тетяна Тернопільський ЗДО №11
13.   Морщакова Жанна Тернопільський ЗДО №11
14.   Богачук Світлана Тернопільський ЗДО №15
15.   Гладун Любов Тернопільський ЗДО №15
16.   Довгаль Наталія Тернопільський ЗДО №15
17.   Лебідь Наталя Тернопільський ЗДО №15
18.   Мариніна Галина Тернопільський ЗДО №15
19.   Палихата Надія Тернопільський ЗДО №25
20.   Троян Ірина Тернопільський ЗДО№ 25
21.   Немировська Наталя Тернопільський ЗДО №25
22.   Щіпська Оксана Тернопільський ЗДО №19
23.   Слободян Тетяна Тернопільський ЗДО №19
24.   Краківська Ірина Тернопільський ЗДО №19
25.   Лукіна Інна Тернопільський ЗДО №19
26.   Гурська Руслана Тернопільський ЗДО №10
27.   Довгаль Наталія Тернопільський ЗДО №10
28.   Тивонюк Марина Тернопільський ЗДО №10
29.   Павлюк Світлана Тернопільський ЗДО №17

 

1.1.14. Групи ФФМ_4_2 «Методичний супровід професійної компетентності  музичного керівника закладу дошкільної освіти» в обсязі 11 год:

1.            Бик Іванна Тернопільський ЗДО №18
2.            Шлийко Лілія Тернопільський ЗДО №12
3.            Проць Надія ТСШ 3
4.            Греля Оксана ЗЗСО с. Чернихів
5.            Гаврилюк Марія Тернопільський ЗДО №37
6.            Деркач Оксана Тернопільський ЗДО №37
7.            Скоць Надія Тернопільський ЗДО №37
8.            Соколовська Лариса Тернопільський ЗДО №37
9.            Чалабій Марія Тернопільський ЗДО №37
10.        Холод Леся Тернопільський ЗДО №5
11.        Карпишин Галина Тернопільський ЗДО №5
12.        Козак Мар’яна Тернопільський ЗДО №5
13.        Максимишин Надія Тернопільський ЗДО №38
14.        Когут Надія Тернопільський ЗДО №10
15.        Морщакова Жанна Тернопільський ЗДО №11
16.        Штогрина Наталія Тернопільський ЗДО №17
17.        Ленько Мар’яна Тернопільський ЗДО №19
18.        Михайлюк Оксана Тернопільський ЗДО №21
19.        Борейко Інна Тернопільський ЗДО №21
20.       Флис Любов Тернопільський ЗДО №34
21.       Карпінська Наталія Тернопільський ЗДО №10

 

1.1.15. Групи ФФМ_6_4 «Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)» в обсязі 8 год:

1.      Добровольська Оксана Тернопільський ЗЗСО №14
2.      Архіпова Надія Тернопільський ЗЗСО №14
3.      Бачинська Любов Тернопільський ЗЗСО №14
4.      Єгорович Надія Тернопільський ЗЗСО №14
5.      Кифор Світлана Тернопільський ЗЗСО №14
6.      Мар’яш Оксана Тернопільський ЗЗСО №14
7.      Плисюк Тетяна Тернопільський ЗЗСО №14
8.      Теслюк Наталія Тернопільський ЗЗСО №14
9.      Гриб Олександра Тернопільський ЗЗСО №14
10.  Беркич Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
11.  Бих Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
12.  Вербило Тетяна Тернопільський НВК ШЛ №15
13.  Вороняк Лілія Тернопільський НВК ШЛ №15
14.  Гарбера Ольга Тернопільський НВК ШЛ №15
15.  Міщук Наталя Тернопільський НВК ШЛ №15
16.  Михайлишин Марія Тернопільський НВК ШЛ №15
17.  Песоцька Ольга Тернопільський НВК ШЛ №15
18.  Степанюк Надія Тернопільський НВК ШЛ №15
19.  Швак Валентина Тернопільський НВК ШЛ №15
20.  Ткачук Наталія ТПШ Ерудит
21.  Балик Неля ТПШ Ерудит
22.  Кордуба Наталія ТПШ Ерудит
23.  Палига Ольга ТПШ Ерудит

 

1.1.16. Групи ФФМ_8_4 «Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Тимчак Ірина Тернопільський НВК ШЛ №6
2.      Корінь Леся Тернопільський НВК ШЛ №6
3.      Бутова Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
4.      Вишневська Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
5.      Вишньовська Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
6.      Гончар Оксана Тернопільський НВК ШЛ №6
7.      Грицина Мар’яна Тернопільський НВК ШЛ №6
8.      Заверуха Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
9.      Зотько Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
10.  Кріль Любов Тернопільський НВК ШЛ №6
11.  Лоджук Надія Тернопільський НВК ШЛ №6
12.  Ненич Олена Тернопільський НВК ШЛ №6
13.  Козіброда Діана Тернопільський НВК ШЛ №6
14.  Драган Мирослава ТСШ 3
15.  Вишневська Олена ТСШ 3
16.  Кріль Олена ТСШ 3
17.  Чех Антоніна ТСШ 3
18.  Бенцал Наталія ТСШ 3
19.  Шумська Юля ТСШ 3
20.  Копка Тетяна ТСШ 3
21.  Криса Тетяна ТСШ 3
22.  Найда Любов ТСШ 3
23.  Яременко Ніна ТСШ 3
24.  Стасишен Людмила ТСШ 3
25.  Шмагай Ірина ТСШ 3

 

1.1.17. Групи ФФМ_8_6 «Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 8 год:

1.      Бих Ірина Тернопільський НВК ШЛ №15
2.      Архіпова Надія Тернопільський ЗЗСО №14
3.      Бачинська Любов Тернопільський ЗЗСО №14
4.      Бойко Мирослава Тернопільський ЗЗСО №14
5.      Волянюк Наталія Тернопільський ЗЗСО №14
6.      Єгорович Надія Тернопільський ЗЗСО №14
7.      Кифор Світлана Тернопільський ЗЗСО №14
8.      Мар’яш Оксана Тернопільський ЗЗСО №14
9.      Плисюк Тетяна Тернопільський ЗЗСО №14
10.  Теслюк Наталія Тернопільський ЗЗСО №14
11.  Дідух Тамара Тернопільський ЗЗСО №14
12.  Зубкова Лілія Тернопільський ЗЗСО №14
13.  Бохенок Галина Тернопільський ЗЗСО №18
14.  Голодрига Надія Тернопільський ЗЗСО №18
15.  Ковальська Наталія Тернопільський ЗЗСО №18
16.  Попко Світлана Тернопільський ЗЗСО №18
17.  Табас Лілія Тернопільський ЗЗСО №18
18.  Балик Неля ТПШ Ерудит
19.  Дочак Оксана ТПШ Ерудит
20.  Мисак Ірина ТПШ Ерудит
21.  Притула Ірина ТПШ Ерудит
22.  Крупа Лілія Тернопільський НВК ШЛ №15

 

1.1.18. Групи ФФМ_12_6 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Гардецька Ольга Тернопільський ЗЗСО №18
2.      Ковальська Наталія Тернопільський ЗЗСО №18
3.      Гарак Оксана Тернопільський ЗЗСО №18
4.      Дмитрів Наталія Тернопільський ЗЗСО №18
5.      Булашова Надія Тернопільський ЗЗСО №18
6.      Швець Тетяна Тернопільський ЗЗСО №8
7.      Заверуха Людмила Тернопільський НВК ШЛ №6
8.      Зотько Ольга Тернопільський НВК ШЛ №6
9.      Гончар Оксана Тернопільський НВК ШЛ №6
10.  Кріль Любов Тернопільський НВК ШЛ №6
11.  Ненич Олена Тернопільський НВК ШЛ №6
12.  Ткачук Оксана Тернопільський НВК ШЛ №6
13.  Лоджук Надія Тернопільський НВК ШЛ №6
14.  Дунець Ірина ТСШ 3
15.  Заброцька Світлана ТСШ 3

 

1.1.19. Групи ФФМ_13_2 «Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь» в обсязі 5 год:

1.      Шадріна Олена Тернопільський ЗЗСО №16
2.      Демчук Людмила ТПШ 5
3.      Добродзій Марія ТПШ 5
4.      Герасимів Ірина ТСШ 7
5.      Коваль Ірина ТСШ 7
6.      Анпілогова Юлія ТСШ 17
7.      Ткачук Оксана Тернопільський НВК ШЛ №6
8.      Галас Світлана Тернопільський НВК ШЛ №9
9.      Булик Оксана Тернопільський ЗЗСО №24
10.  Бурмас Ірина Тернопільський ЗЗСО №24
11.  Лопушинська Галина Тернопільський ЗЗСО №24
12.  Пилипишин Наталія Тернопільський ЗЗСО №24
13.  Фаріон Мар’яна Тернопільський ЗЗСО №24
14.  Павлюс Леся Тернопільський ЗЗСО №27
15.  Гуля Ольга Тернопільський ЗЗСО №27
16.  Гуменюк Оксана Тернопільський ЗЗСО №24

 

1.1.20. Групи ФФМ_20 «Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури» в обсязі 20 год:

1.      Василенко Лілія Тернопільський ПЛСП
2.      Холодняк Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
3.      Бусько Олександра Тернопільський НВК ШЛ №15
4.      Куцкір Світлана Тернопільський НВК Колегіум
5.      Кудринська Тетяна Тернопільський НВК Колегіум
6.      Вольська Людмила Тернопільський ЗЗСО №27
7.      Івашко Ольга Тернопільський ЗЗСО №27
8.      Кінах Ольга Тернопільський ЗЗСО №14
9.      Довбуш Тетяна Тернопільський ЗЗСО №19
10.  Франків Жанна Тернопільський ЗЗСО №19
11.  Сидій Анжела Тернопільський ЗЗСО №19
12.  Анцібор Наталія Тернопільський НВК ШЛ №6
13.  Яблонська Ольга Тернопільський ЗЗСО №10
14.  Ковальчук Любов ТКМЦНОІМ
15.  Ятищук Анатолій ТСШ 29

 

1.1.21. Групи ФФМ_30_6 «Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвиваючого навчання» в обсязі 10 год:

1.        Дрогобицька Богданна ТСШ 3
2.        Стецюк Ольга ТСШ 3
3.        Грода Галина ТСШ 3
4.        Марець Ірина ТУГ
5.        Кацюк Олена Тернопільський ЗЗСО №4
6.        Сеньків Галина Тернопільський ЗЗСО № 4
7.        Богун Юлія Тернопільський ЗЗСО №24
8.        Бодасюк Людмила Тернопільський ЗЗСО №24
9.        Войціх Наталія Тернопільський ЗЗСО №24
10.    Даньків Галина Тернопільський ЗЗСО №24
11.    Каразія Оксана Тернопільський ЗЗСО №24
12.    Оліярник Лілія ТПШ 3
13.    Крушельницький Олександр ТСШ 17
14.    Кришталь Ольга Тернопільський ЗЗСО №14

 

1.1.22. Групи ФФМ_34_2 «Міжпредметна та внутрішньо предметна інтеграція в процесі викладання історії в середній загальноосвітній школі як засіб формування нового рівня мислення учнів» в обсязі 8 год:

1.      Кутень Оксана ТУГ
2.      Бачинська Ірина Тернопільський ЗЗСО №8
3.      Морозюк Галина ТСШ 3
4.      Липовецька Юстина Тернопільський ЗЗСО №13
5.      Матвіїв Іван Тернопільський НВК ШЛ №6
6.      Рилова Галина Тернопільський ЗЗСО №4
7.      Лубкович Наталія Галицький коледж
8.      Городиська Наталія Галицький коледж
9.      Дживра Оксана Галицький коледж
10.  Рудик Марія Галицький коледж
11.  Сидор Надія Гімназія Гармонія
12.  Карпик Світлана Тернопільський ЗЗСО №24
13.  Лебідь Ганна Тернопільський ЗЗСО №24
14.  Чайка Людмила Тернопільський ЗЗСО №24
15.  Озерчук Микола ЗЗСО с. Чернихів
16.  Пасєка Наталія Тернопільський ЗЗСО №14

 

1.1.23. Групи ФФМ_42_1 «Квест-технологія в освітньому процесі» в обсязі 13 год:

1.      Мартиняк Галина ТУГ
2.      Спільніченко Ольга Гімназія Гармонія
3.      Переяславська Світлана ТСШ №7
4.      Сорока Людмила Тернопільський НВК ШЛ №15
5.      Бугера Лариса Тернопільський ЗЗСО №16
6.      Згурська Світлана Тернопільський НВК ШЛ №2
7.      Биць Тетяна ТКГ
8.      Фень Тетяна Тернопільський ЗЗСО №10
9.      Павлюк Тетяна Тернопільський ЗЗСО №10
10.  Круляк Ольга Тернопільський ЗЗСО №18
11.  Шкіра Ірина Тернопільський ЗЗСО №23
12.  Кучер Лідія Тернопільський НВК ШЛ №15
13.  Каспрук Оксана ТСШ №17
14.  Шенюк Тетяна Тернопільський ЗЗСО №19
15.  Насипана Ольга Тернопільський НВК Колегіум
16.  Секелик Наталія Тернопільський ліцей №21 СМШ
17.  Заворська Ольга Тернопільський ліцей №21 СМШ
18.  Гордій Дарія Тернопільський ЗЗСО №24

 

1.1.24. Групи ФФМ_42_2 «Квест-технологія в освітньому процесі» в обсязі 13 год:

1.      Тарас Наталія Тернопільський ЗЗСО №22
2.      Сторож Марія Тернопільський ЗЗСО №22
3.      Грицюк Тетяна Тернопільський ЗЗСО №20
4.      Стеців Галина Тернопільський ЗЗСО №28
5.      Романишин Тетяна ТСШ №29
6.      Козенко Маргарита Тернопільський ЗЗСО №8
7.      Вишневська Лариса Тернопільський НВК ШЛ №6
8.      Моліцька Алла Тернопільський НВК ШЛ №6
9.      Паланиця Любов Тернопільський НВК ШЛ №6
10.  Швець Євдокія ТСШ №29
11.  Ковалик Тетяна Тернопільський ЗДО №10
12.  Юрійчук Оксана Тернопільський ЗДО №10
13.  Підгірна Світлана Галицький коледж
14.  Слабіцька Надія Галицький коледж
15.  Нападій Тетяна Галицький коледж
16.  Дмитришин Людмила ЗЗСО с. Курівці
17.  Парій Марія ЗЗСО с. Кобзарівка

 

1.1.25. Групи ФФМ_48_1 «Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики» в обсязі 5 год:

1.      Луців Вонс Марія Тернопільський ЗЗСО №11
2.      Лозінська Марія Тернопільський ЗЗСО №11
3.      Коваль Марія Тернопільський ЗЗСО №26
4.      Островська Людмила Тернопільський ЗЗСО №26
5.      Ковальчук Ірина Тернопільський ЗЗСО №22
6.      Макосій Лариса Тернопільський ЗЗСО №22
7.      Маслак Олександра Тернопільський ЗЗСО №22
8.      Мельник Людмила Тернопільський ЗЗСО №22
9.      Шимків Богдана Тернопільський ЗЗСО №22
10.  Попович Анастасія Тернопільський ліцей №21 СМШ
11.  Вейко Уляна Тернопільський ліцей №21 СМШ
12.  Бодасюк Надія Тернопільський ЗЗСО №20
13.  Кумановська Наталія ТУГ

 

1.1.26. Групи ФФМ_51_1 «Сучасні мови програмування. Основи програмування на Python» в обсязі 14 год:

1.      Луців Вонс Марія Тернопільський ЗЗСО №11
2.      Затильна Галина Тернопільський ЗЗСО №11
3.      Цимбала Людмила Тернопільський ЗЗСО №11
4.      Пастущин Андрій Тернопільський ЗЗСО №19
5.      Савка Василь Тернопільський ЗЗСО №19
6.      Смакула Ірина Тернопільський ЗЗСО №27
7.      Довбенько Ірина Тернопільський ЗЗСО №28
8.      Пелішко Світлана Тернопільський ЗЗСО №28
9.      Телекова Наталія Тернопільський ЗЗСО №28
10.  Чубатий Андрій КЗ ТМР МСЮТ
11.  Шидловський Сергій Тернопільський ЗЗСО №27
12.  Баран Богдан Тернопільський ЗЗСО №22
13.  Плюсквік-Баран Юлія Тернопільський ЗЗСО №22
14.  Кульматицька Оксана Тернопільський ліцей №21 СМШ
15.  Вейко Уляна Тернопільський ліцей №21 СМШ
16.  Винник Надія ТПШ 3
17.  Теребус Лариса Тернопільський ЗЗСО №20
18.  Тимусь Ігор Тернопільський ЗЗСО №20
19.  Науменко Вікторія Тернопільський ЗЗСО №20

 

1.1.27. Групи ФФМ_51_2 «Сучасні мови програмування. Основи програмування на Python» в обсязі 14 год:

1.      Муравицька Олена ТСШ 17
2.      Мостова Ганна ТСШ 17
3.      Бурич Василь ЗЗСО с. Чернихів
4.      Струнь Любов Тернопільський ЗЗСО №14
5.      Фігурка Тетяна Тернопільський ЗЗСО №14
6.      Серба Наталія Тернопільський ЗЗСО №10
7.      Цікав’юк Катерина Тернопільський ЗЗСО №10
8.      Рижа Наталія ТСШ 7
9.      Романів Тарас ТСШ 3
10.  Фарина Ольга Тернопільський ЗЗСО №18
11.  Івасюк Галина Тернопільський ЗЗСО №4
12.  Сеньківська Світлана Тернопільський ЗЗСО №4
13.  Василик Ірина Тернопільський ЗЗСО №16
14.  Мирон Надія Тернопільський ЗЗСО №16
15.  Посвятовська Ольга Галицький коледж
16.  Матвійко Наталія ЗЗСО с. Курівці
17.  Рапацька Ганна ТСШ 3
18.  Бутрин Марія ЗЗСО с. Кобзарівка

 

1.1.28. Групи ФФМ_59 «Дизайн предметів інтер’єру» в обсязі 10 год:

1.      Івахів Оксана Тернопільський ЗЗСО №27
2.      Івахів Ірина Тернопільський ЗЗСО №28
3.      Кадиков Сергій Тернопільський ЗЗСО №28
4.      Яворська Олена Тернопільський ліцей №21 СМШ
5.      Лисак Ірина Тернопільський ЗДО №21
6.      Бацула Наталія Тернопільський НВК Колегіум
7.      Остапенко Наталія ТКГ
8.      Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
9.      Лавренюк Оксана Тернопільський ЗДО №27
10.  Шимуда Світлана Тернопільський ЗДО №27
11.  Лень Марія Тернопільський ЗДО №27
12.  Теляга Галина ВПУ СПТ
13.  Цибик Ірина ВПУ СПТ
14.  Гевко Юлія ВПУ СПТ

 

1.1.29. Групи ФФМ_67 «Майстер-клас: графічні техніки на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання» в обсязі 6 год:

1.         Урбанська Наталія КЗ ТМР ШНР
2.         Козевич Оксана КЗ ТМР ШНР
3.         Гуска Надія КЗ ТМР ШНР
4.         Турчин Ігор КЗ ТМР ШНР
5.         Кафтан Ірина КЗ ТМР ШНР
6.         Дугельна Алла КЗ ТМР ШНР
7.         Аксак-Мельничук Ольга КЗ ТМР ШНР
8.         Джус Галина КЗ ТМР ШНР
9.         Пащук Юрій КЗ ТМР ШНР
10.     Фаріон Василь КЗ ТМР ШНР
11.     Жмурко Тетяна КЗ ТМР ШНР
12.     Данилишин Наталія КЗ ТМР ШНР
13.     Джигун Лариса КЗ ТМР ШНР
14.     Чорній Ольга ТСШ 3
15.     Зелінка Уляна Тернопільський ЗЗСО №14

 

1.1.30. Групи ФФМ_68_2 «Майстер-клас: Ліплення» в обсязі 6 год:

1.      Когут Оксана Тернопільський ЗДО №27
2.      Шимуда Світлана Тернопільський ЗДО №27
3.      Бацько Оксана Тернопільський ЗДО №36
4.      Гейна Галина Тернопільський ЗДО №36
5.      Костецька Наталія Тернопільський ЗДО №36
6.      Мандзюк Ліля Тернопільський ЗДО №36
7.      Мельничук Тетяна Тернопільський ЗДО №11
8.      Куріца Оксана Тернопільський ЗДО №11
9.      Морщакова Жанна Тернопільський ЗДО №11
10.  Москаль Марія Тернопільський ЗДО №13
11.  Сисак Марія Тернопільський ЗДО №13
12.  Богачук Світлана Тернопільський ЗДО №15
13.  Сопільник Марія Тернопільський ЗДО №21
14.  Хромова Світлана Тернопільський ЗДО №21
15.  Плекан Елла Тернопільський ЗДО №21
16.  Познанська Софія Тернопільський ЗДО №21
17.  Стецюк Ірина ТПШ №3
18.  Федорчук Ольга Тернопільський ЗДО №21
19.  Янківська Галина Тернопільський ЗДО №26
20.  Боднарчук Віра Тернопільський ЗДО №26
21.  Калаур Марія Тернопільський ЗДО №13

 

1.1.31. Групи ФФМ_75_2 «Майстер-клас: Українські обереги» в обсязі 6 год:

1.      Бицко Надія Тернопільський ЗДО №36
2.      Голояд Любов Тернопільський ЗДО №36
3.      Луців Ірина Тернопільський ЗДО №36
4.      Петрика Любов Тернопільський ЗДО №36
5.      Терещук Оксана Тернопільський ЗДО №36
6.      Гейна Галина Тернопільський ЗДО №36
7.      Мандзюк Ліля Тернопільський ЗДО №36
8.      Мельничук Тетяна Тернопільський ЗДО №11
9.      Куріца Оксана Тернопільський ЗДО №11
10.  Морщакова Жанна Тернопільський ЗДО №11
11.  Максьо Галина Тернопільський ЗДО №21
12.  Марак Леся Тернопільський ЗДО №21
13.  Куленич Галина Тернопільський ЗДО №21
14.  Занько Ольга Тернопільський ЗДО №26
15.  Занько Ольга Тернопільський ЗДО №26
16.  Саламанюк Лілія Тернопільський ЗДО №26
17.  Семчишин Уляна Тернопільський ЗДО №26
18.  Скора Людмила Тернопільський ЗДО №26
19.  Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО №26
20.  Голубчик Тетяна Тернопільський ЗДО №26

 

1.1.32. Групи ФФМ_75_3 «Майстер-клас: Українські обереги» в обсязі 6 год:

1.      Архіпова Олександра ТПШ №2
2.      Гулько Ольга Тернопільський ліцей №21 СМШ
3.      Нетребська Вікторія ТПШ №3
4.      Свізінська Людмила ТПШ №3
5.      Романюк Марія ТПШ №3
6.      Кузьменко Марія ТПШ №3
7.      Золотоцька Тетяна Тернопільський ЗЗСО №22
8.      Карапетян Стефанія Тернопільський ЗЗСО №22
9.      Лозинська Ірина Тернопільський ЗЗСО №22
10.  Пиріг Анна Тернопільський ЗЗСО №22
11.  Плюсквік Оксана Тернопільський ЗЗСО №22
12.  Стасіна Надія Тернопільський ЗЗСО №22
13.  Шевчук Ілена Тернопільський ЗДО №21
14.  Швець Галина Тернопільський ЗДО №21
15.  Сопільник Марія Тернопільський ЗДО №21
16.  Мельник Оксана Тернопільський ЗДО №21
17.  Ваврик Галина ТПШ №3
18.  Руданська Людмила ТПШ №3

 

1.1.33. Групи ФФМ_88_3 «Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів» в обсязі 8 год:

1.      Коваль Ганна ТСШ 5
2.      Кравчишин Анатолій ТСШ 5
3.      Крамар Марія ТСШ 5
4.      Крицька (Самуляк) Галина ТСШ 5
5.      Лупійчук Марія ТСШ 5
6.      Мариніна Ольга ТСШ 5
7.      Олексієнко Оксана ТСШ 5
8.      Поврозник Розалія ТСШ 5
9.      Погоріла Оксана ТСШ 5
10.  Потокій Олександра ТСШ 5
11.  Радкевич Марія ТСШ 5
12.  Рибачук Мар’яна ТСШ 5
13.  Романів Наталія ТСШ 5

 

1.1.34. Групи ФФМ_88_4 «Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів» в обсязі 8 год:

1.      Савельєва Ірина ТСШ 5
2.      Сенишин Олег ТСШ 5
3.      Ситар Яніна ТСШ 5
4.      Славська Ольга ТСШ 5
5.      Смолярська Марія ТСШ 5
6.      Стецик Наталія ТСШ 5
7.      Ткачук Людмила ТСШ 5
8.      Ткачук Надія ТСШ 5
9.      Трачук Галина ТСШ 5
10.  Хмелюк Оксана ТСШ 5
11.  Хміляр Марія ТСШ 5
12.  Чех Зоряна ТСШ 5
13.  Чорнобай Світлана ТСШ 5
14.  Шмир Ольга ТСШ 5
15.  Якушевич Тетяна ТСШ 5
16.  Музика Наталя ТСШ 5
17.  Лесишин Наталія ТСШ 5
18.  Гуцул Зоряна ТСШ 5
19.  Дурай Ольга ТСШ 5
20.  Жук Тетяна ТСШ 5

 

1.1.35. Групи ФФМ_88_5 «Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів» в обсязі 8 год:

1.      Абухажар Олена Тернопільський ЗЗСО №26
2.      Карась Галина Тернопільський ЗЗСО №26
3.      Коваль Марія Тернопільський ЗЗСО №26
4.      Кулешко Оксана Тернопільський ЗЗСО №26
5.      Кулик Наталя Тернопільський ЗЗСО №26
6.      Кушнір Надія Тернопільський ЗЗСО №26
7.      Литвинко Оксана Тернопільський ЗЗСО №26
8.      Лукович Юрій Тернопільський ЗЗСО №26
9.      Матвіїв Володимир Тернопільський ЗЗСО №26
10.  Мелимука Галина Тернопільський ЗЗСО №26
11.  Мигас Марія Тернопільський ЗЗСО №26
12.  Новосад Людмила Тернопільський ЗЗСО №26
13.  Осов’як Світлана Тернопільський ЗЗСО №26
14.  Папірянська Марія Тернопільський ЗЗСО №26
15.  Пелех Марія Тернопільський ЗЗСО №26
16.  Проців Соломія Тернопільський ЗЗСО №26
17.  Яциковська Наталія Тернопільський ЗЗСО №28
18.  Чорномаз Надія Тернопільський ЗЗСО №28
19.  Коваль Сергій ТСШ 5

 

1.1.36. Групи ФФМ_88_6 «Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів» в обсязі 8 год:

1.      Коваленко Олександра Тернопільський ЗДО №31
2.      Лацік Олена Тернопільський ЗДО №31
3.      Семусь Ганна Тернопільський ЗДО №31
4.      Корнійчук Лілія Тернопільський ЗДО №31
5.      Гута Оксана Тернопільський ЗДО №31
6.      Данилевич Лілія Тернопільський ЗДО №31
7.      Дідич Любов Тернопільський ЗДО №31
8.      Бицко Надія Тернопільський ЗДО №36
9.      Голояд Любов Тернопільський ЗДО №36
10.  Козюпа Оксана Тернопільський ЗДО №36
11.  Занько Ольга Тернопільський ЗДО №26
12.  Саламанюк Лілія Тернопільський ЗДО №26
13.  Семчишин Уляна Тернопільський ЗДО №26
14.  Скора Людмила Тернопільський ЗДО №26
15.  Дичко Оксана Тернопільський ЗДО №2
16.  Стадник Ірина Тернопільський ЗДО №2
17.  Питель Галина Тернопільський ЗДО №14
18.  Борозна Лариса Тернопільський ЗДО №31
19.  Качмар Любов ТПШ №4
20.  Андрєєва Оленна Тернопільський ЗДО №2
21.  Ямборко Оксана Тернопільський ЗДО №36

 

1.1.37. Групи ФФМ_88_7 «Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів» в обсязі 8 год:

1.         Атаманчук Михайло Тернопільський ЗЗСО №25
2.         Франків Наталія Тернопільський ЗЗСО №19
3.         Петрика Любов Тернопільський ЗДО №36
4.         Терещук Оксана Тернопільський ЗДО №36
5.         Янківська Галина Тернопільський ЗДО №26
6.         Ростецька Оксана Тернопільський ЗДО №26
7.         Голубчик Тетяна Тернопільський ЗДО №26
8.         Шимуда Світлана Тернопільський ЗДО №27
9.         Лавренюк Оксана Тернопільський ЗДО №27
10.     Горпиняк Наталія Тернопільський ЗДО №31
11.     Гуменюк Наталія Тернопільський ЗДО №31
12.     Гераськевич Наталія Тернопільський ЗДО №31
13.     Іваськевич Олександра Тернопільський ЗДО №31
14.     Леськів Анна Тернопільський ЗДО №26
15.     Булигіна Наталія Тернопільський ЗДО №26

 

1.1.38. Групи ФФМ_97_2 «Особливості організації освітнього процесу  в інклюзивному навчальному закладі» в обсязі 5 год:

1.      Слободянюк Світлана Тернопільський ЗДО №12
2.      Мельниченко Наталія Тернопільський ЗДО №12
3.      Чухарська Лілія Тернопільський ЗДО №22
4.      Боднарук Оксана Тернопільський ЗДО №22
5.      Стадник Ірина Тернопільський ЗДО №2
6.      Климюк Тетяна Тернопільський ЗДО №2
7.      Мисько Галина Тернопільський ЗДО №2
8.      Турецька Галина Тернопільський ЗДО № 38
9.      Орляк Олександра Тернопільський ЗДО №38
10.  Касянчук Тетяна ТПШ №3
11.  Вознюк Ірина ТПШ №3
12.  Нагорна Галина ТПШ №3
13.  Єрьоменко Антоніна ТПШ №5
14.  Костенко Ольга ІРЦ Тернопільського району
15.  Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
16.  Свінних Галина ТКМЦНОІМ

 

1.1.39. Групи ФФМ_99_5 «Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами» в обсязі 6 год:

1.      Пиріг Валентина Тернопільський ЗЗСО №23
2.      Бучок Юрій Тернопільський ЗЗСО №22
3.      Гринюка Богдан Тернопільський ЗЗСО №22
4.      Краснопольська Руслана Тернопільський ЗЗСО №22
5.      Петриків Марія Тернопільський ЗЗСО №22
6.      Рудик Мар’яна Тернопільський ЗЗСО №22
7.      Штогрин Марія Тернопільський ЗЗСО №14
8.      Гриб Олександра Тернопільський ЗЗСО №14
9.      Бояринцева Ольга Тернопільський ліцей №21 СМШ
10.  Дардан Тетяна Тернопільський ліцей №21 СМШ
11.  Марич Руслана Тернопільський ліцей №21 СМШ
12.  Рябова Софія Тернопільський ліцей №21 СМШ
13.  Грабовська Ольга Тернопільський ліцей №21 СМШ
14.  Куйдич Ірина Тернопільський ЗЗСО №11
15.  Ферштай Марія Тернопільський ЗЗСО №11
16.  Куца Марія Тернопільський ЗЗСО №11
17.  Мацола Діана Тернопільський ЗЗСО №11
18.  Паньків Валентина Тернопільський ЗЗСО №28
19.  Коропецька Софія Тернопільський ЗЗСО №28
20.  Паньків Марія Тернопільський ЗЗСО №28
21.  Миколів Ірина Тернопільський ЗЗСО №28
22.  Касянчук Тетяна ТПШ №3
23.  Вознюк Ірина ТПШ №3
24.  Гайтко Тетяна ТПШ №3
25.  Нагорна Галина ТПШ №3

 

1.1.40. Групи ФФМ_100_2 «Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі» в обсязі 9 год:

1.      Стадник Ірина Тернопільський ЗДО №2
2.      Климюк Тетяна Тернопільський ЗДО №2
3.      Хомик Оксана Тернопільський ЗДО №2
4.      Мисько Галина Тернопільський ЗДО №2
5.      Дичко Оксана Тернопільський ЗДО №2
6.      Леськів Анна Тернопільський ЗДО №26
7.      Сеник Світлана Тернопільський ЗДО №31
8.      Калина Ганна Тернопільський ЗДО №31
9.      Остапишин Валентина Тернопільський ЗДО №31
10.  Галушка Марія Тернопільський ЗДО №31
11.  Боб’як Тетяна Тернопільський ЗДО №31
12.  Кулик Ірина Тернопільський ЗДО №27
13.  Рибчинська Лариса Тернопільський ЗДО №27
14.  Репета Тетяна Тернопільський ЗДО №27
15.  Стеліга Любов Тернопільський ЗДО №27
16.  Слонецька Світлана Тернопільський ЗДО №9
17.  Дівик Лідія Тернопільський ЗДО №22
18.  Дорош Уляна Тернопільський ЗДО №22
19.  Жук Людмила Тернопільський ЗДО №22
20.  Кучма Ольга Тернопільський ЗДО №22
21.  Томковид Володимир Тернопільський ЗДО №22
22.  Храплива Коберник Ангеліна Тернопільський ЗДО №22
23.  Плішко Оначишич Світлана Тернопільський ЗДО №14
24.  Несмашна Галина ТКМЦНОІМ
25.  Місюк Марія Тернопільський ЗДО №38
26.  Яремчук Марія Тернопільський ЗДО №38
27.  Дик Галина Тернопільський ЗДО №38
28.  Сулипа Наталія Тернопільський ЗДО №10
29.  Олійник Лілія Тернопільський ЗДО №10
30.  Андрєєва Олена Тернопільський ЗДО №2

 

1.1.41. Групи ФФМ_100_4 «Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі» в обсязі 9 год:

1.      Федінчук Орислава КЗ ТМР ІРЦ №1
2.      Вишневська Наталія КЗ ТМР ІРЦ №1
3.      Гурська Руслана Тернопільський ЗДО №10
4.      Іващук Світлана Тернопільський ЗДО №24
5.      Клименко Ірина Тернопільський ЗДО №24
6.      Сеник Інна Тернопільський ЗДО №24
7.      Стельмащук Марія Тернопільський ЗДО №24
8.      Стецок Ангеліна Тернопільський ЗДО №24
9.      Колодницька Галина Тернопільський ЗДО №38
10.  Турецька Галина Тернопільський ЗДО №38
11.  Сокур Оксана Тернопільський ЗДО №38
12.  Бровкович Наталія Тернопільський ЗДО №38
13.  Максимишин Надія Тернопільський ЗДО №38
14.  Орляк Олександра Тернопільський ЗДО №38
15.  Мельниченко Наталія Тернопільський ЗДО №12
16.  Іванюк Наталія Тернопільський ЗДО №12
17.  Широка Анастасія Тернопільський ЗДО №12
18.  Нагорна Галина ТПШ №3
19.  Юган Соломія ТПШ №3

 

1.1.42. Групи ФФМ_101_10 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Кулянда Оксана Тернопільський ЗЗСО №4
2.      Семчук Андрій Тернопільський ЗЗСО №4
3.      Федоруц Микола Тернопільський ЗЗСО №4
4.      Андрунько Лілія Тернопільський ЗЗСО №4
5.      Пастернак Ганна Тернопільський ЗЗСО №4
6.      Водоп’ян Тетяна Тернопільський ЗЗСО №4
7.      Врублевська Марія Тернопільський ЗЗСО №4
8.      Врублевський Натан Тернопільський ЗЗСО №4
9.      Галас Ольга Тернопільський ЗЗСО №4
10.  Голда Антоніна Тернопільський ЗЗСО №4
11.  Гриців Надія Тернопільський ЗЗСО №4
12.  Демчук Тетяна Тернопільський ЗЗСО №4
13.  Домбровська Галина Тернопільський ЗЗСО №4
14.  Дубова Мирослава Тернопільський ЗЗСО №4
15.  Дудник Ольга Тернопільський ЗЗСО №4
16.  Івасюк Галина Тернопільський ЗЗСО №4
17.  Кацюк Олена Тернопільський ЗЗСО №4
18.  Кізілова Галина Тернопільський ЗЗСО №4
19.  Климко Оксана Тернопільський ЗЗСО №4
20.  Крат Надія Тернопільський ЗЗСО №4
21.  Крук Ольга Тернопільський ЗЗСО №4
22.  Лазарук Юлія Тернопільський ЗЗСО №4
23.  Копко Валентина Тернопільський ЗЗСО №4
24.  Сидорчук Ірина Тернопільський ЗЗСО №4

 

1.1.43. Групи ФФМ_101_11 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Крупа Тетяна Тернопільський ЗЗСО №4
2.      Лапчук Інна Тернопільський ЗЗСО №4
3.      Шеманська Тетяна Тернопільський ЗЗСО №4
4.      Лиса Надія Тернопільський ЗЗСО №4
5.      Максимів Тетяна Тернопільський ЗЗСО №4
6.      Миць Тетяна Тернопільський ЗЗСО №4
7.      Ореховська Галина Тернопільський ЗЗСО №4
8.      Попович Юлія Тернопільський ЗЗСО №4
9.      Пронкевич Мар’яна Тернопільський ЗЗСО №4
10.  Регіщук Володимир Тернопільський ЗЗСО №4
11.  Рилова Галина Тернопільський ЗЗСО №4
12.  Пігович Марина Тернопільський ЗЗСО №4
13.  Сватенко Вікторія Тернопільський ЗЗСО №4
14.  Семенець Галина Тернопільський ЗЗСО №4
15.  Семчук Ольга Тернопільський ЗЗСО №4
16.  Сеньків Галина Тернопільський ЗЗСО №4
17.  Сеньківська Світлана Тернопільський ЗЗСО №4
18.  Стрижакова Ольга Тернопільський ЗЗСО №4
19.  Якубишина Галина Тернопільський ЗЗСО №4
20.  Яцина Володимир Тернопільський ЗЗСО №4

 

1.1.44. Групи ФФМ_102_2 «Корекційна спрямованість навчання дітей з
особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Літинський Павло Тернопільський ЗЗСО №11
2.      Бригідир Анна Тернопільський ЗЗСО №11
3.      Григор’єва Лариса Тернопільський ЗЗСО №11
4.      Куйдич Ірина Тернопільський ЗЗСО №11
5.      Бахуринська Галина Тернопільський ЗЗСО №11
6.      Білоус Галина Тернопільський ЗЗСО №11
7.      Буйновська Тамара Тернопільський ЗЗСО №11
8.      Луців (Вонс) Марія Тернопільський ЗЗСО №11
9.      Воротна Марія Тернопільський ЗЗСО №11
10.  Гайда Наталя Тернопільський ЗЗСО №11
11.  Гладка Валерія Тернопільський ЗЗСО №11
12.  Горошко Надія Тернопільський ЗЗСО №11
13.  Демида Катерина Тернопільський ЗЗСО №11
14.  Джигола Таїсія Тернопільський ЗЗСО №11
15.  Дика Надія Тернопільський ЗЗСО №11
16.  Заблоцька Наталя Тернопільський ЗЗСО №11
17.  Задоріжна Тетяна Тернопільський ЗЗСО №11
18.  Затильна Галина Тернопільський ЗЗСО №11
19.  Кавецька Світлана Тернопільський ЗЗСО №11
20.  Карпінська Лілія Тернопільський ЗЗСО №11
21.  Клепач Ольга Тернопільський ЗЗСО №11
22.  Крупей Галина Тернопільський ЗЗСО №11

 

1.1.45. Групи ФФМ_102_3 «Корекційна спрямованість навчання дітей з
особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Коханівська (Крутовська) Олена Тернопільський ЗЗСО №11
2.      Купчак Людмила Тернопільський ЗЗСО №11
3.      Курило Надія Тернопільський ЗЗСО №11
4.      Куцан Ірина Тернопільський ЗЗСО №11
5.      Лінькова Марія Тернопільський ЗЗСО №11
6.      Лупенко Світлана Тернопільський ЗЗСО №11
7.      Луценко Алла Тернопільський ЗЗСО №11
8.      Марчук Ольга Тернопільський ЗЗСО №11
9.      Мерва Галина Тернопільський ЗЗСО №11
10.  Микитюк Олена Тернопільський ЗЗСО №11
11.  Миськів Наталя Тернопільський ЗЗСО №11
12.  Ничик Галина Тернопільський ЗЗСО №11
13.  Олієвська Ольга Тернопільський ЗЗСО №11
14.  Перейма Людмила Тернопільський ЗЗСО №11
15.  Придивус Олена Тернопільський ЗЗСО №11
16.  Прокопенко Ірина Тернопільський ЗЗСО №11
17.  Сівозад Ірина Тернопільський ЗЗСО №11
18.  Солодка Галина Тернопільський ЗЗСО №11

 

1.1.46. Групи ФФМ_118 «Універсальна десяткова класифікація для дитячих бібліотек: структура, зміст, призначення» в обсязі 8 год:

1.      Дидик Наталія Тернопільський ЗЗСО №28
2.      Чорномаз Надія Тернопільський ЗЗСО №28
3.      Хома Олена ТКГ
4.      Смакоуз Ольга Тернопільський ЗЗСО №10
5.      Костилєва Ольга Тернопільський ЗЗСО №13
6.      Панькевич Ірина ТСШ №7
7.      Худа Іванна ТСШ №17
8.      Туровська Надія Тернопільський НВК ШЛ №6
9.      Сорочинська Оксана Тернопільський НВК ШЛ №9
10.  Марчук Ольга Тернопільський ЗЗСО №14
11.  Смій Людмила Тернопільський НВК ШЛ №15
12.  Возна Ярослава Тернопільська СЗОШ-інтернат

І-ІІІ ст. ТОР

13.  Віцінська Наталія Тернопільський ЗЗСО №24
14.  Телегіна Інна Тернопільський ЗЗСО №24
15.  Гринь Любов Тернопільський ЗЗСО №11
16.  Сямро Руслана ЗЗСО с. Кобзарівка
17.  Ярема Олеся Тернопільський ЗЗСО №19
18.  Козловська Лариса ТКМЦНОІМ
19.  Шпак Вікторія ТСШ №3
20.  Будай Надія Тернопільський ЗЗСО №8
21.  Процик Сільвія Тернопільський ЗЗСО №16
22.  Стасишин Світлана ТСШ №3
23.  Корицька Олена КЗ ТМР МШ №1

 

1.1.47. Групи ФФМ_128 «Інноваційні форми роботи з учнівським самоврядуванням.  Сучасні підходи до реалізації громадських ініціатив у закладах освіти: розвиток якостей лідерства і командоутворення старшокласників» в обсязі 6 год:

1.      Гурін Тетяна Тернопільський ЗЗСО №13
2.      Лебедик (Мельник) Мар’яна Тернопільський ЗЗСО №18
3.      Кулик Наталія Тернопільський ЗЗСО №26
4.      Цимбалюк Ірина Тернопільський ЗЗСО №28
5.      Кудласевич Наталія ЗЗСО с. Чернихів
6.      Філіповська Леся ТТЛ
7.      Ластівка Марія ТСШ №7
8.      Томків Наталія ТУГ
9.      Янушевська Віра ТУГ
10.  Тимчак Ірина Тернопільський НВК ШЛ №6
11.  Ремеза Марія ЗЗСО с. Курівці
12.  Заверуха Тетяна Тернопільський НВК Колегіум

 

1.2. Організувати у листопаді повторне навчання слухачів групи ЗПМ_24_4 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування» у складі:

1.        Гарматюк Любов ТУГ
2.        Іващук Альона ТУГ
3.        Чайка Галина ТУГ
4.        Зуляк Галина ТУГ
5.        Грабовська Зоряна ТУГ
6.        Чирська Наталія ТУГ
7.        Пилипів Ольга ТСШ №3
8.        Драган Мирослава ТСШ №3
9.        Вишневська Олена ТСШ №3
10.    Чех Антоніна ТСШ №3
11.    Бенцал Наталія ТСШ №3
12.    Криса Тетяна ТСШ №3
13.    Цибульська Світлана ТСШ №3
14.    Іщенко Ольга ТСШ №3
15.    Хома Віра ТСШ №3
16.    Рапацька Ганна ТСШ №3
17.    Колодійчук Євгенія Тернопільський ЗЗСО №20
18.    Несмашна Галина ТКМЦНОІМ

1.3. Створити можливості педагогам, які успішно закінчили вивчення визначених розділів освітніх програм, для самостійної роздруківки сертифікатів із сайту e-osvita.org.

 1. Бухгалтерії ТКМЦНОІМ оплатити роботу викладачів курсів підвищення кваліфікації відповідно до укладених цивільно-правових договорів та Актів виконання робіт.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор центру                                        Г.І.Литвинюк

 

НАКАЗ

 05.10.2020                                                                                                               № 11-НО 

Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у вересні 2020 року  

             У зв’язку із завершенням навчального процесу та виконанням навчального плану в групах СГМ_3_1, СГМ_4_1, СГМ_4_3, СГМ_5, СГМ_6_9, СГМ_7_3, СГМ_8_1, ЗПМ_1_4, ЗПМ_1_7, ЗПМ_3_2, ЗПМ_12_2, ЗПМ_13_2, ЗПМ_16_2, ФФМ_3_3, ФФМ_5, ФФМ_12_7, ФФМ_13_1, ФФМ_38, ФФМ_47, ФФМ_52, ФФМ_61_2, ФФМ_68_1, ФФМ_88_2, ФФМ_94, ФФМ_96_2, ФФМ_99_8, ФФМ_99_9, ФФМ_101_7, ФФМ_101_8, ФФМ_105_2, які працювали за дистанційною формою навчання  (лист МОН України від 12.06.2020 №323),

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

1.1.1. Групи СГМ_3_1 «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи» в обсязі 8 год:

1.        Білецька Надія ЗЗСО 10
2.        Якимчук Володимир ЗЗСО 10
3.        Беднарчук Степан ЗЗСО 10
4.        Ільчук Оксана ЗДО 6
5.        Юрин Світлана ЗЗСО 14
6.        Горішна Олександра ЗЗСО 14
7.        Дубенська Валентина ЗЗСО 14
8.        Пасєка Наталія ЗЗСО 14
9.        Корначевська Людмила ТПШ Ерудит

 

1.1.2. Групи СГМ_4_1 «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки» в обсязі 12 год:

1.            Шванк Любов ЗДО 5
2.            Мансурова Наталія ЗДО 5
3.            Мацевко Оксана ЗДО 5
4.            Яцюк Ольга ЗДО 5
5.            Ільчук Оксана ЗДО 6
6.            Михайлюк Оксана ЗДО 21
7.            Міхалків Тетяна ЗДО 21
8.            Яремчук Лариса ЗДО 29
9.            Брінь Ганна ТПШ 5
10.        Струганець Ольга ТПШ 5
11.        Бацько Оксана ЗДО 36
12.        Злочевська Ірина ЗДО 36
13.        Коверчук Любов ЗДО 36
14.        Терещук Оксана ЗДО 36
15.        Бойко Бодак Уляна ТПШ 2
16.        Олендер Ірина ТПШ 5

 

1.1.3. Групи СГМ_4_3 «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки» в обсязі 12 год:

1.      Перун Наталія ЗЗСО 11
2.      Ковальчук Леся ЗЗСО 19
3.      Мінченко Світлана ЗЗСО 28
4.      Яремчук Оксана ЗЗСО 28
5.      Романюк Марія ТПШ 3
6.      Гімла Катерина ТПШ 3
7.      Кузьменко Марія ТПШ 3
8.      Руданська Людмила ТПШ 3
9.      Свізінська Людмила ТПШ 3
10.  Баляк Світлана ТКГ
11.  Гринчук Ольга ТКГ
12.  Гукалюк Ірина ТКГ
13.  Дуліба Алла ТКГ
14.  Лайбіда Марія ТКГ
15.  Лучишин Світлана ТКГ
16.  Осадчук Тамара ТКГ
17.  Петрик Сніжана ТКГ
18.  Проник Олександра ТКГ
19.  Судомир Леся ТКГ
20.  Форманюк Зоряна ТКГ
21.  Швидка Оксана ТКГ
22.  Тарасова Людмила ЗЗСО 10
23.  Мартиняк Галина ТУГ
24.  Леськів Анна ЗДО 26

 

1.1.4. Групи CГМ_5 «Моделювання організаційної культури навчального закладу» в обсязі 12 год:

1.         Балук Надія ЗДО 34
2.         Соловей Неля ЗДО 37
3.         Підгайна Галина ЗЗСО 8
4.         Іваницька Ганна ЗЗСО 8
5.         Кравчук Леся ЗЗСО 8
6.         Постернак Микола ТПЛСП
7.         Харковська Світлана ЗЗСО 23
8.         Мохорук Степан ЗЗСО 23
9.         Чубак Галина ЗДО 22
10.     Філь Анжела ЗДО 37
11.     Качмарчик Любомира ЗДО 9
12.     Дем’янчик Руслана ЗДО 36
13.     Креховець Оксана ЗДО 36
14.     Мандзюк Ліля ЗДО 36
15.     Гринда Юлія ЗЗСО 25
16.     Баляк Світлана ТКГ
17.     Калушка Любов техколедж
18.     Дранівський Назарій техколедж
19.     Павлик Анна техколедж
20.     Дранівська Марія техколедж
21.     Тверда Ірина техколедж
22.     Кущак Оксана техколедж
23.     Семчишин Євгенія техколедж

 

1.1.5. Групи СГМ_6_9 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.              Радь Наталія ЗДО 13
2.              Сисак Марія ЗДО 13
3.              Шарик Наталія ЗДО 13
4.              Атаманчук Лілія ЗЗСО 25
5.              Ваховська Христина ЗЗСО 25
6.              Палихата Надія ЗДО 25
7.              Троян Ірина ЗДО 25
8.              Лисковець Ольга ТПШ Ерудит
9.              Гурик Софія ТПШ Ерудит
10.          Бицко Надія ЗДО 36
11.          Кім Світлана ТПШ 5
12.          Калаур Марія ЗДО 13

 

1.1.6. Групи СГМ_7_3 «Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу» в обсязі 6 год:

1.    Фігурка Тетяна ЗЗСО 14
2.    Василишин Наталія ТНВК ШЛ 15
3.    Будь Лариса ТНВК ШЛ 15
4.    Крива Юлія ТНВК ШЛ 15
5.    Підгурська Неля ТНВК ШЛ 15
6.    Савчук Оксана ТНВК ШЛ 15
7.    Ткачук Тетяна ТНВК ШЛ 15
8.    Самбор Наталя ТНВК ШЛ 15
9.    Днись Людмила ТПШ Ерудит
10.        Палига Ольга ТПШ Ерудит
11.        Бугера Лариса ЗЗСО 16
12.        Сампара Ніна ЗЗСО 16
13.        Гордій Любов ЗЗСО 16
14.        Степанко Наталія ЗЗСО 16
15.        Собчак Наталія ЗЗСО 16
16.        Романець Марія ЗЗСО 23

 

1.1.7. Групи СГМ_8_1 «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсязі 12 год:

1.         Драган Мирослава ТСШ 3
2.         Вишневська Олена ТСШ 3
3.         Кріль Олена ТСШ 3
4.         Чех Антоніна ТСШ 3
5.         Пилипів Ольга ТСШ 3
6.         Морозюк Галина ТСШ 3
7.         Бенцал Наталія ТСШ 3
8.         Шумська Юля ТСШ 3
9.         Копка Тетяна ТСШ 3
10.     Криса Тетяна ТСШ 3
11.     Цибульська Світлана ТСШ 3
12.     Яременко Ніна ТСШ 3
13.     Стасишен Людмила ТСШ 3
14.     Пільгун Світлана ТСШ 3
15.     Базюк Ольга ТСШ 3
16.     Климчук Віра ТСШ 3
17.     Крих Галина ЗЗСО 8
18.     Волинець Галина ЗЗСО 8
19.     Заброцький Руслан ЗЗСО 18
20.     Бачинська Лідія ЗЗСО 18

 

1.1.8. Групи ЗПМ_1_4 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.        Боднарчук Галина ТСШ 7
2.        Береза Людмила ТСШ 7
3.        Бескоровайна Руслана ТСШ 7
4.        Вельган Ганна ТСШ 7
5.        Волинець Богдана ТСШ 7
6.        Гарбузяк Світлана ТСШ 7
7.        Данилюк Оксана ТСШ 7
8.        Діденко Людмила ТСШ 7
9.        Дубець Ольга ТСШ 7
10.    Кіт Тетяна ТСШ 7
11.    Ковальчук Ніна ТСШ 7
12.    Козачок Тетяна ТСШ 7
13.    Краснюкова Людмила ТСШ 7
14.    Матимеш Марія ТСШ 7
15.    Маціборок Оксана ТСШ 7
16.    Пилипчук Наталія ТСШ 7
17.    Проць Галина ТСШ 7
18.    Тарас Оксана ТСШ 7
19.    Цуп Лілія ТСШ 7
20.    Чорна Юлія ТСШ 7
21.    Шульгай Світлана ТСШ 7
22.    Ярощук Ірина ТСШ 7
23.    Паранчак Оксана ЗЗСО 16

 

1.1.9. Групи ЗПМ_1_7 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.         Штафірна Галина ЗДО 26
2.         Гейна Галина ЗДО 36
3.         Голояд Любов ЗДО 36
4.         Стрільчук Наталія ЗДО 36
5.         Терещук Оксана ЗДО 36
6.         Мансурова Наталія ЗДО 5
7.         Булик Оксана ЗЗСО 24
8.         Бурмас Ірина ЗЗСО 24
9.         Лебідь Ганна ЗЗСО 24
10.     Лопушинська Галина ЗЗСО 24
11.     Матвієнко Лілія ЗЗСО 24
12.     Тимбак Олена ЗЗСО 24
13.     Фаріон Мар’яна ЗЗСО 24
14.     Гуменна Тетяна ТПШ Ерудит
15.     Зарічна Раїса ТПШ Ерудит
16.     Круглик Олена ТПШ 2
17.     Пилипишин Наталія ЗЗСО 24
18.     Джус Марія ТПШ Ерудит
19.     Шум Наталія ТПШ 5
20.     Бучинська Оксана ТПШ 2
21.     Флорчук Оксана ТПШ 2
22.     Черкас Світлана ТПШ 2

 

1.1.10. Групи ЗПМ_3_2 «Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва» в обсязі 6 год:

1.         Дівик Лідія ЗДО 22
2.         Якимів Надія ЗДО 33
3.         Гарко Любов ЗЗСО 20
4.         Музика Любов ТПШ Ерудит
5.         Вавринів Лілія ЗЗСО 28
6.         Мариняк Наталія ЗЗСО 28
7.         Ботярко Марія ЗЗСО 28
8.         Ничипорук Людмила ТТЛ

 

1.1.11. Групи ЗПМ_12_2 «Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти» в обсязі 8 год:

1.         Матвійчук Андрій МСЮТ
2.         Наконечний Володимир МСЮТ
3.         Федак Юлія ТСШ 29
4.         Стульківська Мирослава ТНВК ШЛ 15
5.         Василишин Наталія ТНВК ШЛ 15
6.         Савчук Оксана ТНВК ШЛ 15
7.         Татарин Галина ЗЗСО 18
8.         Штафірна Галина ЗДО 26
9.         Морщакова Жанна ЗДО 11

 

1.1.12. Групи ЗПМ_13_2 «Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі» в обсязі 8 год:

1.          Костюк Галина ТСШ 7
2.          Боднарчук Галина ТСШ 7
3.          Губар Тетяна ТСШ 7
4.          Бескоровайна Руслана ТСШ 7
5.          Вельган Ганна ТСШ 7
6.          Волинець Богдана ТСШ 7
7.          Глуха Світлана ТСШ 7
8.          Горін Галина ТСШ 7
9.          Данилюк Оксана ТСШ 7
10.      Ільчук Людмила ТСШ 7
11.      Коваль Ірина ТСШ 7
12.      Ковальчук Ніна ТСШ 7
13.      Козачок Тетяна ТСШ 7
14.      Маціборок Оксана ТСШ 7
15.      Панькевич Ірина ТСШ 7
16.      Ухач Світлана ТНВК ШЛ 15
17.      Крупа Лілія ТНВК ШЛ 15
18.      Руда Галина ТСШ 7
19.      Тарас Оксана ТСШ 7

 

1.1.13. Групи ЗПМ_16_2 «Хмарні технології в роботі вчителя» в обсязі 8 год:

1.         Зелінка Володимир ЗЗСО 14
2.         Жеворонко Оксана ТСШ 17
3.         Беднарчук Тетяна ЗЗСО 10
4.         Антонюк Сергій ЗЗСО 19
5.         Пастущин Андрій ЗЗСО 19
6.         Карпінська Лілія ЗЗСО 11
7.         Купчак Людмила ЗЗСО 11
8.         Олієвська Ольга ЗЗСО 11

 

1.1.14. Групи ФФМ_3_3 «Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти» в обсязі 16 год:

1.        Рудик Галина ТПШ 2
2.        Дідич Любов ЗДО 31
3.        Люлька Людмила ЗДО 31
4.        Данилевич Лілія ЗДО 31
5.        Логуш Наталія ЗДО 22
6.        Чухарська Лілія ЗДО 22
7.        Боднарук Оксана ЗДО 22
8.        Хребетко Катерина ЗДО 22
9.        Коробчук Наталя ЗДО 30
10.    Білик Наталя ЗДО 30
11.    Шевчук Надія ЗДО 30
12.    Вакула Марія ЗДО 30
13.    Бучковська Мар’яна ЗДО 17
14.    Ваврик Даниїла ЗДО 17
15.    Зборівська Марія ЗДО 17
16.    Зацухна Світлана ЗДО 17
17.    Кравчук Руслана ЗДО 17
18.    Скалій Світлана ЗДО 19
19.    Водоставська Наталія ЗДО 19
20.    Лацік Олена ЗДО 31
21.    Чорна Зоряна ЗДО 31
22.    Холява Марія ЗДО 6

 

1.1.15. Групи ФФМ_5 «Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти» в обсязі 13 год:

1.         Гаврилюк Марія ЗДО 37
2.         Шпитко Марія ЗДО 37
3.         Стадник Ірина ЗДО 2
4.         Климюк Тетяна ЗДО 2
5.         Бінявська Світлана ЗДО 30
6.         Шумбар Галина ЗДО 21
7.         Голубчик Тетяна ЗДО 26
8.         Леськів Анна ЗДО 26
9.         Горпиняк Наталія ЗДО 31
10.     Глогусь Надія ТПШ 3
11.     Лацік Олена ЗДО 31
12.     Семусь Ганна ЗДО 31
13.     Мельниченко Наталія ЗДО 18
14.     Філь Тетяна ЗДО 27

 

1.1.16. Групи ФФМ_12_7 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.          Богуцький Олег МСЮТ
2.          Гордій Наталія МСЮТ
3.          Гребень Роман МСЮТ
4.          Жеребна Зоряна МСЮТ
5.          Кобіль Галина МСЮТ
6.          Комендацький Станіслав МСЮТ
7.          Луцик Андрій МСЮТ
8.          Луцик Леся МСЮТ
9.          Матвійчук Наталя МСЮТ
10.      Павлишин Ірина МСЮТ
11.      Процик Андрій МСЮТ
12.      Стандрет Галина МСЮТ
13.      Юськів Оксана МСЮТ
14.      Витрикуш Надія МСЮТ
15.      Крижанівський Михайло МСЮТ
16.      Гімла Катерина ТПШ 3
17.      Погребняк Лілія ТПШ 3
18.      Митулинська Олена МСЮТ

 

1.1.17. Групи ФФМ_13_1 «Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь» в обсязі 5 год:

1.         Домша Наталія ШЛ 21 СМШ
2.         Машталяр Василина ЗЗСО 19
3.         Пушкар Анна ЗЗСО 19
4.         Бойко  Уляна ТПШ 2
5.         Дяківська Галина ТПШ 3
6.         Куц Наталія ТПШ 3
7.         Топольницька Оксана ТПШ 3
8.         Олійник Руслана ЗЗСО 20
9.         Красовська Ірина ЗЗСО 20
10.     Гавліч Ірина ЗЗСО 19

 

1.1.18. Групи ФФМ_38 «Педагогічний дизайн» в обсязі 14 год:

1.         Кічурчак Ельвіра ЗЗСО 8
2.         Желізняк Наталія ЗЗСО 8
3.         Мозіль Марія ЗЗСО 19
4.         Чорнописький Сергій ТТЛ
5.         Стахурська Віра ЗЗСО 14
6.         Згурська Світлана ТНВК ШЛ 2
7.         Карпунь Наталія ЗЗСО 30
8.         Романчук Лілія ЗЗСО 30
9.         Хома Олена ТКГ
10.     Свінних Галина ТКМЦНОІМ
11.     Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
12.     Градова Лілія ЗЗСО с. Кобзарівка
13.     Єфимець Ольга техколедж
14.     Нападій Тетяна Галицький коледж
15.     Нюня Тетяна ТКМЦНОІМ

 

1.1.19. Групи ФФМ_47 «SMART технології при викладанні фізики» в обсязі 6 год:

1.         Білецька Надія ЗЗСО 10
2.         Нагаченко Марія ЗЗСО 28
3.         Бурич Василь ЗЗСО с. Чернихів
4.         Ензельт Олександр ТНВК ШЛ 6
5.         Рудик Мирослава ЗЗСО 23
6.         Врублевський Натан ЗЗСО 4
7.         Похонський Володимир ШЛ 21 СМШ
8.         Рапінда Наталія Галколедж
9.         Безух Тетяна Гармонія
10.     Кравчишин Анатолій ТСШ 5
11.     Сенишин Олег ТСШ 5
12.     Байко Руслана ЗЗСО 19

 

1.1.20. Групи ФФМ_52 «Сучасний урок трудового навчання як основа проектної діяльності» в обсязі 4 год:

1.          Вижиковський Олег ЗЗСО с. Чернихів
2.          Саніцький Олег ЗЗСО 22
3.          Волинець Любов ТНВК ШЛ 6
4.          Матвіїв Людмила ТНВК ШЛ 6
5.          Левенець Наталія ЗЗСО 4
6.          Секелик Ігор ШЛ 21 СМШ
7.          Ларва Надія ТНВК ШЛ 15
8.          Похонська Оксана ТНВК ШЛ 15
9.          Микитів Надія ЗЗСО 27
10.      Івахів Оксана ЗЗСО 27
11.      Репіленко Людмила ТНВК ШЛ 15
12.      Бацула Наталія ТНВК Колегіум
13.      Лабяк Ігор ЗЗСО 4
14.      Секета Наталія ЗЗСО 18

 

1.1.21. Групи ФФМ_61_2 «Елементи імідж-дизайну. Краса і здоров’я» в обсязі 8 год:

1.         Старко Тетяна ЗДО 14
2.         Салевич Галина ЗДО 14
3.         Лесик Любов ЗДО 14
4.         Івахів Оксана ЗЗСО 27
5.         Здирок Оксана ЗЗСО 18
6.         Секета Наталія ЗЗСО 18
7.         Кулик Наталя ЗЗСО 26
8.         Кушнір Надія ЗЗСО 26
9.         Литвинко Оксана ЗЗСО 26
10.     Питель Галина ЗДО 14

 

1.1.22. Групи ФФМ_68_1 «Майстер-клас: Ліплення» в обсязі 6 год:

1.         Урбанська Наталія ШНР
2.         Козевич Оксана ШНР
3.         Гуска Надія ШНР
4.         Турчин Ігор ШНР
5.         Кафтан Ірина ШНР
6.         Дугельна Алла ШНР
7.         Аксак-Мельничук Ольга ШНР
8.         Джус Галина ШНР
9.         Пащук Юрій ШНР
10.     Фаріон Василь ШНР
11.     Жмурко Тетяна ШНР
12.     Данилишин Наталія ШНР
13.     Джигун Лариса ШНР
14.     Бець  Надія ЗДО 21
15.     Гащак Галина ЗДО 21
16.     Семчишин Уляна ЗДО 26
17.     Скора Людмила ЗДО 26
18.     Ростецька Оксана ЗДО 26
19.     Саламанюк Лілія ЗДО 26

 

1.1.23. Групи ФФМ_88_2 «Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів» в обсязі 8 год:

1.         Байжанова Наталія ТСШ 5
2.         Бідна Оксана ТСШ 5
3.         Величко Віра ТСШ 5
4.         Гамулевич Ольга ТСШ 5
5.         Головацький Богдан ТСШ 5
6.         Дзьоба Оксана ТСШ 5
7.         Дідух Лідія ТСШ 5
8.         Дідух Наталія ТСШ 5
9.         Довгошия Ольга ТСШ 5
10.     Думанська Наталія ТСШ 5
11.     Кадуліна Інна ТСШ 5
12.     Качор Оксана ТСШ 5
13.     Киянчук Ольга ТСШ 5

 

1.1.24. Групи ФФМ_94 «Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва» в обсязі 4 год:

1.          Рарок Тетяна ТПШ 5
2.          Василіцька Мар’яна ТПШ 5
3.          Карнаухова Наталія ТПШ 5
4.          Флис Любов ЗДО 34
5.          Турченяк Ольга ТПШ 2
6.          Назар Інна ЗДО 9
7.          Штогрина Наталія ЗДО 17
8.          Бачинська Лідія ЗЗСО 18

 

1.1.25. Групи ФФМ_96_2 «Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя» в обсязі 6 год:

1.    Сорока Ольга ТНВК ШЛ 6
2.    Тимочко Надія ТНВК ШЛ 6
3.    Стасишин Оксана ЗЗСО 8
4.    Бачинська Лідія ЗЗСО 18
5.    Лазорко Євген ЗЗСО 19
6.    Капшій Наталія ЗЗСО 28
7.    Гіль Михайло ЗЗСО 28
8.    Суха Ірина ЗЗСО 23
9.    Коваль  Світлана ЗЗСО 23
10.    Бойко Лілія ТСШ 29
11.    Бойко Олеся ЗЗСО 20
12.    Атаманчук Лілія ЗЗСО 25

 

1.1.26. Групи ФФМ_99_8 «Особливості організації навчально – корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами» в обсязі 6 год:

1.         Головко Марія Спецшкола
2.         Ковальчук Ольга Спецшкола
3.         Менська Віра Спецшкола
4.         Мидло Світлана Спецшкола
5.         Пастух Галина Спецшкола
6.         Сімчук Юлія Спецшкола
7.         Стрілецька Надія Спецшкола
8.         Правдива Ліда Спецшкола
9.         Приймак Раіса Спецшкола
10.     Чеснович Галина Спецшкола
11.     Куца Леся Спецшкола
12.     Попович Лілія Спецшкола
13.     Сметанка Юлія Спецшкола
14.     Безпалюк Олексана Спецшкола
15.     Романюк Людмила Спецшкола
16.     Жмінка Дарія Спецшкола
17.     Величко Валентина ЗДО 14
18.     Вишньовська Марія ЗДО 14
19.     Вітик Наталія ЗДО 14
20.     Вовна Лілія ЗДО 14
21.     Гнатів Наталія ЗДО 14
22.     Репета Тетяна ЗДО 27
23.     Фарбанець Галина ЗДО 31
24.     Чекалюк  Наталія ТПШ 2
25.     Музичко Леся ТПШ 3
26.     Шевчук Олена ТПШ 3
27.     Радчук Анна ТПШ 3
28.     Венгринович Любов ТПШ 3
29.     Івасишин Вікторія Спецшкола

 

1.1.27. Групи ФФМ_99_9 «Особливості організації навчально – корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами» в обсязі 6 год:

1.          Куций Володимир Спецшкола
2.          Баранюк Олена Спецшкола
3.          Вовк Оксана Спецшкола
4.          Акменс Лариса Спецшкола
5.          Царик Іванка Спецшкола
6.          Кучмай Ганна Спецшкола
7.          Малюга Люда Спецшкола
8.          Масловська Оля Спецшкола
9.          Мостецька Оксана Спецшкола
10.      Поліщук Ірина Спецшкола
11.      Пилипів Галина Спецшкола
12.      Саска Крістіна Спецшкола
13.      Теслюк Надія Спецшкола
14.      Ткачук Люмила Спецшкола
15.      Заяць Лариса Спецшкола
16.      Мигаль Світлана Спецшкола
17.      Свистун Людмила Спецшкола
18.      Кулік Ольга Спецшкола
19.      Феш Микола Спецшкола
20.      Роговська Людмила Спецшкола
21.      Лісовська Світлана Спецшкола
22.      Шулик Ганна Спецшкола

 

1.1.28. Групи ФФМ_101_7 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення  адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.         Мандзій Олеся ЗЗСО 23
2.         Харковська Анастасія ЗЗСО 23
3.         Перехрист Наталія ЗЗСО 23
4.         Позднякова Валентина ЗЗСО 23
5.         Скибньовська Ольга ЗЗСО 23
6.         Дмитрусь Олена ЗЗСО 23
7.         Кудла Руслана ЗЗСО 23
8.         Мудра Олександра ЗЗСО 23
9.         Горбачук Ірина ЗЗСО 23
10.     Гнатович Ірина ЗЗСО 23
11.     Кульчицька Галина ЗЗСО 23
12.     Садовська Наталя ЗЗСО 23
13.     Попко Ярослава ЗЗСО 23
14.     Знак Юлія ЗЗСО 23
15.     Новічкова Лілія ЗЗСО 23
16.     Мотало Ольга ЗЗСО 23
17.     Собчук Оксана ЗЗСО 23
18.     Коновал Людмила ЗЗСО 23
19.     Конвай Любомир ЗЗСО 23
20.     Матвіїв Наталія ЗЗСО 23
21.     Слободян Віра ЗЗСО 23
22.     Нерубенко Марія ЗЗСО 23

 

1.1.29. Групи ФФМ_101_8 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення  адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.          Рудейко Ольга ЗЗСО 23
2.          Котик Наталія ЗЗСО 23
3.          Щербатюк Галина ЗЗСО 23
4.          Дригуш  Наталія ЗЗСО 23
5.          Шкіра Ірина ЗЗСО 23
6.          Суха Ірина ЗЗСО 23
7.          Коваль  Світлана ЗЗСО 23
8.          Безух  Микола ЗЗСО 23
9.          Деревінська  Тетяна ЗЗСО 23
10.      Журба  Наталія ЗЗСО 23
11.      Малко Юлія ЗЗСО 23
12.      Стецюк Марія ЗЗСО 23
13.      Лукіянчук Наталія ЗЗСО 23
14.      Владика Лідія ЗЗСО 23
15.      Федорків Галина ЗЗСО 23
16.      Харковська Світлана ЗЗСО 23
17.      Пасіка Наталія ЗЗСО 23

 

1.1.30. Групи ФФМ_105_2 «Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку» в обсязі 8 год:

1.         Тірон Надія ТПЛСП
2.         Ігнатова Олеся ТСШ 7
3.         Ханенко Світлана ТПШ 5
4.         Стояновська Світлана ЗДО 37
5.         Деркач Оксана ЗДО 37
6.         Мансурова Наталія ЗДО 5
7.         Мацевко Оксана ЗДО 5
8.         Козак Мар’яна ЗДО 5
9.         Соколовська Лариса ЗДО 37
10.     Чалабій Марія ЗДО 37
11.     Ковалик Тетяна ЗДО 10
12.     Кучер Ольга ЗДО 10
13.     Федотова Марія ЗДО 10
14.     Горблянська Марія ЗДО 10
15.     Куріца Оксана ЗДО 11
16.     Шарик Наталія ЗДО 13
17.     Сеник Інна ЗДО 24
18.     Стельмащук Марія ЗДО 24
19.     Шугалєєва Наталія ЗДО 24
20.     Джуган Світлана ЗЗСО 25
21.     Думанська Наталія ТСШ 5
22.     Федінчук Орислава ІРЦ
23.     Вишневська Наталія ІРЦ
24.     Лесів Валентина ТПШ 3
25.     Гусак Алла ЗЗСО 14
26.     Пасіка Наталія ЗЗСО 23

1.2. Внести відповідні дані до електронних кабінетів педагогічних працівників на сайті e-osvita.org і створити можливості для педагогів щодо самостійного друку сертифікатів за підсумками вивчення зазначених розділів освітніх програм.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор центру                                        Г.І.Литвинюк

 

НАКАЗ

 11.09.2020                                                                                     № 10-НО 

Про внесення змін до наказу від 08.09.2020 №09-НО

 

 

 Внести зміни у додаток 3 наказу від 08.09.2020 № 09-НО «Про особливості організації освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ та внесення змін та доповнень до Плану-графіка курсів підвищення кваліфікації у вересні – грудні 2020 року» і затвердити список слухачів групи ФФМ_89 у такому складі:

89. Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процесс, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій Зелінка Уляна Степанівна 9
ФФМ_89 грудень заклад
1.      Спольська Світлана ЗЗСО 27
2.      Гдаль Божена ЗЗСО 10
3.      Мозіль Марія ЗЗСО 19
4.      Папірянська Марія ЗЗСО 26
5.      Грималюк Жанна ЗЗСО 28
6.      Худобей Ольга ЗЗСО 28
7.      Коропецька Софія ЗЗСО 28
8.      Паньків Марія ЗЗСО 28
9.      Штепа Оксана ЗЗСО 28
10.  Калушка Неллі ЗЗСО 28
11.  Миськів Оксана ІРЦ
12.  Корник Людмила ІРЦ
13.  Гетманюк Інна ТСШ 3
14.  Дубова Мирослава ЗЗСО 4
15.  Войнаровська Олена ЗЗСО 14
16.  Репіленко Людмила ТНВК ШЛ 15
17.  Дичко Оксана ЗДО 2
18.  Луців Ірина ЗДО 36
19.  Велюш Світлана ЗДО 10
20.  Сагайдак Оксана ЗДО 10
21.  Довгаль Наталія ЗДО 10
22.  Голубчик Тетяна ЗДО 26
23.  Глогусь Надія ТНВК 28
24.  Банах Світлана Гармонія
25.  Паскевич Інна ТКГ
26.  Холява Марія ЗДО 6
27.  Туркула Наталія ЗДО 13
28.  Романчук Лілія ТГ 30

 Заступник директор центру                                              Г.П.Федун

 

НАКАЗ

 08.09.2020                                                                                     № 09-НО 

Про особливості організації освітнього процесу в системі неперервної післядипломної  освіти при ТКМЦНОІМ та внесення змін та доповнень до Плану-графіка курсів підвищення кваліфікації у вересні – грудні 2020 року  

          Керуючись постановами Кабінету Міністрів України, спрямованими на запровадження та продовження дії карантину для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», зі змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 №262,  від 22.04.2020 №291, від 20.05.2020 №392, від 22.07.2020 №641), розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування та управління освітою щодо організації діяльності закладів освіти в період дії карантину, з метою дотримання безпечних умов навчання слухачів у системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ,

НАКАЗУЮ:

 1. Розпочати навчання у системі неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ в ІІ півріччі 2020 року за дистанційною формою з 14 вересня.
 2. Внести зміни і доповнення у План-графік організації освітнього процесу зі слухачами системи неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ у вересні – грудні 2020 року та затвердити його в новій редакції (Додаток 1).
 3. Внести зміни та погодити у новій редакції Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання зі слухачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на період запровадження карантину від COVID‑19 (Додаток 2).
 4. Внести зміни до складу навчальних груп курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2020 році педагогічних працівників згідно поданих додаткових замовлень закладів освіти (Додаток 3).
 5. Керівникам закладів освіти:

5.1. Довести до відома педагогічних працівників План-графік організації освітнього процесу та Склад навчальних груп у новій редакції.

5.2. Оновити списки реєстрації педагогічних працівників закладу та надіслати їх в електронному вигляді до 01 жовтня 2020 року у відділ неперервної освіти на адресу ggas@ukr.net.

 1. Методистам відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ Свінних Г.Г., Сербі Н.Р., Ханзель Ж.І.:

6.1. Організувати систематичне проведення в режимі онлайн інструктивно-методичних нарад, тренінгів і консультацій з викладачами окремих розділів освітніх програм для ознайомлення та опанування інструментами різних платформ дистанційного навчання.

6.2. Розмістити зазначені вище додатки на сайті відділу неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ info.osvita.te.ua.

6.3. Забезпечити постійне інформування викладачів та слухачів щодо змін в організації освітнього процесу через систематичне оновлення матеріалів на сайтах відділу неперервної освіти info.osvita.te.ua та e-osvita.org.

6.4. Підготувати і надати бухгалтерії ТКМЦНОІМ комплект документів викладачів курсів підвищення кваліфікації для проведення нарахувань за проведені навчальні заняття.

6.5. Оновити та доповнити  базу даних реєстрації педагогічних працівників Тернопільської МТГ в системі неперервної освіти до 15 жовтня 2020 року.

6.6. Організувати з 01 листопада роботу із закладами освіти для формування замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році.

6.7. Підготувати і надіслати до 15 вересня 2020 року замовлення в Університет менеджменту освіти на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Тернопільської міської територіальної громади в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2021 році.

6.8. Забезпечити підготовку, реєстрацію та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі неперервної освіти ТКМЦНОІМ у 2020 році з дотриманням ліцензованого обсягу та термінів, визначених чинним Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор центру                                                                Г.І.Литвинюк

 

НАКАЗ

 25.06.2020                                                                                                               № 08-НО 

Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у червні та підсумки навчання слухачів за І півріччя 2020 року  

             Відповідно до наказу ТКМЦНОІМ від 14.01.2020 №1-НО «Про організацію освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ у 2020 році» з 20 січня розпочалося навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації в системі неперервної післядипломної освіти. У зв’язку із запровадженням на території України карантину для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України

коронавірусу COVID-19») в окремих групах, які навчалися у березні, вечірня форма навчання була замінена дистанційною, а з 18 березня всі групи навчалися у дистанційному режимі.

За вечірньою формою завершили навчання 1575 слухачів у 75 групах, за змішаною – 133 слухачі  у 7 групах, за дистанційною – 1745 слухачів у 94 групах. В цілому за І півріччя 2020 року завершили навчальний процес 3453 слухачів. Середня наповнюваність груп за формою навчання склала: за вечірньою – 21, за змішаною – 19, за дистанційною 18,6 слухачів.

При проведенні занять викладачі застосовували активні методики і форми організації освітнього процесу – тренінги, диспути, рольові ігри, практикуми; формували у слухачів знання і вміння про найсучасніші методики – кейс-технології, інструменти STEM-освіти, скрайбінг, сторітелінг, веб-квести, коучинг, проєкти, інтелект-карти,  онлайн-, SMART- та мультимедійні засоби, хмарні сервіси; навчали створювати презентації, відеоуроки, комп’ютерні зображення і графіки, власні блоги та навчальні сайти.

Дистанційне навчання організовувалось у формі взаємодії викладачів із слухачами за допомогою визначених сервісів дистанційного навчання, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі, організації самостійної роботи та виконання  контрольних заходів, з використанням інформаційно-комунікаційних можливостей різноманітних платформ дистанційного навчання (Zoom, GoogleClassroom, MyOwnConference, GoogleMeet, Moodle, Skype), сайту e-osvita.org, засобів електронної пошти, мобільного зв’язку, через розміщення повідомлень на сайті info.osvita.te.ua та в особистих електронних кабінетах педагогічних працівників. Основними видами навчальних занять були відеолекції, конференції, вебінари, онлайн-форуми, проєктна діяльність, консультації тощо.

Інформація про перебіг навчання регулярно висвітлювалася на сторінці неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ в соціальній мережі Фейсбук: з січня опубліковано 83 дописи про освітній процес на курсах підвищення кваліфікації.

За підсумками організації та проведення освітнього процесу в дистанційній формі та  участі слухачів у навчальних заняттях курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у червні, результатів роботи системи неперервної післядипломної освіти у І півріччі 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

1.1.1. Групи СГМ_1_2  «Сучасний вчитель як провідник змін» в обсязі 8 год:

1.      Гефко Галина ЗЗСО 13
2.      Лахута Олена ЗЗСО 13
3.      Новацька Наталія ЗЗСО 13
4.      Човник Алла ЗЗСО 13
5.      Щербакова Лідія ЗЗСО 13
6.      Слотюк Валентина ТСШ 3
7.      Бердей Олена ТСШ 3
8.      Орлова Наталія ТСШ 3
9.      Демчук Тетяна ЗЗСО 4
10.  Івасюк Галина ЗЗСО 4
11.  Кізілова Галина ЗЗСО 4
12.  Лапчук Інна ЗЗСО 4
13.  Лещишин Тетяна ЗЗСО 4
14.  Максимів Тетяна ЗЗСО 4
15.  Мастиляк Віта ЗЗСО 4
16.  Лазарук Юлія ЗЗСО 4
17.  Сеньківська Світлана ЗЗСО 4
18.  Шеманська Тетяна ЗЗСО 4
19.  Бойко Оксана ЗЗСО 24
20.  Гуменюк Оксана ЗЗСО 24
21.  Пискливець Наталія ТСШ 7
22.  Семчишин Ярослава ТНВК ШЛ 9

 

1.1.2. Групи СГМ_1_3  «Сучасний вчитель як провідник змін» в обсязі 8 год:

1.      Цікав’юк Катерина ЗЗСО 10
2.      Кім Ігор ЗЗСО 10
3.      Якимчук Володимир ЗЗСО 10
4.      Беднарчук Степан ЗЗСО 10
5.      Вовк Галина ЗЗСО 14
6.      Олійник Марія ЗЗСО 14
7.      Пасєка Наталія ЗЗСО 14
8.      Брозницька Любов ТНВК ШЛ 15
9.      Дрозд Олена ТНВК ШЛ 15
10.  Кучер Лідія ТНВК ШЛ 15
11.  Ларва Надія ТНВК ШЛ 15
12.  Андрієвська Світлана ЗЗСО с. Чернихів
13.  Краснюкова Людмила ТСШ 7
14.  Цуп Лілія ТСШ 7
15.  Кінаш Олена ЗДО 20
16.  Ковальчук Юлія ЗЗСО с. Курівці
17.  Бортняк Наталія ТКГ
18.  Остапенко Наталія ТКГ
19.  Олендер Ірина ТНВК 35
20.  Проценко Ольга ЗЗСО 24
21.  Крижанівська Стефанія ЗЗСО 19

 

1.1.3. Групи СГМ_2_3 «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища» в обсязі 10 год:

1.      Бойко Любов ЗЗСО 26
2.      Буковинська Галина ЗЗСО 26
3.      Вітів Людмила ЗЗСО 26
4.      Голодна Галина ЗЗСО 26
5.      Господюк Ольга ЗЗСО 26
6.      Гумницька Антоніна ЗЗСО 26
7.      Демборинська Ірина ЗЗСО 26
8.      Демчук Галина ЗЗСО 26
9.      Зальвовська Ірина ЗЗСО 26
10.  Касьян Марія ЗЗСО 26
11.  Крижановська Оксана ЗЗСО 26
12.  Куц Ольга ЗЗСО 26
13.  Куцик Тетяна ЗЗСО 26
14.  Левицька Марія ЗЗСО 26
15.  Мартинюк Богдана ЗЗСО 26
16.  Плавуцька Руслана ЗЗСО 26
17.  Слабаш Ірина ЗЗСО 26
18.  Смерека Наталія ЗЗСО 26
19.  Стегалюк Надія ЗЗСО 26
20.  Тиха Наталія ЗЗСО 26
21.  Шостак Наталія ЗЗСО 26
22.  Грималюк Жанна ЗЗСО 28
23.  Худобей Ольга ЗЗСО 28
24.  Закревська Інна ЗЗСО 28
25.  Ганчук Уляна ЗЗСО 28

 

1.1.4. Групи СГМ_2_4 «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища» в обсязі 10 год:

1.      Філь Анжела ЗДО 37
2.      Мудровська Леся ЗДО 37
3.      Підодвірна Ольга ЗДО 37
4.      Мельник Світлана ЗДО 5
5.      Мансурова Наталія ЗДО 5
6.      Качунь Наталія ЗДО 21
7.      Куленич Галина ЗДО 21
8.      Поворозник Наталія ЗДО 33
9.      Палихата Надія ЗДО 25
10.  Троян Ірина ЗДО 25
11.  Зазуляк Діана ЗДО 25
12.  Мисько Галина ЗДО 2
13.  Дичко Оксана ЗДО 2
14.  Стадник Ірина ЗДО 2
15.  Кривокульська Оксана ЗДО 9
16.  Назар Інна ЗДО 9
17.  Чайка Оксана ЗДО 9
18.  Гарасимів Світлана ЗДО 9
19.  Мельничук Тетяна ЗДО 11
20.  Морщакова Жанна ЗДО 11
21.  Довгасенко Світлана ЗДО 13
22.  Мартинюк Марія ЗДО 20
23.  Лобач Надія ЗДО 20
24.  Кухарук  Оксана ЗДО 20
25.  Павлюк Світлана ЗДО 17
26.  Рафалюк Оксана ЗДО 17
27.  Ясеновська Наталія ЗДО 17
28.  Карпишин Галина ЗДО 5

 

1.1.5. Групи СГМ_6_3 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Паньків Валентина ЗЗСО 28
2.      Казьмірeк Людмила ЗЗСО 28
3.      Берестецька Любов ЗЗСО 28
4.      Корнят Оксана ЗЗСО 28
5.      Ланг Людмила ЗЗСО 28
6.      Мельничук Надія ЗЗСО 28
7.      Пальчик Ольга ЗЗСО 28
8.      Пасічник Світлана ЗЗСО 28
9.      Пюрко Ольга ЗЗСО 28
10.  Яциковська Наталія ЗЗСО 28
11.  Головата Ольга ТСШ 29
12.  Золота Юлія ТСШ 29
13.  Моргало Алла ТСШ 29
14.  Мочула Ольга ТСШ 29
15.  Онишків Людмила ТСШ 29
16.  Яріш Галина ТСШ 29
17.  Драч Ірена ТСШ 29
18.  Марусяк Марія ТСШ 29
19.  Микитів Надія ЗЗСО 27
20.  Івашко Ольга ЗЗСО 27
21.  Вольська Людмила ЗЗСО 27
22.  Сербіна Рита ЗЗСО 27
23.  Дацюк Наталія ЗЗСО 27
24.  Крук Світлана ЗЗСО 27

 

1.1.6. Групи СГМ_6_4 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Мандзій Олеся ЗЗСО 23
2.      Харковська Анастасія ЗЗСО 23
3.      Позднякова Валентина ЗЗСО 23
4.      Дзядик  Марія ЗЗСО 23
5.      Скибньовська Ольга ЗЗСО 23
6.      Дмитрусь Олена ЗЗСО 23
7.      Кульчицька Галина ЗЗСО 23
8.      Попко Ярослава ЗЗСО 23
9.      Конвай Любомир ЗЗСО 23
10.  Матвіїв Наталія ЗЗСО 23
11.  Слободян Віра ЗЗСО 23
12.  Владика Лідія ЗЗСО 23
13.  Романець Марія ЗЗСО 23
14.  Знак Лариса ЗЗСО 23
15.  Возна Марія ЗЗСО 23
16.  Стечишина Ліліана ЗЗСО 23
17.  Мельник  Руслан ЗЗСО 23
18.  Болєщук Марія ЗЗСО 23
19.  Хома Олена ТКГ
20.  Грабовська Олександра ТУГ
21.  Нова Марія ТУГ
22.  Слюзар Галина ТУГ

 

1.1.7. Групи ЗПМ_1_2 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.        Холодняк Валентина ЗЗСО 11
2.        Папроцька Алла ЗЗСО 19
3.        Шкільняк Оксана ЗЗСО 19
4.        Цьомкало Оксана ЗЗСО 19
5.        Вонсяк Марія ЗЗСО 19
6.        Буковинська Галина ЗЗСО 26
7.        Вітів Людмила ЗЗСО 26
8.        Голодна Галина ЗЗСО 26
9.        Господюк Ольга ЗЗСО 26
10.    Гумницька Антоніна ЗЗСО 26
11.    Демборинська Ірина ЗЗСО 26
12.    Демчук Галина ЗЗСО 26
13.    Зальвовська Ірина ЗЗСО 26
14.    Касьян Марія ЗЗСО 26
15.    Крижановська Оксана ЗЗСО 26
16.    Куц Ольга ЗЗСО 26
17.    Куцик Тетяна ЗЗСО 26
18.    Левицька Марія ЗЗСО 26
19.    Плавуцька Руслана ЗЗСО 26
20.    Слабаш Ірина ЗЗСО 26
21.    Смерека Наталя ЗЗСО 26
22.    Стегалюк Надія ЗЗСО 26
23.    Тиха Наталя ЗЗСО 26
24.    Шостак Наталія ЗЗСО 26
25.    Дворницька Галина ТТЛ
26.    Кадюк Ганна ТНВК Колегіум
27.    П’ятничка Ірина ТНВК Колегіум
28.    Рибак Галина ТНВК Колегіум
29.    Олійник Людмила ЗЗСО 25
30.    Батьківська Оксана ТНВК 32
31.    Калушка Любов техколедж
32.    Олендер Ірина ТНВК 35
33.    Буяк Вікторія ТСШ ПОЕ

 

1.1.8. Групи ЗПМ_2_2 «Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання» в обсязі 16 год:

1.        Івегеш Віктор ТПЛСП
2.        Озерчук Микола ЗЗСО с. Чернихів
3.        Бомок Анатолій ТСШ 7
4.        Іващук Вікторія ТСШ 7
5.        Бабій Наталія ТНВК ШЛ 6
6.        Бичок Надія ТНВК ШЛ 6
7.        Білецька Оксана ТНВК ШЛ 6
8.        Кавецька Марія ТНВК ШЛ 6
9.        Тимочко Надія ТНВК ШЛ 6
10.    Фаріончук Оксана ЗЗСО 24
11.    Чабан Надія ЗЗСО 24
12.    Олійник Людмила ЗЗСО 25
13.    Качуровська Анна ЗЗСО 4
14.    Мельник Олена ТСШ 3
15.    Дубенська Валентина ЗЗСО 14
16.    Кобрин Ірина ЗЗСО 14
17.    Мацьковська Ганна ТНВК ШЛ 15
18.    Добровольська Оксана ЗЗСО 14
19.    Беднарчук Тетяна ЗЗСО 10
20.    Палига Оксана ТСШ ПОЕ
21.    Гудима Оксана ТСШ 17
22.    Була Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
23.    Балан Галина Гармонія
24.    Єфимець Ольга техколедж
25.    Чорнописький Сергій ТТЛ

 

1.1.9. Групи ЗПМ_8_2 «Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою» в обсязі 5 год:

1.        Переяславська Світлана ТСШ 7
2.        Муравицька Олена ТСШ 17
3.        Жеворонко Оксана ТСШ 17
4.        Гонташ Галина ТНВК ШЛ 6
5.        Данилків Тетяна ТНВК ШЛ 6
6.        Лужна Любов ТНВК ШЛ 6
7.        Орлова Наталія ТСШ 3
8.        Злочевська Ірина ЗДО 36
9.        Коверчук Любов ЗДО 36
10.    Гоголь Лариса ЗЗСО с. Курівці
11.    Дмитришин Людмила ЗЗСО с.  Курівці
12.    Матвійко Наталія ЗЗСО с. Курівці
13.   Музика Любов ТСШ ПОЕ
14.   Климюк Ірина ЗЗСО 23
15.   Сташків  Надія ЗЗСО 23
16.   Мельниичук Тетяна ЗДО 11
17.   Сум Оксана ЗДО 6
18.  Парій Марія ЗЗСО с. Кобзарівка
19.  Недошитко Андрій техколедж
20.  Самбор Наталія ТНВК ШЛ 15
21.  Чотарі Неля ЗЗСО 16
22.  Бугера Лариса ЗЗСО 16
23.  Пшик Марія ЗДО 13

 

1.1.10. Групи ЗПМ_14_6 «Інструменти ІКТ сучасного педагога» в обсязі 9 год:

1.         Бас Лідія ТНВК 7
2.         Танцовна Наталія ТНВК 7
3.         Штафірна Галина ЗДО 26
4.         Данилюк Наталя Спецшкола
5.         Наконечна Оксана ЗДО 33
6.         Книш Лариса ЗДО 24
7.         Середняк Світлана ЗДО 24
8.         Палихата Надія ЗДО 25
9.         Троян Ірина ЗДО 25
10.     Горпинюк Оксана ЗЗСО 16
11.     Єрмолаєва Ганна ЗЗСО 25
12.     Шандрук Тетяна ТПЛСП
13.     Бомок Анатолій ТСШ 7
14.     Іващук Вікторія ТСШ 7
15.     Олендер Ірина ТНВК 35

 

1.1.11. Групи ЗПМ_14_7 «Інструменти ІКТ сучасного педагога» в обсязі 9 год:

1.         Ягнич Ганна ТШДП
2.         Чарторинська Олена ТШДП
3.         Шабдінов Валерій ТШДП
4.         Воробій Володимир ТШДП
5.         Натуркач Стефан ТШДП
6.         Дудник Віктор ТШДП
7.         Гвоздецький Іван ТШДП
8.         Лобач Віктор ТШДП
9.         Співак Світлана ТШДП
10.     Велика Ірина ТШДП
11.     Рябенко Алла ТШДП
12.     Каменярський Віктор ТШДП
13.     Березіцький Іван техколедж

 

1.1.12. Групи ЗПМ_18_1 «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина» в обсязі 12 год:

1.         Дичко Ірина ЗЗСО 8
2.         Крицька Тетяна ЗЗСО 24
3.         Шевченко Наталія ЗЗСО 24
4.         Безкоровайний Роман ЗЗСО 18
5.         Скурська Галина ЗЗСО 8
6.         Бараннікова Галина ЗЗСО 8
7.         Дідик Олеся ТСШ 3

 

1.1.13. Групи ЗПМ_18_3 «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина» в обсязі 12 год:

1.    Стасишин Віра ЗЗСО 19
2.    Строцій Ірина ЗЗСО 28
3.    Ситар Леся ТСШ 29
4.    Похила Лілія ТСШ 29
5.         Голда Оксана ТНВК ШЛ 6
6.         Несмашна Галина ТКМЦНОІМ
7.          Дранівський Назарій техколедж

 

1.1.14. Групи ЗПМ_19_1 «STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 7 год:

1.         Гладиш Олена ЗЗСО 8
2.         Драбик Лариса ЗЗСО 8
3.         Сойма Юлія ЗЗСО 8
4.         Чайка Галина ТУГ
5.         Данилків Наталія ТНВК ШЛ 6
6.         Ензельт Олександр ТНВК ШЛ 6
7.         Івасюк Галина ЗЗСО 4
8.         Сеньківська Світлана ЗЗСО 4
9.         Стрижакова Ольга ЗЗСО 4
10.     Лавренчук Людмила ТСШ 7
11.     Мазур Антоніна ТСШ 7
12.     Палац Галина ТСШ 7
13.     Будик Людмила ТНВК ШЛ 9
14.     Василик Ірина ЗЗСО 16
15.     Мирон Надія ЗЗСО 16
16.     Крицька (Самуляк) Галина ТСШ 5
17.     Козак Ніна ЗЗСО 25
18.     Михалович Олександра ЗЗСО 25
19.     Батьківська Наталія ЗЗСО 25
20.      Самбор Наталія ТНВК ШЛ 15

 

1.1.15. Групи ЗПМ_23_3 «Організація мережевої взаємодії та використання ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Організація дистанційного навчання в школі. Методика розробки дистанційних курсів» в обсязі 11 год:

1.        Верисюк Олена ТСШ ПІМ
2.        Гуцул Ірина ТСШ ПІМ
3.        Дорошенко Ольга ТСШ ПІМ
4.        Зелінська Марія ТСШ ПІМ
5.        Каменюк Марія ТСШ ПІМ
6.        Лотоцька Галина ТСШ ПІМ
7.        Сіянчук Олена ТСШ ПІМ
8.        Мединська Ольга ТСШ ПІМ
9.        Міненко Наталія ТСШ ПІМ
10.    Фармега Оксана ТСШ ПІМ
11.    Федак Наталія ТСШ ПІМ
12.    Червонецька Галина ТСШ ПІМ
13.    Шавлюк Людмила ТСШ ПІМ
14.    Смілянська Тетяна ТСШ ПІМ
15.    Несмашна Галина ТКМЦНОІМ
16.    Черкас-Велика Ольга ЗДО 6

 

1.1.16. Групи ЗПМ_24_1 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування» в обсязі 9 год:

1.        Шандрук Тетяна ТПЛСП
2.        Микитів Людмила ТПЛСП
3.        Чорняк Зоряна ЗЗСО с. Курівці
4.        Бараннікова Галина ЗЗСО 8
5.        Івашків Галина ЗЗСО 8
6.        Базюк Юлія ЗЗСО 8
7.        Серба Наталія ЗЗСО 10
8.        Цікав’юк Катерина ЗЗСО 10
9.        Горбоніс Олег ЗЗСО 10
10.    Вавричук Руслан ЗЗСО 13
11.    Січкарик Ірина ЗЗСО 13
12.    Шандрук Тетяна ТПЛСП
13.    Михайлишин Ольга ЗЗСО 18
14.    Муринська Наталія ЗЗСО 18
15.    Каспрук Оксана ТСШ 17
16.    Осадчук Леся ТНВК Колегіум
17.    Стаднік Тарас ТНВК Колегіум
18.    Базунова Руслана ЗЗСО 16
19.    Балящук Марія ЗЗСО 16

 

1.1.17. Групи ЗПМ_26_2 «Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку» в обсязі 8 год:

 

1.        Проценко Ольга ЗЗСО 24
2.        Гулько Ольга ШЛ 21 СМШ
3.        Секелик Наталія ШЛ 21 СМШ
4.        Секелик Ігор ШЛ 21 СМШ

 

1.1.18. Групи ЗПМ_28_1 «Мовна комунікація в педагогічній діяльності» в обсязі 18 год:

1.        Штепа Оксана ЗЗСО 28
2.        Марусяк Марія ТСШ 29
3.        Федак Юлія ТСШ 29
4.        Паньків Валентина ЗЗСО 28
5.        Дика Надія ЗЗСО 11
6.        Кавецька Світлана ЗЗСО 11
7.        Марчук Ольга ЗЗСО 11
8.        Дудяк Олександра ЗЗСО 19
9.        Бойко Оксана ЗЗСО 19
10.    Ковальчук Леся ЗЗСО 19
11.    Федорович Галина ЗЗСО 19
12.    Скушка Олеся ЗЗСО 19
13.    Бей Галина ЗЗСО 26
14.    Бережинська Антоніна ЗЗСО 26
15.    Іваник Галина ЗЗСО 26
16.    Іордан Леся ЗЗСО 26
17.    Кавецька Наталя ЗЗСО 26
18.    Кобилянська Галина ЗЗСО 26
19.    Ножак Людмила ЗЗСО 26
20.    Зубкова Лілія ЗЗСО 14
21.    Прожога Олеся ЗЗСО 14
22.    Солтис Тетяна ТНВК ШЛ 15
23.    Березіцький Іван техколедж
24.    Нова Марія ТУГ

 

1.1.19. Групи ФФМ_6_3 «Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)» в обсязі 8 год:

1.      Бабій Тетяна ЗЗСО 19
2.      Желізняк Олена ЗЗСО 19
3.      Іваськів Галина ЗЗСО 19
4.      Кучер Тетяна ЗЗСО 19
5.      Новицька Надія ЗЗСО 19
6.      Посполіта Ольга ЗЗСО 19
7.      Фрайнд (Швачук) Леся ЗЗСО 19
8.      Вівчарик Тетяна ЗЗСО 28
9.      Газилишин Ганна ЗЗСО 28
10.  Мороз Світлана ЗЗСО 28
11.  Пришляк Надія ЗЗСО 28
12.  Савіцька Наталія ЗЗСО 28
13.  Снятовська Тетяна ЗЗСО 28
14.  Швець Оксана ЗЗСО 28
15.  Корнелюк Олександра ТНВК 28
16.  Королевич Анастасія ТНВК 28
17.  Бучинська  Оксана ТНВК 7
18.  Черкас  Світлана ТНВК 7
19.  Баляк Світлана ТКГ
20.  Гуля Ольга ЗЗСО 27
21.  Фімляр Ольга ЗЗСО 27
22.  Павлюс Леся ЗЗСО 27
23.  Антонів Ірина ЗЗСО 27

 

1.1.20. Групи ФФМ_8_2 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Яворська Галина ЗЗСО 24
2.      Нагачевська Марія ЗЗСО 24
3.      Самець Іван ЗЗСО 24
4.      Зембик Василь ЗЗСО 24
5.      Вихованець Ірина ЗЗСО 24
6.      Гонта Тетяна ЗЗСО 24
7.      Головіна Світлана ЗЗСО 24
8.      Луцик Світлана ЗЗСО 24
9.      Гандзюк Анна ЗЗСО 24
10.  Щур Олена ЗЗСО 24
11.  Воробець Наталія ЗЗСО 24
12.  Смольська Галина ЗЗСО 24
13.  Мельник Галина ЗЗСО 24
14.  Вітюк Ірина ЗЗСО 24
15.  Михайлишин Людмила ЗЗСО 24
16.  Олійник Ольга ЗЗСО 24
17.  Онишків Ольга ЗЗСО 24
18.  Перепелиця Ірина ЗЗСО 24
19.  Климончук Ольга ЗЗСО 24
20.  Покалюк Ольга ЗЗСО 8
21.  Швець Тетяна ЗЗСО 8
22.  Лукова Олена ТСШ 5
23.  Бідна Оксана ТСШ 5
24.  Дідух Лідія ТСШ 5
25.  Заболотна Оксана ТСШ 5

 

1.1.21. Групи ФФМ_8_3 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Кравчук Людмила ТНВК 35
2.      Боднарчук Галина ТСШ 7
3.      Губар Тетяна ТСШ 7
4.      Вельган Ганна ТСШ 7
5.      Діденко Людмила Діденко ТСШ 7
6.      Дубець Ольга ТСШ 7
7.      Козачок Тетяна ТСШ 7
8.      Пилипчук Наталія ТСШ 7
9.      Тарас Оксана ТСШ 7
10.  Чорна Юлія ТСШ 7
11.  Шульгай Світлана ТСШ 7
12.  Абрамюк Алла ТНВК ШЛ 9
13.  Безкоровайна Оксана ТНВК ШЛ 9
14.  Дмитрів Валентина ТНВК ШЛ 9
15.  Домбрович Марія ТНВК ШЛ 9
16.  Пачашинська Марія ТНВК ШЛ 9
17.  Поливанчук Оксана ТНВК ШЛ 9
18.  Гоцкалюк Алла ТНВК Колегіум
19.  П’ятничка Ірина ТНВК Колегіум
20.  Рибак Галина ТНВК Колегіум
21.  Васильків Ірина ЗЗСО 25
22.  Кадюк Ганна ТНВК Колегіум
23.  Локоть Марія ЗЗСО с. Кобзарівка
24.  Озерчук Світлана ЗЗСО с. Кобзарівка
25.  П’єх Галина ЗЗСО с. Кобзарівка
26.  Ярошевська Зоряна ЗЗСО с. Кобзарівка

 

1.1.22. Групи ФФМ_8_7 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Андрійчук Неля ЗЗСО с. Курівці
2.      Ремеза Марія ЗЗСО с. Курівці
3.      Чопик Ірина ЗЗСО с. Чернихів
4.      Куц Наталія ТНВК 28
5.      Кушлак Галина ЗЗСО 20
6.      Олійник Руслана ЗЗСО 20
7.      Крупа Лілія ТНВК ШЛ 15
8.      Ярмолик Надія ТСШПІМ
9.      Козар Ірина ТСШПІМ
10.  Базан Наталія ТСШПІМ
11.  Чорна Ірина ТСШПІМ
12.  Шмирко Світлана ТСШПІМ
13.  Коваль Тетяна ТСШПІМ
14.  Кравчук Галина ТСШПІМ
15.  Івахів Наталія ТСШПІМ
16.  Бояринцева Ольга ШЛ 21 СМШ
17.  Дардан Тетяна ШЛ 21 СМШ
18.  Домбровська Наталія ШЛ 21 СМШ
19.  Кулик Лариса ШЛ 21 СМШ
20.  Медюх Надія ШЛ 21 СМШ
21.  Рябова Софія ШЛ 21 СМШ
22.  Белей Оксана ТСШПОЕ
23.  Олендер Ірина ТНВК 35
24.  Корначевська Людмила ТСШПОЕ

 

1.1.23. Групи ФФМ_9_4 «Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання» в обсязі 4 год:

1.      Бойко Любов ЗЗСО 26
2.      Буковинська Галина ЗЗСО 26
3.      Вітів Людмила ЗЗСО 26
4.      Голодна Галина ЗЗСО 26
5.      Господюк Ольга ЗЗСО 26
6.      Гумницька Антоніна ЗЗСО 26
7.      Демборинська Ірина ЗЗСО 26
8.      Демчук Галина ЗЗСО 26
9.      Зальвовська Ірина ЗЗСО 26
10.  Касьян Марія ЗЗСО 26
11.  Крижановська Оксана ЗЗСО 26
12.  Куц Ольга ЗЗСО 26
13.  Куцик Тетяна ЗЗСО 26
14.  Левицька Марія ЗЗСО 26
15.  Плавуцька Руслана ЗЗСО 26
16.  Слабаш Ірина ЗЗСО 26
17.  Стегалюк Надія ЗЗСО 26
18.  Тиха Наталя ЗЗСО 26
19.  Бескоровайна Руслана ТСШ 7
20.  Волинець Богдана ТСШ 7
21.  Олендер Ірина ТНВК 28

 

1.1.24. Групи ФФМ_11_7 «Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма» в обсязі 5 год:

1.      Беркич Ірина ТНВК ШЛ 15
2.      Вербило Тетяна ТНВК ШЛ 15
3.      Вороняк Лілія ТНВК ШЛ 15
4.      Гарбера Ольга ТНВК ШЛ 15
5.      Гой Віра ТНВК ШЛ 15
6.      Міщук Наталя ТНВК ШЛ 15
7.      Михайлишин Марія ТНВК ШЛ 15
8.      Песоцька Ольга ТНВК ШЛ 15
9.      Степанюк Надія ТНВК ШЛ 15
10.  Швак Валентина ТНВК ШЛ 15
11.  Ткачук Наталія ТСШПОЕ
12.  Байдюк Світлана ТСШПОЕ
13.  Белей Оксана ТСШПОЕ
14.  Дочак Оксана ТСШПОЕ
15.  Мисак Ірина ТСШПОЕ
16.  Дмитришин Оксана ШЛ 21 СМШ
17.  Домбровська Наталія ШЛ 21 СМШ
18.  Грабовська Ольга ШЛ 21 СМШ
19.  Мороз Тетяна ШЛ 21 СМШ
20.  Шанайда Ольга ШЛ 21 СМШ
21.  Баляк Світлана ТКГ

 

1.1.25. Групи ФФМ_11_8 «Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма» в обсязі 5 год:

1.      Гімла Катерина ТНВК 28
2.      Погребняк Лілія ТНВК 28
3.      Дяківська Галина ТНВК 28
4.      Сагаль Оксана ТНВК 7
5.      Надозірна Галина ТНВК 7
6.      Швець  Руслана ТНВК 7
7.      Флорчук  Оксана ТНВК 7
8.      Богатерчук Ірина ЗЗСО 27
9.      Крижанівська Світлана ЗЗСО 27
10.  Гриньків Олеся ЗЗСО 27
11.  Павлович Юлія ЗЗСО 27
12.  Чорна Ірина ЗЗСО 27
13.  Ходань Наталія ЗЗСО 27
14.  Подзігун Людмила ЗЗСО 27
15.  Газилишин Наталія ЗЗСО 27
16.  Демків Галина ЗЗСО 27
17.  Софіян Зоряна ЗЗСО 27
18.  Брикайло Ольга ЗЗСО 27
19.  Горак Ірина ЗЗСО 27
20.  Регуш Роксолана ЗЗСО 27
21.  Тітченко Ольга ЗЗСО 27
22.  Генсюровська Людмила ЗЗСО 27
23.  Проценко Ольга ЗЗСО 24
24.  Палій Ірина ЗЗСО 11

 

1.1.26. Групи ФФМ_12_9 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Гуцул Ірина ТСШПІМ
2.      Дорошенко Ольга ТСШПІМ
3.      Зелінська Марія ТСШПІМ
4.      Фармега Оксана ТСШПІМ
5.      Каменюк Марія ТСШПІМ
6.      Шавлюк Людмила ТСШПІМ
7.      Лотоцька Галина ТСШПІМ
8.      Сіянчук Олена ТСШПІМ
9.      Мединська Ольга ТСШПІМ
10.  Міненко Наталія ТСШПІМ
11.  Федак Наталія ТСШПІМ
12.  Червонецька Галина ТСШПІМ
13.  Смілянська Тетяна ТСШПІМ
14.  Верисюк Олена ТСШПІМ
15.  Мисак Ірина ТСШПОЕ
16.  Петручок Віра ТСШПОЕ
17.  Байдюк Світлана ТСШПОЕ
18.  Дочак Оксана ТСШПОЕ
19.  Ониськів Надія ТСШ ПОЕ

 

1.1.27. Групи ФФМ_12_11 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Волинець Лариса ЗЗСО 20
2.      Луцишин Ганна ЗЗСО 20
3.      Кліпс Надія ТСШ 29
4.      Нечай Галина ТСШ 29
5.      Андрійовська Святослава ШЛ 21 СМШ
6.      Кучмай Ганна Спецшкола
7.      Литвинець Любов ТНВК 7

 

1.1.28. Групи ФФМ_26 «Оптимізація процесу навчання іноземних мов» в обсязі 18 год:

1.        Фролова Алла ТСШ 7
2.        Захарова Ірина ТСШ 7
3.        Павлюк Ганна ТУГ
4.        Ятчук Марія Гармонія
5.        Познанська Тетяна Гармонія
6.        Лупійчук Марія ТСШ 5
7.        Хмелюк Оксана ТСШ 5
8.        Дурай Ольга ТСШ 5
9.        Бугай Олена ЗЗСО 14
10.    Шмигун Ірина ЗЗСО 14
11.    Чміль Марія ЗЗСО 14
12.    Тихоход Ольга ЗЗСО 14
13.    Романів Ольга ЗЗСО 14
14.    Лусік Ірина ЗЗСО 14
15.    Катрук Олена ЗЗСО 14
16.    Бідочко Ірина ЗЗСО 14
17.    Матковська Оксана ШЛ 21 СМШ
18.    Галайда Ольга ТСШ 5
19.    Самбор Наталія ТНВК ШЛ 15

 

1.1.29. Групи ФФМ_32 «Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого шкільного віку» в обсязі 6 год:

1.      Нитка Світлана ЗЗСО 11
2.      Липовецька Юстина ЗЗСО 13
3.      Недзельська Юлія ЗЗСО 28
4.      Кудласевич Наталія ЗЗСО с. Чернихів
5.      Бойко Інна ТСШ 7
6.      Кульчицька Тетяна ТСШ 7
7.      Чорна Галина ТСШ 7
8.      Лесечко Юрій ТСШ 17
9.      Горулько Андрій ТНВК ШЛ 15
10.  Лубкович Наталія Галколедж
11.  Городиська Наталія Галколедж
12.  Дживра Оксана Галколедж
13.  Рудик Марія Галколедж
14.  Боднар Ірина ЗЗСО 25
15.  Гринда Юлія ЗЗСО 25
16.  Кондра Діана ЗЗСО 30
17.  Клапоущак Ігор ТПЛСП

 

1.1.30. Групи ФФМ_35 «Створення інтерактивних карт-дієвий інструмент сучасного вчителя» в обсязі 6 год:

1.      Демчук Ольга ЗЗСО 10
2.      Тарасова Людмила ЗЗСО 10
3.      Купчак Людмила ЗЗСО 11
4.      Мариняк Наталія ЗЗСО 28
5.      Іщук Надія ЗЗСО 28
6.      Різник Ольга ЗЗСО с. Чернихів
7.      Слотюк Валентина ТСШ 3
8.      Бердей Олена ТСШ 3
9.      Данилів Марія ЗЗСО 22
10.  Дубенська Валентина ЗЗСО 14
11.  Яремчук Надія ШЛ 21 СМШ
12.  Ліпська Анжела ШЛ 21 СМШ
13.  Самагала Ірина ШЛ 21 СМШ
14.  Савчук Оксана ТНВК ШЛ 15
15.  Насипана Мирослава ЗЗСО 20
16.  Паршин Любомира Галколедж
17.  Карпунь Наталія ЗЗСО 30
18.  Романишин Ольга ТКГ
19.  Колісник Тетяна Галколедж
20.  Добровольська Оксана Галколедж
21.  Градова Лілія ЗЗСО с. Кобзарівка
22.  Байко Руслана ЗЗСО 19

 

1.1.31. Групи ФФМ_58 «Ландшафтний дизайн» в обсязі 11 год:

1.      Поворозник Орися ЗЗСО 8
2.      Сампара Наталія ЗЗСО 8
3.      Уруська Ніна ЗЗСО 10
4.      Здирок Оксана ЗЗСО 18
5.      Кадиков Сергій ЗЗСО 28
6.      Саніцький Олег ЗЗСО 22
7.      Тригук Тарас ТСШ 3
8.      Вижиковський Олег ЗЗСО с. Чернихів
9.      Теребенець Любомира ВПУ СПіТ
10.  Цибик Ірина ВПУ СПіТ
11.  Теляга Галина ВПУ СПіТ
12.  Янчук Марія ВПУ СПіТ

 

1.1.30. Групи ФФМ_60 «Дизайн сучасного одягу» в обсязі 9 год:

1.      Паляниця Наталія ЗЗСО 19
2.      Ждаха Алла ЗЗСО 19
3.      Корчевська Ірина ТСШ 29
4.      Новосад Людмила ЗЗСО 26
5.      Івахів Ірина ЗЗСО 28
6.      Несін Юлія ТСШ 17
7.      Роган Марія ЗЗСО с. Кобзарівка
8.      Теребенець Любомира ВПУ СПіТ
9.      Теляга Галина ВПУ СПіТ
10.  Цибик Ірина ВПУ СПіТ
11.  Діхтяр Жанна ВПУ СПіТ
12.  Ващишин Олена ВПУ СПіТ
13.  Гогусь Людмила ВПУ СПіТ
14.  Мельник Лариса ВПУ СПіТ
15.  Макух Оксана ВПУ СПіТ
16.  Янчук Марія ВПУ СПіТ
17.  Богуславець Людмила ВПУ СПіТ
18.  Славопас Оксана ВПУ СПіТ

 

1.1.31. Групи ФФМ_61_1 «Елементи іміджу-дизайн. Краса і здоров’я» в обсязі 8 год:

1.      Дайчак Надія ЗДО 18
2.      Шамлі Неля ЗДО 14
3.      Кулешко Оксана ЗЗСО 26
4.      Рихлевич Оксана ВПУ СПіТ
5.      Ярова Мирослава ВПУ СПіТ
6.      Андріанова Віра ВПУ СПіТ
7.      Рак Олена ВПУ СПіТ

 

1.1.32. Групи ФФМ_70 «Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв» в обсязі 8 год:

1.      Урбанська Наталія ШНР
2.      Козевич Оксана ШНР
3.      Гуска Надія ШНР
4.      Турчин Ігор ШНР
5.      Кафтан Ірина ШНР
6.      Дугельна Алла ШНР
7.      Аксак-Мельничук Ольга ШНР
8.      Джус Галина ШНР
9.      Пащук Юрій ШНР
10.  Фаріон Василь ШНР
11.  Жмурко Тетяна ШНР
12.  Данилишин Наталія ШНР
13.  Джигун Лариса ШНР
14.  Поворозник Орися ЗЗСО 8
15.  Сампара Наталія ЗЗСО 8
16.  Скібньовська Галина ТСШ 17
17.  Кутікіна Надія Спецшкола
18.  Лісовська Світлана Спецшкола

 

1.1.33. Групи ФФМ_102_7 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Романюк Нінель ЗЗСО 26
2.      Сарахман Надія ЗЗСО 26
3.      Слабаш Ірина ЗЗСО 26
4.      Стегалюк Надія ЗЗСО 26
5.      Тиха Наталя ЗЗСО 26
6.      Мелимука Зоя ЗЗСО 26
7.      Островська Людмила ЗЗСО 26
8.      Гуцалюк Наталя ЗЗСО 26
9.      Нагорна Галина ТНВК 28
10.  Мартинюк Богдана ЗЗСО 26
11.  Швець  Руслана ТНВК 7
12.  Флорчук  Оксана ТНВК 7
13.  Галайко Оксана ТНВК 7
14.  Чекалюк  Наталія ТНВК 7
15.  Дівик Лідія ЗДО 22
16.  Дорош Уляна ЗДО 22
17.  Жук Людмила ЗДО 22
18.  Зелінська Ірина ЗДО 22
19.  Кучма Ольга ЗДО 22
20.  Томковид Володимир ЗДО 22
21.  Храплива Ангеліна ЗДО 22
22.  Репета Тетяна ЗДО 27
23.  Бояринцева Ольга ШЛ 21 СМШ
24.  Дардан Тетяна ШЛ 21 СМШ
25.  Марич Руслана ШЛ 21 СМШ
26.  Рябова Софія ШЛ 21 СМШ
27.  Куцик Тетяна ЗЗСО 26

 

1.1.34. Групи ФФМ_102_17 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Євстратова Тамара ЗЗСО 10
2.      Трач Ірина ЗЗСО 10
3.      Вільчинська Марія ЗЗСО 10
4.      Дідух Тамара ЗЗСО 14
5.      Корбецька  Марія ЗЗСО 14
6.      Зелінка Уляна ЗЗСО 14
7.      Семененко Галина ЗЗСО 14
8.      Чортик Олена ТСШПІМ
9.      Стадник Ірина ЗДО 2
10.  Климюк Тетяна ЗДО 2
11.  Хомик Оксана ЗДО 2
12.  Мисько Галина ЗДО 2
13.  Дичко Оксана ЗДО 2
14.  Стецюк Ірина ТНВК 28
15.  Шевчук Олена ТНВК 28
16.  Нетребська Вікторія ТНВК 28
17.  Свізінська Людмила ТНВК 28
18.  Музичко Леся ТНВК 28
19.  Радчук Анна ТНВК 28
20.  Венгринович Любов ТНВК 28

 

1.1.35. Групи ФФМ_108 «Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти» в обсязі 6 год:

1.      Ханенко Світлана ТНВК 35
2.      Новицька Жанна ЗДО 34
3.      Гречанник Наталія ЗДО 34
4.      Климюк Тетяна ЗДО 2
5.      Мисько Галина ЗДО 2
6.      Дичко Оксана ЗДО 2
7.      Суха Ірина ЗДО 6
8.      Місюк Марія ЗДО 38
9.      Гучак Надія ЗДО 38
10.  Дик Галина ЗДО 38
11.  Колодницька Галина ЗДО 38
12.  Скульська Ганна ЗДО 13
13.  Довгасенко Світлана ЗДО 13
14.  Погорєлко Оксана ТКМЦНОІМ
15.  Сорока Олена ЗДО 34
16.  Козбур Аліна ЗДО 9

 

1.1.36. Групи ФФМ_116 «Шляхи  підвищення  ефективності  довідково – бібліографічного  та  інформаційного  обслуговування учасників  педагогічного   процесу» в обсязі 8 год:

1.      Будай Надія ЗЗСО 8
2.      Дидик Наталія ЗЗСО 28
3.      Чорномаз Надія ЗЗСО 28
4.      Шинкевіч Інна ЗЗСО 29
5.      Стасишин Світлана ТСШ 3
6.      Худа Іванна ТСШ 17
7.      Туровська Надія ТНВК ШЛ 6
8.      Сорочинська Оксана ТНВК ШЛ 9
9.      Віцінська Наталія ЗЗСО 24
10.  Телегіна Інна ЗЗСО 24
11.  Михайлюк Оксана ЗДО 21
12.  Кукурічка Лариса ЗЗСО 20
13.  Осіпова Оксана ТСШПІМ
14.  Мигаль Світлана Спецшкола
15.  Кульчицька Ольга ТКМЦНОІМ
16.  Луцик Леся МСЮТ
17.  Сямро Руслана ЗЗСО с. Кобзарівка
18.  Ярема Олеся ЗЗСО 19
19.  Рудик Тетяна ЗЗСО 22
20.  Шпак Вікторія ТСШ 3

 

1.1.37. Групи ФФМ_132 «Діловодство» в обсязі 11 год:

1.      Яциковська Наталія ЗЗСО 28
2.      Заяць Ігор ЗЗСО с. Чернихів
3.      Митулинська Олена МСЮТ
4.      Козбур Руслана ТПЛСП
5.      Штокало Марія ТСШ 3
6.      Танцовна Оксана ТСШ 3
7.      Розум Надія ТСШ 3
8.      Петрокушин Руслана ТСШ 3
9.      Гриб Олександра ЗЗСО 14
10.  Волянська Оксана Галколедж
11.  Чортик Ольга ЗЗСО с. Курівці
12.  Акменс Лариса Спецшкола
13.  Царик Іванка Спецшкола
14.  Роговська Людмила Спецшкола
15.  Лісовська Світлана Спецшкола
16.  Галатюк Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
17.  Свінних Галина ТКМЦНОІМ
18.  Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
19.  Заброцький Руслан ЗЗСО 18

1.2. Забезпечити доступ слухачів, які навчаються дистанційно, до навчальних матеріалів опанованих  розділів освітніх програм.

1.3. Розширити практику висвітлення інформації про організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у засобах масової інформації, соціальних мережах, на сайті відділу неперервної освіти.

1.4. Здійснювати системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівних та педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади щодо нормативно-правового забезпечення процесів професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів.

1.5. Уточнити та подати на затвердження до 20 серпня План-графік організації навчального процесу зі слухачами системи неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ на вересень-грудень 2020 року з урахуванням результатів  роботи курсів підвищення кваліфікації у І півріччі.

 1. Внести зміни до наказу від 28.05.2020 №06-НО «Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у травні та організацію дистанційного навчання слухачів у червні 2020 року»:

2.1. Доповнити пункт 1.1.2 записом:

10. Гуцул Ірина ЗЗСО 28
11. Цимбалюк Ірина ЗЗСО 28

2.2. Вилучити з пункту 1.1.14 запис:

 4. Шелепа Надія ЗЗСО 18
5. Дзіковська Іванна ТСШ 17
 1. Внести зміни до наказу від 03.04.2020 №04-НО і доповнити пункт 1.1.33 записом:
21. Семенишин Валентина ТНВК 32
   
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 В.о. директора центру                                           Г.П.Федун

 

НАКАЗ

 17.06.2020                                                                                                           40-од/ 7-НО 

Про завершення навчання експертів,

які будуть залучатися до проведення

інституційного аудиту закладів

загальної середньої освіти

 

 Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІІ Положення про управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області, затвердженого наказом Державної служби якості освіти України від 03.07.2019 № 01-11/26, на виконання плану роботи управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області на 2020 рік, затвердженого Головою Державної служби якості освіти України 24.12.2019, на основі договору про співпрацю від 03.03.2020 №2 між управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області та Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, наказу  управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області від 06.05.2020 №37-од «Про організацію та проведення навчання експертів, які будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» проведено навчання 30 педагогічних працівників області.

Навчальні заняття із слухачами проводили начальник управління державної служби якості освіти в Тернопільській області Н.Моравська та заступник начальника – начальник відділу інституційного аудиту Н.Волощук,  регіональні експерти: Р.Брик (Тернопільський ОКІППО), Л.Вавринів (Тернопільська ЗОШ №28), І.Ковалінська (Теребовлянський НВК), Д.Яценко (Тернопільський ОКІППО). Слухачі опрацювали питання державної політики у сфері забезпечення якості освіти та повноваження органів служби якості освіти, нормативно-правове забезпечення інституційного аудиту та методику його проведення, розроблення стратегії та процедур розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та напрями оцінювання освітньої діяльності.

За результатами організації та проведення навчання, участі слухачів у освітньому процесі, підсумкового тестування І групи експертів для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

НАКАЗУЄМО:

 1. Видати сертифікат педагогічним працівникам, які завершили підготовку за програмою навчання експертів та будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти за списком, що додається.
 2. Вважати педагогічних працівників, які успішно завершили навчальний курс, такими, кого можна залучати до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.
 3. Зарахувати навчання експертів як форму підвищення кваліфікації в обсязі 32 год/1 кредит ЄКТС (ліцензія МОН України, наказ №950-л від 08.08.2019).
 4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

 

Начальник управління                                                        Наталія МОРАВСЬКА

В.о. директора центру                                                              Галина ФЕДУН

 

Додаток до наказу

Від 17.06.2020 №40-од/ 7-НО

 

СПИСОК

сертифікованих педагогічних працівників,

які завершили підготовку за програмою навчання експертів

та будуть залучатися до проведення  інституційного аудиту

закладів загальної середньої освіти

 Форма навчання – дистанційна з використанням Zoom сервісу

Вид – навчання за програмою підготовки експертів до проведення  інституційного аудиту

Напрям – розвиток професійних компетентностей

Обсяг – 32 години (1 кредит ECTS)

Термін навчання – 21.05.2020-18.06.2020 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Документ Обліковий запис Дата видачі
1. Барна Ольга Василівна сертифікат 1 18.06.2020
2. Бартошинський Віктор Дмитрович сертифікат 2 18.06.2020
3. Богатюк Оксана Миколаївна сертифікат 3 18.06.2020
4. Вальчишин Марія Олегівна сертифікат 4 18.06.2020
5. Галик Степан Деонізійович сертифікат 5 18.06.2020
6. Добровольська Оксана Михайлівна сертифікат 6 18.06.2020
7. Дяків Василь Григорович сертифікат 7 18.06.2020
8. Ензельт Ольга Павлівна сертифікат 8 18.06.2020
9. Жеребецька Ольга Михайлівна сертифікат 9 18.06.2020
10. Загнибіда Наталія Михайлівна сертифікат 10 18.06.2020
11. Іванко Тетяна Мирославівна сертифікат 11 18.06.2020
12. Кічата Анюта  Володимирівна сертифікат 12 18.06.2020
13. Комарницька Оксана Михайлівна сертифікат 13 18.06.2020
14. Комуніцький Анатолій Романович сертифікат 14 18.06.2020
15. Костенко Ольга Станіславівна сертифікат 15 18.06.2020
16. Лань Інна Володимирівна сертифікат 16 18.06.2020
17. Мандзій Наталія Іллівна сертифікат 17 18.06.2020
18. Ніколюк Тетяна Василівна сертифікат 18 18.06.2020
19. Нірода Галина Михайлівна сертифікат 19 18.06.2020
20. Нюня Тетяна Любомирівна сертифікат 20 18.06.2020
21. Підгребя Надія Михайлівна сертифікат 21 18.06.2020
22. Рій Любов Іванівна сертифікат 22 18.06.2020
23. Рубець Володимир Іванович сертифікат 23 18.06.2020
24. Сакевич Галина Ростиславівна сертифікат 24 18.06.2020
25. Сампара Оксана Володимирівна сертифікат 25 18.06.2020
26. Свиридюк Олександра Михайлівна сертифікат 26 18.06.2020
27. Цвігун Галина Йосипівна сертифікат 27 18.06.2020
28. Чайківський Ігор Володимирович сертифікат 28 18.06.2020
29. Шафранська Зоряна Степанівна сертифікат 29 18.06.2020
30. Шевчук Лариса Феофанівна сертифікат 30 18.06.2020

 

  НАКАЗ

 28.05.2020                                                                                                               № 06-НО

 

Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у травні та організацію дистанційного навчання слухачів у червні 2020 року  

   Відповідно до наказу ТКМЦНОІМ від 30.04.2020 №5-НО «Про організацію освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти у травні 2020 року» навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації в системі неперервної післядипломної освіти проводилося дистанційно, шляхом взаємодії викладачів із слухачами за допомогою визначених сервісів дистанційного навчання, організації самостійної роботи слухачів та виконання  контрольних заходів, з використанням інформаційно-комунікаційних можливостей різноманітних платформ дистанційного навчання, сайту e-osvita.org, засобів електронної пошти, мобільного зв’язку, через розміщення повідомлень на сайті info.osvita.te.ua та в особистих електронних кабінетах педагогічних працівників. Основними видами навчальних занять були відео-лекції, конференції, вебінари, консультації тощо. Організація освітнього процесу здійснювалася на різноманітних платформах дистанційного навчання: Zoom (викладачі Беркита З.Є., Брацун В.В., Вишневська Н.М., Данилків Т.Я., Затильна Г.Л., Квілінська М.А., Лесів В.С., Мельничук І.В., Пелішко С.І., Подобівський В.С., Федінчук О.П.), MyOwnConference (викладачі Гапон Л.О., Ковальчук Л.М., Нюня Т.Л., Соловей О.М.), GoogleClassroom (викладачі Банах С.В., Бенч О.В., Кравчук Т.П., Крижанівська С.Г., Кульматицька О.Р., Митулинська О.Є., Підлатюк О.М., Подобівський В.С., Серба Н.Р., Турчин О.М.), Moodle (викладачі Бринь А.В., Грабовська З.Я., Добровольська С.Я., Заброцька С.Г., Копка Т.В., Мельничук І.В., Пелішко С.І., Червонецька Г.І., Чернецька І.В.), Skype (викладач Шушкевич А.Ф.). Інформація про заплановані заходи та їхній перебіг висвітлювалася на сторінці відділу неперервної освіти у мережі Фейсбук.

За підсумками організації та проведення освітнього процесу в дистанційній формі та  участі слухачів у навчальних заняттях курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у травні 2020 року

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

1.1.1. Групи СГМ_6_7  «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Домбровська Галина ЗЗСО 4
2.      Климко Оксана ЗЗСО 4
3.      Лиса Надія ЗЗСО 4
4.      Семенець Галина ЗЗСО 4
5.      Стрижакова Ольга ЗЗСО 4
6.      Якубишина Галина ЗЗСО 4
7.      Копко Валентина ЗЗСО 4
8.      Бідна Оксана ТСШ 5
9.      Дідух Лідія ТСШ 5
10.  Михайлова Оксана ТУГ
11.  Томашевська Лариса ТУГ
12.  Буртник Тамара ТНВК ШЛ 6
13.  Ткачук Оксана ТНВК ШЛ 6
14.  Гурін Тетяна ЗЗСО 13
15.  Мельник Мар’яна ЗЗСО 18
16.  Габ’як Неоніла ЗЗСО 24
17.  Пашинська Наталія ЗЗСО 19

1.1.2. Групи СГМ_8_2  «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсязі 12 год:

1.         Петренко Людмила ТСШ 29
2.         Ярема Ганна ЗЗСО 19
3.         Маркович Леся ЗЗСО 28
4.         Литвинець  Любов ТНВК 7
5.         Процюк Ольга ЗДО 9
6.         Михайлюк Оксана ЗДО 21
7.         Міхалків Тетяна ЗДО 21
8.         Шумбар Галина ЗДО 21
9.         Лисак Ірина ЗДО 21

1.1.3. Групи СГМ_10_4 «Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття» в обсязі 8 год:

1.      Миколаєвич Іванна ЗДО 14
2.      Головко Марія Спецшкола
3.      Ковальчук Ольга Спецшкола
4.      Менська Віра Спецшкола
5.      Пастух Галина Спецшкола
6.      Правдива Ліда Спецшкола
7.      Приймак Раїса Спецшкола
8.      Мигаль Світлана Спецшкола
9.      Свистун Людмила Спецшкола
10.  Кулік Ольга Спецшкола
11.  Сімчук Юлія Спецшкола
12.  Бандура Наталія Спецшкола
13.  Роговська Людмила Спецшкола
14.  Ткачук Люмила Спецшкола
15.  Чеснович Галина Спецшкола
16.  Куца Леся Спецшкола
17.  Попович Лілія Спецшкола
18.  Сметанка Юлія Спецшкола
19.  Безпалюк Олексана Спецшкола
20.  Куций Володимир Спецшкола
21.  Баранюк Олена Спецшкола
22.  Пилипів Галина Спецшкола
23.  Саска Крістіна Спецшкола
24.  Стрілецька Надія Спецшкола
25.  Жмінка Дарія Спецшкола

1.1.4. Групи СГМ_10_5 «Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття» в обсязі 8 год:

1.      Акменс Лариса Спецшкола
2.      Царик Іванка Спецшкола
3.      Вовк Оксана Спецшкола
4.      Данилюк Наталя Спецшкола
5.      Ігошин Вадим Спецшкола
6.      Краківська Оксана Спецшкола
7.      Кутікіна Надія Спецшкола
8.      Кравчук Володимир Спецшкола
9.      Малюга Люда Спецшкола
10.  Масловська Оля Спецшкола
11.  Мидло Світлана Спецшкола
12.  Мостецька Оксана Спецшкола
13.  Теслюк Надія Спецшкола
14.  Чубата Галина Спецшкола
15.  Шулик Ганна Спецшкола
16.  Заяць Лариса Спецшкола
17.  Романюк Людмила Спецшкола
18.  Письменна Наталія Спецшкола
19.  Феш Микола Спецшкола
20.  Поліщук Ірина Спецшкола
21.  Івасишин Вікторія Спецшкола

1.1.5. Групи ЗПМ_4_1 «Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного» в обсязі 4 год:

1.         Гладиш Олена ЗЗСО 8
2.         Драбик Лариса ЗЗСО 8
3.         Сойма Юлія ЗЗСО 8
4.         Фарина Ольга ЗЗСО 18
5.         Схаб Ольга ЗЗСО 18
6.         Гунтик Ольга ТСШ 3
7.         Климчук Віра ТСШ 3
8.         Кіт Тетяна ТСШ 7
9.         Чорнописький Сергій ТТЛ
10.     Самагала Ірина ШЛ 21 СМШ
11.     Ларва Надія ТНВК ШЛ 15
12.     Дрозд Олена ТНВК ШЛ 15
13.     Краснопольська Ірина ТНВК ШЛ 15
14.     Олійник Наталія ТСШ ПОЕ
15.     Шмир Ольга ТСШ 5
16.     Олійник Людмила ЗЗСО 25
17.     Колісник Тетяна Галколедж
18.     Нападій Тетяна Галколедж
19.     Слабіцька Надія Галколедж

1.1.6. Групи ЗПМ_6_2 «Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування» в обсязі 6 год:

1.        Бошкевич Оксана ЗЗСО 11
2.        Карпінська Лілія ЗЗСО 11
3.        Купчак Людмила ЗЗСО 11
4.        Антонюк Сергій ЗЗСО 19
5.        Романюк Оксана ЗЗСО 19
6.        Стасишин Віра ЗЗСО 19
7.        Степанко Наталія ЗЗСО 16
8.        Собчак Наталія ЗЗСО 16
9.      Сампара Ніна ЗЗСО 16
10.  Гордій Любов ЗЗСО 16

1.1.7. Групи ЗПМ_7_2 «Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології при викладанні географії та природничих дисциплін» в обсязі 6 год:

1.    Бенцал Ольга ТНВК ШЛ 9
2.    Дідик Олеся ТСШ 3
3.    Дівик Лідія ЗДО 22
4.    Гриб Олександра ЗЗСО 14
5.    Мацьковський Михайло ТНВК ШЛ 15
6.    Голояд Любов ЗДО 36
7.    Козюпа Оксана ЗДО 36
8.    Стрільчук Наталія ЗДО 36
9.    Терещук Оксана ЗДО 36
10.    Морщакова Жанна ЗДО 11
11.    Мельничук Тетяна ЗДО 11
12.    Погорєлко Оксана ТКМЦНОІМ

1.1.8. Групи ЗПМ_8_1 «Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою» в обсязі 5 год:

1.        Богатерчук Ірина ЗЗСО 27
2.        Крижанівська Світлана ЗЗСО 27
3.        Гриньків Олеся ЗЗСО 27
4.        Павлович Юлія ЗЗСО 27
5.        Чорна Ірина ЗЗСО 27
6.        Ходань Наталія ЗЗСО 27
7.        Подзігун Людмила ЗЗСО 27
8.        Газилишин Наталія ЗЗСО 27
9.        Демків Галина ЗЗСО 27
10.    Софіян Зоряна ЗЗСО 27
11.    Брикайло Ольга ЗЗСО 27
12.    Горак Ірина ЗЗСО 27
13.    Регуш Роксолана ЗЗСО 27
14.    Тітченко Ольга ЗЗСО 27
15.    Генсюровська Людмила ЗЗСО 27
16.    Митулинська Олена МСЮТ
17.    Антонів Ірина ЗЗСО 27
18.    Гуля Ольга ЗЗСО 27
19.    Фімляр Ольга ЗЗСО 27
20.    Павлюс Леся ЗЗСО 27
21.    Дівик Лідія ЗДО 22

1.1.9. Групи ЗПМ_13_3 «Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі» в обсязі 8 год:

1.        Цуп Лілія ТСШ 7
2.        Чорна Галина ТСШ 7
3.        Чорна Юлія ТСШ 7
4.        Шульгай Світлана ТСШ 7
5.        Ягнюк Тетяна ТСШ 7
6.        Ярощук Ірина ТСШ 7
7.        Герасимів Ірина ТСШ 7
8.        Пилипчук Наталія ТСШ 7
9.        Пискливець Наталія ТСШ 7
10.    Проць Галина ТСШ 7
11.    Курилович Галина ТСШ 3
12.    Шумська Юля ТСШ 3
13.    Штокало Марія ТСШ 3
14.    Хмарна Олександра ТУГ
15.    Мацієвський Василь ЗЗСО 28
16.    Чубатий Андрій МСЮТ
17.    Кульчицька Тетяна ТСШ 7
18.    Краснюкова Людмила ТСШ 7
19.    Діденко Людмила ТСШ 7
20.    Дубець Ольга ТСШ 7

1.1.10. Групи ЗПМ_14_3 «Інструменти ІКТ сучасного педагога» в обсязі 9 год:

1.       Придивус Олена ЗЗСО 11
2.       Середа Ярослава ЗЗСО 11
3.       Стефлюк Ірина ЗЗСО 11
4.       Тимофієнко Наталія ЗЗСО 11
5.       Фокін Віталій ЗЗСО 11
6.       Харчук Сергій ЗЗСО 11
7.       Чернецька Інна ЗЗСО 11
8.       Шафранська Ольга ЗЗСО 11
9.       Шафранський Віктор ЗЗСО 11
10.   Шимків Лілія ЗЗСО 11
11.   Шимуха Андрій ЗЗСО 11
12.   Лозінська Марія ЗЗСО 11
13.   Кобильник Марія ЗЗСО 11
14.   Іздебська Наталія ЗЗСО 11
15.   Чайковська Тетяна ЗЗСО 11
16.   Горун Таїсія ЗЗСО 11

1.1.11. Групи ЗПМ_14_4 «Інструменти ІКТ сучасного педагога» в обсязі 9 год:

1.         Гурін Тетяна ЗЗСО 13
2.         Костилєва Ольга ЗЗСО 13
3.         Мельничук Ірина ТУГ
4.         Кулешко Віталій ТНВК ШЛ 6
5.         Матвіїв Іван ТНВК ШЛ 6
6.         Квас Оксана Галколедж
7.         Кузик Василь Галколедж
8.         Гавришків Надія Галколедж
9.         Банах Світлана гімназія «Гармонія»
10.     Безух Тетяна гімназія «Гармонія»
11.     Рапіта Наталія гімназія «Гармонія»
12.     Меленчук Любов гімназія «Гармонія»
13.     Бойко Ірина ТСШ 3
14.     Репіленко Людмила ТНВК ШЛ 15
15.     Проценко Ольга ЗЗСО 24

1.1.12. Групи ЗПМ_14_5 «Інструменти ІКТ сучасного педагога» в обсязі 9 год:

1.        Перехрист Наталія ЗЗСО 23
2.        Садовська Наталя ЗЗСО 23
3.        Собчук Оксана ЗЗСО 23
4.        Коновал Людмила ЗЗСО 23
5.        Вовк Юлія ЗЗСО 23
6.        Вербій Людмила ЗЗСО 23
7.        Нерубенко  Марія ЗЗСО 23
8.        Шевчук Надія ЗЗСО 23
9.        Шпільман Світлана ЗЗСО 23
10.    Мацієвський Василь ЗЗСО 28
11.    Боднарчук Мирослава ТТЛ
12.    Колісник Ірина ТТЛ
13.    Кунцьо Надія ТТЛ
14.    Чортик Олена ТСШ ПІМ

1.1.13. Групи ЗПМ_15_1 «Online-простір вчителя» в обсязі 9 год:

1.    Будівська Іванна ЗЗСО 24
2.    Балан Марія ЗЗСО 24
3.    Бобецька Ольга ЗЗСО 24
4.    Гордій Дарія ЗЗСО 24
5.    Курило Світлана ЗЗСО 24
6.    Макаровська Галина ЗЗСО 24
7.    Москаленко Тетяна ЗЗСО 24
8.    Зелінка Андрій ЗЗСО 14
9.    Постернак Микола ТПЛСП

1.1.14. Групи ЗПМ_17_2 «Методика створення та використання інтерактивних відео уроків» в обсязі 7 год:

1.         Вавричук Руслан ЗЗСО 13
2.         Вовк Віра ЗЗСО 13
3.         Дідич Оксана ЗЗСО 13
4.         Шелепа Надія ЗЗСО 18
5.         Дзіковська Іванна ТСШ 17
6.         Зелінка Андрій ЗЗСО 14
7.         Тупісь Галина ТНВК ШЛ 15
8.         Галевська Світлана ЗЗСО 10
9.         Чортик Олена ТСШ ПІМ
10.     Клясінська (Семчишин) Олена ЗЗСО 8
11.     Беднарчук Марія ЗЗСО 8
12.     Климюк Ірина ЗЗСО 23
13.     Сташків Надія ЗЗСО 23
14.     Бошкевич Оксана ЗЗСО 11
15.     Самбор Наталія ТНВК ШЛ 15

1.1.15. Групи ЗПМ_23_2 «Організація мережевої взаємодії та використання ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Організація дистанційного навчання в школі. Методика розробки дистанційних курсів» в обсязі 11 год:

1.        Садовська Світлана ЗЗСО 19
2.        Смакула Ірина ЗЗСО 27
3.        Гудима Оксана ТСШ 17
4.        Мостова Ганна ТСШ 17
5.        Струнь Любов ЗЗСО 14
6.        Павлюк Ганна ТУГ
7.        Мельничук Ірина ТУГ
8.        Будняк Галина ЗЗСО 20
9.        Бодасюк Надія ЗЗСО 20
10.    Стаднік Тарас ТНВК Колегіум
11.    Гуменна Ірина ТСШ 29
12.    Дядьо Людмила ТСШ 29
13.    Мотовільчик Світлана ЗЗСО 8
14.    Слободян Олеся ЗЗСО 8
15.    Олійник Олена ЗЗСО 8
16.    Гуарніері Соломія ЗЗСО 8
17.    Пушкар Світлана ЗЗСО 27
18.    Шидловський Сергій ЗЗСО 27

1.1.16. Групи ЗПМ_27_1 «Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків» в обсязі 11 год:

1.         Шейка Людмила ЗЗСО 8
2.         Браїк Ірина ЗЗСО 8
3.         Морозович Тетяна ЗЗСО 8
4.         Мурій Ніна ЗЗСО 8
5.         Беліченко Марія ЗЗСО 8
6.         Судомир Лілія ТСШ 3
7.         Гетманюк Інна ТСШ 3
8.         Герасимів Ірина ТСШ 7
9.         Руда Галина ТСШ 7

1.1.17. Групи ЗПМ_28_3 «Мовна комунікація в педагогічній діяльності» в обсязі 18 год:

1.        Гладун Любов ЗДО 15
2.        Зола Галина ЗДО 15
3.        Лебідь Наталя ЗДО 15
4.        Мариніна Галина ЗДО 15
5.        Саламанюк Лілія ЗДО 26
6.        Семчишин Уляна ЗДО 26
7.        Скора Людмила ЗДО 26
8.        Янківська Галина ЗДО 26
9.        Ростецька Оксана ЗДО 26
10.    Боднарчук Віра ЗДО 26
11.    Занько Ольга ЗДО 26
12.    Яремчук Лариса ЗДО 29
13.    Дячук Віра ЗДО 34
14.    Свіргун Лариса ЗДО 34
15.    Сорока Олена ЗДО 34
16.    Балук Надія ЗДО 34
17.    Дорожовська Марія ЗДО 34
18.    Філь Тетяна ЗДО 27
19.    Марчило Неля ЗДО 27
20.    Чорна Любов ЗДО 27
21.    Пронів Наталія ЗДО 30
22.    Бурин Лариса ЗДО 30
23.    Кучабська Галина ЗДО 30
24.    Бінявська Світлана ЗДО 30
25.    Морщакова Жанна ЗДО 11
26.    Полубяк Ольга ЗДО 30
27.    Шевчук Надія ЗДО 30
28.    Вакула Марія ЗДО 30
29.    Курило Любомира ЗДО 30
30.    Барвінська Оксана ЗДО 30
31.    Золочівська Іванна ЗДО 30

1.1.18. Групи ФФМ_6_2 «Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)» в обсязі 8 год:

1.         Волощук Алла ЗЗСО 8
2.         Слободян Марія ЗЗСО 8
3.         Гончук Валентина ЗЗСО 18
4.         Урбанська Ольга ЗЗСО 18
5.         Машталяр Василина ЗЗСО 19
6.         Круглик  Олена ТНВК 7
7.         Красовська Ірина ЗЗСО 20
8.         Козюпа Оксана ЗДО 36
9.         Стрільчук Наталія ЗДО 36
10.     Терещук Оксана ЗДО 36
11.     Миколаєвич Іванна ЗДО 14
12.     Гейна Галина ЗДО 36
13.     Гавліч Ірина ЗЗСО 19

1.1.19. Групи ФФМ_7_2 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 3 год:

1.         Олійник Руслана ЗЗСО 20
2.         Байдюк Світлана ТСШПОЕ
3.         Корначевська Людмила ТСШПОЕ
4.         Кучмай Ганна Спецшкола
5.         Йосепчук Світлана ТСШ 29
6.         Бояринцева Ольга ШЛ 21 СМШ
7.         Демків Лідія ШЛ 21 СМШ
8.         Митохір Надія ШЛ 21 СМШ
9.         Янусь Світлана ШЛ 21 СМШ
10.     Прокопенко Ірина ЗЗСО 11
11.     Харчук Наталія ЗЗСО 11
12.     Редчук Тетяна ЗЗСО с. Чернихів
13.     Чопик Ірина ЗЗСО с. Чернихів
14.     Марцинюк Олександра ТНВК ШЛ 6
15.     Локоть Марія ЗЗСО с. Кобзарівка
16.     Олендер Ірина ТНВК 35
17.     Богатерчук Ірина ЗЗСО 27
18.     Крижанівська Світлана ЗЗСО 27
19.     Гриньків Олеся ЗЗСО 27
20.     Павлович Юлія ЗЗСО 27
21.     Чорна Ірина ЗЗСО 27
22.     Ходань Наталія ЗЗСО 27
23.     Подзігун Людмила ЗЗСО 27
24.     Газилишин Наталія ЗЗСО 27
25.     Демків Галина ЗЗСО 27
26.     Софіян Зоряна ЗЗСО 27
27.     Брикайло Ольга ЗЗСО 27
28.     Горак Ірина ЗЗСО 27
29.     Регуш Роксолана ЗЗСО 27
30.     Тітченко Ольга ЗЗСО 27
31.     Генсюровська Людмила ЗЗСО 27
32.     Почтовнюк Галина ЗЗСО 28

1.1.20. Групи ФФМ_9_1 «Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання» в обсязі 4 год:

1.      Ковальська Наталія ЗЗСО 18
2.      Покалюк Ольга ЗЗСО 8
3.      Михайлишин Людмила ЗЗСО 24
4.      Онишків Ольга ЗЗСО 24
5.      Бохенок Галина ЗЗСО 18
6.      Копка Тетяна ТСШ 3
7.      Криса Тетяна ТСШ 3
8.      Найда Любов ТСШ 3
9.      Цибульська Світлана ТСШ 3
10.  Яременко Ніна ТСШ 3
11.  Юрійчук Христина ТСШ 3
12.  Гула Ольга ТСШ 3
13.  Стасишен Людмила ТСШ 3
14.  Бенцал Наталія ТСШ 3
15.  Вишневська Олена ТСШ 3
16.  Шмагай Ірина ТСШ 3
17.  Корінь Леся ТНВК ШЛ 6
18.  Кріль Любов ТНВК ШЛ 6
19.  Вишньовська Наталія ТНВК ШЛ 6
20.  Фаріон Наталія ТСШ 5
21.  Озерчук Світлана ЗЗСО с. Кобзарівка
22.  П’єх Галина ЗЗСО с. Кобзарівка
23.  Ярошевська Зоряна ЗЗСО с. Кобзарівка

1.1.21. Групи ФФМ_9_3 «Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання» в обсязі 4 год:

1.      Перецька  Галина ЗЗСО 23
2.      Романів Наталія ЗЗСО 23
3.      Коцюбинська Сільвія ЗЗСО 23
4.      Кудла  Руслана ЗЗСО 23
5.      Горбачук Ірина ЗЗСО 23
6.      Знак Юлія ЗЗСО 23
7.      Новічкова Лілія ЗЗСО 23
8.      Мотало Ольга ЗЗСО 23
9.      Рудейко Ольга ЗЗСО 23
10.  Резнік Ольга ЗЗСО 23
11.  Котик Наталія ЗЗСО 23
12.  Щербатюк Галина ЗЗСО 23
13.  Дригуш Наталія ЗЗСО 23
14.  Пиріг Валентина ЗЗСО 23
15.  Дзецюх Любов ЗЗСО 23
16.  Гаврилюк Ірина ТСШ 29
17. Кліпс Надія ТСШ 29
18.     Стасюк Марія ТСШ 29
19.     Слободянюк Леся ТСШ 29

1.1.22. Групи ФФМ_10_2 «Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання» в обсязі 9 год:

1.          Лешків Ольга ЗЗСО 18
2.          Бутин Анжела ЗЗСО 18
3.          Кравчук Людмила ТНВК 35
4.          Голодрига Надія ЗЗСО 18
5.          Ковальська Наталія ЗЗСО 18
6.          Попко Світлана ЗЗСО 18
7.          Філоненко Марія ЗЗСО 18
8.          Ковдрин Людмила ЗЗСО 18
9.          Горупашенко Галина ЗЗСО 18
10.      Табас Лілія ЗЗСО 18
11.      Бабій Наталія ТНВК ШЛ 6
12.      Бичок Надія ТНВК ШЛ 6
13.      Білецька Оксана ТНВК ШЛ 6
14.      Кавецька Марія ТНВК ШЛ 6
15.      Домбрович Марія ТНВК ШЛ 9
16.      Мочалова Наталія ТНВК ШЛ 9
17.      Рудковська Марія ТНВК ШЛ 9
18.      Сосницька Галина ТНВК ШЛ 9
19.      Канчук Віра ЗЗСО 16
20.      Киналь Мирослава ЗЗСО 16
21.      Макоїд Оксана ЗЗСО 16
22.      Топольницька Оксана ТНВК 28
23.      Корнелюк Олександра ТНВК 28
24.      Проценко Ольга ЗЗСО 24

1.1.23. Групи ФФМ_11_3 «Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма» в обсязі 5 год:

1.              Клепач Ольга ЗЗСО 11
2.              Солодка Галина ЗЗСО 11
3.              Крат Надія ЗЗСО 4
4.              Ухач Світлана ТНВК ШЛ 15
5.              Черніховська Галина ТНВК ШЛ 15
6.              Топольницька Оксана ТНВК 28
7.              Бойко Оксана ЗЗСО 24
8.              Гуменюк Оксана ЗЗСО 24
9.              Ярмолик Надія ТСШПІМ
10.          Козар Ірина ТСШПІМ
11.          Базан Наталія ТСШПІМ
12.          Чорна Ірина ТСШПІМ
13.          Шмирко Світлана ТСШПІМ
14.          Коваль Тетяна ТСШПІМ
15.          Кравчук Галина ТСШПІМ
16.          Івахів Наталія ТСШПІМ
17.          Сапужак Ольга ТСШПОЕ
18.          Чепіль Уляна ТСШПОЕ
19.          Бескоровайна Руслана ТСШ 7
20.          Волинець Богдана ТСШ 7
21.          Ониськів Надія ТСШ ПОЕ
22.          Олендер Ірина ТНВК 35

1.1.24. Групи ФФМ_11_4 «Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма» в обсязі 5 год:

1.        Назар Ольга ЗЗСО 24
2.        Демків Наталія ЗЗСО 24
3.        Перчик Наталія ЗЗСО 24
4.        Кулик Ірина ЗЗСО 24
5.        Чабан Надія ЗЗСО 24
6.        Олійник Ольга ЗЗСО 24
7.        Онишків Ольга ЗЗСО 24
8.        Перепелиця Ірина ЗЗСО 24
9.        Мельник Галина ЗЗСО 24
10.    Михайлишин Людмила ЗЗСО 24
11.    Кархут Мар’яна ЗЗСО 24
12.    Іванова Оксана ЗЗСО 24
13.    Вітюк Ірина ЗЗСО 24
14.    Андрусишин Оксана ЗЗСО 24
15.    Кічор Тетяна ЗЗСО 24
16.    Крива Наталія ЗЗСО 24
17.    Янків Лідія ЗЗСО 24
18.    Вальчишин Леся ЗЗСО 16
19.    Наконечна Алла ЗЗСО 16

1.1.25. Групи ФФМ_11_5 «Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма» в обсязі 5 год:

1.        Заблоцька Наталія ЗЗСО 11
2.        Крупей Галина ЗЗСО 11
3.        Лінькова Марія ЗЗСО 11
4.        Прокопенко Ірина ЗЗСО 11
5.        Стефлюк Ірина ЗЗСО 11
6.        Якимишин Наталія ЗЗСО 11
7.        Брудко Наталія ТСШ 29
8.        Гаврилюк Ірина ТСШ 29
9.        Кліпс Надія ТСШ 29
10.    Стасюк Марія ТСШ 29
11.    Головата Ольга ТСШ 29
12.    Кравчук Олена ТСШ 29
13.    Марчук Людмила ТСШ 29
14.    Сліпець Ольга ТСШ 29
15.    Фучила Олександра ТСШ 29
16.    Павловська Ірина ЗЗСО 20
17.    Пасічник Марія ЗЗСО 20
18.    Стрільчук Зоряна ЗЗСО 20
19.    Іваськів Галина ЗЗСО 19
20.    Фрайнд (Швачук) Леся ЗЗСО 19

1.1.26. Групи ФФМ_11_6 «Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма» в обсязі 5 год:

1.        Цуп Лілія ТСШ 7
2.        Краснюкова Людмила ТСШ 7
3.        Бабій Наталія ТНВК ШЛ 6
4.        Бичок Надія ТНВК ШЛ 6
5.        Білецька Оксана ТНВК ШЛ 6
6.        Зотько Ольга ТНВК ШЛ 6
7.        Кавецька Марія ТНВК ШЛ 6
8.        Гончар Оксана ТНВК ШЛ 6
9.        Ненич Олена ТНВК ШЛ 6
10.    Марцинюк Олександра ТНВК ШЛ 6
11.    Будик Людмила ТНВК ШЛ 9
12.    Галас Світлана ТНВК ШЛ 9
13.    Дмитрів Валентина ТНВК ШЛ 9
14.    Пачашинська Марія ТНВК ШЛ 9
15.    Андрійчук Неля ЗЗСО с.Курівці
16.    Козак Ніна ЗЗСО 25
17.    Михалович Олександра ЗЗСО 25
18.    Батьківська Наталія ЗЗСО 25
19.    Лукова Олена ТСШ 5
20.    П’єх Галина ЗЗСО с. Кобзарівка
21.    Ярошевська Зоряна ЗЗСО с. Кобзарівка

1.1.27. Групи ФФМ_12_4 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Велюш Світлана ЗДО 10
2.      Машталяр Ніна ЗДО 10
3.      Довгаль Наталія ЗДО 10
4.      Куріца Оксана ЗДО 11
5.      Сисак Марія ЗДО 13
6.      Шарик Наталія ЗДО 13
7.      Лесик Любов ЗДО 14
8.      Миколаєвич Іванна ЗДО 14
9.      Романська Ірина ЗДО 14
10.  Салевич Галина ЗДО 14
11.  Цьопик Ірина ЗДО 14
12.  Івашків Наталя ЗДО 14
13.  Голда Антоніна ЗЗСО 4
14.  Залипецька Оксана ЗЗСО 4
15.  Андрунько Лілія ЗЗСО 4
16.  Хома Світлана ТНВК 7
17.  Ткачик Марія ТНВК 7
18.  Корначевська Людмила ТСШПОЕ

1.1.28. Групи ФФМ_12_5 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Бабій Тетяна ЗЗСО 19
2.      Таранухо Руслана ЗЗСО 19
3.      Іваськів Галина ЗЗСО 19
4.      Малаховська Анжела ЗЗСО 19
5.      Фрайнд (Швачук) Леся ЗЗСО 19
6.      Газилишин Ганна ЗЗСО 28
7.      Савіцька Наталія ЗЗСО 28
8.      Швець Оксана ЗЗСО 28
9.      Цебринська Надія ЗЗСО 28
10.  Волкова Олена ЗЗСО 28
11.  Коропецька Софія ЗЗСО 28
12.  Паньків Марія ЗЗСО 28
13.  Харчук Наталія ЗЗСО 11
14.  Яциковська Тетяна ЗЗСО 11
15.  Луців Ірина ЗДО 36
16.  Терещук Оксана ЗДО 36

1.1.29. Групи ФФМ_14_1 «Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД» в обсязі 4 год:

1.      Клепач Ольга ЗЗСО 11
2.      Солодка Галина ЗЗСО 11
3.      Андрійовська Святослава ШЛ 21 СМШ
4.      Бенковська Ірина ШЛ 21 СМШ
5.      Домша Наталя ШЛ 21 СМШ
6.      Куземко Ірина ШЛ 21 СМШ
7.      Пушкар Ірина ШЛ 21 СМШ
8.      Павлюс Леся ЗЗСО 27
9.      Машталяр Василина ЗЗСО 19
10.  Смерека Наталія ЗЗСО 26
11.  Москалюк Оксана ЗЗСО 28
12.  Клюк Вікторія ЗЗСО 28
13.  Анпілогова Юлія ТСШ 17
14.  Савич Наталія ТСШ 17
15.  Чекалюк  Наталія ТНВК 7
16.  Бойко  Уляна ТНВК 7
17.  Дохват Лариса ТСШ 29
18.  Ухач Світлана ТНВК ШЛ 15
19.  Черніховська Галина ТНВК ШЛ 15
20.  Крупа Лілія ТНВК ШЛ 15
21.  Кушлак Галина ЗЗСО 20
22.  Олійник Руслана ЗЗСО 20

1.1.30. Групи ФФМ_14_2 «Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД» в обсязі 4 год:

1.      Красовська Ірина ЗЗСО 20
2.      Сушко Іванна ТНВК 32
3.      Демчук Людмила ТНВК 35
4.      Добродзій Марія ТНВК 35
5.      Гончук Валентина ЗЗСО 18
6.      Герасимів Ірина ТСШ 7
7.      Коваль Ірина ТСШ 7
8.      Ткачук Оксана ТНВК ШЛ 6
9.      Качуровська Анна ЗЗСО 4
10.  Орисик Марія ТСШ 3
11.  Заяць Галина ЗЗСО 25
12.  Кметь Світлана ЗЗСО с. Чернихів
13.  Сапужак Ольга ТСШПОЕ
14.  Чепіль Уляна ТСШПОЕ
15.  Рябуш Тамара ТСШПОЕ
16.  Гурик Софія ТСШПОЕ
17.  Іванцова Галина ТСШПОЕ
18.  Антонів Ірина ЗЗСО 27
19.  Гавліч Ірина ЗЗСО 19
20.  Ониськів Надія ТСШ ПОЕ
21.  Олендер Ірина ТНВК 35
22.  Гуля Ольга ЗЗСО 27
23.  Фімляр Ольга ЗЗСО 27

1.1.31. Групи ФФМ_15 «Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання» в обсязі 8 год:

1.      Семенець Галина ЗЗСО 4
2.      Якубишина Галина ЗЗСО 4
3.      Юрин Світлана ЗЗСО 14
4.      Вороняк Тетяна ТСШ 29
5.      Злепко Галина ТСШ 29
6.      Похила Лілія ТСШ 29
7.      Чіпак Олександра ТСШ 29
8.      Яшкін Руслана ШЛ 21 СМШ
9.      Островська Надія ШЛ 21 СМШ
10.  Писуляк Наталія ШЛ 21 СМШ
11.  Залуцька Оьга ЗЗСО 20
12.  Колодійчук Євгенія ЗЗСО 20
13.  Заїка Лідія ЗЗСО с. Курівці
14.  Цуприк Леся ЗЗСО 25
15.  Гуцал Марія ТНВК Колегіум
16.  Ковальчук Любов ТКМЦНОІМ
17.  Базунова Руслана ЗЗСО 16
18.  Балящук Марія ЗЗСО 16

1.1.32. Групи ФФМ_16_1 «Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі» в обсязі 28 год:

1.        Михайлів Петро ТСШ 7
2.        Кольба Валентина ТНВК ШЛ 6
3.        Ваврик Ольга ЗЗСО 30
4.        Шимків Дмитро ЗЗСО 13
5.        Гандзій Наталія ТСШ 3
6.        Мужилівська Ольга ТСШ 3
7.        Канак Валентина ТСШ 3
8.        Сагайдак Вероніка ТСШ 3
9.        Дрогобицька Богданна ТСШ 3
10.    Бабіна Марія ЗЗСО 4
11.    Качанова Ірина ЗЗСО 16
12.    Ухач Леся Галколедж
13.    Пискливець Ольга Галколедж
14.    Чортик Ольга ЗЗСО с.  Курівці
15.    Костинська Стефанія ТСШ 5
16.        Гуцул Зоряна ТСШ 5
17.        Даценко Олександра ТНВК Колегіум
18.        Нова Марія ТУГ

1.1.33. Групи ФФМ_28_1 «Комунікативна методика викладання іноземної мови» в обсязі 16 год:

1.         Глуха Світлана ТСШ 7
2.         Горін Галина ТСШ 7
3.         Нагорна Наталія ТСШ 3
4.         Сагайдак Катерина ТСШ 3
5.         Розум Надія ТСШ 3
6.         Джус Інна ТСШ 3
7.         Погоріла Оксана ТСШ 5
8.         Солсун Тетяна ТСШ 5
9.         Гірняк Галина ТСШ 5
10.     Андрушко Ірина ТСШ 3
11.     Окаринська Олена ТСШ 3

1.1.34. Групи ФФМ_28_2 «Комунікативна методика викладання іноземної мови» в обсязі 16 год:

1.         Гардзеєвська Ірина ЗЗСО 26
2.         Забігайло Юлія ЗЗСО 26
3.         Романюк Нінель ЗЗСО 26
4.         Мелимука Зоя ЗЗСО 26
5.         Гедеш Оксана ЗЗСО 22
6.         Чорна Ірина ЗЗСО 22
7.         Кошилевська Тетяна ШЛ 21 СМШ
8.         Лепко Леся ШЛ 21 СМШ
9.         Тимчишин Ніна ШЛ 21 СМШ
10.     Запорожець Галина ЗЗСО 20
11.     Живчак Іванна ЗЗСО 8
12.     Татусь Тетяна ЗЗСО 8
13.     Дорощук Ірина ЗЗСО 8
14.     Єгорова Наталія ТСШ 3

1.1.35. Групи ФФМ_28_3 «Комунікативна методика викладання іноземної мови» в обсязі 16 год:

1.         Бабій Оксана ТУГ
2.         Шуст Галина ТУГ
3.         Куземко Наталія ТНВК ШЛ 6
4.         Марець Мар’яна ТНВК ШЛ 6
5.         Катола Антоніна ТНВК ШЛ 6
6.         Дубчак Марина ТНВК ШЛ 6
7.         Тараненко Аліна ЗЗСО 4
8.         Пронкевич Мар’яна ЗЗСО 4
9.         Гніда Галина ЗЗСО 30
10.     Кавчак Наталія ТНВК 35
11.     Свергун Руслана ЗЗСО 18
12.     Трач Ольга ЗЗСО 18
13.     Махова Марія ЗЗСО 18
14.     Нюня Тетяна ТКМЦНОІМ
15.     Порохняк Наталія Галколедж
16.     Балакер Євгенія ЗЗСО 27
17.     Бачинська Ірина ЗЗСО 27
18.     Галабіцька Наталія ЗЗСО 27
19.     Гнатишин Галина ЗЗСО 27
20.     Олендер Катерина техколедж

1.1.36. Групи ФФМ_29 «Неформальне та інформальне навчання на уроках іноземної мови» в обсязі 14 год:

1.         Гелюх Тетяна ТСШ 3
2.         Каськів Олена ТСШ 3
3.         Кулик Ірина ТСШ 3
4.         Гевко Роксолана ТНВК ШЛ 9
5.         Мекуш Марія ТНВК ШЛ 9
6.         Напасна Катерина ТНВК ШЛ 9
7.         Куш Інна ТНВК ШЛ 9
8.         Геляс Ірина ЗЗСО 20
9.         Галонжка Оксана Гармонія
10.     Лугова Олена ТСШПОЕ
11.     Облудник Ольга ТСШ 3
12.     Самбор Наталія ТНВК ШЛ 15
13.     Джус Інна ТСШ 3

1.1.37. Групи ФФМ_30_1 «Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання» в обсязі 14 год:

1.     Дідух Роксолана ЗЗСО 10
2.     Білецька Наталія ЗЗСО 10
3.     Коцюк Олена ЗЗСО 10
4.     Сірачук Лариса ЗЗСО 10
5.     Табака Тетяна ЗЗСО 10
6.     Свергун Руслана ЗЗСО 18
7.     Трач Ольга ЗЗСО 18
8.     Крива Юлія ТНВК ШЛ 15
9.     Підгурська Неля ТНВК ШЛ 15
10. Ткачук Тетяна ТНВК ШЛ 15
11. Стефанська Олена ТСШПОЕ
12. Олійник Наталія ТСШПОЕ
13. Буяк Вікторія ТСШПОЕ
14. Кусьмій Надія ТКГ

1.1.38. Групи ФФМ_30_3 «Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання» в обсязі 14 год:

1.     Кутефа Лариса ТСШ 29
2.     Ломакіна Мирослава ТСШ 29
3.     Кравчук Тетяна ТСШ 29
4.     Процик Лідія ТСШ 29
5.     Серафин Ірина ТСШ 29
6.         Сивак Тетяна ТСШ 29
7.         Фільварська Оксана ТСШ 29
8.         Хоменко Тетяна ТСШ 29
9.         Черніховська Зоряна ТСШ 29
10.     Ясюченя Наталія ТСШ 29
11.     Ландяк Юлія ТСШ 29
12.     Баліцька Лілія ЗЗСО 20

1.1.39. Групи ФФМ_30_5 «Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвивального навчання» в обсязі 14 год:

1.          Лотоцька Ольга ТНВК 35
2.          Кавчак Наталія ТНВК 35
3.          Гніда Галина ЗЗСО 30
4.          Івегеш Ірина ТПЛСП
5.          Ягнюк Тетяна ТСШ 7
6.          Ярощук Ірина ТСШ 7
7.          Цар Зоряна ТСШ 7
8.          Проць Галина ТСШ 7
9.          Рибій Ольга ТСШ 7
10.      Пискливець Наталія ТСШ 7
11.      Перейма Ірина ТСШ 7
12.      Ковальчук Ніна ТСШ 7
13.      Ігнатушко Ірина ТСШ 7
14.      Гогусь Олена ТСШ 7
15.      Данилюк Оксана ТСШ 7
16.      Гарбузяк Світлана ТСШ 7
17.      Слотюк Оксана ТНВК Колегіум

1.1.40. Групи ФФМ_34_1 «Міжпредметна та внутрішньо предметна інтеграція в процесі викладання історії в середній загальноосвітній школі як засіб формування нового рівня мислення учнів» в обсязі 8 год:

1.          Гринюка Богдан ЗЗСО 22
2.          Краснопольська Руслана ЗЗСО 22
3.          Рудик Мар’яна ЗЗСО 22
4.          Чубара Марія ТСШ 29
5.          Оршак Ольга ЗЗСО 20
6.          Оршак Сергій ЗЗСО 11
7.          Стасишин Віра ЗЗСО 19
8.          Цибульська Марія ЗЗСО 19
9.          Мигас Марія ЗЗСО 26
10.      Осов’як Світлана ЗЗСО 26
11.      Пелех Марія ЗЗСО 26
12.      Бортняк Наталія ТКГ
13.      Лесечко Юрій ТСШ 17

1.1.41. Групи ФФМ_74 «Майстер-клас: Традиційна народна лялька в обсязі 6 год:

1.      Герасимчук Людмила ЗЗСО 26
2.      Москалюк Оксана ЗЗСО 28
3.      Клюк Вікторія ЗЗСО 28
4.      Архіпова Олександра ТНВК 7
5.      Кулеша Оксана ЗЗСО 14
6.      Куріца Оксана ЗДО 11
7.      Москаль Марія ЗДО 13
8.      Сисак Марія ЗДО 13
9.      Йосик Олена ЗДО 21
10.  Бець Надія ЗДО 21
11.  Лемішко Світлана ЗДО 21
12.  Лисак Ірина ЗДО 21
13.  Плекан Елла ЗДО 21
14.  Гащак Галина ЗДО 21
15.  Федорчук Ольга ЗДО 21
16.  Леськів Анна ЗДО 26
17.  Свізінська Людмила ТНВК 28
18.  Крицька Тетяна ЗЗСО 24
19.  Паскевич Інна ТКГ
20.  Роган Марія ЗЗСО с. Кобзарівка

1.1.42. Групи ФФМ_100_1 «Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі» в обсязі 9 год:

1.      Бошкевич Оксана ЗЗСО 11
2.      Вознюк Ірина ТНВК 28
3.      Матулка Ольга ЗДО 27
4.      Рохман Ганна ЗДО 27
5.      Пшеничняк Олександра ТНВК 7
6.      Ткачик Марія ТНВК 7
7.      Рудик Галина ТНВК 7
8.      Петришин Наталія ТНВК 7
9.      Лозинська Іванна ТНВК 7
10.  Шевчук Олена ТНВК 28
11.  Романюк Марія ТНВК 28
12.  Кузьменко Марія ТНВК 28
13.  Руданська Людмила ТНВК 28
14.  Ваврик Галина ТНВК 28
15.  Лесів Валентина ТНВК 28
16.  Герасимчук Руслана ЗДО 27
17.  Гірняк Оксана ЗДО 27
18.  Заболотна Марія ЗДО 27
19.  Когут Оксана ЗДО 27
20.  Фарбанець Галина ЗДО 31
21.  Войтанович Наталія ЗДО 31
22.  Гута Оксана ЗДО 31
23.  Ляшко Наталія ЗДО 31
24.  Масна Світлана ЗДО 31
25.  Іщук Ольга ЗДО 31

1.1.43. Групи ФФМ_100_3 «Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі» в обсязі 9 год:

1.      Новицька Жанна ЗДО 34
2.      Книш Лариса ЗДО 24
3.      Колодій Людмила ЗДО 24
4.      Машталір Валентина ЗДО 24
5.      Середняк Світлана ЗДО 24
6.      Брінь Ганна ТНВК 35
7.      Струганець Ольга ТНВК 35
8.      Ханенко Світлана ТНВК 35
9.      Стецюк Ірина ТНВК 28
10.  Свізінська Людмила ТНВК 28
11.  Глогусь Надія ТНВК 28
12.  Нетребська Вікторія ТНВК 28
13.  Єднорович Оксана ТНВК 28
14.  Музичко Леся ТНВК 28
15.  Радчук Анна ТНВК 28
16.  Венгринович Любов ТНВК 28
17.  Свіргун Лариса ЗДО 34
18.  Винник Надія ТНВК 32

1.1.44. Групи ФФМ_102_9 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.         Абрамюк Алла ТНВК ШЛ 9
2.         Бакан Тетяна ТНВК ШЛ 9
3.         Бармак Олена ТНВК ШЛ 9
4.         Безкоровайна Оксана ТНВК ШЛ 9
5.         Бендюга Оксана ТНВК ШЛ 9
6.         Бенцал Ольга ТНВК ШЛ 9
7.         Бридун Любов ТНВК ШЛ 9
8.         Будик Людмила ТНВК ШЛ 9
9.         Бутинська Ольга ТНВК ШЛ 9
10.     Ваврів Наталія ТНВК ШЛ 9
11.     Гевко Роксолана ТНВК ШЛ 9
12.     Глотова Катерина ТНВК ШЛ 9
13.     Гнатюк Наталя ТНВК ШЛ 9
14.     Дмитрик Ганна ТНВК ШЛ 9
15.     Дмитрів Валентина ТНВК ШЛ 9
16.     Вихристюк Людмила ТНВК ШЛ 9
17.     Драч Галина ТНВК ШЛ 9
18.     Дроб Лілія ТНВК ШЛ 9
19.     Южин Наталія ТНВК ШЛ 9
20.     Ярославська Віра ТНВК ШЛ 9
21.     Куш Інна ТНВК ШЛ 9
22.     Гнатківська Оксана ТНВК ШЛ 9
23.     Щербяк Тетяна ТНВК ШЛ 9

1.1.45. Групи ФФМ_102_10 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.         Замосна Людмила ТНВК ШЛ 9
2.         Захарчук Емілія ТНВК ШЛ 9
3.         Івахів Оксана ТНВК ШЛ 9
4.         Ігнатьєва Надія ТНВК ШЛ 9
5.         Ізініцький Роман ТНВК ШЛ 9
6.         Качунь Микола ТНВК ШЛ 9
7.         Кікцьо Галина ТНВК ШЛ 9
8.         Кобернюк Ганна ТНВК ШЛ 9
9.         Колодійчук Оксана ТНВК ШЛ 9
10.     Король Світлана ТНВК ШЛ 9
11.     Лучко Олександра ТНВК ШЛ 9
12.     Мацала Віра ТНВК ШЛ 9
13.     Мекуш Марія ТНВК ШЛ 9
14.     Мельник Ольга ТНВК ШЛ 9
15.     Мочалова Наталя ТНВК ШЛ 9
16.     Мурза Світлана ТНВК ШЛ 9
17.     Напасна Катерина ТНВК ШЛ 9
18.     Новосад Олександр ТНВК ШЛ 9
19.     Новосад Руслан ТНВК ШЛ 9
20.     Оверко Ольга ТНВК ШЛ 9
21.     Онуфрейчук Сергій ТНВК ШЛ 9
22.     Осіпцова Ольга ТНВК ШЛ 9
23.     Царик Леся ТНВК ШЛ 9
24.     Цебринський Олег ТНВК ШЛ 9

1.1.46. Групи ФФМ_102_11 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.         Папроцька Світлана ТНВК ШЛ 9
2.         Пачашинська Марія ТНВК ШЛ 9
3.         Петриця Любов ТНВК ШЛ 9
4.         Поливанчук Оксана ТНВК ШЛ 9
5.         Приведа Ольга ТНВК ШЛ 9
6.         Приведа Володимир ТНВК ШЛ 9
7.         Пюрко Уляна ТНВК ШЛ 9
8.         Ревуцька Ольга ТНВК ШЛ 9
9.         Рибак Григорій ТНВК ШЛ 9
10.     Рудковська Марія ТНВК ШЛ 9
11.     Савенчук Любов ТНВК ШЛ 9
12.     Савчук Богдан ТНВК ШЛ 9
13.     Сайчук Олена ТНВК ШЛ 9
14.     Семчишин Ярослава ТНВК ШЛ 9
15.     Скакальська Наталя ТНВК ШЛ 9
16.     Скарлош Леонія ТНВК ШЛ 9
17.     Сосницька Галина ТНВК ШЛ 9
18.     Султанова Елла ТНВК ШЛ 9
19.     Умриш Оксана ТНВК ШЛ 9
20.     Фугель Світлана ТНВК ШЛ 9
21.     Чайка Тетяна ТНВК ШЛ 9
22.     Човніцька Ірина ТНВК ШЛ 9
23.     Галас Світлана ТНВК ШЛ 9
24.     Шаповал Тетяна ТНВК ШЛ 9

1.1.47. Групи ФФМ_112_1 «Основи арт-терапії в роботі психолога» в обсязі 12 год:

1.      Рарок Тетяна ТНВК 35
2.      Василіцька Мар’яна ТНВК 35
3.      Карнаухова Наталія ТНВК 35
4.      Федінчук Орислава ІРЦ
5.      Вишневська Наталія ІРЦ
6.      Шпитко Марія ЗДО 37
7.      Вітковська Ірина ЗДО 22
8.      Малищук Марія ЗДО 22
9.      Хомик Оксана ЗДО 2
10.  Суха Ірина ЗДО 6
11.  Михайлюк Оксана ЗДО 21
12.  Касянчук Тетяна ТНВК 28
13.  Вознюк Ірина ТНВК 28
14.  Гайтко Тетяна ТНВК 28
15.  Нетребська Вікторія ТНВК 28
16.  Лесів Валентина ТНВК 28
17.  Борис Оксана ТСШПІМ
18.  Днись Людмила ТСШПОЕ
19.  Кордуба Наталія ТСШПОЕ
20.  Палига Ольга ТСШПОЕ
21.  Свіргун Лариса ЗДО 34
22.  Федак Юлія ТСШ 29

1.1.48. Групи ФФМ_113_1 «Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі» в обсязі 12 год:

1.         Андрійовська Святослава ШЛ 21 СМШ
2.         Бенковська Ірина ШЛ 21 СМШ
3.         Домша Наталя ШЛ 21 СМШ
4.         Пушкар  Ірина ШЛ 21 СМШ
5.         Телекова Наталія ЗЗСО 28
6.         Данилків Наталя ТНВК ШЛ 6
7.         Лещишин Тетяна ЗЗСО 4
8.         Гусак Алла ЗЗСО 14
9.         Ільющенкова Анна ЗЗСО 14
10.     Казаєва Наталія ШЛ 21 СМШ
11.     Космина Наталія ШЛ 21 СМШ
12.     Мороз Тетяна ШЛ 21 СМШ
13.     Насалик Наталія ШЛ 21 СМШ
14.     Шанайда Ольга ШЛ 21 СМШ
15.     Тимчук Любов ШЛ 21 СМШ
16.     Хомик Оксана ЗДО 2
17.     Чорноока Людмила Галколедж
18.     Бандура Наталія Спецшкола
19.     Лесів Валентина ТНВК 28
20.     Занько Ольга ЗДО 26
21.     Саламанюк Лілія ЗДО 26
22.     Семчишин Уляна ЗДО 26
23.     Лесик Любов ЗДО 14
24.     Салевич Галина ЗДО 14
25.     Шамлі Неля ЗДО 14
26.     Вербовецька Уляна ТНВК ШЛ 2
27.     Куріца Оксана ЗДО 11

1.1.49. Групи ФФМ_126_1 «Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі» в обсязі 4 год:

1.         Богуцький Олег МСЮТ
2.         Гордій Наталія МСЮТ
3.         Гребень Роман МСЮТ
4.         Жеребна Зоряна МСЮТ
5.         Качанова Ірина МСЮТ
6.         Кобіль Галина МСЮТ
7.         Комендацький Станіслав МСЮТ
8.         Лозова Ніна МСЮТ
9.         Луцик Андрій МСЮТ
10.     Луцик Леся МСЮТ
11.     Матвійчук Андрій МСЮТ
12.     Матвійчук Наталя МСЮТ
13.     Митулинська Олена МСЮТ
14.     Наконечний Володимир МСЮТ
15.     Олеськів Мирослав МСЮТ
16.     Процик Андрій МСЮТ
17.     Семенець Тетяна МСЮТ
18.     Стандрет Галина МСЮТ
19.     Чубатий Андрій МСЮТ
20.     Юськів Оксана МСЮТ
21.     Витрикуш Надія МСЮТ
22.     Крижанівський Михайло МСЮТ
23.     Павлишин Ірина МСЮТ
24.     Клапоущак Ігор ТПЛСП

1.1.50. Групи ФФМ_126_2 «Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі» в обсязі 4 год:

1.         Філіповська Леся ТТЛ
2.         Федак Юлія ТСШ 29
3.         Гнатів Наталія ЗДО 14
4.         Кошло Наталія ЗДО 14
5.         Крашівська Тетяна ЗДО 14
6.         Дорошенко Ольга ТСШПІМ
7.         Музика Любов ТСШПОЕ
8.         Понита Галина ТСШ 29
9.         Чортик Олена ТСШПІМ
10.     Пацонь Олена ТСШПОЕ

1.2. Забезпечити доступ слухачів, які навчаються дистанційно, до навчальних матеріалів опанованих  розділів освітніх програм.

 1. У зв’язку з продовженням карантину із запобігання захворюванню на COVID-19 до 22 червня 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів») організувати освітній процес за дистанційною формою навчання у навчальних групах:
Шифр групи Назва розділу освітньої програми Кількість годин Викладач
СГМ_1_2 Сучасний вчитель як провідник змін 8 Гордіюк Н.М.
СГМ_1_3 Сучасний вчитель як провідник змін 8 Гордіюк Н.М.
СГМ_2_3 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 10 Кордуба Н.Я.
СГМ_2_4 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 10 Кордуба Н.Я.
СГМ_6_3 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 10 Ковальчук Л.М.
СГМ_6_4 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 10 Ковальчук Л.М.
ЗПМ_1_2 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 Зарічна О.В.
ЗПМ_2_2 Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання 16 Козловська Л.П.
ЗПМ_8_2 Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою 5 Соловей О.М.
ЗПМ_14_6 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 Подобівський В.С.
ЗПМ_14_7 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 Подобівський В.С.
ЗПМ_18_1 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 Мурза С.З.

Новосад О.В.

ЗПМ_18_3 Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 Мурза С.З.

Новосад О.В.

ЗПМ_19_1 STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів 7 Муравицька О.В.
ЗПМ_23_3 Організація мережевої взаємодії та використання ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Організація дистанційного навчання в школі. Методика розробки дистанційних курсів 11 Серба Н.Р.

Кульматицька О.Р.

ЗПМ_24_1 Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 Горпинюк О.Б.
ЗПМ_26_2 Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку 8 Гдаль Б.Б.
ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 Гапон Л.О.
ФФМ_6_3 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) 8 Брацун В.В.
ФФМ_8_2 Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи 13 Добровольська О.М.

Роговська Л.І.

Цибульська С.А.

ФФМ_8_3 Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи 13 Добровольська О.М.

Роговська Л.І.

Цибульська С.А.

ФФМ_8_7 Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи 13 Добровольська О.М.

Роговська Л.І.

Цибульська С.А.

ФФМ_9_4 Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання 4 Заброцька С.Г.
ФФМ_11_7 Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма 5 Копка Т.В.
ФФМ_11_8 Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма 5 Копка Т.В.
ФФМ_12_9 LEGO-технології в освітньому процесі 7 Підлатюк О.М.
ФФМ_12_11 LEGO-технології в освітньому процесі 7 Підлатюк О.М.
ФФМ_26 Оптимізація процесу навчання іноземних мов 18 Мариніна О.І.
ФФМ_32 Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого шкільного віку 6 Гринюка Б.М.
ФФМ_35 Створення інтерактивних карт-дієвий інструмент сучасного вчителя 6 Антонюк С.М.
ФФМ_58 Ландшафтний дизайн 11 Пташник Н.Б.
ФФМ_60 Дизайн сучасного одягу 9 Славопас О.М.

Богуславець Л.А.

ФФМ_61_1 Елементи іміджу-дизайн. Краса і здоров’я 8 Сироїжко О.М.

 

ФФМ_70 Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8 Шушкевич А.Ф.
ФФМ_102_7 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 Вишневська Н.М.

Федінчук О.П.

ФФМ_102_17 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 Вишневська Н.М.

Федінчук О.П.

ФФМ_108 Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6 Свіргун Л.І.
ФФМ_116 Шляхи  підвищення  ефективності  довідково – бібліографічного  та  інформаційного  обслуговування учасників  педагогічного   процесу 8 Кульчицька О.М.
ФФМ_132 Діловодство 11 Заброцький Р.П.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор центру                                        Г.І.Литвинюк

 

НАКАЗ

 30.04.2020                                                                                                               № 05-НО

 Про організацію освітнього процесу

в системі неперервної післядипломної освіти у травні 2020 року  

   У зв’язку із запровадженням на території України з 12 березня по 11 травня 2020 року карантину для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», із змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 №262 та від 22.04.2020 №291, рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 11.03.2020 № 207 «Про запобігання поширенню на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусу», накази управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території Тернопільської області» та управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 12.03.2020 № 88 «Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Тернопільської міської територіальної громади» із змінами, внесеними наказом від 26.03.2020 №93),

НАКАЗУЮ:

 1. Освітній процес у системі неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ у травні 2020 року організувати в дистанційному режимі у відповідності до Положення про дистанційне навчання (затверджено наказом МОН України від 25.04.2013  № 466, із змінами, внесеними наказами МОН № 660 від 01.06.2013та № 761 від 14.07.2015, зареєстроване в Міністерствіюстиції України 30.04.2013 за № 703/23235).
 2. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання зі слухачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на період запровадження карантину від COVID 19 (Додаток 1).
 3. Затвердити розклад занять за дистанційною формою навчання на травень 2020 року (Додаток 2).
 4. Методистам відділу неперервної післядипломної освіти Свінних Г.Г., Сербі Н.Р., Ханзель Ж.І.

4.1. До 04.05.2020:

4.1.1. Забезпечити роз’яснення та узгодження розкладу занять і методичних рекомендацій  (Додатки 1, 2) з викладачами курсів підвищення кваліфікації.

4.1.2. Підготувати списки навчальних груп із зазначенням особистих електронних адрес педагогів і журнали обліку навчальних занять та надіслати їх викладачам.

4.1.3. Розмістити наказ і додатки на сайті відділу неперервної освіти info.osvita.te.ua.

4.1.4. Надати доступ усім слухачам груп, які навчаються дистанційно, до навчально-методичних комплексів відповідних розділів освітніх програм на веб-ресурсі e-osvita.org (колишній e.osvita.te.ua).

4.2. Забезпечити постійне консультування викладачів та слухачів курсів з питань організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

4.3. Проводити моніторинг якості освітнього процесу за дистанційною формою на курсах підвищення кваліфікації.

 1. Викладачам курсів підвищення кваліфікації:

5.1. Забезпечити належну організацію освітнього процесу з використанням визначених платформ дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах,  з використанням веб-середовища e-osvita.org, в межах термінів, визначених розкладом навчальних занять.

5.2. До 06.05.2020 надіслати варіанти навчально-методичних матеріалів для організації дистанційного навчання за визначеними розділами освітніх програм на адреси методистів відділу неперервної освіти ggas@ukr.net, nataliserba@gmail.com .

5.3. Після завершення навчання оформити журнали обліку навчальних занять і надіслати їх в електронному вигляді на адресу ggas@ukr.net до 25.05.2020  та подати в паперовому вигляді після зняття карантинних обмежень.

 1. Головному бухгалтеру ТКМЦНОІМ Пшоновській Л.В.:

6.1. Спільно з методистами відділу неперервної післядипломної освіти проаналізувати реальний стан участі слухачів курсів підвищення кваліфікації у процесі дистанційного навчання та внести при потребі пропозиції щодо об’єднання окремих навчальних груп.

6.2. Забезпечити оплату праці викладачів за роботу з навчальними групами системи неперервної післядипломної освіти в дистанційному режимі.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор центру                                        Г.І.Литвинюк

Додаток 1

до наказу ТКМЦНОІМ № 5-НО

дід 30.04.2020

Методичні рекомендації

щодо організації дистанційного навчання зі слухачами

курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ

на період запровадження карантину від COVID 19

У зв’язку із запровадженням на території України з 12 березня по 11 травня 2020 року карантину для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», із змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 №262 та від 22.04.2020 №291), на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 11.03.2020 № 207 «Про запобігання поширенню на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусу», наказів управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території Тернопільської області» та управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 12.03.2020 № 88 «Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Тернопільської міської територіальної громади» із змінами, внесеними наказом від 26.03.2020 №93, навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на період карантину здійснюватиметься в дистанційному режимі.

Освітній процес організується у відповідності до Положення про дистанційне навчання (затверджено наказом МОН України від 25.04.2013  № 466, із змінами, внесеними наказами МОН № 660 від 01.06.2013 та № 761 від 14.07.2015, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235).

Дистанційне навчання в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ передбачає індивідуалізований освітній процес здобуття нових та удосконалення наявних професійних знань і навичок, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного слухачів курсів підвищення кваліфікації та викладачів у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за окремими розділами ліцензованих освітніх програм.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення слухачам на період запровадження карантину можливості підвищувати кваліфікацію відповідно до затвердженого Плану-графіка проведення курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2020 році.

Суб’єктами дистанційного навчання є слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі окремих розділів ліцензованих освітніх програм, методисти відділу неперервної освіти, які безпосередньо відповідають за організацію та проведення освітнього процесу.

 1. Реалізація дистанційного навчання на період карантину

Дистанційне навчання організується:

 • в межах часу, визначеного Планом-графіком проведення курсів підвищення кваліфікації, але не пізніше травня 2020 року;
 • в синхронному та асинхронному режимах шляхом взаємодії між слухачами та викладачами он-лайн та із затримкою у часі, з використанням обраних викладачами сервісів дистанційного навчання, електронної пошти, форуму, соціальних мереж тощо;
 • з використанням веб-середовища e-osvita.org і розміщених на ньому веб-ресурсів окремих розділів ліцензованих освітніх програм;
 • через виконання слухачами індивідуальних завдань для оцінки рівня опанування навчальним матеріалом;
 • із внесенням у особисті електронні кабінети слухачів відомостей про зарахування опанованого розділу програми на основі пропозицій викладача розділу, після перевірки та аналізу виконання слухачами індивідуальних завдань.
 1. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

Освітній процес у визначений термін здійснюється шляхом взаємодії викладача і слухачів за допомогою визначеного сервісу дистанційного навчання, організації самостійної роботи слухачів та виконання  контрольних заходів.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: відео-лекція, семінар, вебінар, консультації та інші.

Лекція, консультація, семінар, вебінар проводяться зі слухачами дистанційно в синхронному режимі відповідно до навчального плану.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації.

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі.

Усі контрольні заходи можуть здійснюватись з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається.

 1. Забезпечення дистанційного навчання

Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів окремих розділів освітніх програм.

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу.

Веб-ресурси розділів освітніх програм, що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

мультимедійні лекційні матеріали;

термінологічні словники;

практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

пакети завдань для проведення контрольних заходів;

електронні бібліотеки чи посилання на них;

бібліографії;

інші ресурси навчального призначення.

Для забезпечення дистанційного навчання слухачів викладач може використовувати наявні сервіси дистанційного навчання або створювати власні веб-ресурси.

Зміст навчання на дистанційному етапі передбачає: вивчення окремого розділу освітньої програми, виконання контрольних завдань, отримання консультацій викладачів, тощо.

Методисти відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ засобами електронної пошти, мобільного зв’язку, через розміщення повідомлень на сайті info.osvita.te.ua та в особистих електронних кабінетах педагогічних працівників підтримують постійний зв’язок зі слухачами та викладачами, а також керівниками закладів освіти і методистами ТКМЦНОІМ.

Комунікація викладачів і слухачів курсів відбуватиметься наступним чином: викладачі надсилають кожному слухачеві на його електронну адресу посилання на сервіс дистанційного навчання, навчальні матеріали, а також завдання із вказаним терміном виконання. Протягом навчання між суб’єктами освітнього процесу підтримується постійний зв’язок.

Слухач підтверджує опанування навчального матеріалу шляхом надсилання відповіді на контрольні запитання або в іншій формі, визначеній викладачем розділу.

Слухачі, які не виконають контрольних завдань, вважаються такими, що не опанували програму.

Рішення про зарахування слухачам вивченого розділу приймає викладач, оформляє в журналі навчальної групи та подає  у відділ неперервної освіти ТКМЦНОІМ для підготовки відповідного наказу.

 

НАКАЗ

 03.04.2020                                                                                                               № 04-НО

 

Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у березні та додаткове зарахування слухачів на ІІ квартал 2020 року  

             У зв’язку із завершенням навчального процесу та виконанням навчального плану в групах СГМ_6_5, СГМ_6_6, СГМ_8_4, ЗПМ_1_3, ЗПМ_6_6, ЗПМ_6_7, ЗПМ_6_8, ЗПМ_7_1, ЗПМ_14_2, ЗПМ_17_1, ЗПМ_22_1, ФФМ_3_2, ФФМ_6_1, ФФМ_8_1, ФФМ_8_5, ФФМ_9_2, ФФМ_12_3, ФФМ_14_1, ФФМ_27, ФФМ_31_1, ФФМ_36, ФФМ_37, ФФМ_44_2, ФФМ_50_1, ФФМ_50_2, ФФМ 64, ФФМ_101_2, ФФМ_102_12, ФФМ_102_13, ФФМ_102_14, ФФМ_112_2, ФФМ_113_2, ФФМ_114, надходженням заявок від закладів освіти про додаткове зарахування слухачів,

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

1.1.1. Групи СГМ_6_5 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Березовська Лариса ЗЗСО 22
2.      Бриндзола Ганна ЗЗСО 22
3.      Бучок Юрій ЗЗСО 22
4.      Вовк Любомира ЗЗСО 22
5.      Гедеш Оксана ЗЗСО 22
6.      Гніденко Наталія ЗЗСО 22
7.      Гринюка Богдан ЗЗСО 22
8.      Данилів Марія ЗЗСО 22
9.      Дмитрів Ірина ЗЗСО 22
10.  Дмитрущак Людмила ЗЗСО 22
11.  Довгань Наталія ЗЗСО 22
12.  Душенко Марія ЗЗСО 22
13.  Золотоцька Тетяна ЗЗСО 22
14.  Казмірчук Людмила ЗЗСО 22
15.  Климчук Олег ЗЗСО 22
16.  Кобилянська Галина ЗЗСО 22
17.  Ковальчук Ірина ЗЗСО 22
18.  Кручова Оксана ЗЗСО 22
19.  Лисюк Леся ЗЗСО 22
20.  Литвин Олександра ЗЗСО 22
21.  Личук Ніна ЗЗСО 22
22.  Лозинська Ірина ЗЗСО 22
23.  Макосій Лариса ЗЗСО 22
24.  Марункевич Наталія ЗЗСО 22
25.  Маслак Олександра ЗЗСО 22

1.1.2. Групи СГМ_6_6 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Мельник Людмила ЗЗСО 22
2.      Мигаль Ганна ЗЗСО 22
3.      Музика Олександр ЗЗСО 22
4.      Музика Ліляна ЗЗСО 22
5.      Немеш Дмитро ЗЗСО 22
6.      Петриків Марія ЗЗСО 22
7.      Пилипенко Ірина ЗЗСО 22
8.      Пиріг Анна ЗЗСО 22
9.      Плюсквік Оксана ЗЗСО 22
10.  Плюсквік.-Баран Юлія ЗЗСО 22
11.  Романюк Надія ЗЗСО 22
12.  Саніцький Олег ЗЗСО 22
13.  Сеник Любов ЗЗСО 22
14.  Скопівська Галина ЗЗСО 22
15.  Стасіна Надія ЗЗСО 22
16.  Стецюк Лариса ЗЗСО 22
17.  Фабіровська Лариса ЗЗСО 22
18.  Фічка Людмила ЗЗСО 22
19.  Чернецька Олена ЗЗСО 22
20.  Чорна Ірина ЗЗСО 22
21.  Шимків Богдана ЗЗСО 22
22.  Шулько Ольга ЗЗСО 22
23.  Баран Богдан ЗЗСО 22

1.1.3. Групи СГМ_8_4 «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсязі 12 год:

1.      Шпитко Марія ЗДО 37
2.      Гаврилюк Марія ЗДО 37
3.      Підодвірна Ольга ЗДО 37
4.      Дівик Лідія ЗДО 22
5.      Соловей Неля ЗДО 37
6.      Фронц Ірина ЗДО 37
7.      Качунь Наталія ЗДО 21
8.      Марак Леся ЗДО 21
9.      Карпишин Галина ЗДО 5
10.   Мельничук Тетяна ЗДО 11
11.  Шарик Наталія ЗДО 13
12.  Богачук Світлана ЗДО 15
13.  Палихата Надія ЗДО 25
14.  Троян Ірина ЗДО 25
15.  Зазуляк Діана ЗДО 25
16.  Архитко Ірина ЗДО 39
17.  Вишньовська Марія ЗДО 14
18.  Гнатів Наталія ЗДО 14
19.  Кошло Наталія ЗДО 14
20.  Крашівська Тетяна ЗДО 14
21.  Величко Валентина ЗДО 14
22.  Олендер Ірина ТНВК 35

1.1.4. Групи ЗПМ_1_3 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:

1.        Бубенко Оксана ЗЗСО 28
2.        Вівчарик Тетяна ЗЗСО 28
3.        Газилишин Ганна ЗЗСО 28
4.        Івахів Ірина ЗЗСО 28
5.        Мороз Світлана ЗЗСО 28
6.        Пришляк Надія ЗЗСО 28
7.        Савіцька Наталія ЗЗСО 28
8.        Снятовська Тетяна ЗЗСО 28
9.        Швець Оксана ЗЗСО 28
10.    Капшій Наталія ЗЗСО 28
11.    Мариняк Наталія ЗЗСО 28
12.    Слободян Ольга ЗЗСО 28
13.    Гнатюк Леся ЗЗСО 28
14.    Кошулинська Ганна ЗЗСО 28
15.    Маркович Леся ЗЗСО 28
16.    Хом’як Світлана ЗЗСО 28
17.    Цалік Олена ЗЗСО 28
18.    Крушельницька Галина ЗЗСО 28
19.    Казьмірук Людмила ЗЗСО 28
20.    Борищук Ольга ЗЗСО 28
21.    Ботярко Марія ЗЗСО 28
22.    Гіль Оксана ЗЗСО 28
23.    Іщук Надія ЗЗСО 28
24.    Пасічник Наталія ЗЗСО 28
25.    Недзельська Юлія ЗЗСО 28

1.1.5. Групи ЗПМ_6_6 «Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування» в обсязі 6 год:

1.        Надозірна Галина ТНВК 7
2.        Сагаль Оксана ТНВК 7
3.        Боднарчук Віра ЗДО 26
4.        Саламанюк Лілія ЗДО 26
5.        Скора Людмила ЗДО 26
6.        Ростецька Оксана ЗДО 26
7.        Гейна Галина ЗДО 36
8.        Лацік Олена ЗДО 31
9.        Бацько Оксана ЗДО 36
10.    Бицко Надія ЗДО 36
11.    Луців Ірина ЗДО 36
12.    Терещук Оксана ЗДО 36
13.    Голояд Любов ЗДО 36
14.    Ільчук Оксана ЗДО 6
15.    Шкорупа Олена ЗДО 6
16.    Сум Оксана ЗДО 6
17.    Штафірна Галина ЗДО 26

1.1.6. Групи ЗПМ_6_7 «Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування» в обсязі 6 год:

1.        Злочевська Ірина ЗДО 36
2.        Коверчук Любов ЗДО 36
3.        Петрика Любов ЗДО 36
4.        Костецька Наталія ЗДО 36
5.        Леськів Анна ЗДО 26
6.        Гурик Софія ТСШ ПОЕ
7.        Гуменна Тетяна ТСШ ПОЕ
8.        Зарічна Раїса ТСШ ПОЕ
9.        Іванцова Галина ТСШ ПОЕ
10.    Лисковець Ольга ТСШ ПОЕ
11.    Рябуш Тамара ТСШ ПОЕ
12.    Яцюк Ольга ЗДО 5

1.1.7. Групи ЗПМ_6_8 «Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування» в обсязі 6 год:

1.      Єрмолаєва Ганна ЗЗСО 25
2.      Тустановська Надія ЗЗСО 25
3.      Козоріз Ірина ТСШ 5
4.      Лесишин Наталія ТСШ 5
5.      Музика Наталя ТСШ 5
6.      Бараннікова Галина ЗЗСО 8

1.1.8. Групи ЗПМ_7_1 «Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології при викладанні географії та природничих дисциплін» в обсязі 6 год:

1.        Папроцька Алла ЗЗСО 19
2.        Цибульська Марія ЗЗСО 19
3.        Цьомкало Оксана ЗЗСО 19
4.        Смакула Ірина ЗЗСО 27
5.        Шидловський Сергій ЗЗСО 27
6.        Хміляр Марія ТСШ 5
7.        Дідик Олеся ТСШ 3
8.        Мацьковський Михайло ТНВК ШЛ 15
9.        Ханзель Жанетта ТКМЦНОІМ
10.    Терещук Оксана ЗДО 36
11.    Гриб Олександра ЗЗСО 14
12.    Бенцал Ольга ТНВК ШЛ 9
13.    Самбор Наталія ТШВК ШЛ 15
14.    Дівик Лідія ЗДО 22

1.1.9. Групи ЗПМ_14_2 «Інструменти ІКТ сучасного педагога» в обсязі 9 год:

1.       Карпінська Лілія ЗЗСО 11
2.       Курило Надія ЗЗСО 11
3.       Куцан Ірина ЗЗСО 11
4.       Лінькова Марія ЗЗСО 11
5.       Марчук Ольга ЗЗСО 11
6.       Матуш Рома ЗЗСО 11
7.       Мацек Світлана ЗЗСО 11
8.       Микитюк Олена ЗЗСО 11
9.       Миськів Наталя ЗЗСО 11
10.   Наревич Віра ЗЗСО 11
11.   Нитка Світлана ЗЗСО 11
12.   Олієвська Ольга ЗЗСО 11
13.   Оршак Сергій ЗЗСО 11
14.   Палій Ірина ЗЗСО 11
15.   Плисюк Наталія ЗЗСО 11
16.   Кушнерик Віктор ЗЗСО 11
17.     Воробець Любов ЗЗСО 20
18.     Чижевська Ольга ЗЗСО 20
19.     Підлатюк Ольга МСЮТ

1.1.10. Групи ЗМ_17_1 «Методика створення та використання інтерактивних відео уроків» в обсязі 7 год:

1.    Крицька Тетяна ЗЗСО 24
2.    Яворська Галина ЗЗСО 24
3.    Самець Іван ЗЗСО 24
4.    Зембик Василь ЗЗСО 24
5.    Вихованець Ірина ЗЗСО 24
6.    Гонта Тетяна ЗЗСО 24
7.    Гандзюк Анна ЗЗСО 24
8.    Головіна Світлана ЗЗСО 24
9.    Луцик Світлана ЗЗСО 24
10.    Щур Ольга ЗЗСО 24
11.    Воробець Наталія ЗЗСО 24
12.    Смольська Галина ЗЗСО 24
13.    Нагачевська Марія ЗЗСО 24
14.    Новосад Олександр ТНВК ШЛ 9
15.    Войтович Богдан ТСШ 3
16.    Чуба Марія ТСШ 3
17.    Дранівський Назарій техколедж
18.    Гаврищук Ірина техколедж

1.1.11. Групи ЗПМ_22_1 «Комп’ютерна графіка в роботі вчителя» в обсязі 8 год:

1.        Семенець Галина ЗЗСО 4
2.        Солтис Оксана ЗЗСО 13
3.        Доскоч Галина ТНВК ШЛ 6
4.        Новосад Олександр ТНВК ШЛ 9
5.        Зуляк Галина ТУГ
6.        Гарматюк Любов ТУГ
7.        Павлюк Ганна ТУГ
8.        Грабовський Ярослав ТУГ
9.        Грабовська Зоряна ТУГ
10.    Чирська Наталія ТУГ
11.    Ремез Галина ТУГ
12.    Киричук Наталія ТУГ
13.    Стаднік Тарас ТНВК Колегіум
14.    Микитів Людмила ТПЛСП

1.1.12. Групи ФФМ_3_2 «Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти» в обсязі 16 год:

1.        Герасимчук Руслана ЗДО 27
2.        Марчило Неля ЗДО 27
3.        Рибчинська Лариса ЗДО 27
4.        Стеліга Любов ЗДО 27
5.        Матулка Ольга ЗДО 27
6.        Борейко  Інна ЗДО 21
7.        Михайлюк Оксана ЗДО 21
8.        Швець Галина ЗДО 21
9.        Петришин Наталія ТНВК 7
10.    Хома Світлана ТНВК 7
11.    Налутка Галина ТНВК 7
12.    Турченяк Ольга ТНВК 7
13.    Іваськевич Олександра ЗДО 31
14.    Цибульська Ольга ЗДО 31
15.    Семусь Ганна ЗДО 31
16.    Гуменюк Наталія ЗДО 31
17.    Гірняк Оксана ЗДО 27
18.    Заболотна Марія ЗДО 27
19.    Когут Оксана ЗДО 27
20.    Кулик Ірина ЗДО 27
21.    Золочівська Іванна ЗДО 30
22.    Мацапей Валентина ЗДО 30
23.    Павловська Тереса ЗДО 30
24.    Хамига Тетяна ЗДО 30
25.    Кутна Катерина ЗДО 30
26.    Кучабська Галина ЗДО 30
27.    Денисюк Іванна ЗДО 33
28.    Медюх Надія ЗДО 33
29.   Янківська Галина ЗДО 26
30.   Леськів Анна ЗДО 26
31.    Сеник Світлана ЗДО 31
32.    Сулипа Наталія ЗДО 10

1.1.13. Групи ФФМ_6_1 «Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)» в обсязі 8 год:

1.      Шейка Людмила ЗЗСО 8
2.      Браїк Ірина ЗЗСО 8
3.      Морозович Тетяна ЗЗСО 8
4.      Пелех Надія ЗЗСО 8
5.      Семчишин Світлана ЗЗСО 8
6.      Мендик Тетяна ЗЗСО 8
7.      Мурій Ніна ЗЗСО 8
8.      Дичко Ірина ЗЗСО 8
9.      Табас Лілія ЗЗСО 18
10.  Марцинюк Олександра ТНВК ШЛ 6
11.  Кріль Любов ТНВК ШЛ 6
12.  Буртник Тамара ТНВК ШЛ 6
13.  Вишньовська Наталія ТНВК ШЛ 6
14.  Зотько Ольга ТНВК ШЛ 6
15.  Кріль Олена ТСШ 3
16.  Почтовнюк Галина ЗЗСО 28
17.  Беліченко Марія ЗЗСО 8
18.  Брацун Вікторія ТНВК 35

1.1.14. Групи ФФМ_8_1 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Перецька  Галина ЗЗСО 23
2.      Романів Наталія ЗЗСО 23
3.      Коцюбинська Сільвія ЗЗСО 23
4.      Кудла  Руслана ЗЗСО 23
5.      Мудра Олександра ЗЗСО 23
6.      Горбачук  Ірина ЗЗСО 23
7.      Знак Юлія ЗЗСО 23
8.      Новічкова Лілія ЗЗСО 23
9.      Мотало Ольга ЗЗСО 23
10.  Рудейко Ольга ЗЗСО 23
11.  Резнік Ольга ЗЗСО 23
12.  Котик Наталія ЗЗСО 23
13.  Щербатюк Галина ЗЗСО 23
14.  Яковенчук Ольга ЗЗСО 23
15.  Дригуш  Наталія ЗЗСО 23
16.  Пиріг Валентина ЗЗСО 23
17.  Заблоцька Наталія ЗЗСО 11
18.  Прокопенко Ірина ЗЗСО 11
19.  Харчук Наталія ЗЗСО 11
20.  Якимишин Наталія ЗЗСО 11
21.  Вальчишин Леся ЗЗСО 16
22.  Наконечна Алла ЗЗСО 16

1.1.15. Групи ФФМ_8_5 «Інтегроване навчання:тематичний і діяльнісний підходи» в обсязі 13 год:

1.      Вітенько Ольга ЗЗСО 19
2.      Желізняк Олена ЗЗСО 19
3.      Загребельна Наталія ЗЗСО 19
4.      Кузяк Наталія ЗЗСО 19
5.      Кучер Тетяна ЗЗСО 19
6.      Малаховська Анжела ЗЗСО 19
7.      Мацюк Галина ЗЗСО 19
8.      Пополіта Ольга ЗЗСО 19
9.      Таранухо Руслана ЗЗСО 19
10.  Цісар Ірина ЗЗСО 19
11.  Нечай Оксана ЗЗСО 28
12.  Задворна Мар’яна ЗЗСО 28
13.  Гайда Наталія ЗЗСО 28
14.  Соболівська Людмила ЗЗСО 28
15.  Нечай Галина ТСШ 29
16.  Бучинська  Оксана ТНВК 7
17.  Черкас  Світлана ТНВК 7
18.  Корнелюк Олександра ТНВК 28
19.  Погребняк Лілія ТНВК 28
20.  Дяківська Галина ТНВК 28
21.  Шафранська Валентина ЗЗСО 20

1.1.16. Групи ФФМ_9_2 «Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання» в обсязі 4 год:

1.      Ватралик Вікторія ТНВК ШЛ 9
2.      Пошпур Марія ТСШ 7
3.      Канчук Віра ЗЗСО 16
4.      Киналь Мирослава ЗЗСО 16
5.      Макоїд Оксана ЗЗСО 16
6.      Гуменюк Оксана ЗЗСО 24
7.      Бойко Оксана ЗЗСО 24
8.      Рябова Софія ШЛ 21 СМШ
9.      Королевич Анастасія ТНВК 28
10.  Якимишин Наталія ЗЗСО 11
11.  Желізняк Олена ЗЗСО 19
12.  Кучер Тетяна ЗЗСО 19
13.  Малаховська Анжела ЗЗСО 19
14.  Посполіта Ольга ЗЗСО 19
15.  Таранухо Руслана ЗЗСО 19
16.  Пензей Світлана ТСШ 17
17.  Палига Оксана ТСШПОЕ
18.  Байдюк Світлана ТСШПОЕ
19.  Белей Оксана ТСШПОЕ
20.  Петручок Віра ТСШПОЕ
21.  Почтовнюк Галина ЗЗСО 28

1.1.17. Групи ФФМ_12_3 «LEGO-технології в освітньому процесі» в обсязі 7 год:

1.      Олійник Руслана ЗЗСО 20
2.      Красовська Ірина ЗЗСО 20
3.      Івахів Наталія ТСШПІМ
4.      Коваль Тетяна ТСШПІМ
5.      Кравчук Галина ТСШПІМ
6.      Чорна Ірина ТСШПІМ
7.      Шмирко Світлана ТСШПІМ
8.      Ярмолик Надія ТСШПІМ
9.      Козар Ірина ТСШПІМ
10.  Базан Наталія ТСШПІМ
11.  Сапужак Ольга ТСШПОЕ
12.  Чепіль Уляна ТСШПОЕ
13.  Лисковець Ольга ТСШПОЕ
14.  Рябуш Тамара ТСШПОЕ
15.  Гурик Софія ТСШПОЕ
16.  Гуменна Тетяна ТСШПОЕ
17.  Зарічна Раїса ТСШПОЕ
18.  Іванцова Галина ТСШПОЕ

1.1.18. Групи ФФМ_13_3 «Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь» в обсязі 5 год:

1.      Ярмолик Надія ТСШПІМ
2.      Козар Ірина ТСШПІМ
3.      Базан Наталія ТСШПІМ
4.      Чорна Ірина ТСШПІМ
5.      Коваль Тетяна ТСШПІМ
6.      Кравчук Галина ТСШПІМ
7.      Івахів Наталія ТСШПІМ
8.      Шмирко Світлана ТСШПІМ
9.      Сапужак Ольга ТСШПОЕ
10.  Чепіль Уляна ТСШПОЕ
11.  Лисковець Ольга ТСШПОЕ
12.  Рябуш Тамара ТСШПОЕ
13.  Гурик Софія ТСШПОЕ
14.  Іванцова Галина ТСШПОЕ
15.  Кметь Світлана ЗЗСО с. Чернихів
16.  Ухач Світлана ТНВК ШЛ 15
17.  Черніховська Галина ТНВК ШЛ 15
18.  Крупа Лілія ТНВК ШЛ 15
19.  Гавліч Ірина ЗЗСО 19
20.  Ониськів Надія ТСШ ПОЕ
21.  Олендер Ірина ТНВК 35

1.1.19. Групи ФФМ_27 «Сучасні підходи до навчання іноземних мов: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму» в обсязі 14 год:

1.          Порохняк Наталія Галицький коледж
2.          Івегеш Ірина ТПЛСП
3.          Махова Марія ЗЗСО 18
4.          Бринь Алла ЗЗСО 11
5.          Куцан Ірина ЗЗСО 11
6.          Придивус Олена ЗЗСО 11
7.          Шафранська Ольга ЗЗСО 11
8.          Костельна Наталія ЗЗСО 19
9.          Пік Тетяна ТТЛ
10.      Маціборок Оксана ТСШ 7
11.      Нагорна Наталія ТСШ 3
12.      Сагайдак Катерина ТСШ 3
13.      Розум Надія ТСШ 3
14.      Бабій Оксана ТУГ
15.      Шуст Галина ТУГ
16.    Марець Ірина ТУГ
17.      Прошина  Інна ТНВК 7
18.      Лепко Леся ШЛ 21 СМШ
19.      Секелик Ірина ШЛ 21 СМШ
20.      Юськевич Оксана ШЛ 21 СМШ
21.      Хміляр Марія ТСШ 5
22.      Маслюк Тетяна ТСШ 3
23.      Маслюк Ярослав ТСШ 3
24.      Поворознюк Наталія ТСШ 3
25.      Самбор Наталія ТНВК ШЛ 15
26.      Небельська Наталія ТНВК ШЛ 9
27.      Ростоцька Марія ТСШ 3

1.1.20. Групи ФФМ_31_1 «Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов» в обсязі 18 год:

1.        Турчин Оксана Гармонія
2.        Бойко Інна ТСШ 7
3.        Ігнатушко Ірина ТСШ 7
4.        Перейма Ірина ТСШ 7
5.        Муравська Юлія ТСШ 7
6.        Стецюк Ольга ТСШ 3
7.        Слободян Леся ТСШ 3
8.        Тарасенко Ольга ТСШ 3
9.        Прокопів Алла ТСШ 3
10.    Павловська Ірина ТСШ 3
11.    Танцовна Оксана ТСШ 3
12.    Сисоєва Олена Галколедж
13.    Боднар Юлія Галколедж
14.    Кузів Лариса Галколедж
15.    Баб’юк Оксана Галколедж
16.    Савельєва Ірина ТСШ 5
17.    Ситар Яніна ТСШ 5
18.    Дідух Наталія ТСШ 5

1.1.21. Групи ФФМ_36 «Що педагогам варто запозичити у підприємців?» в обсязі 6 год:

1.      Демчук Ольга ЗЗСО 10
2.      Тарасова Людмила ЗЗСО 10
3.      Газилишин Андрій ЗЗСО 10
4.      Вітрук Оксана ЗЗСО 18
5.      Мариняк Наталія ЗЗСО 28
6.      Сімкова Марія ЗЗСО 28
7.      Ботярко Марія ЗЗСО 28
8.      Клапоущак Ігор ТПЛСП
9.      Слотюк Валентина ТСШ 3
10.  Бердей Олена ТСШ 3
11.  Бай Оксана ТУГ
12.  Царик Леся ТНВК ШЛ 9
13.  Данилів Марія ЗЗСО 22
14.  Бречко Мар’яна ТСШ 29
15.  Швець Євдокія ТСШ 29
16.  Насипана Мирослава ЗЗСО 20
17.  Балан Галина Гармонія
18.  Ковальчук Юлія ЗЗСО с. Курівці
19.  Карпунь Наталія ЗЗСО 30
20.  Базан Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
21.  Чотарі Неля ЗЗСО 16
22.  Козбур Руслана ТПЛСП

1.1.22. Групи ФФМ_37 «Використання хмарних технологій навчання на уроках географії» в обсязі 4 год:

1.      Демчук Ольга ЗЗСО 10
2.      Мариняк Наталія ЗЗСО 28
3.      Сімкова Марія ЗЗСО 28
4.      Різник Ольга ЗЗСО с. Чернихів
5.      Боднарчук Мирослава ТТЛ
6.      Слотюк Валентина ТСШ 3
7.      Бердей Олена ТСШ 3
8.      Климюк Ірина ЗЗСО 23
9.      Сташків  Надія ЗЗСО 23
10.  Дубенська Валентина ЗЗСО 14
11.  Бречко Мар’яна ТСШ 29
12.  Самагала Ірина ШЛ 21 СМШ
13.  Паршин Любомира Галколедж
14.  Карпунь Наталія ЗЗСО 30

1.1.23. Групи ФФМ_44_2 «Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів» в обсязі 12 год:

1.      Секелик Наталія ШЛ 21 СМШ
2.      Тарас Наталія ЗЗСО 22
3.      Сторож Марія ЗЗСО 22
4.      Грицюк Тетяна ЗЗСО 20
5.      Стеців Галина ЗЗСО 28
6.      Романишин Тетяна ТСШ 29
7.      Спільніченко Ольга Гармонія
8.      Вишневська Алла ЗЗСО 13
9.      Надоба Галина ЗЗСО 19
10.  Шинкар Надія ЗЗСО с. Чернихів
11.  Більчук Людмила ТТЛ
12.  Вишневська Лариса ТНВК ШЛ 6
13.  Моліцька Алла ТНВК ШЛ 6
14.  Паланиця Любов ТНВК ШЛ 6
15.  Підгірна Світлана Галколедж
16.  Ткачук Людмила ТСШ 5
17.  Хома Віра ТСШ 3
18.  Нірода Галина ЗЗСО 26
19.  Заворська Ольга ШЛ 21 СМШ

1.1.24. Групи ФФМ_50_1 «Сучасні мови програмування. Основи програмування на Java» в обсязі 15 год:

1.      Клясінська Олена ЗЗСО 8
2.      Мусієнко Галина ЗЗСО 8
3.      Літинська Любов ЗЗСО 8
4.      Беднарчук Марія ЗЗСО 8
5.      Горак Ірина ЗЗСО 13
6.      Солтис Оксана ЗЗСО 13
7.      Чубатий Андрій МСЮТ
8.      Квасна Олена ТТЛ
9.      Кравчук Тетяна ТСШ 7
10.  Романів Тарас ТСШ 3
11.  Іващук Альона ТУГ
12.  Новосад Олександр ТНВК ШЛ 9
13.  Новосад Руслан ТНВК ШЛ 9

1.1.25. Групи ФФМ_50_2 «Сучасні мови програмування. Основи програмування на Java» в обсязі 15 год:

1.        Баран Богдан ЗЗСО 22
2.        Плюсквік-Баран Юлія ЗЗСО 22
3.        Похонський Володимир ШЛ 21 СМШ
4.        Тимусь Ігор ЗЗСО 20
5.        Науменко Вікторія ЗЗСО 20
6.        Квас Оксана Галколедж
7.        Рапіта Наталія Гармонія
8.        Меленчук Любов Гармонія
9.        Матенька Мар’яна ЗЗСО 24
10.    Крамар Марія ТСШ 5
11.    Крицька (Самуляк) Галина ТСШ 5
12.    Шмир Ольга ТСШ 5
13.    Семчук Андрій ЗЗСО 4

1.1.26. Групи ФФМ_64 «Майстер-клас: вироби із пластику» в обсязі 6 год:

1.      Корчевська Ірина ТСШ 29
2.      Арабська Валентина ЗЗСО 28
3.      Чорній Ольга ТСШ 3
4.      Горбач Наталія ТНВК ШЛ 6
5.      Урбанська Наталія ШНР
6.      Козевич Оксана ШНР
7.      Гуска Надія ШНР
8.      Турчин Ігор ШНР
9.      Кафтан Ірина ШНР
10.  Дугельна Алла ШНР
11.  Аксак-Мельничук Ольга ШНР
12.  Джус Галина ШНР
13.  Пащук Юрій ШНР
14.  Фаріон Василь ШНР
15.  Жмурко Тетяна ШНР
16.  Данилишин Наталія ШНР
17.  Джигун Лариса ШНР
18.  Морщакова Жанна ЗДО 11
19.  Блонарович Оксана ЗДО 21
20.  Лисак Ірина ЗДО 21
21.  Познанська Софія ЗДО 21
22.  Сопільник Марія ЗДО 21
23.  Роган Марія ЗЗСО с. Кобзарівка
24.  Лебедик Володимир ТНВК ШЛ 15
25.  Бомок Анатолій ТСШ 7
26.  Іващук Вікторія ТСШ 7
27.  Кадиков Сергій ЗЗСО 28

1.1.27. Групи ФФМ_101_2 «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення  адаптацій і модифікацій» в обсязі 7 год:

1.      Урбанська Наталія ШНР
2.      Козевич Оксана ШНР
3.      Гуска Надія ШНР
4.      Турчин Ігор ШНР
5.      Кафтан Ірина ШНР
6.      Дугельна Алла ШНР
7.      Аксак-Мельничук Ольга ШНР
8.      Джус Галина ШНР
9.      Пащук Юрій ШНР
10.  Фаріон Василь ШНР
11.  Жмурко Тетяна ШНР
12.  Данилишин Наталія ШНР
13.  Джигун Лариса ШНР
14.  Миськів Оксана ІРЦ
15.  Корник Людмила ІРЦ
16.  Зубкова Лілія ЗЗСО 14

1.1.28. Групи ФФМ_102_12 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Харковська Анастасія ЗЗСО 23
2.      Перехрист Наталія ЗЗСО 23
3.      Позднякова Валентина ЗЗСО 23
4.      Цимбалюк  Наталія ЗЗСО 23
5.      Дзядик  Марія ЗЗСО 23
6.      Скибньовська Ольга ЗЗСО 23
7.      Дмитрусь Олена ЗЗСО 23
8.      Гнатович Ірина ЗЗСО 23
9.      Садовська  Наталя ЗЗСО 23
10.  Попко Ярослава ЗЗСО 23
11.  Знак Юлія ЗЗСО 23
12.  Новічкова Лілія ЗЗСО 23
13.  Мотало Ольга ЗЗСО 23
14.  Кульчицький Михайло ЗЗСО 23
15.  Собчук Оксана ЗЗСО 23
16.  Коновал Людмила ЗЗСО 23
17.  Конвай Любомир ЗЗСО 23
18.  Матвіїв  Наталія ЗЗСО 23
19.  Слободян Віра ЗЗСО 23
20.  Рудейко Ольга ЗЗСО 23
21.  Резнік Ольга ЗЗСО 23
22.  Вишневська Наталія ІРЦ

1.1.29. Групи ФФМ_102_13 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Щербатюк Галина ЗЗСО 23
2.      Яковенчук Ольга ЗЗСО 23
3.      Дригуш  Наталія ЗЗСО 23
4.      Шкіра Ірина ЗЗСО 23
5.      Суха Ірина ЗЗСО 23
6.      Коваль  Світлана ЗЗСО 23
7.      Рудик Мирослава ЗЗСО 23
8.      Безух  Микола ЗЗСО 23
9.      Деревінська  Тетяна ЗЗСО 23
10.  Журба  Наталія ЗЗСО 23
11.  Маковецька Зінаїда ЗЗСО 23
12.  Малко Юлія ЗЗСО 23
13.  Стецюк Марія ЗЗСО 23
14.  Лукіянчук Наталія ЗЗСО 23
15.  Владика Лідія ЗЗСО 23
16.  Леськів Олена ЗЗСО 23
17.  Романець   Марія ЗЗСО 23
18.  Федорків Галина ЗЗСО 23
19.  Лєсков Юрій ЗЗСО 23
20.  Харковська Світлана ЗЗСО 23
21.  Пасіка Наталія ЗЗСО 23
22.  Знак Лариса ЗЗСО 23
23.  Вовк Юлія ЗЗСО 23
24.  Кручак Валентина ЗЗСО 23

1.1.30. Групи ФФМ_102_14 «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» в обсязі 8 год:

1.      Возна Марія ЗЗСО 23
2.      Шинкарук Неля ЗЗСО 23
3.      Стечишина Ліліана ЗЗСО 23
4.      Дзецюх Любов ЗЗСО 23
5.      Вербій Людмила ЗЗСО 23
6.      Нерубенко   Марія ЗЗСО 23
7.      Шевчук Надія ЗЗСО 23
8.      Шпільман  Світлана ЗЗСО 23
9.      Мельник  Руслан ЗЗСО 23
10.  Мотринчук Дмитро ЗЗСО 23
11.  Мохорук Степан ЗЗСО 23
12.  Климюк Ірина ЗЗСО 23
13.  Сташків  Надія ЗЗСО 23
14.  Кудла  Руслана ЗЗСО 23
15.  Мудра Олександра ЗЗСО 23
16.  Горбачук  Ірина ЗЗСО 23
17.  Котик Наталія ЗЗСО 23
18.  Мандзій Олеся ЗЗСО 23
19.  Болєщук Марія ЗЗСО 23
20.  Покой Оксана ЗЗСО 23

1.1.31. Групи ФФМ_112_2 «Основи арт-терапії в роботі психолога» в обсязі 12 год:

1.      Горбатюк Світлана ЗЗСО 4
2.      Ханас Вікторія ЗЗСО 30
3.      Ігнатова Олеся ТСШ 7
4.      Гриненко Наталія ТНВК ШЛ 6
5.      Крих Галина ЗЗСО 8
6.      Бей Ірина ЗЗСО 8
7.      Кушнір Світлана ЗЗСО 18
8.      Мельник Мар’яна ЗЗСО 18
9.      Барищук Галина ЗЗСО 10
10.  Тригук Оксана ЗЗСО 11
11.  Лозінська Марія ЗЗСО 11
12.  Осуховська Ірина ЗЗСО 11
13.  Олійник Олена ЗЗСО 28
14.  Арабська Валентина ЗЗСО 28
15.  Марусяк Вікторія ТСШ 29
16.  Мельник Оксана ЗЗСО 20
17.  Гузик Наталія Галколедж
18.  Квілінська Марія ТКГ

1.1.32. Групи ФФМ_113_2 «Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі» в обсязі 12 год:

1.      Куземко Ірина ШЛ 21 СМШ
2.      Монастирська Тетяна ЗДО 34
3.      Гречанник Наталія ЗДО 34
4.      Суха Ірина ЗДО 6
5.      Антошків Оксана ЗДО 18
6.      Соколовська Лариса ЗДО 37
7.      Чалабій Марія ЗДО 37
8.      Мельничук Тетяна ЗДО 11
9.      Ящук Наталя ЗДО 14
10.  Івашків Наталя ЗДО 14
11.  Старко Тетяна ЗДО 14
12.  Скора Людмила ЗДО 26
13.  Янківська Галина ЗДО 26
14.  Ростецька Оксана ЗДО 26
15.  Романська Ірина ЗДО 14
16.  Мотка Оксана ЗДО 26
17.  Крупей Галина ЗЗСО 11
18.  Лінькова Марія ЗЗСО 11
19.  Олійник Лілія ЗДО 10
20.  Вітковська Ірина ЗДО 22
21.  Малищук Марія ЗДО 22

1.1.33. Групи ФФМ_114 «Основи ефективної комунікації»  в обсязі 12 год:

1.      Лозова Ніна МСЮТ
2.      Стецюк Аліна ТУГ
3.      Філь Анжела ЗДО 37
4.      Мудровська Леся ЗДО 37
5.      Підодвірна Ольга ЗДО 37
6.      Прошина  Інна ТНВК 7
7.      Горбатюк Світлана ЗЗСО 4
8.      Тірон Надія ТПЛСП
9.      Марусяк Вікторія ТСШ 29
10.  Федак Юлія ТСШ 29
11.  Дичко Оксана ЗДО 2
12.  Суха Ірина ЗДО 6
13.  Діордіца Лілія ЗЗСО 24
14.  Старко Тетяна ЗДО 14
15.  Салевич Галина ЗДО 14
16.  Ятчук Марія Гармонія
17.  Фаріончук Оксана ЗЗСО 24
18.  Думанська Наталія ТСШ 5
19.  Зажерей Галина ТНВК Колегіум
20.  Гузик Наталія Галколедж
 1. Керівникам закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади врахувати години, внесені до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників, як форму підвищення кваліфікації при атестації педагогів.
 2. Зарахувати додатково у навчальні групи з вивчення обраних курсів та спецкурсів у ІІ кварталі 2020 року педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади:
№ групи Назва спецкурсу Керівник Години
СГМ_1_3 Сучасний вчитель як провідник змін

 

Гордіюк Надія Мирославівна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
Проценко Ольга ЗЗСО 24
СГМ_2_1 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища Кордуба Наталія Ярославівна 10
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
СГМ_2_3 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища Кордуба Наталія Ярославівна 10
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Ваврик Даниїла ЗДО 17
СГМ_4_1 Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки Сампара Оксана Володимирівна 12
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
СГМ_6_3 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра Ковальчук Любов Методіївна 10
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Левковська Тетяна Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
СГМ_6_9 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра Ковальчук Любов Методіївна 10
Прізвище, ім’я слухача Заклад освіти
Матвієнко Лілія ЗЗСО 24
Яцюк Ольга ЗДО 5
СГМ_10_3 Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття Ковальчук Любов Методіївна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Яцюк Ольга ЗДО 5
СГМ_10_5 Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття Ковальчук Любов Методіївна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Івасишин Вікторія Спецшкола
ЗПМ_1_9 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін Зарічна Олена Василівна 10
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ЗПМ_2_2 Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання Козловська Лариса Петрівна 16
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Єфимець Ольга Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
ЗПМ_2_3 Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання Козловська Лариса Петрівна 16
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Шевчук Ліліяана ШЛ 21 СМШ
ЗПМ_14_4 Інструменти ІКТ сучасного педагога

 

Подобівський Володимир Степанович 9
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Проценко Ольга ЗЗСО 24
ЗПМ_14_6 Інструменти ІКТ сучасного педагога

 

Подобівський Володимир Степанович 9
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ЗПМ_16_3 Хмарні технології в роботі вчителя Романів Тарас Володимирович 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Крицька Тетяна ЗЗСО 24
ЗПМ_21_2 SMART – технології при викладанні навчальних предметів Штокало Марія Леонідівна 9
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Кордуба Наталія ТСШ ПОЕ
ЗПМ_26_2 Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку Гдаль Божена Богданівна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Проценко Ольга ЗЗСО 24
ФФМ_2 Управління в системі дошкільної освіти Антонюк Ірина Олександрівна 26
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Шкварок Жанна ЗДО 10
ФФМ_3_3 Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти Погорєлко  Оксана Юріївна

 

16
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Логуш Наталія ЗДО 22
ФФМ_5 Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти Погорєлко  Оксана Юріївна 13
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Качмар Любов ТНВК 32
ФФМ_6_3 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) Брацун Вікторія Віталіївна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Антонів Ірина ЗЗСО 27
ФФМ_6_3 Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) Брацун Вікторія Віталіївна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ФФМ_7_2 Технологія розвивального навчання Червонецька Галина Ігорівна 3
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ФФМ_7_3 Технологія розвивального навчання Червонецька Галина Ігорівна 3
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Почтовнюк Галина ЗЗСО 28
ФФМ_8_7 Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи Добровольська О.М.

Роговська Л.І.

Цибульська С.А.

13
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ФФМ_9_2 Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання Заброцька Світлана Григорівна 4
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Почтовнюк Галина ЗЗСО 28
ФФМ_9_4 Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання Заброцька Світлана Григорівна 4
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ФФМ_10_2 Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі Беркита Зоряна Євгенівна 9
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Проценко Ольга ЗЗСО 24
ФФМ_11_8 Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма та математики Копка Тетяна Вікторівна 5
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Проценко Ольга ЗЗСО 24
ФФМ_12_10 LEGO-технології в освітньому процесі Підлатюк Ольга Михайлівна 7
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Проценко Ольга ЗЗСО 24
ФФМ_14_2 Формування здоров’язбережувального середовища  в системі роботи ГПД Крижанівська Стефанія Георгіївна 4
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ФФМ_11_3 Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів та для навчання самостійності під час читання, письма та математики Копка Тетяна Вікторівна 5
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Олендер Ірина ТНВК 35
ФФМ_24_2 Формування фахової/професійної компетенції

 в умовах впровадження концепції НУШ

Краса Галина Василівна

 

12
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Єгорова Наталія ТСШ 3
ФФМ_28_2 Комунікативна методика викладання іноземної мови Турчин Оксана Миколаївна 16
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Єгорова Наталія ТСШ 3
ФФМ_28_3 Комунікативна методика викладання іноземної мови Турчин Оксана Миколаївна 16
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Фук Оксана Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
ФФМ_30_5 Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвиваючого навчання Бринь Алла Вікторівна 14
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Небельська Наталія ТНВК ШЛ 9
Соцький Костянтин ЗЗСО 24
ФФМ_30_5 Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвиваючого навчання Бринь Алла Вікторівна 14
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Марець Мар’яна ТНВК ШЛ 6
ФФМ_31_2 Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов Ятчук Марія Андріївна 18
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Небельська Наталія ТНВК ШЛ 9
ФФМ_38 Педагогічний дизайн Нападій Тетяна Степанівна 14
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Єфимець Ольга Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
ФФМ_58 Ландшафтний дизайн

 

Пташник Наталія Броніславівна 11
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Вижиковський Олег ЗЗСО с. Чернихів
ФФМ_67 Майстер-клас: Графічні техніки на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання Урбанська Наталія Богданівна 6
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Зелінка Уляна ЗЗСО 14
ФФМ_69_1 Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) Жмурко Тетяна Володимирівна 6
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Яцюк Ольга ЗДО 5
ФФМ_75_2 Майстер-клас: Українські обереги Джус Галина Михайлівна 6
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Яцюк Ольга ЗДО 5
ФФМ_88_6 Практикум: Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів Ляхович Роман Мар’янович 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Качмар Любов ТНВК 32
ФФМ_97_2 Особливості організації освітнього процесу

в інклюзивному навчальному закладі

Костенко Ольга Станіславівна 5
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Логуш Наталія ЗДО 22
ФФМ_99_8 Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами Гарматій Г.Я.

Бабійчук Т.М.

6
Прізвище, ім’я слухача Заклад освіти
Івасишин Вікторія Спецшкола
ФФМ_100_2 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі Лесів Валентина Степанівна 9
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Томковид Володимир ЗДО 22
ФФМ_100_4 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі Лесів Валентина Степанівна 9
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Яцюк Ольга ЗДО 5
ФФМ_102_7 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій Вишневська  Н.М.

Федінчук О.П.

Корник Л.О.

8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Томковид Володимир ЗДО 22
ФФМ_102_11 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій Вишневська  Н.М.

Федінчук О.П.

Корник Л.О.

8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Небельська Наталія ТНВК ШЛ 9
ФФМ_108 Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти

 

Свіргун Лариса Іванівна 6
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Томковид Володимир ЗДО 22
ФФМ_109 Готовність старшого дошкільника до навчання в школі Хомик Оксана Федорівна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Яцюк Ольга ЗДО 5
ФФМ_113_1 Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі Данилків Тетяна Ярославівна 12
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Яцюк Ольга ЗДО 5
Левковська Тетяна Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
ФФМ_120 Медіаосвіта  бібліотекаря  в сучасній  школі

 

Крук Світлана Мартинівна 8
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Сінявська Людмила Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
ФФМ_126_1 Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі Митулинська Олена Євгенівна 4
Прізвище, імя слухача Заклад освіти
Клапоущак Ігор ТПЛСП
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор центру                                        Г.І.Литвинюк

 

НАКАЗ

 02.03.2020                                                                                                               № 03-НО

 

Про завершення освітнього процесу в навчальних групах у січні – лютому 2020 року  

             У зв’язку із завершенням навчального процесу та виконанням навчального плану в групах СГМ_1_1, СГМ_2_2, СГМ_3_2, СГМ_6_1, СГМ_6_2, СГМ_)6_8, СГМ_7_1, СГМ_8_3, СГМ_9_1, ЗПМ_1_1, ЗПМ_2_1, ЗПМ_2_1, ЗПМ_3_1, ЗПМ_6_1, ЗПМ_6_3, ЗПМ_6_4, ЗПМ_6_5, ЗПМ_12_1, ЗПМ_16_1, ЗПМ_17_3, ЗПМ_18_2, ЗПМ_18_4, ЗПМ_21_1, ЗПМ_23_1, ЗПМ_27_3, ЗПМ_28_2, ФФМ_3_1, ФФМ_4_1, ФФМ_7_1, ФФМ_10_1, ФФМ_11_1, ФФМ_11_2, ФФМ_12_1, ФФМ_12_2, ФФМ_30_4, ФФМ_40, ФФМ_44_1, ФФМ_46, ФФМ_73, ФФМ_80, ФФМ_85, ФФМ_88_1, ФФМ_88_8, ФФМ_88_9, ФФМ_88_10, ФФМ_90_1, ФФМ_99_1, ФФМ_99_2, ФФМ_99_3, ФФМ_99_4, ФФМ_101_1, ФФМ_101_12, ФФМ_105_1, ФФМ_119,

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Свінних Г.Г., Ханзель Ж.І., Сербі Н.Р.:

1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм  внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:

1.1.1. Групи СГМ_1_1 «Сучасний вчитель як провідник змін» в обсязі 8 год:

1.      Головата Ольга ТСШ 29
2.      Дядьо Людмила ТСШ 29
3.      Золота Юлія ТСШ 29
4.      Коник Світлана ТСШ 29
5.      Корчевська Ірина ТСШ 29
6.      Моргало Алла ТСШ 29
7.      Мочула Ольга ТСШ 29
8.      Онишків Людмила ТСШ 29
9.      Яріш Галина ТСШ 29
10.  Петрик Богдан ТСШ 29
11.  Чубара Марія ТСШ 29
12.  Ващишин Соломія ЗЗСО 28
13.  Ганчук Уляна ЗЗСО 28
14.  Гладій Тетяна ЗЗСО 28
15.  Козіцька Наталія ЗЗСО 28
16.  Мінченко Світлана ЗЗСО 28
17.  Паньків Валентина ЗЗСО 28
18.  Пелих Ірина ЗЗСО 28
19.  Слободян Ольга ЗЗСО 28
20.  Строцій Ірина ЗЗСО 28
21.  Трачук Наталія ЗЗСО 28
22.  Яремчук Оксана ЗЗСО 28
23.  Сімкова Марія ЗЗСО 28
24.  Ковальчук Леся ЗЗСО 19
25.  Охнівська Лєна ТНВК 7
26.  Гарко Любов ЗЗСО 20
27.  Серба Наталія ЗЗСО 10
28.  Гордіюк Надія ТКМЦНОІМ

1.1.2. Групи СГМ_2_2 «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища» в обсязі 10 год:

1.      Судомир Лілія ТСШ 3
2.      Лавренчук Людмила ТСШ 7
3.      Палац Галина ТСШ 7
4.      Боржун Наталія ТНВК ШЛ 9
5.      Клюк Анна ТНВК ШЛ 9
6.      Мацала Віра ТНВК ШЛ 9
7.      Микитюк Алла ТНВК ШЛ 9
8.      Умриш Оксана ТНВК ШЛ 9
9.      Васильків Ірина ЗЗСО 25
10.  Секелик Наталія ШЛ 21 СМШ
11.  Водоп’ян Тетяна ЗЗСО 4
12.  Сидорчук Ірина ЗЗСО 4
13.  Джус Марія ТСШ ПОЕ
14.  Рябуш Тамара ТСШ ПОЕ
15.  Заяць Галина ЗЗСО 25
16.  Бучковська Мар’яна ЗДО 17
17.  Ваврик Даниїла ЗДО 17
18.  Герман Таїсія ЗДО 17
19.  Зацухна Світлана ЗДО 17
20.  Кравчук Руслана ЗДО 17
21.  Штогрина Наталія ЗДО 17

1.1.3. Групи СГМ_3_2 «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи» в обсязі 8 год:

1.      Головата Ольга ТСШ 29
2.      Золота Юлія ТСШ 29
3.      Моргало Алла ТСШ 29
4.      Мочула Ольга ТСШ 29
5.      Онишків Людмила ТСШ 29
6.      Яріш Галина ТСШ 29
7.      Марусяк Марія ТСШ 29
8.      Чижевська Ольга ЗЗСО 20
9.      Гнатюк Леся ЗЗСО 28
10.  Цалік Олена ЗЗСО 28
11.  Крушельницька Галина ЗЗСО 28
12.  Бошкевич Оксана ЗЗСО 11
13.  Микитів Надія ЗЗСО 27
14.  Дячинська Ніна ЗЗСО 27
15.  Мельник Олександра ЗЗСО 27
16.  Федорчук Ольга ЗДО 21
17.  Бець Надія ЗДО 21
18.  Врублевський Натан ЗЗСО 4
19.  Матусевич Людмила ЗДО 34

1.1.4. Групи СГМ_6_1 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Ярема Ганна ЗЗСО 19
2.      Дудяк Олександра ЗЗСО 19
3.      Крижанівська Стефанія ЗЗСО 19
4.      Франків Наталія ЗЗСО 19
5.      Андрухів Ольга ЗЗСО 19
6.      Бабій Тетяна ЗЗСО 19
7.      Бойко Оксана ЗЗСО 19
8.      Вітенько Ольга ЗЗСО 19
9.      Вітяк Лілія ЗЗСО 19
10.  Вітяк Роман ЗЗСО 19
11.  Довбуш Тетяна ЗЗСО 19
12.  Загребельна Наталія ЗЗСО 19
13.  Зьомко Олександра ЗЗСО 19
14.  Іваськів Галина ЗЗСО 19
15.  Костельна Наталія ЗЗСО 19
16.  Кузів Галина ЗЗСО 19
17.  Кузяк Наталія ЗЗСО 19
18.  Лехман Ірина ЗЗСО 19
19.  Кушнірчук Володимира ЗЗСО 19
20.  Кузняк Лариса ЗЗСО 20
21.  Островська Людмила ЗЗСО 26
22.  Сівчук Наталія ЗЗСО 26
23.  Мелимука Галина ЗЗСО 26
24.  Олендер Ірина ТНВК 35
25.  Федорович Галина ЗЗСО 19

1.1.5. Групи СГМ_6_2 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Мацюк Галина ЗЗСО 19
2.      Мозіль Марія ЗЗСО 19
3.      Надоба Галина ЗЗСО 19
4.      Ратушна Тетяна ЗЗСО 19
5.      Садовська Світлана ЗЗСО 19
6.      Франків Жанна ЗЗСО 19
7.      Хвас Світлана ЗЗСО 19
8.      Цибульська Марія ЗЗСО 19
9.      Цісар Ірина ЗЗСО 19
10.  Черкас Оксана ЗЗСО 19
11.  Фрайнд (Швачук) Леся ЗЗСО 19
12.  Сидій Анжела ЗЗСО 19
13.  Скушка Олеся ЗЗСО 19
14.  Волянська Любов ЗЗСО 19
15.  Татарин Надія ЗЗСО 19
16.  Коваль Валентина ЗЗСО 19
17.  Гулько Ольга ШЛ 21 СМШ
18.  Секелик Ірина ШЛ 21 СМШ
19.  Дуда Галина ЗДО 9
20.  Процюк Ольга ЗДО 9
21.  Байко Руслана ЗЗСО 19
22.  Головата Любов ЗЗСО 19
23.  Дудар Наталія ЗЗСО 24

1.1.6. Групи СГМ_6_8 «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра» в обсязі 10 год:

1.      Пенкальська Руслана ЗЗСО 14
2.      Снітовська Галина ЗЗСО 14
3.      Врублевська Наталія ТНВК ШЛ 15
4.      Микитюк Любов ТНВК ШЛ 15
5.      Потішна Ірина ТНВК ШЛ 15
6.      Бацько Оксана ЗДО 36
7.      Козюпа Оксана ЗДО 36
8.      Луців Ірина ЗДО 36
9.      Мельник Ірина ЗДО 36
10.  Терещук Оксана ЗДО 36
11.  Мартинюк Марія ЗДО 20
12.  Лобач Надія ЗДО 20
13.  Кухарук  Оксана ЗДО 20
14.  Лабовська Ліліана ТСШ ПІМ
15.  Перчик Любов ТСШ ПІМ
16.  Пилипчyк Лілія ТСШ ПІМ
17.  Пацонь Олена ТСШ ПОЕ
18.  Петручок Віра ТСШ ПОЕ
19.  Притула Ірина ТСШ ПОЕ
20.  Ткачук Наталія ТСШ ПОЕ
21.  Байдюк Світлана ТСШ ПОЕ
22.  Штафірна Галина ЗДО 26

1.1.7. Групи СГМ_7_1 «Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу» в обсязі 6 год:

1.      Золотоцька Тетяна ЗЗСО 22
2.      Кобилянська Галина ЗЗСО 22
3.      Лозинська Ірина ЗЗСО 22
4.      Марункевич Наталія ЗЗСО 22
5.      Пиріг Анна ЗЗСО 22
6.      Сеник Любов З